«Åsted Norge»: Hvorfor jeg ikke vil varsle politiet

Hanne Kristin Rohde,Foto: Skjermdump NRK Nyheter.

Politiet må slutte å forhåndsprosedere saker i media, stanse lekkasjene av taushetsbelagte opplysninger og fullføre politietterforskningene slik at en unngår saker henlagt på bevisets stillling.

Stig Berntsen
About Stig Berntsen (4 Articles)
Stig Berntsen er hjelpepleier, hovedtillitsvalgt og faglig sekretær i Fagforbundet Helse,

I TV2 sitt ukentlige program «Åsted Norge» presenteres uløste kriminalsaker. Et ekspertpanel med blant andre tidligere leder for seksjon for vold- og seksualforbrytelser i oslopolitiet, Hanne Kristin Rohde, gir sine vurderinger mens seerne blir oppfordret til å tipse  politiet om mulige gjerningspersoner. Jeg vil gjerne fortelle hvorfor jeg ikke vil følge oppfordringen.

LES OGSÅ: Lindebergsaken: Hva nå for sykehjemsetaten i Oslo?

Forhåndsprosedering og brutte løfter
Da undertegnede for noen år siden ble utsatt for falske overgrepsanklager fra min arbeidsgiver ,Oslo kommune, i den såkalte Lindebergsaken, var den samme Hanne Kristin Rohde raskt ute i media og antydet en omfattende overgrepssak. Videre under politietterforskningen forhåndsprosederte politiet stadig saken i media, også etter at undertegnedes identitet var kjent. Til tross for at politiet forsikret meg om at arbeidsgiver ikke ville få tilgang til politiavhørene av meg, sendte politiet alle saksdokumentene til min arbeidsgiver.

Bare kort tid før saken min ble henlagt på bevisets stilling uttalte politiet til media at de mente at jeg kunne ha voldtatt minst to personer. Slik ga de grunnlag for at andre kunne holde liv i de falske anklagene også etter politiets henleggelse.

LES OGSÅ: Når kampen mot kriminalitet forpurres av ideologi

Ville ikke hjelpe, motarbeidet erstatningskrav
Da jeg senere spurte påtaleansvarlig i saken hvorfor den ikke ble henlagt som «intet straffbart forhold» svarte hun at dette ville kreve flere etterforskningsskritt og at det «ikke er politiets oppgave å frikjenne deg». Avsluttningsvis i saken brukte politiet sine jurister for å hindre at jeg fikk erstatning for de belastningene jeg urettmessig ble utsatt for.

Siden har jeg forstått at dette er vanlig framgangsmåte for politiet når de etterforsker alvorlige saker. Igjen sitter uskyldige mennesker som uforvarende har blitt utstyrt med en politisak henlagt på bevisetstilling. For mange er følgende knusende og  livsvarige. Dette er en fullstendig uholdbar situasjon.

Politiet må slutte å forhåndsprosedere saker i media. Videre må de stanse de sedvanlige lekkasjene av taushetsbelagte opplysninger, Og sist, men ikke minst, prioritere å fullføre politietterforskningene slik at en unngår det store antallet saker henlagt på bevisets stillling. Inntil reelt rettsvern er på plass anser jeg det som direkte uansvarlig å tipse politiet om mulige gjerningsmenn.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Comment on «Åsted Norge»: Hvorfor jeg ikke vil varsle politiet

  1. Irene Hov // at //

    Jeg har opplevd det samme.

    Derfor skal du ikke anmelde. Når politiet utleverer politiforklaringene dine til den du har anmeldt. Etter å ha henlagt. Er det tilfeldig eller systematisk?

    https://minekommentarer.wordpress.com/2016/07/18/hva-kan-politiet-bidra-med-nar-du-blir-utsatt-for-alvorlig-personforfolgelse/

Comments are closed.