Å overse det totalitære

Foto: Gabriel

Ola Innset avskriver totalitarismen som et nyttig begrep for islamismen, nazismen og stalinismen. Han skriver mer ut fra ideologi enn faglige resonnement.

Vegard Hertzberg Ulstein
Om Vegard Hertzberg Ulstein (2 artikler)
Vegard Hertzberg Ulstein er Blindern­student og SV­velger

Innsets første feilgrep er å redusere totalitarisme til et negativt ladet begrep hentet fra amerikansk propaganda under den kalde krigen. Han fører begrepet tilbake til tyske venstreintellektuelle – pussig nok, da de fleste er enig om at det var liberaleren Giovanni Amendola som første gang brukte begrepet «sistemo totalitario» om Mussolinis styre. Amendola selv var tidlig ute med å sammenligne fascismen og kommunismen som totalitære ideologier. Mussolini ga raskt ordet motsatt fortegn og smykket seg med sin «totalitære» vilje. Dette var, vel og merke, lenge før den kalde krigen.

 LES OGSÅ Ola Innsets tekst om totalitarisme: Jihadisme er ikke vår tids nazisme og kommunisme

Totalitære trekk
Videre påpeker Innset at det ikke finnes noen særlig enighet rundt hva totalitarisme betyr. Men om det mangler én enkelt definisjon, skorter det ikke på modeller, teorier og analyser. Totalitarisme kan forstås som en smørbrødliste over karakteristiske trekk: for eksempel et hemmelig politi, en suveren leder, ett massivt politisk parti og utstrakt bruk av terror som virkemiddel. Lister som dette har ofte blitt brukt til å påpeke slående likheter mellom Hitler og Stalins regimer, og er kanskje ikke egnet til å beskrive ideologien til grupper som Al-Qaida eller Al-Shabaab. Samtidig viser det teokratiske regimet i Iran og Daesh’ voksende institusjoner i Syria og Irak klare totalitære trekk.

Les også om konsekvensene av en ny norsk krig: Ny norsk krig vil bli en gave til IS

Vilje vil vold og forfølgelse
Totalitarisme kan også forstås som en type ideologi hvor «totaliteten» av samfunnet må endres ved roten ut fra en verdensanskuelse som baserer seg på fiendebilder og en teleologisk historieforståelse, og setter samfunnet eller fellesskapets interesser over enkeltindividet. I islamismen er denne verdensanskuelsen basert på en selektiv og tendensiøs lesning av Koranen. Denne typen definisjon faller kanskje ikke helt i smak for oss på venstresiden, og det er verdt å føye til at totalitarisme skiller seg ut fra andre radikale ideologier ved viljen til å bruke alle tenkelige midler – ofte vold og forfølgelse – for å nå målet.

Hva med gulagene?
Innset kunne med rette og faglig tyngde kritisert et slikt bredt totalitarismebegrep. Heller enn å argumentere for partikularisme, fremstår han som apologetisk. «Overklasser og borgerskap har aldri vært noen forfulgt minoritet,» skriver Innset «og det å ville ta fra dem makta, er faktisk noe helt annet enn å dikte opp konspirasjonsteorier og starte masseutryddelse av et helt folkeslag.» Javel? Vil Innset da mene at samtlige som satt i gulagene eller ble likvidert av kommunistregimet fortjente sin skjebne? Eller at Sovjetunionens propaganda ikke bygget på konspirasjonsteorier?

Les også om våre aliertes alierte: Våre venner de islamistiske fundamentalistene

Akademisk hitling
Foruten et foruroligende forsvar for et av det 20. århundrets mest morderiske regimer, går Innset langt i å redusere enhver sammenligning mellom nazismen og andre ideologier til en slags akademisk «hitling». Uten at man skal ignorere den ideologiske dimensjonen i hersketeknikker som «brunskvetting», er det en farlig avsporing å tro at nasjonalsosialismen var så enestående i sin grusomhet at ingen sammenligninger er fruktbare. Islamismen minner om nazismen i sitt jødehat, i sin inndeling av verden i umma og jahiliyya, i sin forkastelse av liberale demokratier og ikke minst i sin visjon av et fullkomment samfunn for de utvalgte. Og ja, den kan minne om kommunismen i sin internasjonalisme og anti-imperialisme.

Sinnsyke voldsmenns forkvaklete verdenssyn
Det er ikke for å svartmale (eller brunskvette) ideologiske motstandere at man forsker på fellestrekk mellom totalitære ideologier. Det er for å trekke på lærdommer fra historien, og ikke minst sette et skarpt skille mellom legitim ideologi og sinnsyke voldsmenns forkvaklete verdenssyn. Islam er noe helt annet enn islamisme. Sosialisme er noe vidt forskjellig fra stalinisme. Misforståtte forsøk på å forsvare Koranen eller Kapitalen, hvor man utilsiktet taler ekstremismens sak, er svært kontraproduktivt. Det bygger kun opp om ytre høyres forestilling av sosialister og muslimer som tilhengere av vold og terror.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

36 kommentarer på Å overse det totalitære

 1. Tiltredes. Bra analyse av totalitære likehetstrekk hos i utganspunktet ulike politiske ideologier.

  • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 09:30 //

   Jeg savnet større kritikk av sosialismen, en ideologi som opp gjennom historien har påført millioner av mennesker ufattelige lidelser. 🙂

   • AvatarJ.Stalin // 2015-12-02 kl 11:16 //

    Dette er ikke logisk. Er det slik at det å påføre (millioner) mennesker lidelser = totalitært?

    Det er en definisjon jeg aldri har hørt før. Men dersom vi godtar definisjonen må den også kunne overføres til andre ideologier. Har liberalismen påført millioner mennesker ufattelige lidelser? Ja, utvilsomt! Har du noensinne kritisert liberalismen for dette? Nei. Ergo overser du det totalitære, i henhold til din egen logikk.

    • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 11:52 //

     Dersom en ideologi som bruker staten sin makt til å påføre mennesker lidelser på menneske er totalitær? Ja: helt klart.

     Om liberalismen har påført millioner av mennesker ufattelige lidelse? Tja, hvordan kan den egentlig gjøre det når staten i et liberalistisk samfunn har utrolig liten makt?

     Det spørs vel hva du mener med «totalitær» da. Selv så tenker jeg på utstrakt (mis)bruk av statlig makt når jeg hører ordet. 🙂

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-02 kl 12:56 //

      «Hvordan kan den egentlig gjøre det når staten i et liberalistisk samfunn har utrolig liten makt?

      Så lenge staten har voldsmonopol har den nok makt til å påføre lidelse. Og nå er jo voldsmonopol nettopp er grunnlaget for staten. Så dersom du aksepterer voldsmonopol aksepterer du også muligheten (statens) til å påføre «ufattelige lidelser».

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 12:59 //

      Dersom du har en liten stat med voldsmonopol og en stor stat med voldsmonopol, hvor tror du skaden blir størst dersom det kommer noen maktgale mennesker til makten? 🙂

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-02 kl 16:38 //

      Nå er det jo ikke staten som helhet, men militæret og politiet som påfører direkte lidelse. Det er jo ingenting som tilsier at politiet og forsvaret skal være mindre under liberalismen enn sosialdemokratiet. I praksis er det heller de landene som nærmer seg liberalismen som har et større politiappart, flere i fengsel, strengere straffer også videre.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-03 kl 07:46 //

      Jeg overlater til deg og J.Stalin å fortsette diskusjonen. Det er mye mer underholdende å se hva merkelige ting dere to klarer å lire av dere enn å delta her. 😉

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-03 kl 10:44 //

      Ja, ikke så uventet at liberalister er relativt ignorante. Ellers er det jo interessant å vite hvilke deler av staten utenom politivesenet og militæret du mener påfører vold direkte?

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-02 kl 18:52 //

      Det spiller da ingen rolle om staten er «stor» eller «liten» så lenge den har voldsmonopol. Dessuten kan du avklare hva du mener med «stor» og «liten» stat. Er det velferdsytelser du sikter til? Jeg mistenker det, siden du er libertarianer.

      Det interessante er jo at USA har et høyere antall i fengsel enn Soviet hadde i sine glansdager, det tyder på at din unyanserte ytring ikke er så veldig godt forankret empirisk.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-03 kl 07:39 //

      Kaller du USA liberalistisk? Haha det var dagens, takk for å ha gitt meg en god latter.

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-03 kl 10:19 //

      Jeg ba deg om å avklare hva du mente med «stor» og «liten» stat. Det blir vanskelig å diskurere når du holder dine premisser skjult.

      Siden du nå blander inn korporativisme og sosialisme kan du jo også avklare hva du legger i disse begrepene før noen videre diskusjon er mulig.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-02 kl 17:08 //

      Husk også at staten i et liberalistisk samfunn ikke bare bruker sin makt for å påføre lidelse. Den utøver også makt ved å med vilje ignorere andre aktørers maktbruk. Gode eksempler på dette er jo Pinkerton byrået i USA på attenhundretallet og andre som var leid inn av storkapitalen for å knekke fagbevegelsen.

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-02 kl 19:11 //

      Det er klart det, men jeg tror ikke Liberalist1 evne å forstå at visse fomer for maktbruk er kodifisert i lovverket, som f.eks den private eiendomsretten, og som skaper lidelse uten at det er en konkret voldshandling der og da.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-03 kl 00:44 //

      Eiendomsrett til landområder er jo i seg selv en voldshandling. Første gang noen krevdet eierskap til land førte det til at folk som tidligere hadde brukt ressursene i området måtte jages bort eller drepes.

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-03 kl 09:34 //

      Ja, men så var det dette med historieforståelse da. Liberalister er ikke så veldig opptatt av hvordan eiendomsretten ble til i første omgang. At det må voldshandlinger til for å erklære eierett til landområder er både en logisk og praktisk nødvendighet. Men liberalister er forstår verken logikk eller praksis.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-03 kl 10:47 //

      En annen sak er jo at liberalister faktisk avviser empiri som bevis. De har erstattet den hypotetisk deduktive metoden med «praxologi» eller andre metoder basert på «logikk». Von Mises mente jo at hvis virkeligheten ikke stemmer med liberalistiske teorier, så er det virkeligheten det er noe galt med og ikke teoriene. Det vil si at det er et eller annet som har skjedd som har påvirket utfallene man ikke har klart å finne. Hva som faktisk har skjedd blir da uinteressant for liberalister.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-03 kl 07:39 //

      Vel, dere sosialister enda større tilhengere av statlig voldsmakt enn «oss» liberalister; dette da dere ønsker en stor og altomfattende stat. 😉

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-03 kl 12:25 //

      Jeg har bedt deg avklare hva du mener med en «stor» og «liten» stat. Jeg er ukjent med at sosialister er større tilhengere av voldsmaktene politi og militær enn liberalister. Dette er i så fall noe du må dokumentere.

      Men det man ofte forbinder med en stor stat er velferdsstat med sosiale ytelser for dem som faller uten for arbeidsmarkedet. Kan du forklare hva som er voldelig med å tilby offentlig velferd som hindrer mennesker utenfor markedet å leve over eksistensminimum?

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-02 kl 16:37 //

      I et liberalistisk samfunn er jo staten egentlig bare et vekterbyrå for storkapitalen, så under liberalismen er storkapitalen og staten i praksis det samme. Et eksempel på liberalistisk folkemord har man fra hungersnødene i Irland og India på attenhundretallet. På Irland så man av tidligere erfaring at en potetpest ville væer så å si uten sult om man hadde nektet all eksport av mat ut fra øya, men liberalistene nektet dette da det var «tvang» og «inngrep i markedet». Et eksempel på at liberalismen satte en stopper for tiltak som kunne ha reddet mer enn en million menneskeliv.

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-02 kl 20:46 //

      Eksemplene på hungersnød i Irland og India forårsaket av liberalistenes tro på markedets perfeksjon har jeg brukt som argument tidligere uten at det ser ut til gjøre nevneverdig inntrykk. Jeg undres om det er en kognitiv dissonans som oppstår hos liberalistene når de historiske realiteter viser at markedet slettes ikke er perfekt og kan forårsake hungersnød og millioner av døde, slik som tilfellene Irland og India, som gjør at de ikke klarer å forholde seg til slike fakta (?).

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-03 kl 00:40 //

      Problemet er at liberalister flest, inkludert guruene som Milton Friedman selv er nærmest ignorante om all historie før den annen verdenskrig, og særlig før 1900! Erfaringene fra attenhundretallet gjør jo at mange problem med økonomisk liberalisme er svært kjente. Det at innvandring til et land uten velferdsstat ikke skaper problemer er jo noe USA før New Deal viste veldig tydelig. Det så faktisk heller ut til at rasismen ble mindre og konfliktene mellom de etniske gruppene mindre med innføring av mer statlig velferd. Vi har også eksempler på at «innfødte» i relativt sett rike velferdsstatsløse land som Sør Afrika banker opp innvandrere i dag. Det at innvandring til land uten velferdsstat er uproblematisk er noe vi rett og slett vet ikke stemmer.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-03 kl 07:42 //

      Eksemplene på hungersnød i Irland og India forårsaket av sosialistenes tro på statens perfeksjon har jeg brukt som argument tidligere uten at det ser ut til gjøre nevneverdig inntrykk. Jeg undres om det er en kognitiv dissonans som oppstår hos sosialistene når de historiske realiteter viser at markedet slettes ikke er perfekt og kan forårsake hungersnød og millioner av døde, slik som tilfellene Irland og India, som gjør at de ikke klarer å forholde seg til slike fakta (?).

      You see what I did there? 😉

     • AvatarJ.Stalin // 2015-12-03 kl 10:16 //

      Ja, du bedriver historieforfalskning.

   • Avatarknut kvelland // 2015-12-31 kl 18:29 //

    Anti-kommunismen er totalitær. Eksempel : https://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU
    https://www.youtube.com/watch?v=kKulXLE_Hrw. Dette er bare to av mange – mange historiske tilfeller av folkemord/massemord for å knuse kommunismen. Selvsagt skal en også kritisere feil og undertrykkelse av mennskerettigheter begått i sosialismens navn. Alle forsøk på å bygge sosialismen har mislykkes. En årsak er mangel på demokratisk debatt. Som gjorde det mulig for en elite å innføre kapitalismen og utbytting av arbeiderklassen.
    En plattform for hvordan menneskerettighetene kan sikres i et sosialistisk samfunn er lagt fram av Revolutionary Communist Party, USA : http://revcom.us/socialistconstitution/SocialistConstitution-en.pdf

 2. AvatarLiberalist1 // 2015-12-01 kl 08:43 //

  Er ikke sosialismen en litt mildere form for totalitær ideologi da? Nei de norske sosialistene sender ikke mennesker i konsentrasjonsleirer, men de ofrer gjerne enkeltindividets friheter på flertallets alter.

  Husk at veldig mange sosialister er hellig overbeviste om at staten er mye bedre egnet til å forvalte våre penger enn det vi selv er, og at de ikke tar fem øre for bruke trussel om statlig voldsmakt for å ta andre sine verdier (i form av skatter og avgifter). Dersom man så prøver å si at dette er fullstendig umoralsk og faktisk er statlig tyveri, da får man bare et rart og uforstående blikk tilbake. De vil da ofte bruke argumenter som går noe slikt som dette: «Jamen du har gått på ‘gratis’ skole, du får ‘gratis’ sykehus, tenk på de fattige, tenk på barna, etc, etc; derfor skylder du staten din arbeidskraft.» Sagt på en annen måte: de fleste sosialister skjønner ikke at den tankegangen de forfekter i prinsippet er et føydalsamfunn der man alltid skylder ‘fellesskapet’ og ‘samfunnet’ noe.

  Til slutt et passende sitat for anledningen:

  «The people who set out with good intentions are themselves corrupted. (…) The most harm of all is done when power is in the hands of people who are absolutely persuaded of the purity of their instincts and of their intentions. (…) Heaven preserve us from the sincere reformer who knows what’s good for you and by heaven is going to make you do it whether you like it or not. That’s when you get the greatest harm done. I have no reason to doubt that Lenin was a man whos intentions were good…but he was completely persuaded that he was right, and he was willing to use any methods at all for the ultimate good.»

  ~ Milton Friedman

  • Voldsmonopolet understøtter all statsmakt, også den kapitalistiske. Alle styringsformer forutsetter at borgerne skatter. Hvis du skal forfekte anarkolibertarianisme bør det begrunnes bedre enn med trivielle sitater fra diskrediterte og utdaterte økonomer.

   • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 09:18 //

    Jeg taler slettes ikke for noe anarki, men at noen ideologier utøver større grad av voldsmakt enn andre er vel noe man kan være enige om? Sosialisme for eksempel innebærer så og si alltid en stor og sterk stat som legger mange begrensinger på enkeltindividenes frihet. Der hvor man før måtte underkaste seg kongen eller prestene sine meniger, der må man nå underkaste seg meningene til disse mystiske entitetene kallt «samfunnet» eller «fellesskapet».

    Ellers ang at Friedman er diskreditert og utdatert: ok? Deg om det. Dersom forbildet til er Mao eller Stalin så kan jeg kanskje forstå det. 🙂

    • Du skriver jo at skatt er umoralsk statlig tyveri, det er standard retorikk fra utopiske libertarianere. Det er ikke riktig å si at sosialisme er en(1) ideologi, like lite som at kapitalisme er det. Hvis du kritiserer Stalinismen, sparker du inn temmelig åpne dører, men det er ikke det eneste alternativet til laissez faire kapitalisme. Sitatet ditt er bare en meningsytring fra en rådgiver til Tatcher og Reagan under den kalde krigen. En mann som hyllet Pinochet, du vet, diktatoren som ble hjulpet til makta av kapitalistiske USA, i et statskupp mot en demokratisk valgt sosialistisk president.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 12:30 //

      «Du skriver jo at skatt er umoralsk statlig tyveri, det er standard retorikk fra utopiske libertarianere.»

      – Mener du da at skatt ikke er umoralsk statlig tyveri? I så fall er jo det standard retorikk fra utopiske og manipulerende sosialister. Ser du hva jeg gjorde nå? 🙂

      «Det er ikke riktig å si at sosialisme er en(1) ideologi, like lite som at kapitalisme er det. Hvis du kritiserer Stalinismen, sparker du inn temmelig åpne dører, men det er ikke det eneste alternativet til laissez faire kapitalisme. Sitatet ditt er bare en meningsytring fra en rådgiver til Tatcher og Reagan under den kalde krigen. En mann som hyllet Pinochet, du vet, diktatoren som ble hjulpet til makta av kapitalistiske USA, i et statskupp mot en demokratisk valgt sosialistisk president.»

      – Du velger å henge deg opp i budbringeren fremfor budskapet altså. Greit. Tror jeg gir meg nå, ha en god uke. 🙂

     • Tolker det som at du er målbundet. 1-0 🙂

     • AvatarLiberalist1 // 2015-12-02 kl 12:58 //

      Ikke helt, men dersom det er viktig for deg å vinne så kan vi godt si at du vant om det gjør uken din litt bedre. 🙂

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-02 kl 17:06 //

      Hvorfor er skatt umoralsk da? Det er jo tross alt slik at det å ta noe fra noen KUN er tyveri om det er imot loven eller den gjeldende moralen, og skatt er ikke det.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2015-12-02 kl 16:35 //

     Friedman er slettes ikke tidløs, han var heller ignorant på ganske mange områder. Han hevdet jo blant annet at konkurranse om arbeidskraften skulle være mer effektivt for å gi de lavtlønnede gode arbeidsforhold og høyere lønninger enn velferdsstaten. Det vi ser idag er akkurat det motsatte! Det at man har grusomt høy konkurranse om lavt kvalifisert arbeidskraft er noe man bortimot aldri har sett i praksis i et helt fritt marked eller tilnærmet slikt.

     Han hevder også at innvandring til land uten velferdsstat er uten problemer. Da viser han klart sin ekstreme ignoranse, da USA selv på slutten av attenhundretallet var et godt eksempel på det motsatte, da innvandringen av kinesere måtte stoppes, mye på grunn av den utstrakte volden mot slike innvandrere og mot svarte interne immigranter fra hvite arbeidere som ønsket å beskytte sine egne lønninger.

    • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-12-06 kl 23:16 //

     At flere revolusjoner som i utganskpunktet hadde sosialistiske verdier ble dreid inn i en autoritær kommunistisk rettning har du nok rett i, men det betyr ikke at sosialismen i seg selv er atoritær. Selv er jeg anarkist, eller frihetlig sosialist om du vil og jeg er ingen tilhenger av staten, men heller ingen tilhenger av den såkalte liberalismen ettersom begge legger makta i hendene på en elite. Under autoritær kommunisme legges makta i henden på en politisk elite, under liberalismen legges den i hendene på en økonomisk elite. Fellesnevneren er urettferdighet hos folket. Jeg legger ved en enkel politisk skala som jeg mener er langt bedre en den linjære skalaen vi kjenner fra før. Den frihetlige sosialismen/anarkismen havner langt «sør-vest» på denne skalaen, mens liberalismen havner mer til «sør-øst».

 3. AvatarHarry Skogholt // 2015-12-01 kl 15:01 //

  Radikal Portal representerer en totalitær ideologi: kulturmarxismen.

Kommentarfeltet er lukket.