fred

Sende våpen til Ukraina? Nei!

2023-10-24 // 0 kommentarer

I en tid med krig mellom Russland og Ukraina, har spørsmålet om våpensendinger til Ukraina blitt et omdiskutert emne. Marielle Leraand har gått ut av Rødt på grunn av [...]

Hyll antikrigsrevolusjonen!

2017-11-07 // 5 kommentarer

Selv om den franske revolusjonen også førte til at mange uskyldige ble drept, blir den feiret av alle som velger frihet, likhet og brorskap framfor konge, adel og [...]

Jeg strekker ut en hånd

2016-05-02 // 2 kommentarer

Jeg velger å strekke ut en hånd, ikke bare til kristne og jøder, men til alle mennesker. For det er det vi først og fremst [...]

Anerkjenn Palestina som selvstendig stat

2015-04-29 // 8 kommentarer

Ekstreme forhold fører til ekstrem politikk. Som den sterkere parten må Israel forstå underlegenheten og hatet som palestinerne føler, og endre handlingsmønsteret [...]

USAs hovedfiende: freden!

2014-08-25 // 0 kommentarer

Ingen ting truer de amerikanske interessene som freden. USA, som EU, prioriterer sine interesser fremfor [...]