EU-midler finansierer høyreekstreme partier og nazimøte i Sverige

FOTO: Silje B. Kinsten

Den antirasistiske stiftelsen Expo avslører at 5,8 millioner kroner har gått til et parti og deres konferanse som inviterer straffedømte, terrorhyllende nazister.

Hege Gotteberg Eide
Om Hege Gotteberg Eide (6 artikler)
Hege Gotteberg Eide har en mastergrad i sammenliknende politikk ved UiB og er medlem av solidaritetsnettverket i Palestinakomiteen i Norge.

Den svenske anti-rasistiske stiftelsen Expo avslører at Europaparlamentet har tildelt over 3,6 millioner svenske kroner til det høyreekstreme paneuropeiske partiet Alliance for Peace and Freedom, APF. Ytterlige 1,8 millioner har blitt tildelt Europa Terra Nostra, en understiftelse av APF. Disse midlene blir blant annet brukt til å finansiere “Manhemsdagen” i Sverige – der en rekke nazistiske og fascistiske organisasjoner deltar.

Fryktelig pinlig og skremmende”
I 2014 endret Europaparlamentet sitt regelverk nettopp for å forhindre tildeling av midler til partier som bryter med EUs grunnleggende verdier om menneskerettigheter. Pressesekretær ved Europaparlamentet skriver til Expo at for å få tildelt slike midler, må man oppfylle ulike kriterier. Deriblant skal de følge EUs prinsipp om frihet, likhet, demokrati og respekt for menneskerettigheter.

En av pådriverene bak endringen av regelverket, var delegasjonsleder for de svenske sosialdemokratene i Europaparlamentet, Marita Ulvskog. Expo siterer Ulvskog:

Jeg synes det er fryktelig pinlig og skremmende at vi finansierer denne typen aktiviteter. Jeg tror et flertall i parlamentet vil bli sjokkert om de visste dette.

Hun har nå innkalt sin EU-gruppe, den nest størst i Europaparlamentet, til et krisemøte for å finne ut hvordan regelverket kan ha feilet.

Millionstøtte til høyreekstremisme
APF er i stor grad en sammenslutning av europeiske nazister, fascister og holocaustfornektere. Deres formann, Robert Fiore, er tidligere dømt for sin tilknytning til Armed Revolutionary Nuclei – en fascistisk terrororganisasjon. Deres militante fløy sto blant annet bak Bolognabombingen i Italia, som drepte 85 mennesker. Generalsekretæren, voldsdømte Stefan Jacobsson, tidligere leder av det nazistiske Svenskarnas Parti har en lang historie innenfor hvit makt-miljøet i Sverige.

APFs understiftelse, Europa Terra Nostra, har også blitt tildelt millionstøtte fra Europaparlamentet. Denne støtten finansierer blant annet “Manhemsdagen”, som de arrangerer i samarbeid med det svenske nazistiske nettmagasinet Motgift.

På “Manhemsdagens” hjemmeside opplyses det blant annet under arrangører at Europa Terra Nostra er delvis finansiert av det europeiske parlamentet”. Motgift har tidligere hyllet nazistiske terrororganisasjoner som amerikanske The Order og har gjentatte ganger snakket om “rasekrig”, antisemittisme og oppfordret til vold i deres radiosendinger.

Arrangementet Manhemsdagen er en dag viet til “taler, musikk, teaterforestillinger og mye mer”. En rekke av de programfestede foredragsholderene har røtter i hvit makt-miljøet i Sverige. Tidligere nevnte Stefan Jacobsson står på programmet, sammen med blant annet Björn Björkqvist som også er tilknyttet Svenskarnas Parti. Björkqvist har tidligere vært propagandasjef i Nasjonalistisk Front og er flere ganger dømt for hatytringer mot folkegrupper.

Med penger bevilget fra Den Europeiske Union, vil disse foredragsholderne sammen med en rekke andre nazistiske og fascistiske organisasjoner etter planen treffes i Stockholm i slutten av mai.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned