Til hver nordmann en underbetalt utenlandsk arbeider

Foto: Erik Dyrhaug/Store Norske Leksikon og Pixnio

Aksel Braanen Sterri foreslår at hver nordmann kan få sin egen underbetalte utlending å tjene penger på. Forslaget er rasistisk, usolidarisk og perfekt for de som søker å splitte arbeiderklassen.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Filosofistipendiat og Dagblad-kommentator Aksel Braanen Sterri kom tidligere denne uka med det han selv omtaler som en «radikal idé». Det er den andre av i alt fem artikler Sterri vil presentere denne sommeren, alle henta fra ei bok han han har lest, Radical Markets.

— Hver nordmann får muligheten til å hyre inn en innvandrer til å jobbe «for seg», forklarer han i en video som ligger ved saken.

— Da må du skaffe innvandreren bolig og arbeid, men du får en del av hva denne innvandreren tjener i arbeidsmarkedet.

LES OGSÅ: Rikinger gir penger til rasisme fordi rikinger tjener penger på rasisme

Rasisme og arbeidsliv
Det er mange aspekter av et slikt forslag man kan kritisere, både når det kommer til målene, gjennomførbarheten, hvorvidt det lar seg regulere slik man ser for seg og mye mer. Jeg hopper bukk over disse og ser på hva det vil ha å si for arbeidslivet og rasismen i Norge, og hvordan disse to spiller over på hverandre.

Dette er altså snakk om ei midlertidig arbeidsinnvandring hvor den fastboende har ansvar for å skaffe jobb og en plass å bo til utlendingen, og i tillegg skummer fløten av lønnsinntekta om vedkommende ikke er direkte ansatt av personen som plukka dem ut, vergen. I tillegg får vi vite at

«siden innvandrerne kan jobbe under minstelønna vil det skape rom for å hente hjem industri til rike land, noe som vil kunne skaffe mer givende og bedre betalte jobber for norske arbeidere»

Det åpenbare og ganske umiddelbare utfallet vil være at man skaper en underklasse basert på statsborgerskap og etnisitet. «Det er sant at mange innvandrere vil jobbe til lavere lønninger enn nordmenn, men de vil likevel tjene mye mer enn de ville gjort i hjemlandet», skriver Sterri selv. Og for å gjøre det komplett: «De kan heller ikke ha krav på de samme velferdstjenestene som borgerne.»

LES OGSÅ: Skal vi tillate at EØS-avtalen gjør norsk arbeidsliv til en mafiabransje?

En innbydelse til grov utnytting
Som Sterri synes å være fullstendig klar over vil dette skape et delt samfunn mellom innvandrere og folk med fast opphold, og det i mye større grad enn hva tilfellet er i dag. Ikke bare har vi folk som ser annerledes ut, som ikke kan språket og har problemer med å forstå en del ting i sine omgivelser, men vi har i tillegg en formalisert diskriminering av disse på arbeidsmarkedet. De jobber og betaler skatt, men har ikke rett til de samme velferdstjenestene. På toppen av det hele er de prisgitt én persons velvilje.

Vergesystemet som foreslås er så åpenbart en innbydelse til grov utnytting av nærmest enhver art at det er utrolig at noen får seg til å publisere et slikt forslag. Det gjøres ikke noe bedre av visjonen artikkelforfatter selv har om hvordan dette kan se ut i virkeligheten. «Man kan jo bare se for seg at det sitter en arbeidsløs nordmann oppe i Nord-Norge som tar imot en innvandrer til seg. De må dele et lite kjøkken og en liten bolig. Det kan hende det blir god integrering av det.» 

Uansett arbeidssituasjonen og bostedet til nordmannen er det en stor sjanse for at maktforholdet de to imellom er så skeivt at det vil bli utnytta. Ser man på erfaringer fra arbeidslivet i dag vil ubetalt ekstraarbeid være det mest åpenbare og sannsynligvis det mest normale. Kummerlige boforhold kan jeg knapt tenke meg at ikke skulle forekomme hyppig. Sett i lys av metoo-kampanjen det siste året er det vanskelig å se for seg at ikke dette skulle bli en arena hvor seksuell trakassering og voldtekt ville florere, og at det ville skje med enda større grad av straffefrihet enn hva det allerede gjør. Offeret vet at inntekt og opphold baserer seg på hva vergen ser seg tjent med.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

Staten kommer ikke til unnsetning
«Noen vil derimot kunne tjene så godt at de ønsker å bosette seg her permanent. Det vil være de som har mest å bidra, og som derfor bør ønskes velkommen»,
fortsetter Sterri. Mer sannsynlig er det vel heller at en overvekt av de som ønsker å bosette seg permanent eller være her over lengre tid er de som har mest å tape på å dra. De kan ha satt seg i gjeld for å komme hit, kanskje har ordninga gjort at de har kommet seg unna vold eller ekstrem fattigdom. At de er aleine gjør at det blir enda enklere å utnytte dem.

Sterri mener han vet råd:

«Risikoen kan imidlertid reduseres ved å etablere profesjonelle organisasjoner som jobber med å gjøre det lettere for både søker og mottaker å velge hverandre, samt for å undersøke om innvandrerne som kommer behandles godt.»

Det kan sikkert det, men som selverklært sosialdemokrat bør Sterri vite at statlig regulering ikke er det som fører til et trygt og godt arbeidsliv, men sterke fagforeninger. I Norge er ikke statsborgerskapet eller opprinnelseslandet ditt spesielt viktig når det kommer til om du går inn i fagforeninga eller ikke. Det er det derimot at du jobber på samme plass som du er fastboende og har opphold.

Øker forskjeller og undergraver arbeiderbevegelsen
At ekstremt få av arbeiderne underlagt en verge vil betale fagforeningskontingent tar jeg som en selvfølge. Hvorfor skulle de det? Hva skjer hvis de krever høyere lønn, kortere arbeidsdag, sikrere arbeidsmiljø, lengre lunsjpause eller truer med å gå ut i streik? De blir pelma rett ut! Ikke bare vil vergesystemet skape en ny underklasse, det undergraver den samme arbeiderbevegelsen som vi kan takke for velferdsstaten, økonomisk likhet og høy produktivitet. For som samfunnsøkonomen Kalle Moene har vist så gir en flat lønnsstruktur med et høyt golv et næringsliv hvor man søker høy produktivitet og store investeringer per arbeider. Større ulikhet i lønnsinntektene gir insentiver til å finne løsninger med billig arbeidskraft i stedet for dyrt maskineri.

At arbeiderne blir billigere og lettere å bytte ut vil i tillegg føre til at maktforholdene i arbeidslivet flytter seg ytterligere til fordel for kapitalistene, til ulempe for arbeiderklassen som helhet. Denne effekten vil virke sterkere over tid og bidra til at forhandlingsposisjonen i lønnsoppgjør framover beveger seg til ulempe for lønnsarbeidere og dermed bidra til sosial og økonomisk ulikhet også utafor gruppa av arbeidsinnvandrere under vergesystemet.

En ond sirkel av diskriminering
Til slutt vil jeg tilbake til hva som skjer med et samfunn hvor man skaper et arbeidsliv og en velferdsstat delt etter etniske skillelinjer. Man kunne sagt at det enkelte steder i Norge allerede finnes ved at østeuropeere jobber på byggeplasser, folk av somalisk og pakistansk opphav jobber som taxisjåfører, svensker står i bar og tyrkere selger kebab. Diskriminering har naturligvis noe å si her, men det er også i stor grad et resultat av kultur, språkkunnskaper, utdanningsnivå og dynamikken i arbeidsmarkedet. Med unntak av byggeplassene er det i liten grad lover og regler som har gjort at utlendinger og minoriteter har endt opp i visse lavtlønte yrker.

Det finnes lite som er så egna til å nøre opp om rasisme som forestillinga av at lavtlønte og uorganiserte utlendinger underbyr gode hvite nordmenn. Vel, hvis staten aktivt legger til rette for det vil gavepakken til ytre høyre være fullkommen. Det at de lavtlønte er ekstremt sårbare gjør at de vil ha liten mulighet til å forsvare seg selv mot rasistiske angrep, noe som heller vil heller vil forverre enn forbedre deres utsatte posisjon. At de ikke har noen reell mulighet til å stille krav eller organisere seg gjør at få norske organisasjoner vil ta deres side, og enda færre vil bruke særlig mye ressurser for deres sak.

Diskriminering skaper ikke forbrødring
Man har endt opp med å skape splid i arbeiderklassen, undergrave solidariteten i samfunnet, samtidig som man har skapt en økonomisk underklasse som i tillegg har særdeles svake rettigheter og etter alle solemerker vil bestå av etniske minoriteter.

Selv om intensjonen bak Aksel Braanen Sterris forslag virker å være god er det rasistisk da det er grov forskjellsbehandling i lovverket basert på hva en person er født som. Denne diskrimineringa vil ikke føre til god integrering, men heller legitimere andre former for rasisme.

Som avslutning vil jeg gi to råd til Sterri: Man kan aldri skape «forbrødring mellom mennesker på tvers av land og (…) et reelt fellesskap blant verdens arbeidere» ved å diskriminere noen av disse ved lov. Selv om man er akademiker er det lov å gløtte opp fra bøkene en gang i blant og se hva som skjer i den virkelige verden.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

34 kommentarer på Til hver nordmann en underbetalt utenlandsk arbeider

 1. Er dette en dårlig spøk?
  Er det ikke slike ordninger de har i Gulf-statene, henter inn arbeidskraft fra Asia, fratar de passene, men gir i hvert fall hushjelpene fri en time i døgnet utenom sovetid.
  Nå ser det ut som om det er endringer på gang, de skal få beholde passene samt at de kanskje får fri en dag i uka.
  Det siste var det nylig en Instagram-dronning som klaget sin nød over når hun regnet ut at det ble hele fire fridager i måneden. I tillegg, når de fikk beholde passene, så kunne de jo stikke av fra sin arbeids«giver».

  Riktig så ille er ikke forslaget til Sterri, men det beveger seg i den retningen.

  Erling Grape

  • Det heter kafala-systemet og er helt slik du beskriver det. Ondt system!

   • Med tradisjonelle norske verdier nå og med husmannssystemet avviklet på noen måter og delvis er og blir ekstremt kynisk, økonomisk utnyttelse av andre mennesker uetisk og umoralsk etter normale norske normer nå.
    Jeg velger ordene umoralsk og uetisk.
    Og jeg velger å vurdere ut fra normale norske normer nå i 2018.
    Mennesker i de såkalte Gulf-landene har selvfølgelig andre etiske og moralske normer og tradisjoner der.

    • Var det det jeg drøftet? Jeg forklarte bare systemets rette navn.

     • Ondt slik du bruker ordet er og blir et adjektiv, og det er ikke et navn.
      At du drar inn et navn som er ukjent for de fleste her i landet betyr bare at du vil tåkelegge.
      Det er normer og etikk og etiske og moralske vurderinger som er viktig her i denne saken og ikke et ord eller navn som er ukjent for de fleste her i landet.
      Jeg kan ikke se at du alene drøfter noe med å dra inn et relativt ukjent ord.

     • Ordet hasard er opprinnelig et arabisk ord, men brukes for det i det norske dagligspråket. Så når jeg forklarer temaet i artikkelen med det opprinnelige ordet, så er det opplysende. At du vil kverulere får stå på din regning,

     • At du vil kverulere med å bruke ekstremt lite kjente ord får stå for din regning.
      Det kaller jeg å kverulere.
      Typisk kverulering er å dra inn relativt ukjente og nye ord og navn på systemer i andre land.

     • At du ikke har større ordforråd er ingen andres feil.

     • Det er du som har for lite ordforråd når du ikke finner norske ord å bruke.
      Jeg har nok norske ord å bruke, og det ser alle.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-30 kl 17:46 //

      ((Vær nå snille med hverandre så slipper vi å slette kommentarer.))

     • Det er fonuften22 som ikke klarer å forstå hva jeg formidlet. Ikke mitt problem om vedkommende er vaksinert mot ord han/hun ikke forstår.

 2. Artikkelforfatteren lever i en kunstig skjermet Barbie dukkehustilværelse? Tusener på tusener av utlendinger fra 3dje verden og øst Europa har jobbet i mange mange mange år i Skandinavia i rt svart og grått arbeidsmarked. Taxi …byggebransje restaurant… bilvask……For alle dem ville en slik vergeløsning være en kraftig forbedring av lønns og arbeidsvilkårene de har i Skandinavia i dag.

  • Hva med alle dem som ikke får verge eller utnyttes av verger? Disse får dermed enda mindre av kaka.

   • ikke poenget mitt. Mitt poeng er at Artikkelforfatteren advarer mot et system som kan bre om seg. Og mitt poeng er altså at dette systemet er en kraftig oppgradering for de tusener på tusener av utlendinger som jobber svart og grått og lovlig i Danmark Sverige og Norge. Ergo vet IKKE artikkelforfatteren at Norge i dag er sikkert 100 ganger værre enn det han frykter kan komme til å skje i fremtiden. Ergo er artikkelforfatteren en person uten praktisk kunnskap om arbeidsmarkedet og om realitetene. Sikkert en mann som har sittet innesperret på Blindern og gutterommet og teoretisert rundt Enver Hoxa, Mao Tse Tung og Lenin og Karl Marx? Så advarslene hans kommer 30 år for sent.

    • Tja, jeg tror ikke det blir noe særlig bedre med et slikt system. Det er ikke råd til å gi mange en kraftig oppgradering, og dessuten vil et slikt system kunne utnyttes ved å presse folk enda mer for oppgraderingen. Samtidig vil flere stå helt uten tilbud (både i det gråe og svarte og hvite) når en slik kraftig oppgradering skal inntreffe, fordi det ikke er råd til å gi jobbtilbud til så mange da.

  • Siden du nevner Barbiedukke.
   Herr Møllersen ligner ikke på disse Barbie-dukkene.
   Jeg ser det på bildet.

 3. AvatarPeeWeeMadman // 2018-07-27 kl 20:48 //

  Jeg er faktisk mer bekymret for det hatet dette ville medført overfor etniske nordmenn. Vi ser jo i USA hvor dypt negative holdninger mellmo folkegrupper holder seg etter slaveriet. Dette er jo bare en resept på å skape enorme etniske konflikter mellom «innfødte» og fremmedkulturelle fremmedarbeidere, og siden folk har en tendens til å føle solidaritet med folk man identifiserer seg, vil noe slikt også vekke reaksjoner fra de som allerede bor her fra samme etniske grupper som disse fremmedarbeiderne.

  • AvatarDovenpeis // 2018-07-29 kl 18:48 //

   Nå er det jo faktisk hvite liberalere i USA som i dag nører opp under og legger grunnlaget for disse etniske konfliktene, og spesielt det sterke hatet mot hvite. Disse dypt negative holdningene mellom folkegruppene ville ikke vært så dype, og hatet mot hvite ville ikke vært sterkt, hvis det ikke var på grunn av de hvite liberalerne og 1968-revolusjonen deres.

   • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-30 kl 17:48 //

    Du vet kanskje at liberals i USA tilhører høyresida?

    • AvatarDovenpeis // 2018-07-30 kl 18:46 //

     Man vet venstresiden er ute og kjører når de bruker amerikanernes begrepsforvirring til å forsvare seg selv.

     Det er den hvite amerikanske venstresiden som nører oppunder hatet mot hvite amerikanere. Akkurat som det er den norske venstresiden som nører oppunder hatet mot nordmenn.

     Hvor mye jævelskap synes egentlig den privilegerte norske venstresiden det er rimelig å utføre mot ressurssvake nordmenn, som ikke har noe annet valg enn å leve i svartinglandet den priviligerte norske venstresiden i samarbeid med den norske høyresiden har skapt i kjerneområdene til ressurssvake nordmenn?

 4. AvatarOla Hjelte // 2018-07-27 kl 21:12 //

  Han trenger en god gammaldags omgang med grunnjuling. Usj for et sin.

 5. Jeg husker at jeg reagerte første gangen jeg oppdaget ytringer fra han derre Aksel Braanen Sterri.
  Han har vel sine venner og støttespillere med makt vil jeg tro.
  Jeg skal ikke irritere meg ett sekund mer over det som kommer fra han derre Aksel Braanen Sterri.
  Fint vær er det også for meg som ikke driver landbruk.
  Jeg vanner mine hageblomster akkurat nok fra kanne slik at de klarer seg akkurat.
  Den såkalte plenen er nesten helt brun alle steder.
  Og det stresser meg ikke, så da bryr jeg meg heller ikke om absurde provokasjoner fra han derre Aksel Braanen Sterri.
  Selvfølgelig forstår jeg at noen andre ennå bryr seg om provokasjonene.

 6. AvatarDovenpeis // 2018-07-29 kl 19:23 //

  Midt opp i alt dette så er det altså rasisme som er hovedfokuset til Joakim Møllersen og Radikal portal? Ikke bare det, men de avviser også det helt åpenbare faktum at innvandrere underbyr og ødelegger arbeidsmarkedet for den norske arbeiderklassen?

