Forsvarsministeren mener selvforsvar gjør at Norge kan gå inn i Syria

Ine Marie Eriksen Søreide sammen med USAs forsvarsminister James Mattis. Foto: U.S. Air Force/Bridgette Brantley

Men Ine Marie Eriksen Søreide nekter fremdeles å si om norske soldater har invadert Syria.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I et leserinnlegg i Dagbladet seint i går forteller forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide at selvforsvar utgjør det folkerettslige grunnlaget for at norske soldater kan gå inn i Syria. «Maktbruk basert på kollektivt selvforsvar av Irak» kaller hun Norges bidrag, altså ikke selvforsvar i ordet normale forstand, at man forsvarer seg selv.

Norges oppdrag i Irak er hjelp til «trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL».

LES OGSÅ: Norge inn i Syria for fredens skyld — sammen med Saudi-Arabia og Trump

Folkerettslig forvirring
Videre heter det i Eriksens tekst at «Regjeringen mener derfor at det norske militære bidraget til operasjon Inherent Resolve er trygt folkerettslig forankret.» Forsvarsministeren viser til ei pressemelding fra tidligere denne måneden som har en lenke til Utenriksdepartementets notat vedrørende «folkerettslig grunnlag for militær maktbruk mot ikke-statlige aktører i Syria».

Notatet er imidlertid ikke like bastant som forsvarsministeren. Det slår fast at «det er omstridt  i hvilken utstrekning folkeretten gir adgang til iverksettelse av selvforsvarstiltak mot ikke-statlige aktører som opererer fra en annen stats territorium». Det skrives imidlertid at tendensen i teori og statenes praksis går i retning av at selvforsvar mot ikke-statlige aktører som opererer fra en annen stats territorium er tillatt». Norge har ikke blitt angrepet av IS, men forsvarsministeren har tidligere sagt at deltakelsen i krigen mot IS øker sjansen for et terrorangrep på norsk jord.

LES OGSÅ: Den lille krigsnasjonen Norge i det store geopolitiske spillet

Afghanistan-invasjonen gjør lovlig
I UDs notat heter det at «maktbruk i Syria basert på selvforsvar mot ISIL» må «anses som noe kontroversielt folkerettslig». Notatet bruker USAs krig mot Afghanistan som startet i 2001 som eksempel på praksis som tenderer mot at selvforsvar gjennom invasjon kan tillates. Invasjonen ble aldri godkjent av Sikkerhetsrådet og har ikke blitt prøvd for en internasjonal rettsinstans.

Allierte av Norge har bombet i Syria i lengre tid, både IS-styrker og andre mål. Dette gjelder blant annet USA, Storbritannia, Tyrkia og Saudi-Arabia. For kort tid tilbake bombet USA en flybase tilhørende den syriske regjeringshæren etter påstander om at giftgassangrep hadde blitt utført derfra.

Selv om forsvarsminister Søreide gir et folkerettslig forsvar for at Norge kan gå inn i Syria nekter hun fremdeles å si om det er tilfelle, slik lokale medier meldte om i helga.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Forsvarsministeren mener selvforsvar gjør at Norge kan gå inn i Syria

  1. Det ser ut som norske myndigheter presser tolkningen av Folkeretten veldig langt. Man skal huske på at Folkeretten er de små nasjoners venn, da den kan beskytte små land mot stormaktenes overgrep. Men med den nye norske tolkningen er det vel nå fritt fram for alt mulig. Hvitt har blitt svart, og svart har blitt hvitt. Men selvfølgelig: Russlands overtakelse av Krim (til tross for en folkeavstemming om dette på Krim) blir fremdeles av norske myndigheter betraktet som å være et klart brudd på Folkeretten og kan feks begrunne et angrep på Russland. Men hva vil skje på Krim hvis området skulle bli tilbakeført til Ukraina med tvang? Folkeretten sier vel ikke noe om en slik situasjon.

  2. Ingen norske soldater bør være i Irak eller i Syria før flertallet av norske velgere godtar dette ved en folkeavstemming.

Kommentarfeltet er lukket.