Staten må ta den knarkende overklassen på alvor!

Stillbilde fra trygghetsvandring i Göteborg. Foto: AktuelltFokus.se

Trygghetsvandringer i rusbelastede overklasseområder vil dessverre bare være en nødløsning på symptomer, men aldri et botemiddel mot sykdommen.

Magnus Eriksson
Om Magnus Eriksson (33 artikler)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

Trygghetsvandring der det trengs
For noen dager siden leste jeg reportasjen om sosialistiske trygghetsvandrere i tungt belastede parallelle samfunn. Det var en inspirerende tekst på Aktuellt Fokus som handlet om en fellesskapsbevisst og uredd ungdom som vil gjøre en forskjell der det virkelig trengs.

Det er selvfølgelig fint å se hvordan ungdommer engasjerer seg i viktige og alvorlige spørsmål som rike menneskers rus- og voldskultur. Den samfunnsbevisste ungdommen skal ha skryt og ros for å forstå hvordan problemet ikke har med individuelle forhold å gjøre, men noe som er forankret i kulturelle og strukturelle faktorer i parallellsamfunnet.

LES OGSÅ: Europas redning ligger i en kravstor arbeiderklasse

Det har alltid vært sånn
Dessverre vil ungdommene neppe ha mulighet til å tilby ordentlige og langsiktige løsninger. Dette er samfunn som opererer med egne lover, regler og logikk. Rusmisbruket finansieres ofte gjennom tyveri av fellesskapets penger, ofte gjemt bort i skatteparadiser eller investert i ulike luksusformål. Parallellsamfunnet er av et sånt slag at ikke engang politiet drar dit for å etterforske forbrytelser. Statistikken er dyster og viser hvordan rike mennesker har en langt mindre risiko for å bli straffet for grove kriminelle handlinger slik som mord, voldtekt og grove narkotikarelaterte forbrytelser. Problemet er også strukturelt gjennomgående ettersom dette er noe som har vedvart over veldig lang tid. Faktisk har det alltid vært sånn.

LES OGSÅ: Panama Papers: Hoder bør rulle, men de største bandittene slipper unna igjen

Debatten om skatteflyktninger
Trygghetsvandringer er vel og bra, men bare en målrettet integreringspolitikk kan by på realistiske løsninger. Det absolutt beste man kan gjøre er å jevne ut forskjellene som mange rike rusbrukere lider under. Høyere skatter på arv, bosteder og andre eiendommer er et bra sted å begynne.

Men heller ikke det er tilstrekkelig. Dessverre er svaret på disse spørsmålene noe som ikke anses som å være politisk korrekt i det nåværende fellesskapsklimaet. Løsningene som faktisk fungerer involverer fullstendig kartlegging og profilering av overklassen, slik at de ikke klarer å gjemme unna tjuvgods i skatteparadiser. Hvis ikke vi våger å ta debatten om skatteflyktninger, så gir vi venstreekstremistene patent på disse spørsmålene.

Oversatt av Guro Hernes. 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned