Bevar Pilestredet 84B!

Boligbygg forsøker å stoppe okkupasjonen i Pilestredet 84B. Til tross for at saken om det byøkologiske prosjektet venter på å bli behandlet i Bystyret. Byråkratene må ikke få stoppe den demokratiske prosessen!

Boligaksjonen
Om Boligaksjonen (2 artikler)
Politisk aksjon mot forvaltningen av offentlig eiendom. Aksjonen går ut på å benytte ubrukt eiendom til bo- og kulturformål.

I godt over fem år har det store, verneverdige huset i Stensparken stått tomt. Flere ganger har lokale krefter forsøkt å ta huset i bruk som ungdomshus, musikkskole og cafe, men initiativene har hver gang blitt slått ned med en byråkratisk prosess som er Kafka verdig.

Boligaksjonen mener at det er for dumt at hus står tomt og har derfor satt i gang en aksjon for å redde huset fra forfall og for å gi St. Hanshaugen et etterlengta kulturhus. For å klare dette har vi alliert oss med bystyret og fremmet sak om at huset skal reguleres til økologisk kulturhus, og at vi får drifte prosjektet mens saken går sin gang blant politikerne.

LES OGSÅ: Okkupanter vil forvandle forfallen rønne til kulturhus

Positive tilbakemeldinger
Fra politiet, naboer, politikere og pressa har vi bare fått positive tilbakemeldinger. De mener alle at det nå er satt i gang en demokratisk prosess som skal gå sin gang slik at vi som bor i Oslo i fellesskap kan bestemme framtida for huset.

Dessverre er ikke alle enige i denne demokratiske prosessen. Boligbygg er den kommunale forvalteren av huset. De har nå satt i gang en rettsprosess for å få oss kasta ut, så huset igjen skal stå tomt. Dette gjør de til tross for at bystyret nå behandler saken om at vi skal få bruke huset.

LES OGSÅ: Varsler kamp mot salg av Hausmania-kvartalet

De folkevalgte bestemmer
Vi har et system der folkevalgte tar avgjørelsene om hvordan byen skal driftes – ikke de som karrer til seg de beste stillingene i byråkratiet

Vi kan ikke akseptere at byråkrater tar seg til rette og overkjører våre folkevalgte representanter.
Det demokratiske systemet vi har i dag har blitt kjempa fram av aktivister og ildsjeler og vi har ikke tenkt til å gi det fra oss med det første – derfor ber vi deg innstendig om å sende en mail til Oslos ordfører og be han oppfordre boligbygg om å ta et skritt tilbake og la de folkevalgte ta sin avgjørelse i fred.


Send mail til Oslos ordfører!

Forslag til tekst:

Kjære Fabian Stang,

Det gjelder saken om å starte et økologisk kulturhus i Pilestredet 84b, den gamle Presteboligen i Stensparken.
Det har kommet meg for øret at Boligbygg har satt i gang en rettslig prosess for å stoppe det økologiske kollektivet som drifter kulturkafeen i huset. Og dette trass i at det foreligger en sak om det byøkologiske prosjektet i Bystyret, som venter på å bli behandlet. Jeg er svært skeptisk til at byråkratene tar seg til rette på denne måten og overkjører dere folkevalgte.
Derfor vil jeg be deg om å sende klare signaler til Boligbygg om at de må ta ett skritt tilbake og la den demokratiske prosessen gå sin gang.
Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen (Ditt Navn)

send til: postmottak@oslobystyre.no

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

7 kommentarer på Bevar Pilestredet 84B!

 1. AvatarBjörn Fröhlich // 2015-05-16 kl 15:24 //

  Er ikke epostadressen til Fabian Stang ordforeren@oslobystyret.no?

 2. Avatarlars randby // 2015-05-17 kl 20:13 //

  Vel det blir litt underlig at de som tar seg til rette og ikke bryr seg nevneverdig om de demokratiske lovene som er vedtatt i dette landet så begynner å snakke om demokrati og det å la det virke.

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-05-24 kl 00:56 //

   Hvem er det som tar seg til rette egentlig? Er det boligokkupanter som med svært begrensede midler forsøker å skape noe som alle i den geografiske nærheten kan ha utbytte av eller er det kyniske eiendomsspekulanter og passive politikere som vandskjøter de verdier og eiendommer de er satt til å verne og forvalte?

   I Norge har vi ett såkalt representativt demokrati, hvor din demokratiske kraft er redusert til å legge en papirlapp oppi en glorifisert postkasse hvert 2-4 år. Å forsøke å få til brukerstyrte prosjekter ved å gå gjennom de respektive organer og byråkrater er så kaffkaesk at men like gått kan la være.

   Ett mer direkte demokrati organisert gjennom ett rådsamfunn ville gitt reel medvirkningskraft og evne til å påvirke sin egen hverdag og nærområde.

 3. Det er vel ingen som blir rammet eller skadet av denne okkupasjon? Jeg synes det er kritikkverdig at kommunen ikke tar i bruk tomme bygninger som eies av kommunen i en by hvor det er mangel på boliger og ungdomsklubber. Kommunenes oppgave er å løse de problemer som befolkningen i Oslo sliter med.

  • Avatarlars randby // 2015-05-18 kl 09:39 //

   Vel en kommune eies jo langt på vei av de som bor i kommunene. Veldig mange av disse innbyggeren betaler skatt til kommunen slik at kommunen kan løse diverse oppgaver. I en demokratisk prosess stemmer man så inn representanter som så tar seg av hva innbyggerne mener bør gjøres og hvordan man skal prioritere dette.

   I Oslo har man valgt inn representanter som mener at en hoppbakke til noen milliarder er stas å bruke penger på. Videre har de ment at man bør bruke diverse millioner på å søke om å arrangere et OL og ikke minst noen hundretusen på å feire bursdagen til ordfører og varaordfører.

   Men en feil berettiger ikke en annen. Når man tar seg inn i en bygning man ikke selv eier gjør man mange utrygge. For handlingen truer faktisk alle som eier noe. Er det greit å ta seg inn i en hytte som bare brukes noen uker i året? En utleieleilighet som står tom mellom leietagere, kan den bare midlertidig okkuperes?

   Så selv om man møter sympati for en ulovlighet betyr ikke det at man har aksept for å bryte loven. Det er veldig mye jeg personlig skulle ønske at ble prioritert som ikke prioriteres. Men jeg er i et mindretall og må da følge flertallets ønsker og det de bestemmer. Videre må jeg da jobbe for å selv komme i flertall gjennom de demokratiske spillereglene vi har skapt oss.

   Det er forsåvidt mye sivil ulydighet som har ført frem opp gjennom tidene. Men det er er ikke derav sagt at dette ikke har kostet noe eller at det ikke har skadet eller rammet noen. For det gjør det alltid.

   • AvatarÅse Lange // 2015-05-19 kl 17:12 //

    Jeg er med på at det finnes prinsipielle ankepunkter ved slike aksjoner. Akkurat dette prosjektet og kollektivet er imidlertid neppe egnet til å gjøre noen utrygge, og nabolaget har da også reagert svært (overraskende, synes jeg som var skeptisk i utgangspunktet selv!) positivt så langt. Vi er mange brukere av parken som har irritert oss lenge over det tomme huset og så lenge det er greie folk som vil gjøre fornuftige ting er dette mye mer populært enn at det forfaller, tagges eller søples ned av mer tilfeldig overnattende. De bør få bli i det minste inntil et bedre alternativ er klar til å flytte inn. Pr. i dag tilfører de klart mer verdi enn det motsatte.

Kommentarfeltet er lukket.