fred

Hyll antikrigsrevolusjonen!

7. november 2017 // 5 kommentarer

Selv om den franske revolusjonen også førte til at mange uskyldige ble drept, blir den feiret av alle som velger frihet, likhet og brorskap framfor konge, adel og [...]

Jeg strekker ut en hånd

2. mai 2016 // 2 kommentarer

Jeg velger å strekke ut en hånd, ikke bare til kristne og jøder, men til alle mennesker. For det er det vi først og fremst [...]

Anerkjenn Palestina som selvstendig stat

29. april 2015 // 6 kommentarer

Ekstreme forhold fører til ekstrem politikk. Som den sterkere parten må Israel forstå underlegenheten og hatet som palestinerne føler, og endre handlingsmønsteret [...]

USAs hovedfiende: freden!

25. august 2014 // 0 kommentarer

Ingen ting truer de amerikanske interessene som freden. USA, som EU, prioriterer sine interesser fremfor [...]