Ketil Solvik-Olsen tar ikke ballen

Hovedproblemet i transportbransjen i dag er EØS- og Schengen-avtalen, som legger til rette for sosial dumping og som Fremskrittspartiet støtter mer enn noe annet parti her i landet.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det er hyggelig at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tar seg tid til å svare på mitt inserat av 7/2 2017 på Radikal Portal. Men tilsvaret inneholder verbale mål som det er vanskelig å være uenig i. Og så lenge Statens Vegvesen har en utekontroll, ved siden av politiet, er ikke de tiltakene Solvik-Olsen nevner annet enn en selvfølge.

LES OGSÅ samferdselministerens tilsvar: Til kamp for en mer seriøs transportbransje

De landene som har skrevet under på den deklarasjonen som Solvik-Olsen henviser til er Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike, Østerrike, Luxembourg og Italia – ved siden av Norge. Det betyr at 20 EU-stater ikke omfattes av denne avtalen. Et system er aldri bedre enn det svakeste ledd het er et ordtak. Hovedproblemet i dag er EØS- og Schengen-avtalen, som Fremskrittspartiet støtter mer enn noe annet parti her i landet – et forlik de skrev under på da partiet inngikk et regjeringssamarbeid med Høyre.

Problemet er at virksomheter – med adresse i tidligere østblokkland – ikke omfattes av deklarasjonen. For det første er det fra disse landene at problemene er størst hva angår sosial dumping – slik det påpekes i min artikkel av 7/2 2017. For det andre er det norske eierinteresser i noen av de selskapene som er registrert i Øst-Europa. Hva har Ketil Solvik Olsen tenkt å gjøre med det? For det tredje er det avdekket omfattende juks med fartsskrivere på biler fra Øst-Europa. Det skjer enten gjennom bruk av magneter på gearkassene eller gjennom annen teknologi. På denne måten forstyrres signalene til «Kitas-giveren» som gjør det mulig å manipulere registreringen av kjøre- og hviletiden.

LES OGSÅ: Ketil Solvik-Olsen og sosial dumping i transportbransjen

Det var dette Ketil Solvik-Olsen burde ha svart på – jamfør min artikkel – og ikke alt mulig annet.

Når det gjelder at Ketil Solvik-Olsen sperrer brukere på Facebook – som har et annet syn enn ham – fra å kommentere og korrigere Solvik-Olsen, har jeg ingen annen dokumentasjon enn at blant annet undertegnede er sperret. At en statsråd opptrer slik, mener jeg er et demokratisk problem.

Men det synes å være en del av Fremskrittspartiets policy – «å ta mannen fremfor ballen»?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

9 kommentarer på Ketil Solvik-Olsen tar ikke ballen

 1. AvatarKetil Solvik-Olsen // 2017-02-14 kl 09:50 //

  Hassel – ditt resonement halter på følgende:

  Du fremstiller saken som om FrP er ansvarlig for EØS-avtalen og at det har skapt utfordringene i transportsektoren.
  Om noe parti skal kalles fødselshjelper og beskytter av EØS-avtalen så er det Arbeiderpartiet, men avtalen ble også støttet helhjertet opp om av rødgrønn regjering. Det er altså ingen sammenheng mellom ditt angrep på FrP og EØS-avtalens eksistens.
  jeg viser til at vi har tatt initiativer til tettere samarbeid med likesinnede EØS-land for å endre lovverk. Du fnyser at det fordi alle land ikke er med. Hva er din løsning da? Jeg mener det er bedre at vi skaper et momentum, selv om det betyr ikke alle land er med fra dag en.

  Mitt innlegg viser at forrige ikke gjorde særlig grep i det hele tatt for en bedre transportnæring, mens dagens regjering har gjort mye. Du mener dette er urelevant. Nei, det er faktisk det som gjør at vi står lenger fremme i kampen for seriøs transportnæring enn tidligere.

  Jeg håper så mange som mulig sjekker min Facebookside (ikke private, men politiker siden). Der er det fritt frem å komme med ytringer og synspunkt. Men ja, jeg har stengt ute noen ytterst få personer som generelt brukte mye bannskap, drev skikane eller var høyst ufin mot andre.

  • AvatarJørund Hassel // 2017-02-14 kl 10:10 //

   Kan Ketil Solvik-Olsen dokumentere at jeg har brukt «bannskap eller sjikane» på hans politikerside? Men jeg mener at tidvis skriver Ketil Solvik-Olsen uredelig ved ikke å beskrive sakene objektivt og heltlig.

   Det objektive i denne saken, er ikke hva den norsk stat gjør – men hva den norske stat IKKE gjør i forhold til det største problemet innenfor transportsektoren. Og som er beskrevet i artiklene. Kan ikke oppfatte det annerledes enn at Ketil Solvik-Olsen synes det er greit at norske investorer kjøper aksjer i selskaper som registreres i EØS-land i Øst-Europa, og som benytter filippinsk sjåfører som jobber, sover og bor i bilene med en timelønn på kr 25 pr time. Og at det er OK at disse utkonkurrerer norske sjåfører gjennom at kabotasjekjøringen er blitt liberalisert i tråd med EØS-reglene fra 01.01.2015.

   • AvatarKetil Solvik-Olsen // 2017-02-14 kl 11:36 //

    Du tar feil om mine standpunkt. Du tillegger meg tanker og meninger jeg ikke har

    • AvatarJørund Hassel // 2017-02-14 kl 13:34 //

     Mener du virkelig at Fremskrittspartiet ikke stemte FOR EØS-avtalen Ketil Solvik-Olsen? Det var nettopp Fremskrittspartiet som bidro til å sikre avtalen, hvor det bare var Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som stemte imot.

     • AvatarKetil Solvik-Olsen // 2017-02-14 kl 13:59 //

      1. Du tillegger meg synspunkt om at det er greit å betale folk 25 kr i timelønn. Det gjør jeg selvsagt ikke. Det er både meningsløst og uredelig å diskutere på et slikt nivå.
      2. Jeg har ikke hevdet FrP stemte mot EØS-avtalen. Hvor har du det fra? Men jeg påpekte at din politiske side med AP i spissen har vært pådriver for å få den på plass.
      3. EØS-avtalen ble verken reforhandlet eller fjernet da SV og SP satt i regjering. Tvert imot har de innført langt flere EU-direktiv enn dagens regjering.
      4. Som jeg nevnte i mitt innlegg har dagens regjering gjort en rekke grep for å rydde opp i transportbransjen, langt flere enn din regjeringsfavoritt. Er du opptatt av fortsatt progresjon er min anbefaling at du stemmer FrP. Vil du tilbake til færre vedtak og mindre engasjement – stemmer du venstresiden. Men prat løses lite.
      Anser meg nå ferdig med ordskiftet. Ha en fin dag.

 2. Dette blir en helt håpløs diskusjon så lenge Hassel har tung bakgrunn i LO, NSB og sannsynligvis partiboka i orden. Alle dine utsagn har et bakteppe av det kommende valget og et ønske om regjeringsmakt for AP/SV. Da skal alt bli så mye bedre.
  Det som er helt klart er at vi aldri har sett en så omfattende kontrollvirksomhet av lastebilbransjen ute på veien som nå de siste tre år. At det i det hele tatt er kommet i gang samarbeid om kontroll av bransjen over landegrensene er kjempebra. Det tar selvfølgelig tid å enes om ett regelverk og få med alle nasjonene. Men her ser det nesten ut som du gjør Solvik Olsen ansvarlig for at triksing med fartsskriverene på øst-europeiske vogntog fortsatt kan foregå. Dette må jo være en av de tingene Statens Vegvesen må avdekke. Verktøyet fra staten i form av økte bevilgninger til kontroller har de fått. Solvik Olsen har tatt tak i problemene. Det har ingen gjort før han.

  • AvatarJørund Hassel // 2017-02-14 kl 13:36 //

   Hvem mener du «oli51» har ansvar for å treffe tiltak mot uregelmessigheter – om det ikke er regjeringen med samferdselsministeren i spissen?

 3. AvatarJan Høiback // 2017-02-15 kl 14:38 //

  Dette blir helt feil. man kan da i anstendighetens navn ikke klandre Fremskrittspartiet og Ketil Solvik Olsen for EØS og Schengen avtalene.
  Det var arbeiderpartiet som var pådriverne der.
  For det andre så er det ikke EØS og Schengen som legger grunnlaget for kabotasje og sosial dumping.
  Hadde EU og derved EØS definert EU området som den unionen de ønsker å fremstå som og laget kabotasjereglene slik at utenforstående kjøretøy må ut av EU/EØS området før de kan begynne en ny kabotasjeperiode, ja da hadde mye av problemet vært løst.
  Den sosiale dumpingen i transportvirksomheten er en følge av at kabotasjetrafikken er ødeleggende for fraktratene, og dette er noe som hele tiden blir presset på av vareeierne fordi vi alle som forbrukere krever varer til lavest mulig pris.
  Det som man kan klandre sittende regjering for er at man ikke har gjort nok for å sikre like konkurransevilkår ved at det ikke er nok kontroller på grensene som kan hindre billige og i mange tilfeller trafikkfarlige kjøretøy å komme inn i landet. Inndrivelse av bøter og bomavgifter er heller ikke effektivt nok. Avgiftsnivået i Norge er i tillegg til lønnsforskjeller med på å forverre konkurranseforholdene for norske transportvirksomheter.

  • Ja, det blir litt dumt, når man veit at dette «EØS-barnet» blei født til verden av en AP-regjering. OG at de nå i ettertid klandrer FRP for å ikke ville avlive dette «avkommet» deres, som nå har vokst seg til et monster, uten hverken vett eller magemål!…..:/

Kommentarfeltet er lukket.