Sende våpen til Ukraina? Ja!

Anders Ekeland, SV Anders Ekeland, SV

I en tid med krig mellom Russland og Ukraina, har spørsmålet om våpensendinger til Ukraina blitt et omdiskutert emne. Anders Ekeland (SV) har jobbet intenst for å få venstresiden i Norge til å støtte våpensendinger til Ukraina. Jeg prøver å få ham til å forklare hvorfor han mener at støtte til våpensendinger er nødvendig i lys av den pågående konflikten og hvordan dette perspektivet harmonerer med tradisjonelle politiske posisjoner og verdier.

Se også: Sende våpen til Ukraina? Nei!

Se også: Nordisk venstreside: Solidaritet med Ukraina

Johannes Wilm
Om Johannes Wilm (18 artikler)
Johannes Wilm er doktor i antropologi. Han har gjort reportasjer fra ulike latinamerikanske land om progressive bevegelser og jobber i tillegg med IT.

Hvorfor mener du at det er riktig å støtte våpensendinger til Ukraina i lys av den pågående konflikten med Russland?

Når arbeiderklassen i et land velger militær motstand mot en imperialistisk invasjon er det vår plikt å støtte dem politisk, humanitært og militært, slik vi har gjorde i Algerie, Indo-Kina, Afrika.

Hvordan vurderer du den potensielle effekten av våpensendingene på Ukrainas evne til å forsvare seg mot russiske styrker?

Veldig viktige, men det er politiske motstandskraften som var og er viktigst. USA trodde ikke at ukrainerne hadde en sjanse mot Putin-regimet. De evakuerte ambassaden og tilbød Zelenskij å danne eneksilregring. Zelenskij svarte på det tilbudet med «Jeg trenger ikke skyss [til Polen], jeg trenger ammunisjon.»

Kan du forklare hvordan våpensendinger kan bidra til en mer stabil situasjon i Ukraina og regionen som helhet?

Det blir ikke stabilitet før Putin taper og regimet som overtar er reelt demokratisk.

Hvordan samsvarer ditt syn på våpensendinger med Sosialistisk Venstrepartis tradisjonelle politiske posisjoner og verdier?

Fullt ut, men ikke med høyrefløyen i SVs pro-Nato standpunkt, som kom med Solheim og Halvorsen.

Hvilke forholdsregler bør tas for å sikre at våpnene som sendes til Ukraina, ikke havner i hendene til ekstremistgrupper eller kriminelle?

Ingen veldig aktuell problemstilling. Ukraina bruker alt det de får sjøl, så er korrupsjon sjølsagt fortsatt et problem.

Hvordan ser du på risikoen for at våpensendinger kan eskalere konflikten og føre til økt spenning mellom Russland og Vesten?

Denne konflikten kan bare eskaleres av Russland. Ukraina forsvarer sitt territorium, inkl. Krim. Ukraina bomber utelukkende og med veldig stor presisjon militære mål. Putin-regimet driver med ren terrobombing som Israel i Gaza.

Hvilke diplomatiske innsatser mener du bør følge opp våpensendingene for å søke en langsiktig løsning på konflikten?

I dagens situasjon er det ikke noe grunnlag for diplomati. Dermed finner det heller ikke sted. Jeg er sjølsagt for en diplomatisk løsning, men ingen av partene er åpne for det nå.

Kan du utdype ditt syn på hvordan internasjonal støtte, inkludert våpensendinger, kan påvirke folkeretten og suverenitetsspørsmål?

Den viktigste endringen som bør gjøres i folkeretten er å ha en klarere fordømmelse av tenkning som går i retning av at noen stater har rett til å ha «innflytelsessfærer», at man må forstå at USA ikke kan la det mexikanske folket alliere seg med Kina, at det ukrainske folket ikke kan velge å melde Ukraina inn i EU og/eller NATO.

Hvordan kan støtten til våpensendinger balanseres med behovet for humanitær hjelp og støtte til sivile ofre for konflikten?

Det er ikke noe å balansere her. Den militære hjelpen til Ukraina har vært fulgt opp med omfattende humanitær hjelp Jeg vil oppfordre de som er mot våpenhjelp å i det minste åpne opp for luftvern for å hindre Putin-regimets terrrorbomibing av kraftverk mm. Det er ikke-eskalerende, humanitær hjelp.

Hva er dine tanker om hvordan ditt engasjement for våpensendinger til Ukraina kan fremme målet om en mer rettferdig og fredelig verden?

Det å påføre imperialistmakter nederlag er veldig viktig derfor støttet venstresida de anti-koloniale frigjøringsbevegelsene i Asia, Afrika, Latin-Amerika. Vi må fortsatt kjempe for at vår angrepsallianse, NATO, lider nederlag når den er ute å herjer. Det samme med Russland og Kina når de er ute å herjer i «sin» region. Derfor må vi jobbe for at Putin-regimet lider nederlag og støtte den ukrainske venstresida i dens kritisk støtte til den ukrainske regjeringen. Det å kjempe mot korrupsjon, mot autoritære strukturer i den ukrainske hæren er veldig viktig for at venstresida skal vinne oppslutning blant folk og bli en viktig politisk kraft når freden kommer, bli en viktig faktor for fred for politisk og økonomisk samarbeid mellom arbeidsfolk i det tidligere «russiske» imperiet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned