FrP og EØS: Like arbeiderfiendtlig om de er for eller mot

Finansminister Siv Jensen fra Fremsrkittspartiet møter EUs kommisær for konkurransen, Margrethe Vestager. Foto: Mission of Norway to the EU

Ved bruk av EØS-avtalen har Fremskrittspartiet lagt til rette for sosial dumping. Men selv et antirasistisk og EØS-fiendtlig FrP ville vært en katastrofe for arbeidere.

Anders Evenstuen
Om Anders Evenstuen (11 artikler)
Anders Evenstuen er barnehagelærer, har vært leder for LO Hallingdal og Ringerike og faglig leder i Rødt. Han blogger på http://andersevenstuen.blogspot.no

Frontene i fagbevegelsen om EØS er skarpe, men nå har et fremmedelement meldt seg på i kampen om EØS. Et fremmedelement som vi må ta på alvor. For sjøl om de framstiller seg som folkets politikere så er det ikke noe å hente her for arbeidsfolk.

FrP sikter seg nemlig inn på LOs medlemmer som er skeptiske til både EØS, byråkrati og globalisering, og som ikke naturlig hører hjemme til venstre for Ap. FrP frister med vanlig svada og god gammeldags fremmedfrykt.

LES OGSÅ: Motstand mot EØS, TISA og TTIP som arbeiderkamp

Arbeiderfiendtlig enten de er for eller mot EØS
Med Aps kurs for Brussel med LOs ledelse som haleheng er det to politiske retninger som står som en opposisjon i fagbevegelsen. Det er den venstresida i LO som er mot EØS. Denne består av en del forbund, lokale LO’er og en masse enkeltmedlemmer, mange av disse med tilhørighet i venstresida i Ap, og ellers i hovedsak fra Rødt og SV. Den andre retningen er en populistisk brun gørr: Etter UKIP/Brexit og Wilders/Le Pens suksess med å røre sammen EU, innvandringsmotstand og byråkratihat har FrP begynt å se på om de skal snu kappa etter vinden og bli mot EØS. FrP har nese for misnøye og fisker nå etter velgere blant EØS-motstandere samtidig som de hisser opp stemningen mot alt som ikke er etnisk norsk.

Dette er en av de viktigste forskjellene mellom venstresida og høyresida: Venstresida ser bedrifters enorme makt over arbeidere og EUs innebygde mekanismer for utbytting av arbeidere fra øst-Europa i Norge og vil stoppe dette ved å få kontroll på lønns- og arbeidskår. FrP vil bare fiske opp stemmer på innvandringsfrykt, avmakta EØS skaper og motstand mot byråkrati, samtidig som ikke partiet har noen intensjon om å løse arbeiderklassens problemer med EØS. Det kan kanskje høres ut som at FrP er vanlige folks venn i kampen mot EØS, men deres handlinger og politikk i praksis slår beina under dette. Forskjellen er bare at FrP vil lage markedsliberal politikk og byråkrati på egen hånd, og for å komme dit i velgeroppslutning kan de godt være mot EØS inntil videre.

Men de sjøl vil føre den samme nyliberale politikken som EU ved enhver anledning.

Det er også verdt å minne om at FrP var for EØS-avtalen da den blei inngått i 1992. Begrunnelsen er like talende som den er arbeiderfiendtlig. Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen mente nemlig at det var «en ulempe at lønnsforskjellene i Norge er så små at det ofte ikke er økonomisk lønnsomt å bedre sine kvalifikasjoner, og antar at et fritt arbeidsmarked i EØS vil øke lønnsforskjellene i Norge».

LES OGSÅ: Skryter av en skattepolitikk som er en gavepakke til de superrike

Det antirasistiske EØS-fiendtlige FrP
Så ta et tankeeksperiment: I en verden der FrP bestemmer seg for at polakker og syrere er like bra som nordmenn, og og i tillegg går imot den EØS-avtalen de i dag støtter. Ville de da vært et parti som arbeidsfolk som er mot EØS kunne stemt på? Jeg ville aldri anbefalt å gi min stemme til partiet for «rikfolk flest» for å gjøre noe med EØS.

Det er nemlig fint lite i FrPs politikk som passer sammen med en fagbevegelse. Siv Jensen

ivret for å gi kontrollen over Finanstilsynet til EU. Partiet vil fortsatt kutte i sykelønna, gjøre det lettere å ansette midlertidig (enda en gang), og mener at landsdekkende tariffavtaler må svekkes i forslaget til nytt partiprogram (side 56 og utover). Regjeringas rasering av Arbeidsmiljøloven bør også alle huske. Kutt i skatter og avgifter for rikfolk som allerede har tjent seg feite på å samle opp verdiene arbeidsfolk skaper er heller ikke akkurat arbeidervennlig politikk.

LES OGSÅ: Solberg “tror på Norge”: Når politikken ikke selger er det følelser som gjelder

Thatchers disipler
Det er mulig å trekke parallellen til Brexit for å se hvor ubrukelig det er å lene seg på høyresidas politikere, uansett farge på partilogoen. Fagbevegelsen i UK gikk ikke inn for å bli i EU fordi de mener EU er den perfekte løsning, men heller fordi deres egne erfaringer med britiske politikere er så dårlige at de ser på arbeidsforholda som sikrere når de er styrt av EU enn i UK.

Dette kan vi se tydelig i premissene til denne strategien som kom fra forbundet Unite The Union etter Brexit: “Unite will accept no diminution of workers’ rights currently underpinned by the European Union”, og strategien fortsetter også klart med kravet “Unite argues that the Tories must not be allowed to negotiate the terms of Brexit behind closed doors. There must be full democratic scrutiny…” Eimen av fagforeningsknuseren Thatcher er altså så sterk hos politikere i UK at britiske fagforeninger ser det som tryggere å bli styrt av Brussel. Slik sett er det jo greit å ta fram i lyset våre egne mørkeblå politikeres ledestjerne, nemlig Thatcher. Både Siv Jensen og Erna Solberg har hyllet Thatcher i klare ordelag. Så om du tror at det er lurt å være opptatt av arbeidsforhold, være anti-EØS og samtidig tror at å stemme FrP vil være kinderegget som løser alt så har du et sterkt behov for en realitetsorientering.

Slutt med sjølskadinga
Videre er heller ikke Frps historikk med motstand mot EØS svært mye å skryte av. La oss se på kabotasjeproblemene Frp gjorde seg høye og mørke på før de kom i regjering. Etter de kom i posisjon har de åpnet ytterligere for at utenlandske sjåfører kan jobbe i Norge på langt under norske lønninger og slik lagt til rette for sosial dumping. Så fort de satt godt på regjeringstaburetten gikk de på gummisåler. «Problemet med den finske løsningen er at den utfordrer EU. Man ville være litt forsiktig med å gjøre det her”, sa Bård Hoksrud når ABC Nyheter konfronterte ham med hvor det ble av forbudet mot kabotasje.

FrPs politikk står ikke tilbake for EØS sitt markedsliberale totale frislipp, men partiet finner det opportunt å fyre opp litt EØS-kritikk i håp om å lokke til seg arbeidervelgere på innvandringsmotstand og byråkrathat. Men i sin arbeidspolitikk vil linja i alle fall ikke bli bedre enn den er under EØS-avtalen. Derfor bør det være uaktuelt for enhver arbeider å stemme på et parti som FrP.

For det er rett og slett ikke noe poeng for arbeiderklassen i å drive med sjølskading.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på FrP og EØS: Like arbeiderfiendtlig om de er for eller mot

  1. AvatarCartmenez // 2017-03-21 kl 06:18 //

    Som populister vil de vel beholde EØS ettersom at 63% av LO medlemmene vil behold den. Jeg ser ingen grunn til at FrP skal skifte retning der da.

    https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/20/195287600/lo-medlemmer-vil-beholde-eos-avtalen

Kommentarfeltet er lukket.