Byregjeringen reverserer vedtak om aktivitetssoner i Oslomarka

Foto: C. Hill, Wikimedia Commons.

Det nye rødgrønne byregjeringen i Oslo varslet onsdag kveld at de vil reversere vedtaket om opprettelse av såkalte aktivitessoner i marka. Marka-aktivister er svært fornøyde med avgjørelsen.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Helt siden det avgåtte borgerlige byrådet lanserte ideen om innføring av såkalte aktivitetssoner i Oslomarka har forslaget vært en het politisk potet, som har skapt et stort engasjement hos både tilhengere og motstandere av forslaget. Mens tilhengerne har ment at forslaget vil gi tilgang til marka for grupper som ikke bruker den mye i dag, og dermed skaper et større mangfold, har motstanderne ment at dette har vært et snikangrep på dagens markagrense. Etter at gruppeleder for Mijøpartiet De Grønne, Harald Nissen, slapp nyheten på Østmarkas Venners høstmøte onsdag kveld har velkomsten blant motstanderne svært positiv.

— Dette er utrolig gode nyheter og høres utrolig flott ut, sier marka-aktivist Kjersti Eidem Dyrhaug til Radikal Portal.

Eidem Dyrhaug, som er bosatt kun et steinkast fra Østmarka, er en av de som har markert seg sterkest i kampen mot innføringen av de nye aktivitetssonene.

Hun får støtte fra leder i Østmarkas Venner, Johan Ellingsen.

— Det er godt å se at vi endelig har fått et byråd med et skikkelig engasjement for marka. Nå får vi håpe man kan finne en kompromissløsning som gjør at alle blir fornøyd og at marka fortsatt kan være for alle, sier han.

Vil verne om markagrensa
Byrådets beslutning om å reversere vedtaket om innføringen av aktivitetssoner kommer i første rekke som et resultat av at det nye byrådet mener det er riktig å ta vare på marka og at man ikke skal gå på akkord med dagens markagrense.

–Vi ser at det er et stadig press på dagens markagrense og disse aktivitetssonene ville bare ha forsterket dette presset ytterligere. Derfor mener vi det er et viktig signal å sende at vi nå sier nei til disse og heller satser på vern av marka slik den er i dag, sier Nissen.

Han er rask med å tillegge at dette ikke betyr at man ikke ønsker nye aktiviteter og nye brukere velkommen i marka, men at man ønsker et tett og godt samarbeid med alle brukergrupper.

— Som byråd ønsker vi å føre en offensiv markapolitikk hvor vi tar vare på marka samtidig som vi vil ha en kontinuerlig og tett dialog med alle brukergrupper og interesseorganisasjoner når det gjelder utviklingen av marka og dens tilbud.

Nissen mener det forslaget om aktivitetssoner verken var gjennomtenkt eller godt gjennomarbeidet av det gamle byrådet.

— Aktivitetssonene framstod på mange måter som en «trojansk hest». Det var egentlig ingen, bortsett fra kanskje Bymiljøetaten selv, som forstod hva planene egentlig innebar, mener han.

Fjernes fra kommunedelplanen
Vedtaket den nye byregjeringen har fattet vil føre til at de vedtatte aktivitetssonene vil fjernes fra kommunale delplaner og kart. Når dette skjer er mer usikkert.

— Vi har nå satt i gang er revidering av kommuneplanen og når denne er ferdig i løpet av et år eller halv annet vil alle aktivitetssonene være fjernet, lover byrådssekretær for miljø og samferdsel, Anders Røberg-Larsen (Ap).

For kritiske røster, som frykter hva som skal skje før revideringen av planene er i havn, lover byrådet at det ikke er noen fare.

–Det er ingen forslag til behandling som vil føre til utnyttelse av aktivitetssonene og det vil det heller ikke komme før revideringen av kommuneplanen er ferdig, sier Nissen.

Ønsker en mer åpen saksbehandling
Entusiastene i Østmarkas venner mener det er på tide med en mer åpen saksbehandlingsprosess rundt spørsmål som angår bruk og utnyttelse av Oslomarka.

— Hele prosessen rundt aktivitetssonene, og i og for seg andre spørsmål som berører marka og bruken av denne, kan virke som en ullen prosess som foregår på bakrommet hos Bymiljøetaten uten noen form for åpenhet. Det kan ikke være sånn at noen få særinteresser skal få styre hva som skjer i marka. Her må alle bruker- og interesseorganisasjoner tas med på råd, sier Eidem Dyrhaug.

Hun ønsker seg et eget kommunalt organ som kan håndtere spørsmål rundt interessekonflikter i marka.

Byrådssekretær Røberg-Larsen har sto forståelse for argumentene fra Dyrhaug og lover bot og bedring fra byregjeringen når det gjelder åpenhet rundt saksgangen i alle saker.

— Vi er opptatt av å ha en åpen og gjennomsiktig saksbehandling i alle ledd. Det er også viktig for oss å sørge for at alle interessenter i saker vi har til behandling skal bli hørt, konstaterer han.

Felles for samtlige aktører under onsdagens høstmøte var ønsket om at marka, til tross for de konflikter som oppstår nå og da, skal være et naturlig tumleplass for alle som ønsker det, uavhengig om man bare vil gå en rolig tur eller om man vil arrangere terrengsykkelritt.

— Det er viktig at vi stadig lokker flere brukere til marka og da er det viktig at vi kan legge til rette for et samspill mellom brukerne som fører til trivsel og harmoni, sier Nissen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Byregjeringen reverserer vedtak om aktivitetssoner i Oslomarka

  1. Bra å se at grasrot-engsjement virker!

Kommentarfeltet er lukket.