En ullen LO-kongress og et unnvikende Ap skyver EØS-skeptikere fra seg

Foto: Kjetil Ree

Mange kan stemme på partier som sier nei til EU/EØS, nettopp fordi LOs kongressvedtak om EØS er udefinerbart og usikkert, og at Arbeiderpartiet rett og slett mangler svar på hva som er mulig å få til innenfor EØS-avtalen.

Jørund Hassel
About Jørund Hassel (59 Articles)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det er bra at arbeidstakerrettigheter blir satt på kartet både i Arbeiderpartiet og på LO-kongressen. Globaliseringspolitikken har medført at et stort antall arbeidstakere i ikke-akademiske yrker opplever at trepartssamarbeidet er lagt død, arbeidstakernes grunnlovfestede medbestemmelse er ofret på EU-direktivenes alter, og at ESA gjennom Høyesterett er blitt overdommere over norsk lovgivning og tariffavtaler (Holship-dommen) med videre. Fagforeningsknusing er satt i system også i Norge, og veien er farlig nær å ende opp slik som fagbevegelsen eller i Europa – hvor fagbevegelsen ligger med brukket rygg.

Med fortsatt medlemskap i EØS, vil norske arbeidstakere bli bundet av eventuelle TISA- og TTIP-avtaler dersom EU knytter seg til dem. De avtalene – hvor forhandlingene foregår i all hemmelighet, vil rasere arbeidstakerrettigheter om det blir slik WikiLeaks-avsløringene antyder. Den debatten synes å ha vært fraværende både på Arbeiderpartiets landsmøte og LO-kongressen ut fra det som er presentert i mediene. Hvorfor? TISA/TTIP og andre avtaler vil eventuelt bli en del av EØS-avtalen.

EØS-avtalen har aldri vært debattert
Det er et stort problem med at vi aldri har fått en skikkelig debatt på EØS-avtalen. Det gjør at det blir mye synsing, og mer eller mindre tilfeldige uttalelser og følelser ute og går.

Den debatten er det ingen andre enn Arbeiderpartiet som kan ta på vegne av arbeidstakere. Men Arbeiderpartiet vil ikke. En ting er at Arbeiderpartiet ikke tar debatten, men de gir heller ikke svar på arbeidstakernes utfordringer knyttet til EØS-avtalen. Partiet velger i stedet å skyve problemene og utfordringene foran seg.

Når vi kommer til valgkampen, hva skal sannferdige Arbeiderpartifolk på stand og i aviser svare velgere på viktige EØS-spørsmål?

I alle avstemninger på Stortinget, ser vi at Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet stemmer sammen om alle EU-spørsmål. Det har så godt som alle borgere i landet fått med seg.

Lav organisasjonsgrad
I Norge er organisasjonsgraden synkende. Om lag halvparten velger å stå uorganisert. Hvorfor – når alle undersøkelser viser at det lønner seg å være organisert? Det virker som om Norge går samme veien som EU – hvor fagbevegelsen forvitrer.

Innføring av «billigste anbud-demokrati», privatisering, oppsplitting av selskaper mv medfører følgende:

–          Informasjonen til ansatte minimeres eller er fullstendig fraværende. På denne måten pasifiseres arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

–          Arbeidstakernes medbestemmelse og medinnflytelse reduseres eller blir helt fraværende som følge av forrige punkt.

–          Fagforeninger splittes. På denne måten mister fagforeningene kompetanse, fagmiljøer splittes. De viktige overordnede prinsippene for lønns- og arbeidsvilkår drukner i debatten fordi reorganiseringer av fagforeningene tar all tid.

Arbeidstakere i ikke-akademiske yrker mister lønns- og pensjonsrettigheter. Det skyldes «maksimumslista» i EUs anskaffelsesdirektiv – og som er særlig tilpasset bemannings- og vikarbyråer. Den omhandler at arbeidstakere skal kun ha:

–          Minstelønn

–          Overtidslønn

–          Feriepenger

–          Vilkår for utleie av arbeidstakere

–          Helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen

–          Vernetiltak for gravide kvinner

–          Likebehandling av kvinner og menn og ande bestemmelser om likebehandling

Altså ingenting om pensjoner og trygghet for alderdommen. Avspising av pensjoner er gjort til et konkurransefortrinn, noe særlig offentlige ansatte får føle.

I nyopprettede selskaper som eksempel i Bane Nor, under ledelse av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet), får ikke ny-tilsatte velge pensjonsordninger lenger. Det vil si at nytilsatte får dårligere pensjonsrettigheter enn de som er ansatt tidligere. Strider ikke det mot «likebehandling».

