Brexit: Dagen arbeiderklassen slo tilbake

Illustrasjonsoto: Montecruz Foto

Det var de som har mistet aller mest som sikret brexit. At venstresida ikke ledet deres kamp er et tegn på ideologisk krise, men valgresultatet gir en unik mulighet til nyorientering.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Kampen om hvorfor britene for tre uker siden stemte seg ut av EU har rast for fullt etter det overraskende valgresultatet. Rasisme, arbeidsløshet, økonomisk stagnasjon, politikerforakt, innvandring, selvråderett, dumskap, en arbeiderklasse som ikke skjønner sitt eget beste, industridød, liberalisering, for dårlig forklaringsevne hos David Cameron & co., en for lite entusiastisk Jeremy Corbyn, Margaret Thatcher, Tony Blair, flertallstyranni, for mye demokrati, for lite demokrati, gamlinger og så videre.

Noen av disse forklaringene har noe for seg mens andre er redselsfullt dumme.

LES OGSÅ: Brexit — arbeiderklassens hevn

Et ‘leave’ med rasisme
Dessverre har mye av debatten etter avstemningen dreid seg om enkeltsaksforklaringer på svært kompliserte spørsmål og en dragkamp om hvorvidt visse faktorer enten spilte en (hoved)rolle eller ikke gjorde det. Utgangspunktet blir dårlig for en analyse av hva som har skjedd og hvor vi står, men enda verre om man skal stake ut en vei framover.

Skepsisen til Brexit fra venstresida har i hovedsak kommet som et resultat av at kampanjene for utmeldelse har vært drevet fra høyre, delvis ytre høyre. Dette gjør at det finnes en legitim frykt for at det er disse kreftene som vil dominere retningen landet tar etter at det går ut av unionen. Meningsmålinger viser at etter selvråderett var innvandringsskepsis den viktigste saken for de som ville ut. Som vi selv har erfart i Norge varer sjelden innvandringsdebatter lenge uten at fremmedfrykten kommer til overflaten.

Så har også tilfellet vært i Storbritannia hvor UKIP har ledet an med skremmebilder av syriske flyktninger. Det kulminerte da en nazist tok livet av Labour-politikeren Jo Cox, som gjorde valgkamp for ‘stay’. Etter valgresultatet ble klart har det vært en bølge av angrep og hendelser mot innvandrere og ikke-hvite, ofte med spesifikk referanse til valgresultatet.

‘Leave’ handlet naturligvis ikke bare om rasisme, men man kan ikke benekte at det har vært en betydelig del og venstresida plikter å ta dette seriøst. Hvis ikke er det ingen som gjør det og konsekvensene kan bli katastrofale.

LES OGSÅ: Lanseringsuttalelsen fra Lexit-nettverket — et paneuropeisk euroskeptisk venstreprosjekt

Krigen mot arbeiderklassen
Det er den britiske arbeiderklassen som har har påført EU sitt største nederlag hittil. Mer spesifikt den hvite arbeiderklassen. Folk av asiatisk og afrikansk (karibisk) opphav med britisk statsborgerskap stemte i overveldende grad ‘stay’ på tross av at også disse for det meste er av arbeiderklassebakgrunn. Dette gjør at klasseforklaringen blir mer kompleks.

Siden Margaret Thatcher tok over i 1979 har Storbritannia opplevd en voldsom vekst i økonomisk ulikhet og arbeidsløsheten har vært på et stabilt høyt nivå. Samtidig med dette startet et frontalangrep på landets velferdsordninger og fagbevegelsen. Industriarbeidere mista jobbene og hadde ikke lengre det samme sikkerhetsnettet som før. Thatcher har med stolthet fortalt at henne største bragd var New Labour – altså at det sosialdemokratiske partiet gjorde en kraftig høyresving i kjølvannet av hennes regjeringsår i stedet for å forsøke å gjøre bot på skaden hun hadde forårsaket landet og deres kjernevelgere. En av hovedårsakene til dette var fagforeningsknusinga til de konservative regjeringene – kombinert med høyere arbeidsløshet – som gjorde at arbeiderbevegelsen mista makt, også innad i Labour. Thatcher kalte de organiserte arbeiderne «The enemy within» og mente disse var verre enn de ytre fiendene som hun sendte bomber, granater og slagskip mot.

Midt under Thatchers regjeringstid ble EUs «fire friheter» etablert som grunnpillarene til unionens videre virke. At kapital, varer, tjenester og arbeidskraft skal bevege seg innenfor EU uten hindringer har etter dette vært premissene for all annen politikk.

LES OGSÅ om Thatchers politiske arv: Ding dong — ett år etter

Et arbeiderparti kun i navnet
Thatchers styre tok slutt i 1990, men De konservative holdt makta fram til 1997. Deretter fulgte 13 år med et arbeiderpartistyre som gjorde lite for å leve opp til eget navn, egen historie og tradisjonen til den arbeiderbevegelsen som i sin tid hadde vært grunnfjellet i partidannelsen. Det var i Tony Blairs tid ved makta østutvidelsen i EU gjorde seg gjeldende og den nye arbeidsinnvandringen tiltok. Den vedvarende fattigdommen skapt av Thatcher ble akseptert av Blair samtidig som forsmådde arbeidere så ytterligere en unnskyldning for å sette deres vilkår under press iverksatt i form av at arbeidere fra andre land ble ansatt for luselønn.

Blair og hans etterkommer, Gordon Brown, var mer trofast overfor de markedsliberalistiske «frihetene» til EU enn det Tories var. I kjølvannet av dette vokste det fremmefiendtlige UKIP. Mens Labour gjorde vondt verre for arbeiderklassen, samtidig som de verken hadde alternativ eller forklaring, dukket det opp et parti på ytre høyre som spilte på fremmedfrykt. UKIP ga i det minste noen å skylde på og en løsning. Ingen av disse to er spesielt troverdige, men det er forutsigbart at noen av de som har lidd mest vil gå i den retningen så lenge De konservative insisterer på knallhard kuttpolitikk og Labour bare har en mildere versjon av ondet å tilby.

Nå er det ikke slik at arbeiderklassen har flokket til UKIP. De ligger rundt 15 prosent i en periode hvor de har fått debatten servert på sølvfat og vunnet en gedigen seier. Denne oppslutning sier noe om at ‘leave’ har et rasistisk element ved seg, men samtidig at det ikke bør overdrives.

For den ikke-hvite arbeiderklassen har faktisk forholdene for svært mange forbedret seg. En av grunnene er den offentlige diskrimineringen som førte til opptøyene i Brixton har minket. Disse opptøyene startet som en følge av det mange følte var en mangelfull etterforskning av en brann hvor flere unge svarte døde. Noe de mente var et rasistisk angrep ble avfeid som en ordinær brannulykke. Dette tar oss til en annen viktig årsak til at disse gruppene stemte for å bli: Minnet og vissheten om at landet har en lang og stygg historie med rasistiske angrep og blind gatevold mot minoriteter har gjort at de som ville stått på mottakerenden av slike overgrep stemte ‘remain’ av legitim frykt. For det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor det har vært umulig for mange å overse at nazister har delt ut Boris Johnsons løpesedler for å forlate EU, samtidig som at kreftene ytterst til høyre har sett på både valgkampen og seieren som en klarsignal for sine motbydelige angrep.

LES OGSÅ om det norske Arbeiderpartiets høyrevridning: Jens Stoltenberg,  en historisk dårlig Ap-leder

Vi trenger ei venstreside lik seg selv
Den nyliberalistiske politikken ledet oss inn i finanskrisa. Den samme politikken førte før krisa til en stadig øking i sosial ulikhet i hele Europa. Etter krisa har den ført til massearbeidsløshet, sosial dumping, at de som har minst må betale for de aller rikeste som brakte oss uføret. Denne har blitt kombinert med bombing av fjerntliggende land, med en grufull flyktningpolitikk, med diskriminerende politikk mot romfolk, en politikk og retorikk som framstiller søreuropeere som late snyltere mens de tvinges til å legge ned sykehus og akutthelsetjenester, samtidig som den økte arbeidsinnvandringen hele veien har blitt brukt som et instrument for å knuse fagbevegelsen og presse ned arbeidsvilkårene. Dette kombinert med en venstreside ute av stand til å kommunisere med arbeiderklassen man selv en gang vokste ut av og var en del av, uten evne til å gi gode og troverdige løsninger, har gitt grobunn for den økende rasismen.

Jeg mener ikke å si at det er venstresida som har skylda for rasismens framvekst, men at den i en form som ligger nærmere dens opprinnelige idealer er eneste troverdige motgift i dagens situasjon. Fra omtrent midten av 1970-tallet har det europeiske sosialdemokratiet gradvis beveget seg i en retning hvor man knapt kan skille deres økonomiske politikk fra høyresidas. Dette har også smittet over på andre venstrepartier som har verdispørsmål i sin kjerne i stedet for å la disse vokse ut av det som er venstresidas opphav og bør være dens utgangspunkt, arbeidsfolk som har kjempet for bedre kår.

LES OGSÅ: Veien videre for venstresida

Et antirasistisk ‘leave’
Det er vanskelig å se hvordan det skulle gagne antirasismen på sikt at venstresida gjør nok et knefall for liberalistisk politikk og aksepterer de politiske og økonomiske premissene som har bragt oss den situasjonen vi er i nå.

At venstresida havnet i bakgrunnen av ‘leave’-kampanjen er ikke et argument for at Storbritannia burde blitt. Det er heller et argument for at venstresida bør se seg selv i speilet og spørre hva den egentlig holder på med. Ingen kan være i tvil om at Brexit representerer et en antielitistisk protest.

EU representerer en antidemokratisk kraft som har hatt som uttalt politikk etter krisa at vanlige folk må jobbe mer for mindre, ha mer utrygge jobber, dårligere velferdstjenester, samtidig som det har blitt gjennomført ved å sette folk fra forskjellige land opp mot hverandre. Dette for at overskuddene til de som har mest skal øke og slik gi oss en fin økonomisk statistikk arbeiderklassen kan bli slått i hodet med hvis de klager over sin misere. Dette er selve oppskriften på å legge forholdene til rette for fascistiske bevegelser. Å gi kampen mot EU fra seg til ytre høyre er den fineste gaven de kunne fått.

EU og euroen ikke kan overleve i sine nåværende former og EU sentralt og de dominerende landene viser ikke noen tegn til at de vil godta forandringene som trengs for å redde prosjektet. En endring fra innsida er håpløst innenfor rimelige tidsrammer da hele systemet er rigget for det stikk motsatte av hva venstresida står for.

Dogmene må forkastes – Storbritannia er håpet
I stedet for å grave seg ned bør venstresida se på dette som den største muligheten man har fått etter finanskrisa brøyt ut. I land hvor venstresida har slått seg opp har vi sett en dogmatisk holdning hvor EU og euroen har fungert en hellig ku. I Hellas gikk Syriza til valg på de selvmotsigende løftene om å bli i EU og euroen samtidig som de skulle bryte med den drepende kuttpolitikken landet ble påtvunget av Den europeiske sentralbanken, EU-kommisjonen og IMF. Ingen fagfolk kunne finne plausible forklaringer på hvordan årelatingen av grekerne skulle hjelpe dem og selv IMF, notorisk for sin nyliberalistiske økonomiske agenda som har skjøvet flere land utenfor stupet, sendte ut rapport etter rapport som viste galskapen i politikken til troikaen og de har gjentatte ganger truet med trekke seg. Til og med i en slik situasjon var det aldri aktuelt for Syriza så mye som å antyde at fellesvalutaen kunne stå på spill.

Dessverre var resultatet forutsigbart. Kostas Lapvitsas, økonomiprofessor og parlamentsmedlem for Syriza januar-semptember 2015, forutså dette om sitt eget parti i boka Crisis and Austerity inn the Eurozone, skrevet like før han ble valgt. Der beskriver han den blinde troen på EU som regjererer blant partitoppene. Han spår at det vil ende med Syriza, mot hans vilje, aksepterer kuttpolitikk for å beholde euroen. Selv med 61 prosent av landets befolkning i ryggen for å forkaste denne slo Lapavitsas’ dystre profeti an.

I Spania gikk Pablo Iglesias fra å være EU-motstander som talkshowvert til å avfeie spørsmålet fullstendig da han ble partileder for Podemos. De fleste unntakene finner man i Norden.

Storbritannia er i en ganske unik nyorientering og kan bli et eksempel til etterfølgelse. Et høyrevridd sosialdemokrati hadde ledet partiet og landet før grasrotopprøret sikret sosialisten Jeremy Corbyn ledervervet. Corbyn har vært EU-motstander hele livet og det opphørte neppe selv om han ledet partiet for å bli værende. De var lite entusiasme å spore hos den ellers så engasjerte politikeren, noe som vitner om at det var et kompromiss med den øvrige ledelsen i partiet og store deler av velgerbasen som faktisk også er grunnleggende EU-vennlige.

Gjentatte kuppforsøk mot lederen, som først og fremst har lagt på bordet en modernisert versjon av den sosialdemokratiske politikken som ga Storbritannia og Vest-Europa den største veksten i levestandard i moderne historie, har vist de sanne fargene til dresskledte partipamper. Når deres fremste håp var å forhindre partilederen å stille til gjenvalg sier det også sitt om deres forakt for medlemsmassen og grasrota. Folk som foretrekker å rive eget parti i filler og dermed legge til rette for et forlenget konservativt styre, godt mulig i samarbeid med UKIP, framfor å se en leder som representerer partiets medlemsmasse og dets idealer bør pakke slipsene sine og skrive seg inn i en annen partibok.

Grasrota som løftet Corbyn opp og fram føler seg hørt når han sier at han slettes ikke har opplevd stress, på tross av en absurd hetskampanje. Stresset er det de som ikke har jobb, de ikke kan betale husleia som føler, forteller den jordnære veteranen.

Arbeiderklassen går foran igjen
Attacs leder, Petter Slaatrem Titland, sa til Klassekampen at kampanjen for å forlate EU hadde blitt kuppet av høyresida i Storbritannia (for ordens skyld: jeg er 2. nestleder i Attac, men uttaler meg på egne vegne). Den breie venstresida var aldri på banen og kunne således aldri bli kuppet. Dette er et resultat av at man var så fjernt fra vanlige folks liv og bekymringer at man valgte å støtte en usolidarisk, udemokratisk og arbeiderfiendtlig institusjon.

Nå ligger imidlertid mye til rette for at arbeiderklassen på ny kan ta styringa over sitt eget parti. Venstresida er i essens arbeiderbevegelsen og da holder det ikke å tale arbeiderklassens sak. Perioden jeg har beskrevet over – da venstresida har lignet minst på seg selv – er den perioden hvor arbeidere har stått lengst unna ledelse og avgjørelser. Arbeiderklassen må ha reell makt og har tatt store steg i å tilegne seg denne i Storbritannia gjennom valget av sin egen leder i sitt eget parti, samt å slå tilbake mot sentralmakta i Brussel. EU er et brennende bygg det gjelder å komme seg ut av. Brannslukkinga venstresida har drevet med fra innsida er og har vært forgjeves. I stedet for å advare mot hva som venter utenfor bør man lede evakueringen og planlegge hva som skal skje etterpå.

Over en pils kommenterte en kompis av meg Brexit på en fortreffelig måte: «Nok en gang ser vi at det er arbeiderklassen som går foran når det kommer til de store spørsmålene». Så er det opp til resten av venstresida å følge etter…

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

26 kommentarer på Brexit: Dagen arbeiderklassen slo tilbake

 1. Det ser ut som globaliseringen er i ferd med å avgå ved døden.

  McKinsey sier i en ny rapport at vi nå kan se slutten på globaliseringen: http://www.irishexaminer.com/business/globalisation-cheerleader-mckinsey-global-institute-has-second-thoughts-410523.html

  Noe lignende sier også toppledelsen i General Electric:
  http://fortune.com/2016/05/20/ge-immelt-globalization/

  Det er både komisk og tragisk hvis venstresiden blir den siste til å innse at globaliseringen er på vei mot sammenbruddet. Venstresiden har snakket om kapitalismens sammenbrudd i over hundre år, og når det så skjer så forstår man knapt nok hva som foregår og hvorfor.

  • AvatarØyvind Randers-Pehrson // 2016-07-16 kl 09:36 //

   Takk. Det gir håp. Og det er omtrent det eneste jeg har igjen etter at både AP og SV synes å ha fått ledere som syns at det å være med på å myrde besteforeldre og barn, unge og voksne – og ødelegge nasjonene deres for flere tiår om ikke generasjoner framover er helt fint. Jeg ble til og med permanent _blokkert_ av SV sin Facebook redaksjon allerede i 2010-11 – ikke får stygt språk eller overtramp, men for å ha villet diskutere Syria og posta linker MOT propagandaen mot Syria og Assad – og er blokkert fortsatt 5 år seinere – så mye for ytringsfrihet og fri utveksling av tanker og en fri og åpen offentlig debatt… Men fortsatt mener altså SV og AP også at det er greit å drive økonomisk krig mot sivile – for økonomiske sanksjoner ER krig og terror mot andre mennesker og blir ikke «hellige» bare fordi de er lurt igang i FN regi og har et flertall av konservative regjeringer stemmer for dem i FN. Samme teknikken brukes og har blitt brukt for å ufarliggjøre EU og EØS.»Jammen internasjonalt samarbeid!». «Iiiinternasjonalt!» Da er alt greit. internasjonalt betydde noe HELT annet for folk på venstresida for 20-30 år siden. De fleste av gamle avdøde AP folk ville snudd seg i grava om de visste hva dagens gjeng har holdt på med og fortsatt forfekter…

 2. AvatarLyton Bunte // 2016-07-15 kl 18:22 //

  Du skriver: «Som vi selv har erfart i Norge varer sjelden innvandringsdebatter lenge uten at fremmedfrykten kommer til overflaten.» Ja, Hva er grunnen til det? Det handler om å beholde definisjonsmakten og dermed legge føringer for premissene for debatten. Anklager om fremmedfrykt blir følgelig raskt fremmet mot de innvandringskritiske. Anklager om fremmedfrykt er lite annet enn hersketeknikk med ønske om å avspore/avkorte debatten. På tide at selverklærte venstreintellektuelle innser at de bare slår seg selv på munn ved å opprettholde slike grunnløse og reelt sett intetsigende anklager.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-27 kl 02:40 //

   Først innrømmer du at det er fremmedfrykt i innvandringsdebatten og så glemmer du det en setning seinere…

   • AvatarLyton Bunte // 2016-07-27 kl 17:26 //

    Du må lese min kommentar en gang til. Det var vel ikke så utilgjengelig?

 3. Både EU-motstand og kritikk av islam burde vært frontet av venstresiden, men de har selv valgt å la ytre høyre kuppe begge disse sakene. Med det resultat at man gjerne inntar en jorden-er-flat-fordi-Hitler-sier-den-er-rund-argumentasjon.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-15 kl 23:16 //

   EU-motstanden og EØS-motstanden i Norge er og har vært dominert av venstresida. Underlig nok er det flere EU-motstandere i Norge som har landa på at Brexit var fælt. Ingen høyrepartier i Norge er mot EU eller EØS.

   • Nja, tja. De eneste som har hatt troverdighet i EU-debatten slik jeg ser det er Senterpartiet. Eriks Solheim fremstilte seg selv veldig lite overbevisende som «EU-motstander». Jeg har aldri trodd på at han var mot EU, men meg om det.
    AP og Høyre er helt klart for EU. Ingen høyrepartier mot EU? Hvis jeg ikke tar feil, er FRP mot EU men for EØS? Siv Jensen har ihvertfall erklært seg som EU-motstander etter Brexit, men ikke som EØS-motstander dog. Så har vi et par høyrepartier som ikke er på Stortinget som er helt klart mot EU: Demokratene, Kystpartiet, De Kristne og DLF. Skjønt dette er like mye sekter som partier.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-16 kl 16:17 //

     Frp har ikke noe vedtak på EU og de sitter som ett av to partier i den mest EU-vennlige regjeringen noensinne.

     Solheim har ikke mye troverdighet. Det er vi hjertens enige i. Sammen med Paul Chaffey har han vist hva han faktsk mener etter at gikk ut av partiet. Hvorfor han ikke var Venstre-medlem hele veien kan ikke jeg skjønne.

     De som er mest venstre av, grasrota i fagbevegelsen, har kjempa helhjerta mot både EU og EØS. Rødt det samme. Slik SP har opptrådt i opposisjon må de kalles et vensteparti, men de har en tendens til å trekkes mot sine konservative tilbøyeligheter når de får makt.

     • Det har kommet en del velferdsstatsfiendtlige utspill fra den yngre garde i Senterpartiet, som fra Sandra Borch i særdeleshet.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-07-17 kl 11:30 //

      På den annen side virker det som om de mest velferdsfientlige i både SP og Krf har blitt skjøvet litt ut på sidelinjen etter en stund.

     • Sandra Borch har gått i lære hos Civita. Civita har en praksis med å gi ungdomspolitikere, først og fremst fra de «borgerlige» partiene opplæring i liberalistisk tenkning. Ungdom både fra KrF, FrP og kanskje spesielt Venstre, har fått denne opplæringen. Og Sandra Borch fra SP.

      Erling Grape

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-07-17 kl 12:54 //

      Ungdommen fra Venstre er nok de som har blitt aller mest preget av den. Virker som om Civita i Norge og Timbro i Sverige brukes av de rike for å regelrett kjøpe borgerlige sentrumspartier? De har jo i praksis kjøpt det svenske Centerpartiet ved å skolere ungdommen deres. Ironisk nok ser det ut til å være folk fra de største borgerlige partiene som Høyre som påvirkes minst av dette.

  • AvatarStein Voll // 2016-07-27 kl 01:28 //

   Den første kritikk av islamismen, kom fra venstresiden. Da Rambo 3 reddet islamisten fra de onde russerne. Sto høyresiden å jublet, mens vestersiden begynte å stille spørsmål.
   For ikke å snakke om nasjonalsosialist argumentene til Høyresiden i 1994. Du var litt uheldig at jeg kom inn i denne diskusjonen.

 4. AvatarØyvind Randers-Pehrson // 2016-07-16 kl 09:30 //

  «EU representerer en antidemokratisk kraft som har hatt som uttalt politikk etter krisa at vanlige folk må jobbe mer for mindre, ha mer utrygge jobber, dårligere velferdstjenester, samtidig som det har blitt gjennomført ved å sette folk fra forskjellige land opp mot hverandre. Dette for at overskuddene til de som har mest skal øke og slik gi oss en fin økonomisk statistikk arbeiderklassen kan bli slått i hodet med hvis de klager over sin misere. Dette er selve oppskriften på å legge forholdene til rette for fascistiske bevegelser. Å gi kampen mot EU fra seg til ytre høyre er den fineste gaven de kunne fått.» — Spot on!

 5. AvatarGunnar Østgaard // 2016-07-16 kl 11:25 //

  En av de bedre postbrexitanalysene jeg har lest. Corbyn er håpet ja, men usikker på om han står den av. Men Mays tale om å ikke være partiet kun for the privileged few, var også et varsel om å kapre Blairianerne som stemte New Labour. Spennende blir det uansett.

 6. Riktig bra analyse, Joakim Møllersen!
  Tiltredes!

  Erling Grape

 7. En svakhet med Brexit er at ingen aner hva dette innebærer i praksis.
  Trolig trodde alle at det ikke ville bli flertall for Brexit, men det var nok hjemmesitterne som slo til og stemte for Brexit (de som helt har gitt opp å stemme ved ordinære valg). Og samme kan jo også skje ved valget i USA! En seriøs Brexit avstemming ville ha bestått av to runder: Første avstemming skulle ha gått på om befolkningen ønsket at det ble utarbeidet et konkret alternativ til EU, neste avstemming skulle ha gått på om befolkningen ønsker en slik alternativ løsningen. Nå kan alt skje, regjeringen i Storbritannia har nå fått nærmest blankofullmakt til å inngå alle slags typer avtaler med EU og med andre land. Kanskje Storbritannia blir medlem av NAFTA og CETA og TPP ??? All mulig faenskap kan nå skje.

 8. AvatarSteinar Nilsen // 2016-07-17 kl 14:18 //

  Hovedsiden ved Brexit er at det er et progressivt utfall. At enkelte som vi gjerne betegner som reaksjonære, stemmer for progressive saker er i utgangspunktet bekymringsløst og faktisk ønskelig.
  I Norge i 1994 var det fremme religiøse argumenter mot EU (Dyret i Åpenbaringen). Det var også en god del nasjonale superpatrioter på neisiden. Og enkelte argumenterte slik: «Man skal ikke frivillig gå inn i slaveriet.»
  Det vi hadde felles på neisiden var at vi alle stemte for Frihet og nasjonal sjølråderett.
  Slik har det sikkert vært i England også – et mangfold av argumenter men med samme fortegn : (Leave)
  Man får ikke til et flertall i en slik folkeavstemming uten at det bygges allianser – tilsiktet og utilsiktet
  (såkalte «rasister» har også stemmerett)
  At EU totalt mangler et ekte humanistisk gangsyn ser vi på behandlingen av Hellas. Forsøket på å få til rettferdige ordninger gikk rett i dass.
  Det skal uansett fremover bli interessant å se om England blir EU`s nye lapdog eller om de greier å tilrive seg et initiativ.

 9. AvatarRonjar__ // 2016-07-23 kl 15:50 //

  Rasisme. Nazisme. Hva er de med disse spøkelsesordene som trollbinder venstresida slik? Er behovet for en imaginær fiende nødvendig for å begrunne eget ståsted? UKIP med Nigel Farage er ikke rasistisk. Å stå for en kontrollert og mer begrenset innvandring er ikke rasisme. Det er å la fornuft råde fremfor drømmende utopi. Enhver som ikke bevisst velger fornektelse kan se at innvandring og islam er knyttet til den økende volden (terroren). I dag er fornektelsen den rådende ideologi i det politiske etablissement, godt supplert av en venstreside som i stor grad kjøper maktelitens narrativ. Derfor tror de å finne nazisme, rasisme, og verre ting hos den nye høyresiden. Den nye høyrepopulismen er etablissementets største trussel, noe brexit klart demonstrerer. Maktelitens genistrek er å produsere moralistiske vrengebilder av denne nye trusselen, og den progressive venstresiden kjøper fortellingen og lar seg velvillig bruke som bikkjekobbel. Samtidig ser noen at det det er jo arbeiderklassen de glefser etter. Og de blir forvirret og prøver å analysere seg ut av det. Men analysen går ikke fordi premisset er feil, nemlig at den nye høyrepoplulismen er rasistisk. De stter likhetstegn mellom menneskerespekt og ukontrollert innvandring. Mellom nasjonalisme og facisme. Fordi dette er de blitt fortalt. De ser ikke at de i bunn og grunn løper storkapitalens ærend, ikke folkets. Om vi får store politiske omveltninger i tiden fremover, så vil venstresiden kun stå som tilskuere til begivenhetene, like marginale og ubetydelige som de spøkelsene de tror seg å kjempe i mot.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-23 kl 19:31 //

   Vi har et rasistisk høyrepopulistisk parti i regjering i Norge. De utgjør ingen trussel mot etablissementet, men sleiker kapitalen oppetter ryggen.

   • AvatarRonjar__ // 2016-07-24 kl 09:58 //

    Bortsett fra innvandringspolitikken så har FrP lite til felles med dn nye høyrepopulismen jeg sikter til. Men å kalle FrP et rasistisk parti finnes det ikke grunnlag for.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-25 kl 17:46 //

     Hva mener du er de viktige skillelinjene mellom Frp og de andre europeiske høyrepopulistiske partiene (hvilke snakker du om forresten?)?

     • AvatarRonjar__ // 2016-07-26 kl 15:39 //

      Jeg snakker om partier som DFP i Danmark, AfD i Tyskland, SD i Sverige, FN i Frankrike mfl. Selv om disse partiene har forskjeller, både historisk og i nåtid, så målbærer de alle en motstand mot globaliseringen og følgelig den globale finanskapitalen, og de kriger den nærer rundt omkring på kloden. Hva det betyr i praksis blir mye å nevne her, men ta for eks TTIP, TISA, EU etc. Globalisme er den viktigste markøren i dag, og når globalismen faller, som den må gjøre om ikke menneskeheten skal kastes inn i kaos og undertrykkelse, så må nye politikere ta over. De vi har i dag forstår ikke hva som skjer. Mitt hovedargument ang venstresiden er at de ikke forholder seg til realitetene i et politisk tidsskifte, men tøyser med floskler og moralist-aktivisme. Det er synd, for det trengs mye power for å bytte ut den etablerte servile elite i sentrum, og de de bør angripes fra flere sider. Som et eksempel; mange som støttet Sanders velger nå heller å støtte Trump enn Clinton. Hvorfor? Synd at Sanders støtter Clinton, den kamelen burde han ikke ha svelget.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-07-27 kl 02:38 //

      Sverigedemokraterna tok et klart steg mot å bli en akseptert samarbeidspartner av Moderaterna da de stemte for NATO-innlemming og slik brøyt løftet til sine velgere og medlemmer og Vänstarpartiet blei stående som eneste parti som er mot at Sverige tar den i den globale krigføringen Norge dessverre har vært med på siden 1990-tallet. De tamme løftene om velferd kan du regne med at er like mye verd som Frp lovnader om en strålende eldreomsorg, billig sprit og bensin, samt bombepengefjerning. Det er fullstendig utenkelig at SD skal kunne regjere alene eller nesten alene i overskuelig framtid. Det er derimot sannsynlig at Moderaterna vil gå inn i regjering med dem allerede etter neste valg. Da må SD ta stilling til om det er greit å være med i en regjering som implementerer EU-politikk eller ikke. Jeg tror vi begge vet at de vil være like villige til det som Frp er. Igjen vil Vänsterpartiet stå alene som de som faktisk har en politikk mot et udemokratisk overnasjonalt organ.

      Skillet går i hovedsak mellom arbeid og kapital, slik det har gjort gjennom hele kapitalismens historie. Når kapitalismen er i krise vil det bli tiltakende kniving mellom forskjellige kapitalinteresser. At noen vil organisere kapitalismen nasjonalt mer enn hva som gjøres i dag og mer enn hva som er retninga vi går er jo naturligvis et slags brudd, men det er ikke mye å snakke om. At finanskapitalen skulle være så mye verre enn eiendomskapital, gruvekapital eller hva det skulle være er bare fantasi. Skillet går ikke mellom «globalisme» og nasjonalisme. Venstresida burde finne seg selv igjen og bli arbeidsfolks redskap. Verdikampene vinnes ikke automatisk av den grunn, men de bør gå ut i fra kjerneverdier som internasjonal solidaritet og det sosialistiske likhetsidealet, slik disse har stått i sentrum for arbeiderbevegelsen gjennom hele dens historie.

    • AvatarStein Voll // 2016-07-27 kl 01:25 //

     Det er meget godt dokumentert at Frp er et rasistisk parti.

Kommentarfeltet er lukket.