Til hver nordmann en underbetalt utenlandsk arbeider

Foto: Erik Dyrhaug/Store Norske Leksikon og Pixnio

Aksel Braanen Sterri foreslår at hver nordmann kan få sin egen underbetalte utlending å tjene penger på. Forslaget er rasistisk, usolidarisk og perfekt for de som søker å splitte arbeiderklassen.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (150 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal og styremedlem i Attac.

Filosofistipendiat og Dagblad-kommentator Aksel Braanen Sterri kom tidligere denne uka med det han selv omtaler som en «radikal idé». Det er den andre av i alt fem artikler Sterri vil presentere denne sommeren, alle henta fra ei bok han han har lest, Radical Markets.

— Hver nordmann får muligheten til å hyre inn en innvandrer til å jobbe «for seg», forklarer han i en video som ligger ved saken.

— Da må du skaffe innvandreren bolig og arbeid, men du får en del av hva denne innvandreren tjener i arbeidsmarkedet.

LES OGSÅ: Rikinger gir penger til rasisme fordi rikinger tjener penger på rasisme

Rasisme og arbeidsliv
Det er mange aspekter av et slikt forslag man kan kritisere, både når det kommer til målene, gjennomførbarheten, hvorvidt det lar seg regulere slik man ser for seg og mye mer. Jeg hopper bukk over disse og ser på hva det vil ha å si for arbeidslivet og rasismen i Norge, og hvordan disse to spiller over på hverandre.

Dette er altså snakk om ei midlertidig arbeidsinnvandring hvor den fastboende har ansvar for å skaffe jobb og en plass å bo til utlendingen, og i tillegg skummer fløten av lønnsinntekta om vedkommende ikke er direkte ansatt av personen som plukka dem ut, vergen. I tillegg får vi vite at

«siden innvandrerne kan jobbe under minstelønna vil det skape rom for å hente hjem industri til rike land, noe som vil kunne skaffe mer givende og bedre betalte jobber for norske arbeidere»

Det åpenbare og ganske umiddelbare utfallet vil være at man skaper en underklasse basert på statsborgerskap og etnisitet. «Det er sant at mange innvandrere vil jobbe til lavere lønninger enn nordmenn, men de vil likevel tjene mye mer enn de ville gjort i hjemlandet», skriver Sterri selv. Og for å gjøre det komplett: «De kan heller ikke ha krav på de samme velferdstjenestene som borgerne.»

LES OGSÅ: Skal vi tillate at EØS-avtalen gjør norsk arbeidsliv til en mafiabransje?

En innbydelse til grov utnytting
Som Sterri synes å være fullstendig klar over vil dette skape et delt samfunn mellom innvandrere og folk med fast opphold, og det i mye større grad enn hva tilfellet er i dag. Ikke bare har vi folk som ser annerledes ut, som ikke kan språket og har problemer med å forstå en del ting i sine omgivelser, men vi har i tillegg en formalisert diskriminering av disse på arbeidsmarkedet. De jobber og betaler skatt, men har ikke rett til de samme velferdstjenestene. På toppen av det hele er de prisgitt én persons velvilje.

Vergesystemet som foreslås er så åpenbart en innbydelse til grov utnytting av nærmest enhver art at det er utrolig at noen får seg til å publisere et slikt forslag. Det gjøres ikke noe bedre av visjonen artikkelforfatter selv har om hvordan dette kan se ut i virkeligheten. «Man kan jo bare se for seg at det sitter en arbeidsløs nordmann oppe i Nord-Norge som tar imot en innvandrer til seg. De må dele et lite kjøkken og en liten bolig. Det kan hende det blir god integrering av det.» 

Uansett arbeidssituasjonen og bostedet til nordmannen er det en stor sjanse for at maktforholdet de to imellom er så skeivt at det vil bli utnytta. Ser man på erfaringer fra arbeidslivet i dag vil ubetalt ekstraarbeid være det mest åpenbare og sannsynligvis det mest normale. Kummerlige boforhold kan jeg knapt tenke meg at ikke skulle forekomme hyppig. Sett i lys av metoo-kampanjen det siste året er det vanskelig å se for seg at ikke dette skulle bli en arena hvor seksuell trakassering og voldtekt ville florere, og at det ville skje med enda større grad av straffefrihet enn hva det allerede gjør. Offeret vet at inntekt og opphold baserer seg på hva vergen ser seg tjent med.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

Staten kommer ikke til unnsetning
«Noen vil derimot kunne tjene så godt at de ønsker å bosette seg her permanent. Det vil være de som har mest å bidra, og som derfor bør ønskes velkommen»,
fortsetter Sterri. Mer sannsynlig er det vel heller at en overvekt av de som ønsker å bosette seg permanent eller være her over lengre tid er de som har mest å tape på å dra. De kan ha satt seg i gjeld for å komme hit, kanskje har ordninga gjort at de har kommet seg unna vold eller ekstrem fattigdom. At de er aleine gjør at det blir enda enklere å utnytte dem.

Sterri mener han vet råd:

«Risikoen kan imidlertid reduseres ved å etablere profesjonelle organisasjoner som jobber med å gjøre det lettere for både søker og mottaker å velge hverandre, samt for å undersøke om innvandrerne som kommer behandles godt.»

Det kan sikkert det, men som selverklært sosialdemokrat bør Sterri vite at statlig regulering ikke er det som fører til et trygt og godt arbeidsliv, men sterke fagforeninger. I Norge er ikke statsborgerskapet eller opprinnelseslandet ditt spesielt viktig når det kommer til om du går inn i fagforeninga eller ikke. Det er det derimot at du jobber på samme plass som du er fastboende og har opphold.

Øker forskjeller og undergraver arbeiderbevegelsen
At ekstremt få av arbeiderne underlagt en verge vil betale fagforeningskontingent tar jeg som en selvfølge. Hvorfor skulle de det? Hva skjer hvis de krever høyere lønn, kortere arbeidsdag, sikrere arbeidsmiljø, lengre lunsjpause eller truer med å gå ut i streik? De blir pelma rett ut! Ikke bare vil vergesystemet skape en ny underklasse, det undergraver den samme arbeiderbevegelsen som vi kan takke for velferdsstaten, økonomisk likhet og høy produktivitet. For som samfunnsøkonomen Kalle Moene har vist så gir en flat lønnsstruktur med et høyt golv et næringsliv hvor man søker høy produktivitet og store investeringer per arbeider. Større ulikhet i lønnsinntektene gir insentiver til å finne løsninger med billig arbeidskraft i stedet for dyrt maskineri.

At arbeiderne blir billigere og lettere å bytte ut vil i tillegg føre til at maktforholdene i arbeidslivet flytter seg ytterligere til fordel for kapitalistene, til ulempe for arbeiderklassen som helhet. Denne effekten vil virke sterkere over tid og bidra til at forhandlingsposisjonen i lønnsoppgjør framover beveger seg til ulempe for lønnsarbeidere og dermed bidra til sosial og økonomisk ulikhet også utafor gruppa av arbeidsinnvandrere under vergesystemet.

En ond sirkel av diskriminering
Til slutt vil jeg tilbake til hva som skjer med et samfunn hvor man skaper et arbeidsliv og en velferdsstat delt etter etniske skillelinjer. Man kunne sagt at det enkelte steder i Norge allerede finnes ved at østeuropeere jobber på byggeplasser, folk av somalisk og pakistansk opphav jobber som taxisjåfører, svensker står i bar og tyrkere selger kebab. Diskriminering har naturligvis noe å si her, men det er også i stor grad et resultat av kultur, språkkunnskaper, utdanningsnivå og dynamikken i arbeidsmarkedet. Med unntak av byggeplassene er det i liten grad lover og regler som har gjort at utlendinger og minoriteter har endt opp i visse lavtlønte yrker.

Det finnes lite som er så egna til å nøre opp om rasisme som forestillinga av at lavtlønte og uorganiserte utlendinger underbyr gode hvite nordmenn. Vel, hvis staten aktivt legger til rette for det vil gavepakken til ytre høyre være fullkommen. Det at de lavtlønte er ekstremt sårbare gjør at de vil ha liten mulighet til å forsvare seg selv mot rasistiske angrep, noe som heller vil heller vil forverre enn forbedre deres utsatte posisjon. At de ikke har noen reell mulighet til å stille krav eller organisere seg gjør at få norske organisasjoner vil ta deres side, og enda færre vil bruke særlig mye ressurser for deres sak.

Diskriminering skaper ikke forbrødring
Man har endt opp med å skape splid i arbeiderklassen, undergrave solidariteten i samfunnet, samtidig som man har skapt en økonomisk underklasse som i tillegg har særdeles svake rettigheter og etter alle solemerker vil bestå av etniske minoriteter.

Selv om intensjonen bak Aksel Braanen Sterris forslag virker å være god er det rasistisk da det er grov forskjellsbehandling i lovverket basert på hva en person er født som. Denne diskrimineringa vil ikke føre til god integrering, men heller legitimere andre former for rasisme.

Som avslutning vil jeg gi to råd til Sterri: Man kan aldri skape «forbrødring mellom mennesker på tvers av land og (…) et reelt fellesskap blant verdens arbeidere» ved å diskriminere noen av disse ved lov. Selv om man er akademiker er det lov å gløtte opp fra bøkene en gang i blant og se hva som skjer i den virkelige verden.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.