Hva slags president vil Bernie Sanders bli

FOTO: Gage Skidmore

Her er et raskt overblikk over politikken til presidentkandidat Bernie Sanders på noen viktige områder.

Kristian Larsen Bredal
Om Kristian Larsen Bredal (7 artikler)
Kristian Larsen Bredal har studert historie, filosofi og religion. Han arbeider som scenesjauer.

Etter et helt jevnt resultat i Iowa, er New Hampshire neste ut i Demokratenes primærvalg. Her har Sanders hatt en solid ledelse over lang tid, spenningen har derfor knyttet seg mest til hvor stor seieren hans over Hillary Clinton blir. Det er viktig å overbevise, fordi Clinton ligger langt foran i mange av delstatene som følger. Sanders må fortsette den stigende kurven og klare å overbevise nye grupper av velgere. Det har mange avfeid som utenkelig, men for bare noen måneder siden ledet Clinton stort i Iowa. Nylig kom den første nasjonale målingen som viste dødt løp. Derfor kan det være lurt å se på hva det vil bety for resten av verden om det kommer en sosialist i det hvite hus.

Motstander av frihandelsavtaler
Forrige uke gjentok Sanders sitt løfte om aldri å akseptere at TPP blir en realitet. Han var og er en innbitt motstander av NAFTA, frihandelsavtalen med Mexico og Canada. Han har også fremmet forslag om å trekke USA ut av Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Blir Sanders president, kan vi derfor oppleve at verken TISA eller TTIP blir en realitet, i hvert fall blir arbeidet med disse satt langt tilbake. Tro imidlertid ikke at Sanders er motstander av internasjonal handel, for i 2006 sikret han en gunstig avtale med Venezuela. Denne sørget for at mennesker i Vermont med lav inntekt fikk fyringsolje til reduserte priser og dessuten gratis fyringsolje til boliger for hjemløse. Som senator var han også med å arrangere bussturer for pensjonister til Canada, slik at de kunne kjøpe rimelige medisiner. Sanders holdning er at handel skal være noe det brede lag av befolkningen tjener på, og at litt lavere priser på varer ikke veier opp for tapte arbeidsplasser.

Vil bekjempe skatteparadiser
Sanders er en sterk motstander av skatteparadis. Han mener selskaper, som norskeide Ugland House, legger til rette for legalisert skattejuks. Europeiske politikere har også gitt uttrykk for økende motstand mot denne praksisen, men uten USA på laget er dette vanskelig å få til regler som fungerer. En gruppe som er flittige brukere av slike banktjenester er korrupte politikere og forretningsmenn i de landene som har aller dårligst økonomi. Det er ikke tilfeldig at Vimpelcoms sjenerøse utbetalinger gikk til et postboksselskap på Gibraltar. I tillegg til å gjøre det vanskeligere å tappe utviklingsland for penger, vil et regelverk som hindrer internasjonal skattejuks bety store skatteinntekter til fellesskapet.

For et fritt Internett
Sanders stemte nei til Patriot Act og har uttalt seg sterk kritisk mot fullmaktene til NSA. For eksempel fanges nordmenns kommunikasjon opp av masseovervåkningen, dersom denne er innom servere i USA. Sanders er en kategorisk motstander av lover som begrenser nettfrihet. Overdreven vern av opphavsrett begrenser nyskapning, og ønsket fra pengesterke internettleverandører om å ta seg betalt for å gi deres nettsider optimal hastighet kan gjøre det svært vanskelig for nye tjenester å etablere seg. Skal Internett være en demokratisk ressurs, kan det ikke være kontrollert av verken stater eller konserner.

Usikkert hvor han står i forsvarspolitikken
Sanders snakker mer om hvordan han vil reformere økonomien, enn hva han vil gjøre med militæret. Derfor er det her det knytter seg størst usikkerhet til hans politikk. Det er på det rene at han var aktiv i antikrigsbevegelsen da han gikk på universitetet. Som ordfører i Burlington introduserte han i 1985 et foredrag om utenrikspolitikk av Noam Chomsky i byens rådhus. Han tok sterk avstand fra Reagans innblanding i Nicaragua og mener at USA ikke har rett til å styrte regjeringer, bare fordi de fører en politikk etter venstresidas prinsipper. Sanders støtter også det greske folket i å avvise innstramningstiltakene fra Troikaen.

Ønsker ikke et verdenspoliti
Sanders stemte nei til irakkrigene til både far og sønn Bush. Han stemte imidlertid for invasjonen i Afghanistan, og ønsker ikke å avslutte droneprogrammet. På den andre siden er Sanders motstander av å utvide Nato og ønsker ikke at USA skal opptre som verdenspoliti. I motsetning til Ted Cruz, som vil teppebombe Irak og Syria, har ikke Sander enkle løsninger på konfliktene i Midtøsten. Han mener nabolandene må bidra med soldater i Syria, og at Assad må fjernes på sikt. Sanders er kritisk til Benjamin Netanyahu og tror en tostatsløsning er det beste for både Israel og Palestina.

USA har noe sånn som 800 militære baser og installasjoner verden over. Uansett hvilken president landet har til neste år, kommer verdens eneste supermakt til å fortsette som nettopp dette. Kanskje er det beste vi kan håpe på en «commander in chief» som ikke starter nye kriger for å sikre naturressurser eller forretningsmuligheter. En mann som tror på diplomatiet og ser på våpenmakt som absolutt siste mulighet. Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at Bernie Sanders er en slik mann.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Hva slags president vil Bernie Sanders bli

 1. AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2016-02-09 kl 17:26 //

  Sanders fremstår som en bra fyr og sier veldig mye bra. Nesten litt for godt til å være sant. Såvidt jeg husker gjorde også Obama det, men han ble en stor skuffelse da han ble president. Hvorfor skal vi tørre å håpe på at Sanders blir noe bedre hvis han blir valgt?

  • Kristian Larsen BredalKristian L. Bredal // 2016-02-09 kl 19:20 //

   Obama snakket mye om håp og fellesskap, men han er vel ikke noe systemkritiker akkurat. At han ble en skuffelse viser vel nettopp at moderate kandidater er maktesløse. Det som gjør at jeg tror på Sanders er at han har snakket om de samme problemene hele karrieren, og at han etter over 20 år i Washington fortsatt ikke er millionær. Dersom han klarer å stanse TTIP er det verdt en presidentperiode bare det, spør du meg.

 2. AvatarTom Dahle // 2016-02-09 kl 21:57 //

  Joda, en del av det Sanders sier og gjør er jo interessant det. Det at han stemte for invasjonen av Afghanistan var jeg ikke klar over. Artikkelen oppsummerer godt hva Sanders sier, men langt mer interessant ville det vært å se på hva Obama gjorde sammenligna med hva Obama lovte, og sammenligne det med hva Sanders sannsynligvis kommer til å gjøre. Akkurat som med Obama har jeg ingen tro på at Sanders kommer til å gjennomføre en brøkdel av det han sier, om han vinner.

  • Kristian Larsen BredalKristian L. Bredal // 2016-02-09 kl 23:40 //

   At han ikke har klart å stenge Guantanamo, er jo helt utrolig! Presidenten har ikke mye makt alene og han har hatt kongressen mot seg. Sanders har sagt at «revolusjonen» ikke er over om han vinner presidentkampen, men at den da fortsetter for å få valgt progressive inn på alle nivåer. Hvis han fortsetter å snakke om det økonomiske systemet, vil det i det minste gi vind i seilene for de som ønsker endring andre steder. Det er en grunn til at høyresiden vil snakke om Islam og terrorisme, for politikken de fører tåler ikke dagens lys. At han har fått så stor oppslutning har overrasket meg og gjort meg mer optimistisk i forhold til hva som kan skje i Europa fremover.

  • En ting er nå viljen til Sanders for å gjennomføre mer dyptgående reformer som har betydning, akkurat det kjenner jeg lite til. Uansett, noen revolusjonær er han ikke akkurat og har heller ikke påberopt seg slikt.
   En annen sak, dersom han først, mot alle odds, skulle bli valgt til president. Hvor stor makt har han egentlig til å gjennom føre slike reformer?

   Erling Grape

Kommentarfeltet er lukket.