Jeremy Corbyn gjenvalgt som Labour-leder – knuste høyresidas kandidat

Foto: Youtube/RevolutionBahrainMC

Med 62 prosent av stemmene befestet Corbyn sin posisjon og styrker saken for en venstrevridning av partiet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

På tross av en svertekampanje britisk politikk knapt har sett maken til og at høyresida i Det britiske arbeiderpartiet, Labour, samlet seg bak én kandidat, økte Jeremy Corbyn sin oppslutning med tre prosentpoeng og endte opp med 62 prosent av stemmene i dagens ledervalg. Valgresultatet bekrefter den siste tids meningsmålinger.

LES OGSÅ: Britisk statsminister ville ikke nølt med å drepe barn med atomvåpen

Eliten i Labour, som i stor grad tilhører høyresida i partiet og vil fortsette i Tony Blairs fotspor som igjen ville viderføre hovedlinjene i Margaret Thatcher nyliberalistiske politikk, har gang på gang forsøkt å velte Corbyn. Motkandidaten, Owen Smith, har gått med på en rekke innrømmelser som også ville vært til venstre for linja partiet har ført de siste 17 årene, men det holdt altså ikke.

Corbyn har fått et mistillitsvotum fra parlamentsmedlemmene, utallige oppfordringer om å trekke seg og nå en ekstraordinær avstemning for å fjerne ham. I et forsøk på å svekke hans støtte ble 130.000 Labour-medlemmer fratatt sin rett til å stemme ved dagens valg, i strid med organisasjonens egne regler. Det nye systemet med uravstemning om leder kom som et resultat av at partitoppene ville svekke fagbevegelens innflytelse i partiet. Da Corbyn ble valgt var det til sjokk og vantro fra mange av hans partikollegaer i Underhuset og meningsskribentene i medstrømsmedia.

LES OGSÅ: Brexit: Dagen arbeiderklassen slo tilbake

Siden den gang har media i hovedsak vært opptatt av å melde om stridighetene i partiet og motstanden fra partiporganisasjonen, i stedet for det politiske skiftet han styrer Labour mot. Gjennom hele sin politiske karriere har Jeremy Corbyn, som tidligere jobbet for fagbevegelsen, stått arbeider- og fredsbevegelsen nær. Etter han ble partileder har kampen for renasjonalisering av blant annet jernbanen, en utvidelse av velferdsstaten, en politikk for høyere sysselsetting og en fredeligere utenrikspolitikk vært blant hans kjernesaker. Blant de mest brukte argumentene mot ham er at han selv etter sigende skal være trotskist eller at hans seier baserer seg på et trotskistisk komplott, og at han er «uvalgbar», framsatt av de samme personene som har skapt og støttet opp om kaoset i partiet som har ført til svakere oppslutning på meningsmålingene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned