Norge må bidra i kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen

Scene fra Star Wars (1977) hvor det onde imperiet sprenger hjemplaneten til frihetskjemperen Leia

Regjeringen velger lojalitet til NATO heller enn menneskeheten, og velger å se bort fra stortingsflertallets ønske om å arbeide for en atomvåpenfri verden.

Tobias Drevland Lund
Om Tobias Drevland Lund (1 artikler)
Tobias Drevland Lund er nestleder i Rød Ungdom

Den nyeste Star Wars-filmen, «Rouge One», er en sårt tiltrengt påminnelse på hvor galt det kan gå hvis verden blir utsatt for en atomkrig. Når Trump i januar inntar det hvite hus som en slags Darth Vader og sitter på et atomvåpenarsenal kraftig nok til å utslette hele verden flere ganger, skulle jeg ønske at Erna Solberg var litt likere prinsesse Leia og tok opp kampen mot de onde og de dødbringende våpnene.

Det samlende atomvåpenarsenalet i verden er i dag på rundt 15.000 stridshoder. Kun ett av disse våpnene er nok til å ta livet av flere hundretusener av mennesker. USA og Russland har nærmere 14.000 av atomvåpnene, men også de andre atommaktene har investert og oppskalert sine våpensystemer de siste årene. Foruten Russland og USA, er også Frankrike, Storbritannia, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea i besittelse av atomvåpen. Sistnevnte er det dog knyttet usikkerhet til om hvorvidt de faktisk har et operativt og fungerende system som tillater å bruke atomvåpen effektivt. I en stadig mer polarisert verden der spenningene mellom øst og vest truer verdensfreden, kan vi ikke godta at Russland og USA sikter på hverandre med våpen kraftige nok til å utslette menneskeheten.

LES OGSÅ: Britisk statsminister ville ikke nølt med å drepe hundretusenvis med atomvåpen

Regjeringen ignorerer flertallet på Stortinget
På Stortinget er det i dag et flertall for å forby atomvåpen. Det såkalte «Atomforliket» omhandler stortingsmelding 37: «Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføring av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet». Dette støttes av alle partier på Stortinget, utenom regjeringspartiene Høyre og Frp.

Selv om utenriksminister Børge Brende den 27. oktober i fjor med bred støtte i Stortinget kunne stemme for å starte forhandlingene for et internasjonalt forbud mot atomvåpen i FNs generalforsmaling, valgte Brende og regjeringen å stemme nei. Nei-stemmen ble vagt rettferdiggjort ved at å stemme for et atomvåpenforbud, ville undergravd Norge sine felles forpliktelser i NATO. Det Brende bør merke seg, er at Norge sin hittil NATO-uavhengige atomvåpenpolitikk aldri før har stoppet oss å jobbe for et slikt forbud. Brende og regjerningen valgte altså «the dark side».

LES OGSÅ: Obama lovet kutt i atomvåpen – investerer som aldri før

Vi trenger en atomvåpenfri verden
Rød Ungdom, sammen med 123 stater og et klart flertall av verdens befolkning, mener det er på tide å få på plass et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I motsetning til i Star Wars-universet hvor menneskene og andre vesener har flere planeter å leve på, har vi kun én planet. Derfor haster det mer enn noen gang å nedruste og bli kvitt disse grusomme våpnene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned