Lindebergsaken: Hva nå for sykehjemsetaten i Oslo?

Foto: Einar Aslaksen

I dag går ankefristen ut for Oslo kommunes sak mot Bjørnar Moxnes for å ha brutt taushetsplikten som folkevalgt.

Stig Berntsen
Om Stig Berntsen (4 artikler)
Stig Berntsen er hjelpepleier, hovedtillitsvalgt og faglig sekretær i Fagforbundet Helse,

Det er nå snart 4 år siden starten på Lindebergsaken. Det som begynte med falske overgrepsanklager mot undertegnede har utviklet seg til å bli en oppvisning i det allsidige vanstyret i den nest største etaten i Oslo kommune. Kommunerevisjonens rapport, medieoppslag og innsyn i enkeltdokumenter har gitt et uvanlig innblikk i hvordan toppledelsen i sykehjemsetaten bryter både lover og regler etter eget forgodtbefinnende.

Lista over de smått utrolige forholdene inkluderer blant annet: falske voldtektsanklager, ulovlige suspensjoner, manglende oppfølging av både pasienter og ansatte, brudd på taushetsplikten, brudd på arbeidsmiljøloven, manglende ivaretakelse av varslere og usann informasjon til bystyret.

Jeg savner en unnskyldning
Sykehjemsetaten har aldri kommet med noen unnskyldning for de falske voldtektsanklagene de retta mot meg og forliket vi inngikk, etter to runder med rettsmekling, har de brutt på helt sentrale punkter. Blant annet har de trukket meg for feriedager fra den uken da de anmeldte meg for voldtekt, til tross for at jeg både var sykemeldt og måtte avbestille ferien min for å stille i politiavhør. Det siste står i skarp kontrast til hvordan en avdelingsleder på Lindeberg Omsorgssenter fikk både ny ferie og 50.000 kroner i erstatning da han mottok varsel om suspensjon mens han avviklet ferie. Forskjellsbehandlingen er neppe tilfeldig.

LES OGSÅ: Fabian Stang: Moxnes-dommen kan gjøre begrensning av bystyrets innsynsrett nødvendig

Sykehjemsetaten trenger en loftsrydding
Til tross for snart fire år med stadige avsløringer av de uholdbare forholdene, har det fremdeles ikke blitt ryddet opp i sykehjemsetaten. Tvert i mot har ledelsen der fått tildels store lønnsøkninger, noe som i hvert fall ikke er et utslag av prestasjonslønn. Bystyreflertallet har på sin side heller prioritert å politiforfølge den politikeren som har gått i bresjen for å få fram sannheten i Lindebergsaken. Etter tingrettens enstemmige frikjennelse av Rødt-leder Bjørnar Moxnes er tida inne for å kaste ballen tilbake til bystyrepolitikerne.

Lindebergsaken er ikke over
Eldreomsorgen i Oslo står foran store utfordringer. En av dem er å rekruttere nok kvalifisert helsepersonell. Det betinger en seriøs arbeidsgiver som evner å ivareta både pasientenes behov og ansattes rett til anstendige arbeidsforhold. Dagens ledelse i sykehjemsetaten har til gagns vist at de ikke evner dette. Det må det nye byrådet raskt rydde opp i.

Lindebergsaken kan ikke sees som et tilbakelagt kapittel, ikke før inngåtte avtaler overholdes og de uholdbare tilstandene har opphørt. Etter snart fire år er det på høy tid.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned