totalitarisme

Den totale veien

// 0 Comments

Ved å godta “alternative” og lettvinte sannheter risikerer man også å godta det totalitære. I dag ser vi en president i USA som kom seg til makt og styrer uten [...]

Å overse det totalitære

// 36 Comments

Ola Innset avskriver totalitarismen som et nyttig begrep for islamismen, nazismen og stalinismen. Han skriver mer ut fra ideologi enn faglige [...]

Sovjetunionen for folkemord?

// 23 Comments

Professor Bernt Hagtvet og meningsfellers folkemordsforskning er faglig tvilsom. Ikke fordi de kritiserer Sovjet, men fordi metode deres hindrer en meningsfull kritikk av [...]

Et forsvar for Utopia

// 0 Comments

Krefter på høyresiden har forstått visjoner om utopiske samfunn som noe grunnleggende autoritært. Enkelte på venstresiden ser ut til å akseptere dette [...]