Forbud mot Israel-boikott erklært grunnlovsstridig i USA – «en seier for ytringsfriheten»

Demonstrasjon for boikott av Israel i Frankrike. Foto: Creative commons.

Kansas ville kreve at alle ansatte erklærte at de ikke ville boikottet Israel. Delstatsdomstolens kjennelse om at anti-boikottloven strider mot ytringsfriheten tas som en stor seier for palestinaktivister. Flere land truer med straffeforfølgelse av det de mener er legitime aksjoner og kritikk.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I juni 2017 blei loven som skulle forhindre noen statsansatte i Kansas fra å bedrive boikott av Israel. Esther Koontz jobber på en offentlig skole og ønsket ikke å avlegge en ed om at hun ikke boikottet Israel. Hun fant landets behandling av palestinerne uakseptabel og så det som en religiøs plikt for henne som mennonitt å boikotte.

Tidligere denne uka falt dommen som gjorde at Koontz får fortsette som lærer og samtidig boikotte Israel.

«[Kansas’] Høyesterett har fastslått at det første grunnlovstillegget beskytter retten til å delta i en boikott som den Kansas lover vil straffe.»

Det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven er det som skal beskytte blant annet ytringsfriheten.  Koontz blei gitt skjemaet med anti-boikotterklæringa i juli 2017, men nekta å underskrive og fikk derfor ikke jobben.

Dommen sees på som svært viktig av aktivister som jobber for solidaritet med palestinerne. 24 delstater har innført lover mot Israel-boikott og elleve venter på å få sine gjennom, ifølge Palestine Legal. Videre sier dommen:

«Historien til Kansas-loven viser at dens mål er å underminere de som deltar i boikott av Israel. Dette er enten diskriminering basert på synspunktet at Israel behandler palestinerne ille eller diskriminering basert på temaet Israel»

Et lovforslag som kunne medført fengselsstraff for de som oppfordrer til boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel blei nylig trukket fra Senatet, men det jobbes fremdeles med en mildere form av samme lovtekst.

Kommentator og medredaktør i The Intercept, Glenn Greenwald, kaller dommen en stor seier for ytringsfriheten. Han har tidligere kalt kriminaliseringa av aktivisme mot den israelske okkupasjonen for den største trusselen mot ytringsfrihet i Vesten.

Blant mange eksempler forbød Paris propalestinske demonstrasjoner i 2014,  i Storbritannia er det forbudt for lokale myndigheter å boikotte Israel, og en lov som er i ferd med å stemmes gjennom i Tyskland har blitt kritisert for å likestille antisemittisme med kritikk av Israel.

Den første store internasjonale grasrotbevegelse som brukte boikott som et effektivt våpen var anti-apartheid-rørsla utover 1980- og 1990-tallet, noe også nevnte dom refererer til.

Tidligere i år bestemte Israel seg for å utestenge flere internasjonale organisasjoner og alle deres medlemmer. Blant dem er det flere som driver livsreddende hjelp til palestinerne, noe som blir umuliggjort da innreise til Palestina kun kan skje gjennom Israel. Den norske Palestinakomiteen var én av de totalt 20 organisasjonene som også inneholdt Nobels fredsprisvinnere. Kathrine Jensen uttalte den gang til Radikal Portal at politikken var en trussel mot organisasjonsfrihet og demokrati.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned