Kutt den offentlige støtten til Human Rights Service

Foto: Kurt Löwenstein Educational Center International Team

Sinne mot reell undertrykking er bra. Men høyere murer mellom oss og dem, slik Hege Storhaug og Rita Karlsen i Human Rights Service ønsker, det har vi ikke bruk for.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (36 artikler)
Guri Waalen Borch er mphil. i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø.

De kaller seg Human Rights Service. Et navn som klinger godt, særlig i lys av den viktige og anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Men der HRW gir undertrykte og stigmatiserte en stemme, gjør HRS oftere og oftere det motsatte. Med Hege Storhaug og Rita Karlsen i spissen har organisasjonen mistenkeliggjort og stigmatisert noen av verdens mest sårbare mennesker: Mennesker på flukt fra krig. Noen av dem drukner kanskje i Middelhavet mens du leser dette. Mange av dem er barn.

Halvering av statsstøtten
Human Rights Service har eksistert siden 2001, og har siden mottatt både statlig og kommunal støtte etter krav fra Fremskrittspartiet. Audun Lysbakken (SV) halverte høsten 2011 statsstøtten til HRS, noe som endte med at Oslo kommune med Carl I. Hagen i spissen kompenserte for tapet ved å bevilge en million kroner. Høyre, Venstre og Krf var imot, men gikk med på dette som en del av en hestehandel, eller som gruppeleder for Høyre selv beskrev det, «som en del av en helhetsløsning».

«HRS er en veldig viktig stemme på den innvandringskritiske siden», understreket Hagen.

Mot flyktninger
Helt i tråd med Hagens påstand: Rita Karlsen, leder av HRS, skrev den 26.08 på rights.no om den første av tre «sentrale utfordringer» ved det hun kaller «folkevandringen vi nå ser til Europa»:

1) «Svært mange grensepasseringer til Europa uten nødvendige dokumenter: Er dette «ulovlig» eller har mennesker «rett» til å søke opphold i Europa?»

Dette skrev hun samtidig som vi med Syriakrigen ser den største flyktningekatastrofen så nær Europa på mange år. Ler hun av menneskerettighetene?

Andre «Utfordring» ved «folkevandringen» er ifølge Karlsen:

2) «Hvem kommer og hvor kommer de fra: Er det flyktninger, asylsøkere, lykkejegere, (potensielle) terrorister, kriminelle eller annet som kommer fra land i krig, fattigdom, diktaturer, «failed states» eller annet?»

«Folkevandring». Er dette mennesker som beveger seg fra et sted til et annet fordi det er kaldt, som i istida? Karlsen vrir på begreper på en måte som grovt bagatelliserer den verst tenkelige menneskelige lidelse. Videre, er disse menneskene som går om bord i livsfarlige båter «annet»? «Annet», fra krig, fattigdom, diktaturer, «failed states»? HRS’ leder skriver om mennesker som om de var restavfall.

Ikke menneskerettsforkjempere
HRS har urettmessig gitt seg selv et navn som gir inntrykk av å støtte menneskerettighetene. Hva sier menneskerettighetene om temaer som familieinnvandring, retten til å søke asyl, religionsfrihet, stigmatisering og rasisme? HRS taler ikke i tråd med sitt eget navn, for der menneskerettighetene fremhever individets frihet og rett til beskyttelse, vet HRS best for og om oss alle. Der menneskerettighetene fremhever at «enhver har rett til å søke og ta imot asyl mot forfølgelse» (artikkel 14), spør leder Rita Karlsen om mennesker har «rett» til å søke opphold i Europa. Der Barnekonvensjonen fremhever barns rett til å leve med begge foreldre, og menneskerettighetene fremhever familiens krav på samfunnets beskyttelse, fremhever HRS familieinnvandring, at familier- ektefeller, foreldre og barn- gjenforenes, som noe negativt. Rita Karlsen går lenger, hun skriver: «Regelen må være at ingen gis permanent opphold. Vi må med andre ord gjøre det til en vane å bryte konvensjoner for slik sett gjøre det til en sedvane.»

Rasisme handler ikke bare om etnisitet. Når vi slutter å behandle et individ som et individ, er det alltid fare på ferde. Hege Storhaug skrev i Dagbladet den 17.02.15 at hun vil bruke hele sitt liv på å bekjempe det hun kaller en religion med en fascistisk grunnkjerne (Islam), og uttaler seg stadig i fiendtlig ordelag mot «muslimsk innvandring». Under Arendalsuka uttalte hun, ifølge Abcnyheter.no: «Vi er i ferd med å få islamske midtøstentilstander i Europa. Europa må nå si stopp til all innvandring. FNs flyktningkonvensjon er avleggs og bør avvikles.» Abcnyheter.no avslører slik at hun ikke ønsker én båtflyktning velkommen. Hun kaller flyktninger konsekvent for «innvandrere», og som Abcnyheter.no skriver, vil hun ha full «innvandringsstopp». Mange av «innvandrerne» er i virkeligheten flyktninger som trenger beskyttelse, men fordi så mange av dem er muslimer, er hun mer opptatt av å spre motstand mot dem. Enhver båt bør sendes tilbake, mener hun.

Rasisme
Cora Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret, skriver i Dagbladet den 8. april: «For at noe skal kunne kalles rasisme inngår tre prosesser: 1) Å dele menneskeheten inn i ulike kategorier der noen tillegges negative uforanderlige trekk. 2) Å redusere et individs identitet til de gitte negative karaktertrekkene for en kategori. 3) Å bruke de negative karaktertrekkene som argument for underordning og diskriminering.» Ordet kategori er knyttet til ideer om opphav, være seg av etnisk, kulturelt, religiøst eller geografisk art.

Det har naturlig nok vært mange disputter mellom Antirasistisk Senter og HRS. FNs rasediskrimineringskomité stilte nylig spørsmålet: Hvordan kan den hvite dominerende gruppen i Norge bekjempe rasisme når alt blir redusert til etnisitet? I Norge er vi redde for å bruke dette ordet. Rasisme. I følge FN bør vi bruke det mer. At Hadia Tajik blir beskyldt for å ha konvertert ektemannen fordi «muslimer ikke kan gifte seg med ikke-muslimer» og at 80 % av de 8000 kvoteflyktningene blir omtalt som IS-tilhengere, er rasisme, selv om det ikke er deres etnisitet, men deres religion som blir angrepet.

Ingen offentlig støtte
Det er avgjørende for oss mennesker hvordan vi blir møtt. HRS har allerede valgt å møte flyktninger som enda ikke har kommet til Norge med mistenksomhet. HRS ved Hege Storhaug har også valgt å trikse med tall og få det til å virke som båtflyktningene på vei over Middelhavet i størst grad kommer fra Gambia, som hun kaller et «turistland». Der flyktningkrisen mer enn noe annet bør vekke vår medmenneskelighet og få oss til å følge menneskerettighetenes logikk, vil Hege Storhaug at vi skal forholde oss mistenksomme, skeptiske og fryktsomme. Rita Karlsen kaller det en «folkevandring», og spør om de i virkeligheten er terrorister, lykkejegere eller «annet».

Sinne mot reell undertrykking har vi bruk for. Vi har ikke bruk for høyere murer mellom «oss» og «dem», slik Storhaug og Karlsen legger opp til. Vi har ikke bruk for rasistiske uttalelser, som sårer og stiller noen utenfor «oss». Vi har ikke bruk for mistenkeliggjøring av flyktninger, som har reist fra alt og risikert livet for å overleve. Vi har ikke bruk for denne organisasjonen, men den får lov til å eksistere. I antirasismens og humanismens navn kan vi imidlertid ta fra den all offentlig økonomisk støtte, og det bør være vår plikt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

45 kommentarer på Kutt den offentlige støtten til Human Rights Service

 1. AvatarKristian B // 2015-09-03 kl 09:27 //

  Helt enig. Tidligere har de vel gjemt seg halvveis bak at de vil beskytte muslimske kvinner. Det de har skrevet om flyktningekrisa har imidlertid ikke vært et forsvar av noen, men et forsøk på å spre frykt. De kan få mene hva de vil for egen regning, men at skattepenger skal brukes til angrep på sårbare mennesker, er bare tull.

  • AvatarLuminous // 2015-09-03 kl 23:41 //

   Hvem mener du skal bestemme hvordan skattepengene skal brukes da?
   Hvem mener du skal få definere hvem som er de gode og de onde?
   Hvem skal gi de sårbare menneskene (homofile muslimer og undertrykte muslimske jenter/kvinner) i Norge en stemme om HRS blir lagt ned?

   • AvatarKristian B // 2015-09-04 kl 21:04 //

    Politikerne bestemmer selvsagt hvordan vår velstand skal fordeles. Man kan være uenig i hva som er rett og galt, men det er ikke en menneskerett å få statsstøtte. Hatgrupperinger som ikke tilfører noe konstruktivt til offentlig debatt bør ikke få støtte over skatteseddelen, men du står selvsagt fritt til å donere penger til HRS om du mener de har noe for seg.

    • AvatarLuminous // 2015-09-04 kl 22:21 //

     Du glemte kanskje det viktigste spørsmålet:

     Hvem mener du skal få definere hvem som er de gode og de onde?

     • AvatarKristian B // 2015-09-05 kl 01:02 //

      Det er vel ikke mange som ønsker å være onde, og de fleste forsøker nok å gjøre godt. Allikevel har folk motstridende meninger om samme sak, så vi må bare akseptere at vi har ulike definisjoner av moralske kategorier.

      Staten kan imidlertid ikke gi penger til alle som danner en forening, så det må være en diskusjon om hvem som har rett til dette. HRS gir seg ut for å være en forening som skal gi sårbare mennesker en stemme, slik du sier. Finnes det ikke sårbare mennesker blant flyktningene som kommer til europa nå? På hvilken måte gir HRS disse en stemme? I artiklene den siste tiden er det mistenkeliggjøring, krisemaksimering og frykt som dominerer. HRS er ikke en rettighetsorganisasjon, men en innvandringskritisk tenketank. Det er helt greit, men det er feil at de får støtte over statsbudsjettet. Så vidt jeg vet får hverken Civita, Manifest eller Agenda noen slik støtte, Kanskje de kvalifiserer for støtte fra Fritt ord, eller så får de leve av donasjoner fra sine meningsfeller, I værste fall får Hege Storhaug og Rita Karlsen finne seg en jobb og skrive artikler på fritida.

     • Kanskje Staten bør konsentrere seg om kjerneoppgavene og redusere skattene tilsvarende. Da vil hver enkelt kunne prioritere de sparte skattekronene til formål de mener fortjener det. Det er mer demokratisk.
      Kan du definere hva en rettighetsorganisasjon er?

     • AvatarLuminous // 2015-09-05 kl 22:35 //

      Svaret er sårende enkelt:

      HRS er en av mange ideelle organisasjoner som jobber med innvandringsspørsmål og integrering og mottar støtte for dette.

      Artikkelforfatter Guri Waalen Borch er i samme parti som Audun Lysbakken, du vet han som bl.a. halverte støtten til HRS og ga uberettiget støtte til sin egen ungdomsorganisasjon. (Det var avdekket surr i journalføringen, brudd på økonomireglementet og inhabilitet)

      Lysbakken fortjener ros siden han innså alvoret og tok konsekvensen av feilen. Her har mange politikere noe å lære!

      «SV-statsråden har vært under sterkt press etter at det ble avslørt at Lysbakkens departement hadde bevilget 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret, som da var en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.
      – Jeg er tilhenger av at feil skal få konsekvenser. Jeg har ansvaret for de feil som er begått og jeg tar ansvar. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg i dag går av som statsråd, sa Lysbakken på en pressekonferanse mandag formiddag»

      http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sv/lysbakken-gaar-av-som-statsraad/a/10061292/

     • I prinsippet mener jeg at ingen interesseorgansasjoner bør får statsstøtte. Så dette gjelder både HRS og Antirasistisk Senter. Jeg tror begge organiasajner fint kan finne måter å finansiere seg på egen hånd. Religiøse organsiasjoner bør ihvertfall ikke ha noen statsstøtte.

  • Har du eksempler på dette. Din beskrivelse synes jeg er skivebom.

   • AvatarKristian B // 2015-09-04 kl 20:59 //

    Saken som ligger øverst på «rights».no akkurat nå: http://www.rights.no/2015/09/fordoblet-asylsokertall-til-norge/

    Hva har dette med noens rettigheter å gjøre?

    • Fakta kan Være vanskelig å forholde seg til skjønner jeg. Hva er det du reagerer på i linken din? Spørsmålet ditt forstår jeg ikke?

     • AvatarKristian B // 2015-09-05 kl 12:03 //

      Ok, hvis du har problemer med å forstå, skal jeg forsøke å forklare. Jeg ga deg nettopp et eksempel på at HRS ikke forsøker å verne noen rettigheter, men har som mål å fremme en innvandringskritisk agenda. De snakker om økningen i antall flyktinger, problemer som følger med flyktninger og hvor vanskelig situasjonen blir for oss.

      Jeg har ikke behov for at HRS skal verne mine rettigheter som nordmann, og en innvandringskritisk tenketank har ikke rett på støtte over statsbudsjettet.

     • Å være kritisk til innvandring er naturlig, spesielt når det gjelder fremmedkulturelle som erfaringsmessig er svært vanskelige å integrere. Du bommer igjen på skiva når du trekker frem hvem som har og hvem ikke har rett på støtte over statsbudsjettet…

     • AvatarKristian B // 2015-09-05 kl 12:44 //

      Å hjelpe andre er naturlig. Spesielt når man erfaringsmessig vet at forskjeller er overfladiske, og at mennesker grunnleggende sett er like. Vet ikke hva slags skive du har hengt deg opp i, diskusjon om statsbudsjettet er en selvfølge.

     • Det er svært få som mener vi ikke skal hjelpe også blant de som er kritiske influksen av fremmedkulturelle. Her har du nok misforstått. Å påpeke fakta om antallet som kommer hit samt hvilke problemer det medfører er viktig i forhold til en opplyst debatt. Forskjellen i kultur er forøvrig mye mer enn kun overflatisk.

     • AvatarKristian B // 2015-09-05 kl 13:33 //

      Vi to har nok forskjellige oppfatninger av hva et menneske er og åpenbart ulike verdensbilder. Det er helt greit. Saken her dreier seg om HRS og for meg er det uakseptabelt at de gir seg ut for å være en organisasjon som sloss for menneskerettigheter. De er åpenbart mest opptatt å pushe en fremmedfientlig agenda. «Fakta» de presenterer er valgt ut for å tjene deres egen agenda, og de bidrar ikke til en mer opplyst debatt, men heller til at polariseringen blir større. Jeg mener staten kan støtte en rettighetsorganisasjon, men ikke en som arbeider for gjennomslag for ett bestemt, omdiskutert politisk syn. Når ble det statens oppgave å støtte politiske interessegrupper?

     • Dine spede forsøk på å stemple meningsmotstandere som mindre edle enn deg selv er typisk. Du klarer ikke å være konkret I din kritikk av hrs og du forsøker å kneble stemmer som du er uenig i. Godt du og dine like ikke sitter med makt…

  • Betrakter du det slik at ikke-vestlige mennesker er mer sårbare individer? Isåfall er vi inne på dette med patronisering; og det er ikke bra for integreringen.

 2. AvatarElisabeth Hoen // 2015-09-03 kl 10:24 //

  Bra innlegg! Delt på fb!

 3. HRS har vært omtrent den eneste organisasjonen som har tatt undertrykking av innvandrerkvinner og homofile på alvor. Mye av det som HRS var de første til å påpeke er nå blitt tatt opp som problemområder i dagligtalen. At dette svir i øynene til SV som har latt andre partier og organisasjoner få eierskap i denne viktige kritikken er lett å skjønne.

