Articles by Boligaksjonen

Boligaksjonen
About Boligaksjonen (2 Articles)
Politisk aksjon mot forvaltningen av offentlig eiendom. Aksjonen går ut på å benytte ubrukt eiendom til bo- og kulturformål.

Bevar Pilestredet 84B!

// 7 Comments

Boligbygg forsøker å stoppe okkupasjonen i Pilestredet 84B. Til tross for at saken om det byøkologiske prosjektet venter på å bli behandlet i Bystyret. Byråkratene [...]