Civita gir talerstol til forfatter som mener svarte er dummere enn hvite

Foto: Gage Skidmore

Charles Murray hevder svarte er dummere enn hvite og at det er en grunn til økonomiske forskjeller i USA. Han ønsker en politikk for at dumme skal få færre barn. Civita inviterer til frokostmøte for å høre ham snakke om Trumps USA.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

Helt siden Charles Murray ga ut The Bell Curve i 1994 har han vært ansett som en av de fremste personene som bruker en vitenskapelig drakt for å fremme biologisk rasisme. Boka dreier rundt påstanden om at intelligens er svært viktig, og undervurdert, når det kommer til hvor mennesker er på den sosioøkonomiske rangstigen. Den hevder at amerikanere av afrikansk opphav har lav IQ og at det er hovedgrunnen til at gruppen, sammen med de andre som utgjør «underklassen», er dårligere stilt økonomisk.

Høyresidas tenketank Civita, som er finansiert av noen av Norges rikeste, arrangerer frokostmøte på Café Kristiania 27. april, hvor Charles Murray skal snakke om Trumps USA.

LES OGSÅ: Den anstendige høyresidas død 

Bånd til nazister
I en lengre tekst i New York Review of Books finner artikkelforfatteren ikke mindre enn 13 kilder i The Bell Curve med tette bånd til rasistiske og til og med nazistiske miljøer. Tidlig i artikkelen gjøres det klart at siden de påståtte funnene om mindre intelligente ikke-hvite minoriteter ikke stammer fra artikkelforfatterne selv, men fra kildene det henvises til, er det nettopp i kildene mye av troverdigheten til artikkelforfatterne ligger. Murray selv hevder at disse utgjør «ledende forskere på rase- og etniske forskjeller».

Murray tar til orde for at de påståtte forskjellene i intelligens skal få politiske følger, deriblant å kutte velferdstjenester fordi det gjør at dumme folk får flere barn og dermed fører til at menneskerasen degenereres. «Dysgenics» kaller Murray denne prosessen som store deler av hans karriere har basert seg på å forsøke å bevise at eksisterer.

«Dysgenics» er et begrep rehabilitert fra eugenikk, eller rasehygiene som det også kalles. Moderne evolusjonsbiologer bruker ikke begrepet og mener heller ikke at fenomenet er reelt. Den påståtte rasedegenereringen og det at Murray ønsker at politikken skal legges opp med hensikt å forme menneskerasen har satt sinnene i kok hos mange. Southern Poverty Law Center sier hele boka «presenterer et fundamentalt eugenisk argument». De kategoriserer Murray som «White nationalist».

Minervas medredaktør, Pål Mykkeltveit, er entusiastisk over Murrays Norgesbesøk. I en tekst hvor han kaller Civitas gjest «min nye ytringsfrihetshelt» kalles de som kunne tenkes å heve stemmen mot arrangementet for «koko-venstre». Også nazister som tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke og den terroristiske Nordiska Motståndsrörelsen stiller seg bak Murray.

LES OGSÅ: Nazistapologet holder foredrag på Deichmanske bibliotek

Rasehygiene
Store medisinske leksikon
definerer eugenikk slik:

«Eugenikken var en lære om å forbedre menneskelige befolkningers biologiske kvalitet. Dette skulle gjøres gjennom å regulere reproduksjonen i samfunnet. I første rekke ønsket man å sørge for at mennesker med antatt verdifulle arvelige egenskaper, skulle få flere barn enn mennesker med antatt mindreverdige arvelige egenskaper.

Eugenikken fikk et sterkt gjennomslag i Nazi-Tyskland der man ville dyrke en nordisk/germansk eliterase, med folkemordjøder og andre ”rasefiender” som resultat.»

Eugenikk i praksis. Stillbilde fra spillefilmen Sameblod hvor den samiske befolkningen ble utsatt for hodeskallemålinger og assimilering.

Blant tiltakene Civitas frokostgjest foreslår for å forhindre den påståtte degenereringen av det amerikanske folkets genbase er:

  • Å stoppe all hjelp til fattige mødre siden økonomisk hjelp til gruppen bare gjør at flere mindre intelligente får barn.
  • Slutte med stipender og plasser ved høyere utdanning for studenter med minoritetsbakgrunn.
  • Endring av innvandringslovene bort fra familiegjenforening og i retning av en merittbasert ordning.

 

«Du ønsker et jobbtreningsprogram for velferdsmødre? Du tror det vil kurere velferdsproblemet? Vel, når du lager det jobbtreningsprogrammet og prøver å bestemme hvilke jobber de kan kvalifiseres for bør du tenke på at den gjennomsnittlige IQ’en til velferdsmødre er noen og åtti, som betyr at man vil ha visse begrensninger i hva man kan oppnå.»

Charles Murrays ‘velferdsmødre’ (welfare mothers) ligger tett på president Ronald Reagans ‘welfare queens’, noe som ble tolket som en bevisst dårlig skjult beskjed om at svarte kvinner utgjorde et enormt problem for den amerikanske velferdsstaten. Reagans ‘welfare queens’ ble brukt som retorisk skyts for de omfattende nyliberalistiske reformene han satte i gang på 1980-tallet. Nedbyggingen av velferdsstaten kombinert med angrep på det som var igjen av amerikanske fagforeninger regnes som hovedgrunnen til en kraftig økende økonomisk ulikhet i perioden og tida som fulgte.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.