Den Norske Kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya

CC0 Public Domain

Den norske krigføringen i Libya førte til en endeløs spiral av vold og kaos som særlig har gått ut over landets kristne minoritet. Likevel fikk intervensjonen støtte fra Den Norske Kirke.

Aslak Storaker
Om Aslak Storaker (19 artikler)
Aslak Storaker er bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder.

Det fikk stor oppmerksomhet at ekstremistene i den såkalte «Islamske staten» halshogde 21 kristne egyptere i Libya nå i februar.[i] Men dette er bare det siste av en lang rekke grusomheter som er blitt begått mot de kristne i Libya i etterkant av NATO-krigen i 2011. Allerede i august 2011, få dager etter at opprørerne inntok Tripoli, kunne den ortodokse kirken i England melde at St. Georg-katedralen i Tripoli var hærtatt av ukjente gjerningsmenn.[ii] 4. mars 2012 meldte NBC News at britisk-kristne gravplasser i Benghazi var blitt skjendet.[iii] Stefanusalliansen rapporterte 14. mars 2013 at den viktigste koptiske kirken i Benghazi var blitt stukket i brann av ukjente gjerningmenn.[iv] ABC Nyheter meldte første februar 2013 at to kristne menigheter måtte flykte fra Benghazi etter å ha blitt pressa ut av islamske fundamentalister: «Før revolusjonen var omkring tre prosent av Libyas befolkning på omkring 6,3 millioner kristne. Nå er bare et par tusen av dem igjen, og flertallet bor i utlandet.»[v] 25. februar 2014 kunne Christian Post melde at syv egyptiske kristne var blitt drept utenfor Benghazi etter at islamister gikk fra dør til dør på jakt etter lokale kristne, og at rundt 75 % av Libyas kristne hadde rømt fra landet etter det NATO-støtta regimeskiftet.[vi]

Full tillit til regjeringen
«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn,» sier Jesus i Bergprekenen. (Matt 5,9.) Dette forhindra alikevel ikke Den Norske Kirkes preses til å gå ut med klar støtte til Norges krigføring mot Libya i Adresseavisen 26. mars 2011. Under ingressen «Norske kampfly var natt til i går igjen på vingene over Libya. Kirkens nyutnevnte overhode gir sin fulle støtte.» blei preses Helga Haugland Byfuglien sitert på at «Kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å [sende] norske kampfly».[vii] Så vidt jeg har kunnet registrere kom Kirken aldri seinere med noen annen vurdering av situasjonen der de oppfordra til å innstille bombeangrepene. En må altså kunne forstå det som om Kirkens støtte fortsatte å gjelde helt til den norske krigføringa opphørte et halvt års tid seinere. Dette på tross av at det svært tidlig i konflikten blei kjent at betydelige deler av opprørshæren NATO bomba fram var islamister med kamperfaring fra jihad i Irak[viii] og at opprørerne dreiv med etnisk rensing av mørkhudede libyere og afrikanske fremmedarbeidere[ix]. FNs undersøkelseskommisjon kunne seinere slå fast at dette dreide seg om forbrytelser mot menneskeheten.[x] At opprørerne dreiv med etnisk rensing var allerede dokumentert i Aftenposten[xi] og Klassekampen[xii] på det tidpunktet DNKs preses uttrykte sin støtte til bombekrigen.

LES OGSÅ: 4 år etter Libya-krigen : — Dette må bli en lærepenge for venstresida

Rettferdig krig?
Absurd nok førte ikke engang Kirkenes Verdensråds vedtak om å gå bort fra den gamle «rettferdig krig»-doktrinen til fordel for å kjempe for «rettferdig fred» i mai 2011[xiii] til at DNK gikk ut med noe endra syn på den norske krigføringen mot Libya. I et intervju med generalsekretær i Mellomkirkelig råd Berit Hagen Agøy på kirken.no 27. mai gikk det riktignok fram at Agøy «tviler på at fortsatt krig er middelet som fører til målet om en rettferdig fred i Libya», men samtidig uttrykte ho «forståelse for at det internasjonale samfunnet bidrar med militærmakt».[xiv] Biskop Tor B. Jørgensen skreiv i Dagsavisen 14. juli at «Det er på høy tid å bringe fram den tunge kirkelige skepsis mot bruk av krig og vold som virkemiddel til å løse konflikter også i vår norske sammenheng enten det gjelder Afghanistan eller Libya».[xv] Begge unnlot imidlertid å be om stans i de norske bombeangrepene, og i motsetning til Byfuglien gjorde ingen av de to krav på å uttale seg på vegne av Kirken som helhet.

Internasjonalt mangla det ikke på advarsler. 28. mars avga de katolske biskopene i Nord-Afrika en felleserklæring der de advarte om at «krig ikke løser noe som helst, og når den bryter løs er den like ukontrollerbar som en atomreaktor! De første ofrene er alltid de fattigste og dårligst stilte. Uansett om vi liker det eller ikke vil krig i Midtøsten alltid bli tolka som et ‘korstog’. Dette vil uungåelig få konsekvenser for det gode forholdet mellom kristne og muslimer i regionen.»[xvi] 13. mai tok generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd til orde for at militærmakt måtte erstattes av fredssamtaler.[xvii] Pave Benedikt XVI oppfordra flere ganger til å «umiddelbart sette i gang en dialog som kan stanse voldsbruken»[xviii] og til at «forhandlingenes og dialogens vei må vinne over krigens vei».[xix]

Og ikke minst var det fra første stund klare fordømmelser av bombekrigen fra de lokale kristne, kontinuerlig dekka av Vatikanets nyhetsbyrå Fides. 8. mars 2011 kunne Fides sitere Tripolis biskop Giovanni Innocenzo Martinelli slik: «Jeg ber om at det ikke vil bli noe mer spill av blod. Jeg mener at det er upassende å gripe inn med makt, fordi det vil føre til større blodsutgytelser.»[xx] 22. mars, fire dager før Byfuglien gikk ut med sin reservasjonsløse støtte til bombekrigen, fulgte den libyske biskopen opp med å spørre: «Er det virkelig mulig at folk ikke forstår at bomber ikke løser noe som helst? Igjen appellerer jeg om å finne en diplomatisk løsning, kanskje gjennom mekling framsatt av afrikanske ledere.»[xxi] Den afrikanske unionen la kort tid etter fram et veikart for fred som blei akseptert av Libyas regjering, men avvist av NATO og opprørsstyrkene.[xxii] Den libyske katolske kirka støtta forhandlingsframstøtet til den afrikanske unionen.[xxiii]

LES OGSÅ: Libya: 1000 dager etter angrepet

Å løse problemene med bomber
Budskapet fra de lokale kristne blei gjentatt igjen og igjen. 30. mars fordømte biskop Martinelli de vestlige bombeangrepene på følgende måte: «Å bevæpne den ene delen av det libyske folket mot den andre er ikke en moralsk løsning i mine øyne. Koalisjonens påstander om at de bomber for å beskytte sivilbefolkningen gir ingen mening. Uansett hvor nøyaktig de sikter seg inn mot militære mål, vil det uunngåelig også innebære å ramme sivile i nærområdet. Jeg veit om i alle fall to sykehus som har blitt skada i bombinga… De militære operasjonene skaper ofre blant sivilbefolkninga operasjonene er ment å skulle beskytte.»[xxiv] I juni advarte biskopen om at landet kunne komme til å løses opp i borgerkrig og terrorisme om ikke bombinga opphørte og en fikk forhandla fram en fredsløsning mellom opprørerne og Gaddafi. «Jeg tror fortsatt på dialog. Men splittelsen mellom ulike fraksjoner i det libyske folket skremmer meg. Hvis de begynner å slåss mot hverandre vil det bli forferdelig.» Og la til, nok en gang: «Alle som tror at problemene kan løses med bomber tar feil.»[xxv]

Krigen blei unisont fordømt av alle de libyske kirkesamfunnene. 13. april vedtok et økumenisk råd satt sammen av alle de ulike kirkesamfunnene i Tripoli en uttalelse der de ba om en umiddelbar stans i blodsutgytelsene: «Som trossamfunn er vi forferdelig triste på grunn av de tragiske hendelsene som river landet vårt fra hverandre og fører til forlenga smerte og lidelse… Vi ber om en umiddelbar og betingelsesløs våpenhvile fra alle parter involvert i konflikten. Dialog og forsoning må være veien framover for å finne løsninger og skape fred.»[xxvi] Seinere, etter at NATO bomba en koptisk kirke i Tripoli, samla representanter fra alle de libyske kirkesamfunnene seg og stilte  følgende spørsmål: «Hvorfor skjer dette? Vi er sjokkerte over at det internasjonale diplomatiet har mislyktes, på grunn av fordommer som umuliggjør dialog med lederskapet i Tripoli… Det er slående at NATO har erklært at de vil fortsette bombeangrepene i Libya i tre måneder til uten å i det hele tatt åpne for dialog… Ønsket om å splitte Libya vil skape arnesteder for terrorisme.»[xxvii] Men Norge fortsatte å bombe. Med Den Norske Kirkens fulle støtte.

LES OGSÅ: Norge – en krigsnasjon

Bør be om tilgivelse
Det holder ikke å si at en ikke visste. For en kan undersøke. Og gidder en ikke å undersøke, så bør en avholde seg fra å støtte alvorlige voldshandlinger. I nyere tid har det kommet fram at ikke engang ledelsen i Pentagon og amerikansk etterretning trodde på den vestlige propagandaen om at Gaddafi planla noe form for massakre eller folkemord.[xxviii] En rapport fra den Harvard-baserte tenketanken Belfer Center har vist at påstandene om at Gaddafi massakrerte sivile og planla blodbad i Benghazi var rein løgn.[xxix] Da den indiske FN-delegasjonen sammen med Kina, Russland, Tyskland og Brasil unnlot å stemme for Sikkerhetsrådsresolusjonen som åpna for maktbruk «for å beskytte sivile» begrunna de det med at FN burde fokusere på å skape våpenhvile og begrense volden heller enn «maktbruk basert på relativt lite troverdig infomasjon om situasjonen».[xxx] Som det heter i Paulus første brev til Korinterne: «Gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?» (1 Kor 14,8.)

Som kristen føler jeg en dyp skam over at trossamfunnet jeg er med i ga sin støtte til barbariske voldshandlinger som har kasta et tidligere velfungerende land ut i kaos og ført til enorme lidelser for dets folk. Den Norske Kirke bør be sine trosfeller i Libya om tilgivelse for å ha støtta krigen som nærmest har ført til en total utslettelse av den kristne minoriteten i landet.


 

[i]http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/02/15/217951/video-skal-vise-dreper-21-kristne-egyptere

[ii]http://orthodoxengland.org.uk/gocll.htm

[iii]worldnews.nbcnews.com/_news/2012/03/04/10574002-christian-war-graves-desecrated-in-libya?lite

[iv]http://www.stefanus.no/no/nyheter/afrika_uten_egypt+nigeria/Kirkebrann+i+Libya.b7C_wljI3o.ips

[v]http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/02/01/kristne-jages-fra-libya

[vi]http://www.christianpost.com/news/gunmen-go-door-to-door-to-find-and-execute-christians-in-libya-115136/

[vii]«Kirken støtter bombingen.» Adresseavisen 26.03.11, s. 13

[viii]http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html

[ix]http://articles.latimes.com/2011/mar/04/world/la-fg-libya-mercenaries-20110305

[x]http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf

[xi]«Sitter fast på grensen.» Aftenposten 22.03.11, s. 19

[xii]«Rømmer fra kryssilden.» Klassekampen 23.03.11, s. 14-15

[xiii]http://www.overcomingviolence.org/

[xiv]«-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler.» Kirken.no 12.05.11 (Sitatet i tittelen henviser til Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd, min mrk.)

[xv]«Krigen og kirken.» Dagsavisen 14.07.11, s. 5

[xvi]http://www.fides.org/en/news/28669-AFRICA_MOROCCO_Bishops_of_Northern_Africa_No_to_war_We_will_make_the_Pope_s_appeal_our_own#.VQCfwY4XyQA

[xvii]«-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler.» Dagen 13.05.11, s. 10

[xviii] http://www.fides.org/en/news/28680-VATICAN_New_appeal_from_the_Pope_for_the_immediate_launch_of_a_dialogue_that_will_bring_agreement_and_peace_to_Libya_to_the_entire_northern_region_of_Africa_and_to_the_Middle_East#.VQdFJ44XyQA

[xix] www.fides.org/en/news/29008-VATICAN_Pope_s_new_appeal_to_Libya_and_Syria_for_the_path_of_negotiation_and_dialogue_to_prevail_over_those_of_violence#.VQDHwI4XyQA

[xx] http://www.fides.org/en/news/28506-AFRICA_LIBYA_We_need_to_avoid_more_bloodshed_There_are_better_ways_than_with_violence_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli_tells_Fides

[xxi] http://www.fides.org/en/news/28622-AFRICA_LIBYA_What_do_you_want_to_achieve_with_these_bombings_asks_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdFVY4XyQA

[xxii]http://www.lmd.no/?p=14797

[xxiii] http://www.fides.org/en/news/28667-AFRICA_LIBYA_Hopes_for_peace_with_the_African_Union_we_are_waiting_for_events_to_evolve_says_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdEPI4XyQB

[xxiv] http://www.fides.org/en/news/28695-AFRICA_LIBYA_The_road_to_peace_passes_through_the_African_Union_says_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli_who_adds_the_humanitarian_bombs_are_creating_civilian_casualties#.VQdG6Y4XyQA

[xxv] http://www.fides.org/en/news/29201-AFRICA_LIBYA_Mgr_Martinelli_fears_a_split_within_the_Libyan_people_and_insisted_I_still_believe_in_dialogue#.VQdEPI4XyQB

[xxvi] http://www.fides.org/en/news/28813-AFRICA_LIBYA_The_Christian_Churches_in_Tripoli_ask_for_an_immediate_and_unconditional_ceasefire_by_all_parties_involved#.VQdGyY4XyQA

[xxvii] http://www.fides.org/en/news/29164-AFRICA_LIBYA_Do_not_divide_Libya_we_risk_creating_a_breeding_ground_for_terrorism_warns_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdEQ44XyQB

[xxviii] http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/28/hillary-clinton-undercut-on-libya-war-by-pentagon-/

[xxix] http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html

[xxx] http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/india-abstains-from-un-vote-on-libya/article1552069.ece

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Den Norske Kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya

 1. Hva IS gjør, handler om islamsk ekstremisme, ikke om vestlig krigføring mot dette. – Man er ansvarlig for egne handlinger, ikke andres.

  • AvatarAslak Storaker // 2015-03-19 kl 10:49 //

   IS og andre islamske ekstremisters operasjoner i Libya blei muliggjort fordi NATO styrta det sekulære Gaddafiregimet. Vestlig krigføring i Libya var i direkte allianse med islamske fundamentalister mot den sekulære regjeringa.

   • Nå er det muslimske ekstremister dypt innvolvert i alle kriger og konflikter i Midtøsten.

    At NATO bomba Libya endrer ikke mye på det.

 2. Den norske kirke er opptatt av å være korrekt etter den som blåser hardest i fløyta. Hvem som blåser hardest i fløyta, varierer også etter hvilket felt som er på timeplanen. Da sier det seg selv at kirkens korrekthet blir dansende etter fløyta og pinlig gjennomskubar.

  Kirka skal ikke være politisk – Mitt rike er ikke av denne verden, gi Gud det som Guds er, og keiseren det som keiserens er, sier Kristus i Bibelen. Kirka skal være et sted/en forsamling der man skal få legedom for sin synd, og ikke for sine syn, for slik er kirka hellig.

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Preses beklager ikke kirkens støtte til Norges krig mot Libya | Kristian på Stortinget 2017

Kommentarfeltet er lukket.