I mange virksomheter tør ikke arbeidstakere å organisere seg, fordi det kan betyr svartelisting hos arbeidsgivere. Og med innføring av varige midlertidige ansettelser, null prosent arbeidskontrakter, flere bemanningsbyråer (som Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen innførte i arbeidsmiljølovens fra 01.07.2015) med videre, risikerer arbeidstakere å bli svartelistet om de stiller krav eller organiserer seg. Med dagens arbeidsgiverregime kan man ikke forvente at mange av disse arbeidstakerne organiserer seg av frykt for ikke å ha noen jobb lengre.

På LO-kongressen lovte Jonas Gahr Støre å heve fradraget på fagforeningskontingenten på selvangivelsen dersom Arbeiderpartiet kommer til makta til høsten. Det er bra. Men er det nok for å få flere til å organisere seg?

Så lenge EØS-avtalen medfører at arbeidstakere i ikke-akademiske yrker bare taper, taper og taper – og eldre, syke og uføre arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet ved hver omorganisering/omstilling, så blir kurven bratt for å få folk til å organisere seg.

Spørsmålet er: Kan virkningen av EØS-avtalen – som mange opplever til daglig, og at det ikke er mulig å stoppe disse virkningene, være årsaken til at organisasjonsgraden synker? Kanskje er det den debatten LO-kongressen burde tatt?

Arbeiderpartiets mur mot EØS-debatt
For å komme høyt på ei valgliste i Arbeiderpartiet må man enten være 100 % EU-tilhenger, eller 110 % EØS-tilhenger.

I tillegg er partilistene mer eller mindre rensket for kandidater uten akademisk utdanning, eller kandidater med bakgrunn fra ikke-akademiske yrker. Det vil si at listene fylles opp med personer som ikke har lært annet på kroppen enn marked, New Public Management, billigste-anbud-demokrati bygd på høyrepolitikkens idealer (Thatcherismen/ Reaganismen).

På denne måten kveles den viktige politiske debatten for arbeidstakere av partiet – fordi partieliten hindrer den viktige debatten som demokratiet så sårt fortjener.

De norske velgerne har fått nok av høyrepolitikk – og vil ha en ny regjering fra høsten av. Der står arbeidstakerne sammen med Arbeiderpartiet, og kampen om jobb til alle. Men problemet er at med EØS-avtalen får vi bare markedsliberalistisk høyrepolitikk. Det vil si fortsatt fagforeningsknusing og nedbygging av faglige rettigheter. Hvorfor det?

Jonas Gahr Støres lovnad på LO-kongressen
Ifølge FriFagbevegelse uttalte partileder Jonas Gahr Støre følgende på LO-kongressen:

«Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen».

Dette utsagnet har jeg svært vanskelig for å skjønne oppriktigheten av.

For EU har ikke ratifisert arbeidstakerrettigheter fastsatt i FNs ILO-konvensjoner i sin lovgivning (direktiver). ETUC (Euro-LO), flertallet i EU-parlamentet, og flere EU-instanser har tidligere krevd at ILO-konvensjoner skal gå foran EU-direktiver. Det godtar ikke EU-domstolene. Det EU-domstolene sier (2007 og 2008), og som Holship-dommen (Norge) fra i år også bygger på, er at «faglige rettigheter må vike hvis de kolliderer mot markedsfrihetene».

Det betyr at arbeidstakere er dømt til å tape mot høyrepolitikken og kapitalen fra EU.

Direkte oversatt betyr EU-domstolenes slutning at å stemme på EU/ EØS-avtalen er det samme som en stemme for fri flyt av arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidskraft. Fordi intet politisk parti, eller politisk system kan overprøve EU-domstolenes tolkning av EU-direktivene slik systemet fungerer i dag.

Hvilket parti skal man stemme på?
Derfor mener jeg at Arbeiderpartiet selv og LO-kongressen har satt mange arbeidstakere og trygdede (som vil beholde velferdsstaten) – i en svært vanskelig situasjon ved høstens Stortingsvalg gjennom konklusjonene vedrørende EØS.

Det er grunn til å tro at de arbeidstakerne som er organisert, og betaler kontingent, og som opplever virkningen av EØS- og Schengen-avtalen på sin arbeidsplass, ikke er særlig fornøyde med vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte og LO-kongressen. Det gjelder arbeidstakere innenfor havnearbeid, bygg- og anlegg, verft, transport, vaskeri- og hotell/ restaurantbransjen som ser arbeidslivskriminalitet og opplever utstøting fra arbeidsplassene til fordel for billigere arbeidskraft fra utlandet.

Å se at det i tillegg bevilges penger til partier som er for EØS-avalen blir ganske tungt å bære for mange av disse. Det blir som å betale for å få enda dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Man skal ikke se bort fra at mange kommer til å stemme taktisk ved årets Stortingsvalg. Det vil si å stemme på partier som sier nei til EU/ EØS, nettopp fordi LOs kongressvedtak om EØS er udefinerbart og usikkert, og at Arbeiderpartiet rett og slett mangler svar på hva som er mulig å få til innenfor EØS-avtalen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

13 Comments on En ullen LO-kongress og et unnvikende Ap skyver EØS-skeptikere fra seg

 1. Kim Endri Dokmo // at //

  Nei til EU, Nei til EØS, Nei til TISA, Nei til CETA, Nei til Privatisering……

  Så lenge EØS avtalen huler ut Grunnloven, TISA avtalen lusker rundt med helt sprøe regler som blant annet innebærer at når den er signert kan den ikke oppheves, bedrifter får mer makt og arbeideren blir overkjørt fullstendig. Skulle tror at selv den mest korrupte politikeren ikke ville selge landet og den demokratiske makta vår for noen usle sølvstykker og kanskje en grei jobb når Norge er blitt ødelagt. TISA hemmelig holdes, kun lekkasjer av dokumenter og lignende har gitt folk informasjon om denne “avtalen” som faktisk er slave lenker som også fjerner all politisk selvstyre. EU har signert CETA alt, som er den kanadiske versjonen av TISA, og via EØS avtalen kommer det regler som gjør det slik at Bedrifter vinner over arbeideren, ikke at EØS avtalen ikke gjorde det på egen hånd men det kommer til å skje i økende grad i fremtiden. Folk sier at vi må ha EØS avtalen fordi vi tjener masse på den, vel med økende privatisering ser Norge mindre og mindre av de pengene, mens de store summene ender hos firmaer i utlandet. Når Høyre, FRP, Venstre og AP i lag har systematisk tilrette lagt for EU regler via EØS overtiden, flyttet finanstilsynet til Brussel, latt utenlandske firmaer hatt tilgang på pasient journaler fra Helse Sør Øst, så burde folk våkne opp. Signer på folkeavstemming for EØS, stem på partiene som er totalt imot EU og EØS avtalen, vi må sørge for at landet vårt faktisk forblir like godt som det var når vi vokste opp, det er det minste vi kan gjøre for våre barn og barnsbarn…

 2. soriella // at //

  Det som har skjedd på LO-kongressen ble enda verre enn fryktet. For et hardkjør! AP- og LO-lederne kaster blår i øynene på folk. Det har de riktignok gjort lenge, men med et arbeids- og organisasjonsliv forkrøplet av globaliseringens følger, NPM osv. møter de mindre motstand “på golvet”. Fortsatt EØS, TiSA om hjørnet, og så dette skuebrødet med “visse menneskeretts-konvensjoner” – som overordnes norsk lov i den grad de kvister nasjonale “særordninger” og sikrer fri flyt, overnasjonalt minste felles multiplum på kapitalens premisser!
  Er det noen som tror at havnearbeidernes kamp blir lettere heretter? Tvert imot vil flere andre organiserte møte lignende vansker. Støtt havnearbeiderne på konto 3060.33.16947.

  Les gjerne Odd Tarbergs mange informative innlegg om TiSA m.m. på Verdidebatt, her er siste innlegg:
  http://www.verdidebatt.no/innlegg/11684472-store-eos-og-tisa-pr-mai-2017

  • Jeg gjorde to forsøk på å svare deg på to andre nettsteder.

   • soriella // at //

    Ved å gå inn på din disqus-profil oppdaget jeg det ene tilfellet. Merkelig nok har ikke dine svar blitt registrert på min konto. Kanskje forsinkelse i systemet. På Mediedebatt har også jeg opplevd å stå “inne til vurdering” i mer enn 20 dager! Det er formodentlig et kapasitetsspørsmål og ikke sensur. Det meste foregår vel på Facebook, slik at vi som ennå benytter disqus kanskje nedprioriteres?

    • Takker. Skal teste noen ganger til.
     Det vanlige for meg er at jeg blir sensurert.
     Inne til vurdering i 20 dager er etter min mening helt tydelig en form for sensur for at alt skal bli glemt.
     Fakeboka brukes nå som påskudd og begrunnelse for sensur slik jeg ser det.
     Kapasitetsproblemer tror jeg ikke ett sekund på så lite debatt som det er der og nå.
     Jeg vurderer ennå å ha Disqus på min hjemmeside.
     Men jeg undersøker nøye.

     Dette er selvfølgelig såkalt off topic her.
     Du fikk min mening, og jeg tenker på å slette denne kommentaren.

  • Norske havner bør ha norske havnearbeidere.

   • soriella // at //

    Helst det ja:). De som er registrert som arbeidere i ei norsk havn skal ha fortrinnsrett til lossing og lasting, etter avtaler og betingelser som holder norsk standard. Havnearbeidere og sjøfolk har ellers en stolt tradisjon for samarbeid og solidaritet, i de enkelte havner og over de sju hav. (Under kapitalismens store kriger har dette hatt stor betydning – for antikrigsarbeidet!) – Den langvarige konflikten i norske havner, der EØS-regler for bedrifters fri etablering og konkurranse er blitt brukt mot havnearbeiderne via norsk Høyesterett, viser at klassekampen skjerpes og at solidariteten blir satt på store prøver.

    • Jeg mener at havnearbeidere her i landet bør være norske borgere av beredskapsårsaker og for å få optimal sikkerhet i norske havner.
     Hva som kan eller bør kalles klassekamp vet jeg ikke.
     Ellers mener jeg at urett mot bare en eneste norsk sjømann aldri må glemmes. Derfor støtter jeg alle angrep som førte til at diktator G i Libya til slutt ble drept. Germa Lionel saken må huskes.

     • soriella // at //

      Du har rett angående norsk beredskap og sikkerhet. Desto viktigere at landet faktisk er suverent, ingen vasallstat eller koloni. Jeg tar ikke en slik diskusjon nå, heller ikke den om klassekamp! Vi er nok havnet litt på viddene fordi det tilfeldigvis var her du kom gjennom med et svar til meg, men dette bør rundes av.

      “Germa Lionel” husker jeg som som en stygg sak fra midten av 1980-tallet, der norske sjømenn ble grovt mishandlet av libysk politi i Tripoli havn, og en av sjømennene døde. Det var en urett som ikke skal glemmes, men jeg skiller lag med deg når det gjelder den langt seinere og helt urelaterte aksjonen mot Libya og det bestialske drapet på Ghadaffi.

      Angrepet på Libya stred mot både norsk Grunnlov og internasjonal folkerett. Bomberegnet ødela mange liv og viktig infrastruktur, bidro til eskalert konflikt på bakken og fragmentering av en stat, og – ikke å forglemme – at uendelige migrantstrømmer fra sør slapp gjennom en plutselig åpnet (og stadig åpen) sluse. Så angrepet ødela ikke bare Libya, men har hatt svært urovekkende følger for Europa og Norge også.

      Nå tror jeg våre veier skilles for denne gang, det er påkrevd med en pause fra disqus, plikter kaller og i morgen er det 17. mai. Til lykke med Grunnlovsdagen!

     • Grunnloven og dette om ytringsfrihet verdsettes ikke.
      Og jeg feirer ikke forfall av demokratiet. Og jeg later ikke som om alt er såre bra og helt hurra.
      Jeg føler ikke noen lykke denne dagen slik situasjonen er her i landet nå.
      Avslutter med takk for svar og takk for litt forståelse. Jeg vil vise støtte til din positive holdning her.

 3. Lab Roy // at //

  Man må huske på at kun 4 av 10 velgere i Norge er skeptiske til EØS. Hvis Arbeiderpartiet skulle gå inn for nei-til-EØS så risikerer man at mange velgere vil stemme på Høyre fremfor på Arbeiderpartiet og det vil kunne bety en blåblå regjering i 4 år til.

  Det man nå bør prøve å gjøre er å presse de rødgrønne partiene til å støtte flest mulig tiltak mot sosial dumping, slik som feks å forby bemanningsbyråer i bygningsbransjen slik det har blitt gjort i Tyskland.

 4. Nasjonaldagen bør markere/være støtte til norsk frihet og uavhengighet og støtte til sjølråderett og støtte til et fungerende nasjonalt demokrati.

 5. Atle Turøy // at //

  Svært bra skrevet, LO og fagbevegelsen siper hver dag fordi de har et synkende medlemstall. Det forstå ikke at deres holdninger er årsaken til at de mister medlemmer eller at nye vegrer seg for å melde seg inn. Det er lettere å snakke folk ut av organisasjonen enn inn i den. Norsk fagbevegelse er uten takhøyde, støtter du ikke LO og AP sin tankegang snur de seg bort fra deg. Her er det Gro som er den stygge ulven og har lagt grunnlaget for at er du ikke enig med oss så får du ikke leke i våres sandkasse. Jens Stoltenberg er den som virkelig har tatt dette videre i form av å ha innført en snakke kode som har slått rot i landets befolkning. Dette er veldig lett å merke. Dersom du snakker med noen på tomanns hånd har de en mening, men kommer det flere til er det vanskelig å få dem til å holde på det de mente for 5 min siden. Det at vi i dag har et folk som ikke her egne meninger er en farlig utvikling og vi står frem som en kuet befolkning.

Comments are closed.