  HRS har gitt innblikk i viktige forhold som tvangsgifte, omskjæring og kvinneundertrykkelse i det nye Norge.

  • AvatarSindre Lia // 2015-09-03 kl 14:40 //

   Det finnes mange organisasjoner som jobber med problematikk knyttet til tradisjoner og religion i innvandringsmiljøene. HRS er ikke en av dem.

   • Så når konkrete innvandrerstemmer kommer til uttrykk gjennom HRS så er de plutselig ikke innvandrere og snakker ikke for innvandrere?

    Verden er ikke så enkel at innvandrere mener en ting. HRS snakker for mange innvandre også. Innvandrere som har opplevd undertrykking, flyktet fra det og opplever at de samme undertrykkende mekanismene er i aksjon i Norge i dag.

    • AvatarSindre Lia // 2015-09-03 kl 15:34 //

     Jeg er ganske sikker på at innvandrere som ønsker å ta opp problemer i innvandrermiljøer har alle muligheter til å nå ut til folk flest gjennom massemedia. Vi har vel ganske mange eksempler på det i alt fra leserinnlegg til filmproduksjoner.

  • AvatarLuminous // 2015-09-03 kl 23:37 //

   Helt enig og troverdigheten til en artikkelforfatter er lik null når argumentasjonen er klipp og lim.

   En oppfordring til de største kritikerne: les boken til Hege Storhaug: «Men størst av alt er friheten»

   Etter dere har lest den kan vi fortsette diskusjonen.

   Det er litt underlig at en representant for et parti som var med på å skape flyktningestrømmen ( les godkjenning av å bombe i Libya) kan anklage andre for at de er kritisk til den manglende kontrollen av de som kommer.

   Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har forhindret Den islamske stat (også kjent under navnene IS og ISIL) og den al-Qaida tilknyttede terrorgruppa al-Nusra Fronten, å sende terrorister til Norge som flyktninger.

   http://www.dagbladet.no/2015/06/01/nyheter/innenriks/pst/is-terror/den_islamske_stat/39442669/

 4. Avatarlovåundre // 2015-09-03 kl 11:59 //

  Kutte statsstøtten fordi dem har feil mening…?
  Meget betenkelig.
  Om HRS skriver ulovlige ting, så får man anmelde til politiet.
  Så får vi ta det derfra.

  • AvatarSindre Lia // 2015-09-03 kl 14:47 //

   HRS snakker til innvandringsmotstandere, men de gjør ingenting for å endre holdningene deres. Snarere tvert i mot.

 5. AvatarSindre Lia // 2015-09-03 kl 14:33 //

  Eurabia ligger alltid og lurer i vannskorpen i HRS sin retorikk. «Handler vi ikke nå», «så taper vi vårt land».

  • AvatarPeeWeeMadman // 2015-09-03 kl 18:10 //

   Hva så om det er sannheten? At Eurabia teoriene har endel for seg?

 6. Avatarflæskogbananer // 2015-09-03 kl 16:24 //

  Er forsåvidt enig i at å kutte støtta til HRS hadde vært en god ide. Men det hadde også vært en god ide å kutte støtta til en hel drøss andre «tenketanker».

  Pressestøtta kunne godt forsvunnet.

 7. AvatarLuminous // 2015-09-03 kl 23:50 //

  Hva er galt med å mene dette da?

  Europa har forført syrere med utsikter om et europeisk velferdsparadis, sier Collier. Du må bare selv først sørge for å betale kriminelle og skruppelløse menneskesmuglere, og dernest satse på at havet ikke sluker deg.

  ”Bare to prosent gir etter for denne fristelsen, men uunngåelig dør tusener langs veien.”

  Collier setter rett og slett Europa på tiltalebenken: Kontinentet medvirker moralsk til ”uaktsomt drap”, heller enn ”redningens dyd”.

  http://www.rights.no/2015/09/du-skal-ikke-lede-andre-inn-i-fristelse/

 8. AvatarLuminous // 2015-09-03 kl 23:53 //

  Er det rasistisk å sette spørsmålstegn til hvordan offentlige tilskudd bli brukt?

  «Kapital prøvde iherdig å få en uttalelse fra Islamsk Råd ved Mehtab Afsar om eiendomskjøpene og finansieringen. Afsar ringte aldri tilbake ”som lovet”, og sluttet også å ta mobilen. I tillegg svarte han heller ikke på henvendelser på e-post. Journalist Ingun Stray Schmidt kommenterer avvisningen slik:

  ”Dette til tross for at rådet hvert år mottar rundt 800 000 i statlig støtte for rådets arbeid, som blant annet går ut på å ’være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier’.”

  http://www.rights.no/2015/09/norske-islamske-trossamfunn-investert-en-halv-milliard/#disqus_thread

 9. AvatarLuminous // 2015-09-03 kl 23:58 //

  Her er et eksempel på noe en kan lese på hrs og jeg undrer på hvem andre ville våget å publisere denne?

  «Samtidig bør man tenke seg om før man kommer med rasistiske beskyldninger. Folk er jo forskjellige, og det kan være lett å feiltolke hverandre. Ikke alle nordmenn behandler muslimer jævlig. De fleste er glade i folk som oppfører seg normalt og vennlig.

  Noen drar «rasismekortet» altfor tidlig. De står alltid i første rekke for å forsvare seg, og tolker enkeltepisoder utført av ustabile folk til å være basert i rasisme og hat mot muslimer.

  Det er også et faktum at trakassering i stor grad foregår av og blant konservative muslimer selv. Det er ikke få som har opplevd at noen roper «din jævlige hore» etter seg. Eller «du tror ikke på profeten Muhammed eller Koranen, og da fortjener du juling».

  Her er et eksempel på hva som har skjedd:

  En muslimsk mann traff en snill, vennlig og høflig kvinne som jeg kjenner godt. Han spurte meg om hva jeg synes om henne, og jeg sa «gratulerer, du har gjort et godt valg».

  Han begynte etter hvert å gå i en av Oslos moskeer. Etter en kort periode begynte han å plage henne. Da jeg traff henne igjen, var det vanskelig å gjenkjenne henne. Hennes ansikt var skadet, hovent, og fullt av blå og røde merker. Jeg spurte henne om hva som hadde skjedd? «Har du falt av sykkelen?

  Hun ville ikke fortelle meg om hva som hadde hendt henne. Jeg spurte hennes kjæreste. Han fortalte meg at han ville at hun skulle konvertere til islam, men hun ville ikke. Jeg ba ham å la henne være i fred. Jeg minnet ham om at vi ikke bor i et land der menn styrer kvinnenes liv»

  http://www.rights.no/2015/08/konservative-spiller-en-offerrolle-for-a-fa-flere-til-a-konvertere/

 10. AvatarBjørn Nistad // 2015-09-04 kl 05:06 //

  Å kreve kutt i statsstøtten til en organisasjon eller gruppering fordi man er uenig med dem?! Dette blir for dumt og illiberalt.
  Bjørn Nistad
  Doktor i russisk historie

 11. AvatarLuminous // 2015-09-05 kl 23:32 //

  «Difor vil eg berre legge til at for Hege Storhaug, ein framståande, kunnskapsrik og modig debattant som faktisk må bu på hemmeleg adresse, har det ikkje vore tilsvarande støtte å hente på leiarplass i Vårt Land, men tvert om hetsing og oppslag der avisa spelar på lag med dei verste «antirasistane» i landet.»

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-09-07 kl 18:53 //

   ((En liten advarsel til deg. Vi har slettet veldig mange innlegg fra deg, også i denne tråden. Folk som gjentatte ganger bryter retningslinjene får ikke lov å kommentere mer på Radikal Portal. Av en eller annen grunn har vi vært meget tolerante overfor deg. «Vær saklig og hold deg til tema» er regelen som ser ut til å ha gått deg hus forbi denne gangen.
   At du og andre liker en nettside som blir omtalt i artikkelen er ikke å holde seg til tema.))

   • AvatarLuminous // 2015-09-07 kl 19:08 //

    Hva? Først må jeg takke for advarselen, det er raust av deg. Der må være en definisjon av «Vær saklig og hold deg til tema» som jeg ikke har fått opplæring i hittil i livet. Artikkelforfatter kommer med meget sterke påstander om ett bestemt nettsted, altså hele artikkelen hennes handler jo kun om den. Da er det vel å holde seg til tema og vise til eksempler som en kan diskutere videre på?
    Du ser vel selv den lille aktiviteten som er på deres kommentarfelt og siden radikalportal i likhet med andre nettsteder fører telling på antall besøkende o.l. må del vel være positivt med engasjerte lesere?
    Hva med kommentarene mine om medlemmet i partiet rødt som ble anklaget om overgrep, er de også helt utenfor?
    Jeg vet at retningslinjene for kommentering ikke er åpent for diskusjon men jeg prøver så godt jeg kan å manøvrere trygt.
    Om mitt deltakelse ikke er ønsket på radikalportal skal jeg ta det til etterretning, jeg tror det er et større tap for dere enn for meg, sett bort fra at jeg vil gå glipp av mange gode artikler hos dere.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-09-07 kl 20:55 //

     De kommentarene som ikke har blitt slettet kan du innse som ikke utenfor reglementet. Vi vil gjerne ha deltakelse, men alt har en pris. Moderering av kommentarfelt tar en del ressurser. Derfor blokkerer vi folk som ikke klarer å følge reglene (andelen kommentarer som bryter reglene har naturligvis også noe å si og i så måte kommer ikke du fryktelig dårlig ut med tanke på at du er ganske aktiv her inne).

     Jeg er på reisefot nå, så ikke regn med svar, i alle fall ikke kjapt. Ha en fin kveld.

     • AvatarLuminous // 2015-09-07 kl 23:40 //

      Jeg er klar over at moderering er krevende og det er viktig å luke bort ugress slik at blomstrene tar seg fint ut 🙂

      Flott at jeg ikke er en versting! Ha en fin kveld du også.

 12. AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2015-09-07 kl 22:27 //

  Det er i grunnen ganske utrolig at en middelmådig rasistisk blogg har blitt støttet med millioner av det offentlige??

  Det hører også med til historien at HRS sitt nettsted varmt anbefalte Fjordman, Bat Ye’or og Bruce Bawer og publiserte flere av tekstene som inspirerte ABB før Utøya massakeren. 🙁

  https://www.youtube.com/watch?v=dID9FRH9eOg

 13. AvatarMathias Bismo // 2015-09-08 kl 17:34 //

  Rent intuitivt er jeg helt enig i dette. Men så kommer spørsmålet opp – hva skal være kriteriene for offentlig støtte til det frivillige. Her om dagen var for eksempel Frp ute og krevde at støtten til Naturvernforbundet, Sabima og WWF måtte kuttes på bakgrunn av kritikken deres mot regjeringens miljøpolitikk (eller fravær av sådan). Tilsvarende har Frp også tidligere truet med å ta støtten fra Antirasistisk Senter fordi de har skrevet om Frps fortid som støttespiller for apartheid-regimet i Sør-Afrika.

  Jeg ønsker HRS alt vondt, og hva jeg tenker om Hege Storhaug og Rita Karlsen tror jeg at jeg ikke bør skrive om på et offentlig nettsted. Men samtidig er det ikke tvil om at det er mange som nærer tilsvarende holdninger til organisasjoner som jeg selv liker og som jeg selv ønsker at skal få offentlig støtte. Og mer enn dette – det er de som i dag sitter på pengesekken. Det vil neppe være en god ting for frivilligheten om det er støtten til en bestemt politikk som skal ligge til grunn for hvem som får støtte i hvert fall.

 14. AvatarBjarne Fritjof With // 2016-05-11 kl 00:39 //

  Det er pussig at HRS aldri kobler krigene i landene det flyktes fra ,ed flyktningenes motiv. At man har sånn tiltro til egen teori om økonomisk migrasjon forteller litt om egen livsinnstilling; er man materialist tror man alle andre er det!

Kommentarfeltet er lukket.