  Som arbeiderklasse provoserer slikt meg noe så inn i granskauen jævlig, som i realiteten er rent klasseforræderi, at jeg for evig og alltid kommer til å holde meg langt unna venstresiden. Hva faen er dere egentlig? Godt betalte agenter for de rike kapitaleierne med det formål å ødelegge arbeiderklassens oppslutningen om fagforeninger og politiske organisasjoner som historisk sett faktisk har arbeidet for den norske arbeiderklassens egoistiske egeninteresser?

  Slik som den i dag patetiske unnskyldningen for en venstreside har utviklet seg siden 1968, som bærer preg av å være liberalister i forkledning og i realiteten forfekter liberalistisk ideologi, skjønner jeg jævlig godt hvorfor Trump vant valget og hvorfor det i stor grad er den amerikanske arbeiderklassen som utgjør velgergrunnlaget hans. Venstresiden har jeg som faktisk er norsk arbeiderklasse ikke lagt i stemmeurnen på mange år nå. Ganske enkelt fordi venstresiden i dag rett og slett ikke representerer interessene til den norske arbeiderklassen, snarere tvert i mot.

  Rikinger betaler for rasisme fordi rikinger tjener på rasisme, sier dere? Kjøss meg i ræva! Rikingene betaler for antirasisme og innvandring fordi det er det de tjener på. Bare se hvor liten oppslutning Trump faktisk har i hans egen hjemby/hjembydel Manhattan – som er verdens største ansamling av rikinger.

  Nei, jeg som faktisk er norsk arbeiderklasse sier meg helt enig med den amerikanske arbeiderklassen, og sier: Build that wall!
  De eneste som er i mot det er venstresiden og rikingvennene deres, spesielt i landbrukssektoren.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-29 kl 23:00 //

   Jeg tror du brø lese artikkelen før du kommenterer.

   • AvatarDovenpeis // 2018-07-29 kl 23:10 //

    Jeg tror du bør ta innover deg at venstresiden har påfallende lav og synkende oppslutning i den norske arbeiderklassen, og at du selv er en vesentlig del av forklaringen på det.

    Eller kanskje det også er meningen? Jeg ser i hvert fall ikke forskjell på dere og liberalister når det kommer til innvandring og fri flyt av mennesker over landegrensen.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-30 kl 17:47 //

     Da råder jeg deg til å lese artikkelen eller evetuelt lese den med mindre vrangvilje så du får med deg hva som faktisk står der. Dumt å måtte finne på ting å være uenig med.

     • AvatarDovenpeis // 2018-07-30 kl 18:43 //

      Benektelse har lenge vært venstresidens primærstrategi etter 1968-katastrofen og dens venstrepolitiske arv.

      Jeg leste det jeg leste, og det jeg leste gjorde meg kvalm som en faktisk del av den norsk arbeiderklassen.

      I forhold til et forslag som fullstendig ville rasert arbeidsmarkedet for den norske arbeiderklassen, og spesielt det norske filleproletariatet, så er det altså rasisme, imaginær sådan også, du og den etablerte venstresiden velger å fokusere på?

      Jeg leste ikke feil, jeg leste et kvalmt venstrepolitisk forfall som byr den norske arbeiderklassen imot. Hvis politiske resultat klart og tydelig kan ses ikke bare ved den norske valgurnen, men også valgurnene over hele den hvite verden.

      Venstresiden i den hvite verden appellerer rett og slett ikke til den lokale arbeiderklassen, hvis interesser de i utgangspunktet er ment å tjene. Og det skyldes ikke at arbeiderklassen er dum, snarere tvert i mot.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-31 kl 04:32 //

      Du leste at min motstand mot å formalisere en en offisielt oppretta lavtlønnsandel av den norske befolkninga som skal tjene under det Sterri kaller minstelønn er kvalmt, på vegne av den norske arbeiderklassen. Det finner jeg særdeles merkverdig. Nå har jeg ikke sett så mange reaksjoner fra andre på Sterris forslag, ei heller fra «den etablerte venstresiden».

      Jeg klarer dessverre ikke å lese deg i retning av noe annet enn at du mener at du representerer den norsk arbeiderklassen i ditt avsky mot antirasisme. Dette ikke bare på grunn av kommentarene over og vranglesninga av saken vi kommenterer under- om du i det hele tatt har lest den – men også ganske mange tidligere kommentarer på denne sida. Det er jo leit på dine vegne. Det er også et fullstendig forskrudd bilde av venstresida i Norge i dag – eller det som oppfattes som venstresida i det minste – at jeg skulle representere etablissementet innafor denne, eller politikken til de mektigste aktørene i dette spekteret.

      «Den hvite verden», skriver du. Og det sier sannsynligvis ganske mye om hva du står for og det har aldri gitt noe som helst til arbeiderklassen i noe land.

     • AvatarDovenpeis // 2018-08-01 kl 18:43 //

      Ja, og din motstand er begrunnet i at dette etter ditt syn er rasistisk, ikke at det er den norske arbeiderklassen som rent faktisk taper på dette. Det som fremst av alt gjorde deg kvalm synes å være tanken på at selv en nordmann av laveste sosioøkonomiske standard skulle få en innvandrer til å jobbe for seg. Det lukter høyreantirasisme lang vei.

      Min avsky mot antirasisme skyldes at det er du og venstresiden som skaper problemet i utgangspunktet, med innvandringsliberalismen deres. En innvandringsliberalisme dere også finner støtte for langt inn i Høyre og sentrale deler av Fremskrittspartiet.

      Rasisme blir bare et problem om ulike raser sammenblandes. For eksempel har det ingenting å si for meg i hverdagen min om negere i Afrika hater meg fordi jeg er norsk. Det er først når det er negere i Norge som hater meg fordi jeg er norsk at det blir et problem for meg.

      Begrepet «Den hvite verden» gir definitivt noe til den hvite arbeiderklassen. At du nekter å anerkjenne det viser at du og venstresiden tvert imot er fiender av den hvite arbeiderklassen. Hvilket den hvite arbeiderklassen verden over viser at den har forstått ved stemmeurnene.

      Dersom du virkelig ønsker å gjøre noe for den ikke-hvite arbeiderklassen er det merkelig at du velger å gjøre det på den liberalistiske måten, er det ikke? Hvis du virkelig ønsket å hjelpe den ikke-hvite arbeiderklassen, hadde du ikke satt dem opp mot den hvite arbeiderklassen, slik du faktisk gjør, hadde du vel?

      Kanskje er jeg ikke arbeiderklasse, og kanskje har jeg aldri vært det, men filleproletar er jeg definitivt. I et land utenfor Skandinavia ville jeg mest sannsynlig endt opp som uteligger. Hvilket er forklaringen på hvorfor jeg hater deg og venstresiden. Du og venstresiden er rett og slett dårlig nytt for meg og min rasjonelle egoistiske egeninteresse.

      Rent objektivt har jeg mer å tjene ved å stemme på den moderate høyresiden som samtidig er innvandringsmotstandere. Et faktum jeg finner provoserende. Du og dine medsammensvorne har rett og slett ødelagt venstresiden, og degenerert venstresiden til en klubb for den hvite øvre middelklassen som ønsker å smykke seg med «korrekte meninger».

      Si meg, hva er det egentlig som er forskjellen mellom deg og Trine Skei Grande i så måte? Selv Erna og Siv har du jo med på laget.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-08-03 kl 05:24 //

      Det er dumt at din vranglesning skal gjøre deg kvalm.

      Jeg skjønner at raselære er viktig for deg. Det er heldigvis noe som gikk av moten etter andre verdenskrig.

      Hvis du tror arbeiderklassen frydes over illusjonen av en hvit verden vet du ikke mye. Det har alltid eksistert folk som ikke har blitt anerkjent som hvite – i den grad kategorien har hatt politisk relevans – eller blitt utsatt for systematisk diskriminering av makthavere i det du kaller den hvite verden.

      Det er jo fryktelig ironisk at du ønsker å holde «rasene» adskilt og beskylder meg for å splitte arbeiderklassen. Etnisk rensing er ikke en metode for å holde folk sammen.

      Med tanke på at de skandinaviske landene har vært de mest venstrevridde så er det underlig at du hater venstresida da du mener du ville vært på gata i andre land. Jeg regner med du har fått med deg at det ikke er høyresida som har fått gjennom verken tarifflønn, trygd eller velferd. Mulig det er i din egeninteresse å være på gata, men den ligger nå der i fall du skulle ønske å bo der i stedet for under tak.

      Jeg må si det har gått strålende for arbeiderklassen under høyrestyre. Mer fattigdom, stagnasjon og til og med år med nedgang i reallønna, rasering av velferdsstaten.

      Det er du som støtter ei regjering med Trine Skei Grande her, ikke jeg.

 7. Avatarbørre arnold // 2018-08-01 kl 12:38 //

  Slikt har man allerede her det kalles au pair og det er rart det er tillatt.

Kommentarfeltet er lukket.