Artikler av Boligaksjonen

Boligaksjonen
Om Boligaksjonen (2 artikler)
Politisk aksjon mot forvaltningen av offentlig eiendom. Aksjonen går ut på å benytte ubrukt eiendom til bo- og kulturformål.

Bevar Pilestredet 84B!

2015-05-16 // 7 kommentarer

Boligbygg forsøker å stoppe okkupasjonen i Pilestredet 84B. Til tross for at saken om det byøkologiske prosjektet venter på å bli behandlet i Bystyret. Byråkratene [...]