Å overse det totalitære

Foto: Gabriel

Ola Innset avskriver totalitarismen som et nyttig begrep for islamismen, nazismen og stalinismen. Han skriver mer ut fra ideologi enn faglige resonnement.

Vegard Hertzberg Ulstein
Om Vegard Hertzberg Ulstein (2 artikler)
Vegard Hertzberg Ulstein er Blindern­student og SV­velger

Innsets første feilgrep er å redusere totalitarisme til et negativt ladet begrep hentet fra amerikansk propaganda under den kalde krigen. Han fører begrepet tilbake til tyske venstreintellektuelle – pussig nok, da de fleste er enig om at det var liberaleren Giovanni Amendola som første gang brukte begrepet «sistemo totalitario» om Mussolinis styre. Amendola selv var tidlig ute med å sammenligne fascismen og kommunismen som totalitære ideologier. Mussolini ga raskt ordet motsatt fortegn og smykket seg med sin «totalitære» vilje. Dette var, vel og merke, lenge før den kalde krigen.

 LES OGSÅ Ola Innsets tekst om totalitarisme: Jihadisme er ikke vår tids nazisme og kommunisme

Totalitære trekk
Videre påpeker Innset at det ikke finnes noen særlig enighet rundt hva totalitarisme betyr. Men om det mangler én enkelt definisjon, skorter det ikke på modeller, teorier og analyser. Totalitarisme kan forstås som en smørbrødliste over karakteristiske trekk: for eksempel et hemmelig politi, en suveren leder, ett massivt politisk parti og utstrakt bruk av terror som virkemiddel. Lister som dette har ofte blitt brukt til å påpeke slående likheter mellom Hitler og Stalins regimer, og er kanskje ikke egnet til å beskrive ideologien til grupper som Al-Qaida eller Al-Shabaab. Samtidig viser det teokratiske regimet i Iran og Daesh’ voksende institusjoner i Syria og Irak klare totalitære trekk.

Les også om konsekvensene av en ny norsk krig: Ny norsk krig vil bli en gave til IS

Vilje vil vold og forfølgelse
Totalitarisme kan også forstås som en type ideologi hvor «totaliteten» av samfunnet må endres ved roten ut fra en verdensanskuelse som baserer seg på fiendebilder og en teleologisk historieforståelse, og setter samfunnet eller fellesskapets interesser over enkeltindividet. I islamismen er denne verdensanskuelsen basert på en selektiv og tendensiøs lesning av Koranen. Denne typen definisjon faller kanskje ikke helt i smak for oss på venstresiden, og det er verdt å føye til at totalitarisme skiller seg ut fra andre radikale ideologier ved viljen til å bruke alle tenkelige midler – ofte vold og forfølgelse – for å nå målet.

Hva med gulagene?
Innset kunne med rette og faglig tyngde kritisert et slikt bredt totalitarismebegrep. Heller enn å argumentere for partikularisme, fremstår han som apologetisk. «Overklasser og borgerskap har aldri vært noen forfulgt minoritet,» skriver Innset «og det å ville ta fra dem makta, er faktisk noe helt annet enn å dikte opp konspirasjonsteorier og starte masseutryddelse av et helt folkeslag.» Javel? Vil Innset da mene at samtlige som satt i gulagene eller ble likvidert av kommunistregimet fortjente sin skjebne? Eller at Sovjetunionens propaganda ikke bygget på konspirasjonsteorier?

Les også om våre aliertes alierte: Våre venner de islamistiske fundamentalistene

Akademisk hitling
Foruten et foruroligende forsvar for et av det 20. århundrets mest morderiske regimer, går Innset langt i å redusere enhver sammenligning mellom nazismen og andre ideologier til en slags akademisk «hitling». Uten at man skal ignorere den ideologiske dimensjonen i hersketeknikker som «brunskvetting», er det en farlig avsporing å tro at nasjonalsosialismen var så enestående i sin grusomhet at ingen sammenligninger er fruktbare. Islamismen minner om nazismen i sitt jødehat, i sin inndeling av verden i umma og jahiliyya, i sin forkastelse av liberale demokratier og ikke minst i sin visjon av et fullkomment samfunn for de utvalgte. Og ja, den kan minne om kommunismen i sin internasjonalisme og anti-imperialisme.

Sinnsyke voldsmenns forkvaklete verdenssyn
Det er ikke for å svartmale (eller brunskvette) ideologiske motstandere at man forsker på fellestrekk mellom totalitære ideologier. Det er for å trekke på lærdommer fra historien, og ikke minst sette et skarpt skille mellom legitim ideologi og sinnsyke voldsmenns forkvaklete verdenssyn. Islam er noe helt annet enn islamisme. Sosialisme er noe vidt forskjellig fra stalinisme. Misforståtte forsøk på å forsvare Koranen eller Kapitalen, hvor man utilsiktet taler ekstremismens sak, er svært kontraproduktivt. Det bygger kun opp om ytre høyres forestilling av sosialister og muslimer som tilhengere av vold og terror.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.