Nordisk venstreside: Solidaritet med Ukraina

En glad svensk soldat med ammunisjon. (U.S. Army photo by Gertrud Zach) En glad svensk soldat med ammunisjon. (U.S. Army photo by Gertrud Zach)

Nordiske venstrepartier møttes den 9. juni i Malmö og vedtok en felles uttalelse til støtte for våpenhjelp til Ukraina. Her er hele uttalelsen på norsk.1

Se også: Sende våpen til Ukraina? Ja!

Se også: Sende våpen til Ukraina? Nei!

Anders Ekeland
Om Anders Ekeland (2 artikler)
Anders Ekeland er samfunnsøkonom, medlem av SV. Med i redaksjonen tidsskriftene Vardøger og Sosialistisk Framtid

Vi, undertegnede representanter for nettverket Nordisk grønt venstre, erklærer vår solidaritet med den rettferdige motstandskampen til det ukrainske folket. Vi understreker at det russiske regimet ene og alene har ansvaret for den folkerettsstridige invasjonen, for at krigen har eskalert til et punkt der risikoen for atomkrig har blitt reell, og for å utløse global opprustning.

Vi fordømmer på det sterkeste brudd på folkeretten og ulovlige okkupasjoner, uavhengig av hvilke imperialister som står bak. For å avslutte krigen, krever vi en fullstendig og øyeblikkelig tilbaketrekking av de russiske militære styrkene fra hele Ukrainas territorium. Vi støtter antikrigs-arbeid og demokratisk opposisjon i Russland og Belarus som integrerte elementer i kampen for fred i regionen.

Vi anerkjenner at våpenhjelp er nødvendig for gi Ukraina muligheten til å forsvare seg. Fordi kriger ikke avsluttes på slagmarken, er diplomatisk innsats like viktig. Vi mener at varig og rettferdig fred må bygge på respekt for folkeretten, menneskerettighetene, og suverenitet innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Vi anerkjenner dessuten at det er det er opp til det ukrainske folket å bestemme når tida er inne for å be om våpenhvile, om en fredsavtale skal aksepteres og vilkårene for å godkjenne en slik avtale.

Vi er urolige over at den ukrainske regjeringen står bak vedvarende angrep på arbeidernes og fagbevegelsens rettigheter. Dette bryter klart med ILO-konvensjoner og samarbeidsavtalen med EU. Vi er også bevisste på farene ved å innføre nyliberal nedskjærings- og privatiseringspolitikk som tjener interessene til vestlig og ukrainsk kapital under gjenoppbyggingen etter krigen.

Derfor lover vi å støtte den ukrainske arbeiderbevegelsen, Sotsialnyi Rukh og andre progressive krefter som kjemper for ei rettferdig framtid og en sterk velferdsstat.

Vi oppfordrer til sletting av Ukrainas utenlandsgjeld, og til felles internasjonal gjenoppbygging basert på åpne og gjennomsiktige prosesser, på at lederne må stå til ansvar for sine avgjørelser, på deltakende og inkluderende beslutninger, og på godt samarbeid mellom fagbevegelsen, regjeringen og næringslivet.

Vi krever en styrking av arbeidet for en demokratisk verdensorden, og ber den globale venstresiden om å stå sammen med oss i forsvaret av disse prinsippene, skulder ved skulder med de undertrykte, akkurat som venstresiden alltid har gjort.

Enhedslisten, Danmark
Rødt, Norge
Sosialistisk venstreparti, Norge
Vänsterpartiet, Sverige
Vasemmistoliitto (Venstre-alliansen), Finland

 1. Nordisk grønt venstre er en samarbeidsplattform for nordiske venstrepartier.

  Det var en runde med diskusjon om mindre endringer i teksten i etter møtet i Malmø, men teksten ble allerede lagt ut 21. juni på Vänstrepartiets nettsider. 
  https://www.vansterpartiet.se/nyheter/nordisk-gron-vanster-solidaritet-med-ukraina/

  Av grunner det ikke er noen grunn til å gå inn på her, så tok det lang tid før den norske versjonen ble klar (sommerferie, valgkamp). Dermed ble den litt for «gammel» for Klassekampen, men Radikal Portal mener at uttalelsen er et bidrag til diskusjonen om venstresidens analyse av krigen i Ukraina. Når krigen er over og venstresiden må lære av krigen i Ukraina, så er uttalelsen et utgangspunkt for å si noen om – for å parafrasere noen verselinjer fra Bob Dylan:
   
  Then time will tell who fell
  and who’s been left behind
  When you went  your way and I went mine


  … når det gjaldt krigen i Ukraina, for splittelsene på venstresida var og er åpenbare, i alle partier som underskrev manifestet, selv om flertallet i disse partiene støttet det ukrainske folkets militære kamp mot invasjonen. ↩︎
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned