Da nazistene marsjerte

Nazister marsjerer på Karl Johan, 9. april 1940.

De var ikke velkomne, de hadde ikke meldt sin ankomst, og ingen hadde bedt dem komme, og noen hadde forsøkt å hindre dem. Nazister har inntatt Karl Johan, og marsjerer taktfast mens politiet opprettholder ro og orden. Det viktigste var jo å unngå konfrontasjon med nazistene.

Tor Anders Råbu
Om Tor Anders Råbu (7 artikler)
Tor Anders Råbu er lærer og skribent.

Oslo 9. April 1940:
Uniformerte tyske nazister inntar Oslos paradegate, Karl Johan, og marsjerer taktfast mens politiet opprettholder ro og orden. De var ikke velkomne, de hadde ikke meldt sin ankomst, og ingen hadde bedt dem komme, og noen hadde forsøkt å hindre dem. Oberst Birger Eriksen gjorde så godt han kunne og senket slagskipet Blücher i Drøbaksundet og forhindret dermed noen av dem å delta i nazimarsjen. Likevel kom mange nok nazister fram til å stolt kunne gå i hanemarsj gjennom byens paradegate. Politiet gjorde ingen ting for å hindre nazistenes marsj gjennom Karl Johans gate. Det viktigste var jo å unngå konfrontasjon med nazistene. Ingen ble skadet. Det var nok det viktigste. Sikkerheten var nok i høysetet, og dersom noen av Oslos innbyggere skulle utvise tegn til det miste ubehag mot nazistenes marsj, sto politiet klar til å legge dem i jern og fjerne dem. Det var visst dette som var de politifaglige vurderingene. Byens borgere måtte bøye hodene for nazistene, ellers ble de lagt i jern. En fyr som senere ble ministerpresident, lente seg på de politifaglige vurderingene og sa at motstand var nytteløst. På denne måten fikk de tyske nazistene marsjert, demonstrert sine politiske standpunkter og benyttet sin ytringsfrihet, som visstnok er veldig viktig å respektere. Ca. 72 millioner mennesker døde i løpet av seks år var resultatet av den ideologien, men så lenge marsjen på Karl Johan gikk fredelig for seg, så var det jo sikkert greit at de fikk benyttet ytringsfriheten sin og presentert sine politiske standpunkter. 72 millioner døde. Såpass må vi tåle for ytringsfriheten.

LES OGSÅ: Når vi ikke lenger kan ha tillit

Kristiansand 29. Juli 2017:
Uniformerte svenske nazister inntar Kristiansands paradegate, Markens, og marsjerer taktfast mens politiet opprettholder ro og orden. De var ikke velkomne, de hadde ikke meldt sin ankomst, ingen hadde bedt dem komme, og noen hadde forsøkt å hindre dem. Tollerne i Østfold gjorde så godt de kunne og stoppet noen av dem på grensa, beslagla våpen og forhindret dermed noen av dem i å delta i nazimarsjen. Likevel kom mange nok nazister fram til å stolt kunne gå i hanemarsj gjennom byens paradegate. Det viktigste var jo å unngå konfrontasjon med nazistene. Ingen ble skadet. Det var nok det viktigste, og dersom noen av Kristiansands innbyggere skulle vise det minste tegn til ubehag mot nazistenes marsj, sto politiet klar til å legge dem i jern og fjerne dem. Det var visst dette som var de politifaglige vurderingene. En fyr som tilfeldigvis var justisminister, lente seg på de politifaglige vurderingene og sa at motstand var nytteløst. Per-Willy Amundsens kommentar kan neppe forstås på noen annen måte enn at han nesten beklager at han er justisminister. Mannen ser ut til å ha sluttet å mene noe om politiet etter at han ble justisminister. Så vidt jeg husker, hadde han ingen problemer med det før han ble minister. På denne måten fikk de svenske nazistene marsjert, demonstrert sine politiske standpunkter og benyttet sin ytringsfrihet, noe som visstnok er viktig å respektere. Den lille håndfullen av nazister som utgjør Den nordiske motstandsbevegelsen, 9. april 1940, er ansvarlig for drap, vold, mordbrannsforsøk og en rekke brudd på våpenlovgivningen, men så lenge marsjen i Markens gate gikk fredelig for seg, så var det jo sikkert greit at de fikk benyttet ytringsfriheten sin og presentert sine politiske standpunkter. Jeg har registrert at mange har ment at vi i demokratiets ånd må akseptere antidemokratiske og fascistiske nazidemonstrasjoner.

LES OGSÅ: Nazister beskyttet, motstanden forhindret — hva står politiet for?

-«Jeg er uenig med det du sier», sa liberaleren, «men vil forsvare din rett til å si det med mitt liv».
-«Takk for det», sa nazisten og hengte ham i en lyktestolpe.
(Takk for formuleringen, Øivind Bergh).

Og takk til de som var der og som sto imot, Takk til Ole Bernt Tellefsen, Steffan Strandberg og Bjørn Aas. Dere er Max Manus, Joachim Rønneberg og Edvard Tallaksen. Folk har gjort dette før oss, og hvis det er nødvendig, så gjør vi det igjen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

29 kommentarer på Da nazistene marsjerte

 1. AvatarCartmenez // 2017-08-02 kl 01:34 //

  » Jeg har registrert at mange har ment at vi i demokratiets ånd må akseptere antidemokratiske og fascistiske nazidemonstrasjoner.»

  Selvsagt må vi det. Ellers kan vi bare kaste ytringsfriheten ut av vinduet og ende opp i et facistisk samfunn der nettop ytringsfriheten undertrykkes..

  Jeg har intet til overs for Nazi toget ei har jeg mye til overs for demonstrasjoner av f.eks Tjen folket som snakker om væpnet revolusjon. Men det betyr ikke at jeg vil nekte disse å marsjere i tog om de ønsker dette. Under karrikatur striden gikk folk ironisk nok i tog for å begrense ytringsfriheten selv dette finner jeg uproblematisk.

  Vi har en domstol som kan sjekke om utsagnene til demonstrantene bryter lover og vi har politiet som følger opp at alt går fredelig for seg. Det er for meg et velfungerende demokrati som ja ironsik nok må tillate at folk har meninger som er direkte udemokratiske….

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-02 kl 10:55 //

   Du virker å mene det er en legitim ytring å jobbe for å utrydde en hel del mennesker fra jordens overflate. Noe sier meg at du ikke ville vært like tolerant om det var din familie som skulle utryddes.

   • AvatarCartmenez // 2017-08-02 kl 12:51 //

    Jeg mener det får være domstolens oppgave å vurdere om disse meningene er legitime eller ei. For meg er alle de jeg nevnte ovenfor moralsk forkastelige meninger og grupperinger men det betyr ikke at jeg nødvendigvis mener at de skal ties. Problemet oppstår jo når man evt går i tog for meninger som ikke er straffbare men man er del av en organisasjon som muligens bryter loven som nazistene eller tjen folket. Hadde nazistene gått i tog med bannere som direkte oppfordret til drap eller vold ville de etter alt å dømme brutt loven.

    Så lenge de ikke dirkete går med slike bannere eller roper slagord får dette så ja mener jeg at man skal ha rett til det. Så får det være opp til Politiet å fengsle de for meninger som er fremsatt i andre medier.

    For å si det slik om diverse av disse gruppene kom til makten hadde både jeg og mange i min nærmeste familie blitt utrydda.

   • Avatarlovåundre // 2017-08-02 kl 18:26 //

    Har kikket gjennom programmet deres og noen av artiklene deres, men kunne ikke finne noe sted at den nordiske motstandsbevegelsen har som mål å utrydde en hel del mennesker fra jordens overflate.
    Har du lest dette i det politiske programmet deres, eller i en av artiklene deres?
    Er litt nysgjerrig på hvor dette står omtalt….

    • Avatarbørre arnold // 2017-08-02 kl 19:21 //

     Programmet er svært nasjonalistisk og svært sosialistisk. De vil også ha kun etniske hvite i norden, (selv om disse er statsborgere) som forøvrig skal slås sammen til et rike. De er også opptatte av selvberging og vil ha Norge ut av EØS og NATO. De mener også at verden styres av en sionistisk elite. Alle skal visst gjennomføre alminnelig verneplikt og etter denne er avtjent får du beholde våpnet, hvorvidt dette også gjelder panservernraketter og mitralijøser opplyses det ikke om. De vil også opprette en folkedomstol for å straffe folkeforrædere, hva som er folkeforrædere eller folkeforræderi er ikke nevnt.

     • Norge ut av EØS og NATO er fullstendig rasjonelle synspunkter, som vel deles av venstreekstemistene og Radikal portals lesere. At verden styres av en sionistisk elite er ikke en fantasi, men noe som godt kan begrunnes gjennom å følge innflytelsesrike familier og pengestrømmer. Hvem kan si sikkert hvilke maktstrukturer som ikke slås opp i avisene. Bevæpnet befolkning gir en viss mening ut fra demokratiske prinsipper. Kritikken mot homolobbyen har også en viss berettigelse. I offentligheten blir det slått hardt ned på alle som på noen måter uttrykker skepsis rundt bejubling av ny alternativ seksualitet. Har vært i debatter og merket meg at det kun er representanten fra KrF som våger å utfordre det nye homovennlige konsensuset. Det er uttrykk for meningsintoleranse i toleransens navn. Det er mange ulike problemstillinger knyttet til alternativ seksualitet, men det er ingen som får lov til å ta dem opp i norsk offentlighet. At dette da blir en fanesak for en gruppe som Nordisk Motstandsbevegelse er ikke unaturlig.

     • Avatarbørre arnold // 2017-08-02 kl 22:21 //

      Jeg tror du er på bærtur nå

     • Du vet at det ikke er noen meningsbærende elementer i det du skrev? Hvis du ønsker å argumentere for hvorfor de nevnte synspunktene er fullstendig hinsides rasjonalitet er du velkommen til det.

     • Avatarbørre arnold // 2017-08-03 kl 13:32 //

      OK da…at verden styres av en sionistisk elite er det vel bare islamister og nasjonalsosialister som tror. Videre er det jo ikke noen homo-lobby heller som styrer verden og det er vel heller ikke noe stort politisk tema å forby mennesker av samme kjønn å ha sex med hverandre. At man innfører et tredje kjønn derimot er jeg imot transpersoner kan godt være det ene eller andre kjønnet.Nå er det vel heller ikke noe stort politisk tema å bevæpne befolkningen med automatvåpen i hjemmene heller. Det er stor oppslutning om NATO medlemskap i Norge motstanden begrenses til ytre venstre stort sett. Når det gjelder EØS avtalen har jeg merket at motstanden har økt, tror allikevel at den har flertallet bak seg. Når det gjelder påstandene om at verden styres av en homolobby og sionistisk elite er det jo selvsagt de som påstår dette som har ansvaret med å dokumentere dette.

     • Får nøye meg med å påpeke at det ikke er et fnugg av argumentasjon i teksten din. Hvor mange som mener det ene eller det andre er ikke det viktigste. Rasjonalitet favner hele spekteret utenom individuelle patologier (som kan analyseres for rasjonalitet i en annen sammenheng enn hva angår kollektive oppfatninger).

      Kan legge til at dette med den sionistiske agendaen er noe som er veldig vanskelig å ta i pga en viss person rundt 1940. Men det var ikke fri fantasi fra nazistenes side at jødene opprettholdt nettverk som trumfet nasjonalstaten. Er også mye dokumentasjon på at de samme bankene finansierte både hitler og de allierte og at hele krigen kan ha hatt helt andre funksjoner enn hva den offisielle historien begrenser det til.

     • Avatarbørre arnold // 2017-08-05 kl 16:40 //

      Siden det er så mye dokummentasjon på at verden styres av en sionistisk elite som du påstår kunne du jo i det minste vedlegge dokumentasjon på det. Selvsagt er det jo viktig hva folk mener om programmet til DNM da det vel er meningen å få oppslutning om det. At de er nødt å hente folk fra Sverige og Finland for å holde en parade på mellom 50 og 100 sier vel sitt om oppslutningen.

     • Jeg sier at det er mye dokumentasjon som er dukket opp som viser overraskende pengestrømmer. Wall street var involvert på alle sider. Det er ikke poenget her å vedlegge dokumentasjon, men å vise til at det finnes informasjon å innhente for den som vil gå andre verdenskrig nærmere etter i sømmene. Noe som er en lur ting å gjøre, siden den krigen la premissene for senere historie…

      Hvis du ønsker å gjøre dem irrelevante fordi det er så få av dem, så er det en felle som kan legges både til venstre og høyre.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-05 kl 02:07 //

      Ingenting sosialistisk i DNM bortsett fra i navnet nasjonalsosialisme, som naturligvis bare var en møte å tiltrekke seg arbeiderstemmer på i mellomkrigstidas Tyskland, noe Hitler også var åpen om i seinere tid.

     • Avatarbørre arnold // 2017-08-05 kl 11:43 //

      Vedlagt følger link til partiets program i 1920 og alle kan se at det er veldig sosialistisk og nasjonalistisk.

      http://historieportalen.gyldendal.dk/sitecore/content/home/gymnasium/historieportalen/elementer/ren-tekst/kildetekster/ov/13/o_v_kilde_13_2.aspx?layout=new-window
      Du kan også se punkt 7 i DNMs program.

    • Avatarheimevernet // 2017-08-03 kl 18:36 //

     De sier selv at de ønsker en human relokalisering. Man skal selvsagt ikke ta dette for god fisk. Å utrydde og å relokalisere er unektelig en interessant distinksjon.

     • AvatarKnutrMagnusson // 2017-08-29 kl 21:03 //

      «Human relokalisering» var vel ca det tyskerne kalte deportasjonene til leirene også?

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-05 kl 02:06 //

     De elsker Hitler, i kommentarfeltene som er strengt moderert er det jevnlig trusler om at motstandere skal kastes i gasskamre og lignende, de truer med å henge «forrædere», de trener militært, har våpenlagre, står bak terroraksjoner. Den eneste måten du kan ha kommet fra til at du ikke tror at en nazistisk gruppering ønsker å utrydde sine fiender må være fordi du ikke vet hva nazisme er eller lever i fornektelse.

  • AvatarUlf henriksen // 2017-08-30 kl 18:44 //

   Ytringsfriheten syntes jeg allerede er under press Da jeg igår så Støre rette en pekefinger mot Erna ,fordi hun ikke tenker og mener som ham.Og blir hyllet av den røde media etterpå

 2. AvatarTim Hansen // 2017-08-02 kl 13:53 //

  Forskjellen er at i det ene tilfellet var Norge okkupert av nazister, i det andre tilfellet handler det om en liten håndfull fra hele Skandinavia som ikke har og aldri vil få noen innflytelse i samfunnet. Disse er uansett kun et symptom på dagens masseinnvandring fra ikke-vestlige land og islams inntog i Vesten. Uten disse elementene ville marsjen aldri skjedd. Har for øvrig sett muslimer i gatene opp gjennom årene, og islam er en ideologi som er i vekst og er vel så ekstrem som nazismen.

  • Avatarbørre arnold // 2017-08-02 kl 19:27 //

   Du mener vel islamismen eller fundementalistisk/konservativ islam og ikke islam?

   • Avatarheimevernet // 2017-08-03 kl 18:33 //

    Det er glidende overganger. Det er ikke lett å si hvilke muslimer som kan komme til å bli politisk orienterte og hvilke politisk orienterte som faller tilbake på å bare be til gud og nøye seg med det. Hvordan foreslår du å bekjempe politisk islam uten å bekjempe islam som religion? Ikke en lett oppgave, tror jeg. Dette tror jeg ikke at er et fattigdomsspørsmål.

    Personlig mistenker jeg at jo flere muslimer man får totalt sett, jo flere politisk orienterte muslimer vil man få. Og jeg ønsker å ha færrest mulig politisk orienterte muslimer. Den logiske konsekvensen er å la færrest mulig muslimer immigrere. For øvrig vil muslimer flest ha det langt bedre om de ikke hadde politisk orienterte muslimer rundt seg. Hvor vellykket synes du at den islamske delen av verden er?

    • Avatarbørre arnold // 2017-08-05 kl 16:47 //

     «Hvordan foreslår du å bekjempe politisk islam uten å bekjempe islam som religion?» Her mener jeg at integrering er det vlktigste dette er veldig viktig mht innvandring fra islamske land.»

   • AvatarTim Hansen // 2017-08-04 kl 19:38 //

    Det finnes ikke fundementalistisk islam vs moderat islam. Det finnes bare islam. Ikke mine ord, men ordene til en tidligere muslim.

    Det finnes muslimer man kan kalle moderate, men fundamentet til den ideologien religionen deres baserer seg på er alt annet enn moderat.

 3. AvatarSteinar Nilsen // 2017-08-03 kl 15:23 //

  Ny-nazistenes parole er: » knus homolobbyen »
  Da har vi 2 alternativer :
  1) Ny-nazistene føler seg truet av seksuelle minoriteter (homolobbyen)
  2) Hvis de ikke er truet av seksuelle minoriteter så blir parolen meningsløs.
  3) Dette viser hvilke syke forestillinger som ny-nazistene har i hodene sine : De føler seg altså truet av seksuelle minoriteter.

 4. AvatarTor Gustavsen // 2017-08-04 kl 23:40 //

  Nå må det vel være klart for de fleste at islam er dagens nazisme.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-05 kl 02:01 //

   Er ikke nazisme dagens nazisme?

   • AvatarTor Gustavsen // 2017-08-05 kl 10:43 //

    I praksis finnes det kun en «håndfull» personer på verdensbasis som kaller seg nazister og av disse er vel de fleste mindre begavede og ikke vet hva nazisme er en gang.
    Men en gang i historien hadde nazistene verdens største krigsmakt og verdens mektigste leder, men det tok slutt i 1945 og siden det har denne bevegelsen i praksis vært død.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-06 kl 20:17 //

     De sprenger bomber og marsjerer i gatene, men og mange på høyresida vil heller fortie nazistenes forbrytelser i dag og spore over på en da mer islam.

     • AvatarTor Gustavsen // 2017-08-06 kl 20:46 //

      Nå har jo islam tatt over for ekstremsosialisme, kommunisme og nazisme, når det gjelder krig og dreping så det er naturlig å kritisere islamsvineriet!
      Men selvfølgelig skal en på ingen måte glemme det ekstremsosialistene hadde for seg av dreping i forrige århundre, men det vi kan gjør nå er å fjerne islamismen fra Europa.

Kommentarfeltet er lukket.