IS

FrP ofrer rettsstaten i kampen mot terror

2020-01-23 // 0 kommentarer

FrP har vært samstemte i å forhåndsdømme den IS-tiltalte kvinnen. Ved å gjøre det forkaster de både viktige rettsprinsipper og visker ut skillet mellom politikk og [...]