Hvorfor kaller ikke norsk presse El Paso et terrorangrep?

Det nyeste høyreekstreme terrorangrepet i USA møtes med vegring i norsk presse mot å kalle det terror.

Tormod Fjeld Lie
Om Tormod Fjeld Lie (21 artikler)
Tormod Fjeld Lie er student og mener det er fare på ferde.

Lørdag kveld norsk tid ble 20 mennesker drept og 26 andre såret i et høyreekstremt terrorangrep på den Latin-amerikanske befolkningen i Texas. Patrick Crusius (21) gikk inn i en Wal-Mart i El Paso, Texas og skjøt kunder som skulle handle inn til det kommende skoleåret.

Så langt har norsk media vegret seg mot å kalle angrepet det det er – terror. I de første meldingene fra NRK kan vi lese at det har vært en «skyting», senere på kvelden omtaler media det som en «massakre». Hverken ordet «terror» eller «angrep» blir brukt av norsk media for å beskrive hva som har skjedd.

Vi kan sammenligne dette med terrorangrepene mot Bataclan i 2015 og Christchurch tidligere i år, hvor media var raskt på ballen og kalte hendelsen nøyaktig det det var – terror. Hvorfor vegrer de seg nå?

Natten etter terrorangrepet mot Bataclan var NRK tydelige på hva som hadde skjedd.

Selv ikke dagen etter omtalte norsk media hendelsen som terror. Tidlig på søndag ble det publisert en sak på NRK med overskriften: «Tror kjøpesenter massakren var rasistisk motivert». NRK beskriver her at gjerningsmannen har et eksplisitt politisk motiv – rasisme – allikevel unngår de å beskrive hendelsen som terror. Det er ikke engang antatt terror, det er en massakre. Paradoksalt i en sak hvor en av underoverskriftene er «Etterforskes som terror». Det er imidlertid ikke terror, det bare etterforskes som det.

LES OGSÅ: Av Tormod Fjeld Lie: 18 år siden drapet på Benjamin Hermansen – la oss ikke glemme hva rasisme fører med seg

Det samme mønsteret ser vi hos Aftenposten som rapporterer at ulike mediekanaler snakker om at angrepet enten etterforskes som hatkriminalitet eller terrorisme. Det er imidlertid ikke terrorisme eller engang antatt terrorisme, men det kan hende det etterforskes som det. Videre skriver Aftenposten av George W. Bush, som de hevder er sønnen til Jeb Bush, «kalte angrepet ‘terrorisme’ på Twitter». Nøyaktig hva Aftenposten sikter til her er vanskelig å si, siden det er allmenn kjent at George W. Bush er broren, ikke sønnen til Jeb Bush. Samtidig har han, så vidt jeg vet, ikke Twitter. Uansett er budskapet klart: Det er ikke nødvendigvis terrorisme, men noen kaller det terrorisme.

VG følger i samme fotspor og beskriver hendelsen som en skyting, som kanskje etterforskes som terrorisme og som noen har kalt terrorisme.

Den første rapporten om en skyting fra NRK, lørdag kveld.

Alle nettavisene henviser til eksistensen av et manifest – altså en politisk begrunnelse for handlingen hans – men begrenser seg til å si at det etterforskes hvorvidt det er ekte. At manifestet inneholder beskrivelser av hva slags våpen han vil bruke, som er klart synlig og dermed enkelt å verifisere ut fra overvåkningsbildene som har blitt sluppet, nevnes ikke.

De rette incentivene
Før terrorangrepet publiserer gjerningsmannen et manifest på nettstedet 8chan. Der gjør han klart rede for sine politiske motiver, hva slags utstyr han bruker, hvordan lignende aksjoner best kan utføres av andre og en oppfordring om at andre «patriotiske amerikanere» skal gjøre lignende aksjoner.

For å unngå spredning, unngår jeg også å linke til manifestet her. De som virkelig vil finne det klarer det uansett. Selve manifestet er en middelmådig gjenfortelling av en klassisk høyreekstrem konspirasjonsteori: Latin-amerikanere kommer for å invadere USA og spesielt det demokratiske partiet støtter opp under denne invasjonen fordi de vil bruke det til å øke sin egen velgerbase. På sikt vil dette gjøre USA til en ettpartistat.

Ingen norske nettaviser har omtalt hendelsen som terror.

Hensikten med terrorangrepet er, som det alltid er, å spre frykt. Spesifikt spre frykt blant Texas’ Latin-amerikanske befolkning, slik at de flykter fra USA. Crusius skriver i manifestet: «Det er et godt tegn at den Latin-amerikanske befolkningen er villige til å returnere til hjemlandene sine dersom de får det riktige incentivet. Et incentiv som jeg, og mange andre patriotiske amerikanere, vil gi dem.»

LES OGSÅ: Et kort regnestykke om mediedekningen av høyreekstreme

Vi har med andre ord et klart politisk mål og en taktikk som baserer på spredning av frykt for å nå dette målet. Angrepet i El Paso er et skoleeksempel på terrorisme, allikevel vil ikke norsk media kalle det dette. De ville ikke engang anta at det er terrorisme selv om alle piler peker den veien, som du har sett i denne teksten

Angrep eller skyting
Samtidig kan man si at å anta at angrep på sivile i USA umiddelbart er terrorisme ofte kan få nyhetssider til å rapportere forhastet og feilaktig. Landet har allerede sett utallige angrep på sivile så langt i år, selv om ikke alle er selverklært terrorisme. Hvis vi et sekund glemmer at alle pilene i dette tilfellet peker mot terrorisme, og at dette er fullstendig underrapportert av norsk media, er det allikevel rart at de ikke engang beskriver det som har skjedd som et angrep.

Uavhengig av om det eksisterer et politisk motiv, er enhver masseskyting et angrep. Å kalle noe et angrep forutsetter en handlende aktør, et offer og et mål. Alle masseskytinger har dette, uavhengig av om målet er uttalt politisk eller ei. Ordene massakre og skyting på sin side er mer passive. Massakre har bare en gjerningsmann og offer, imens en skyting bare har en gjerningsmann.

Dette kan virke som flisespikkeri, men det er merkelig at media, når de skal dekke alvorlige nyhetssaker, ikke bruker språk som klart beskriver hva som har skjedd. Alle masseskytinger er angrep. De er ikke bare massakre eller «skytinger».

LES OGSÅ: Idiokratiet og ytringsfriheten – mediene og det høyreekstreme

Om vi igjen ser tilbake på Christchurch og Bataclan var media raske med å kalle det som hadde skjedd et angrep. Er det sånn å forstå at noe annet skjedde i Christchurch og Bataclan enn det som skjedde i El Paso, siden det var angrep og dette ikke er det?

Økningen av høyreekstrem vold og terror i USA er et alvorlig fenomen. Ordene norsk media bruker på å beskrive dette fenomenet kommer imidlertid til kort. Å snakke om «skytinger» og «massakrer» er ikke dekkende og bidrar ikke til noen dypere forståelse av hva som faktisk foregår. Et land som opplever en rekke sivile massakre og et land som opplever en rekke terrorangrep er begge land i forfall. Karakteren av forfallet er allikevel forskjellig.

Det kan eksistere tusen skolemassakre i USA uten noe politisk mål og disse er vesensforskjellige fra massakre med den hensikt å spre frykt for å nå et politisk mål – terrorisme. Det som skjedde i El Paso er et klart eksempel på terrorisme og det er akkurat dette norsk presse burde omtale det som.  

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned