Kommuneadelen i Oslo sparker de som ligger nede

Oslo Rådhus. Foto: Philip Gabrielsen

Samtidig som 60 ledere i Oslo kommune har millionlønn foreslås det å kutte i lavterskeltilbud for rusmisbrukere for å spare penger.

Gunn Pound
Om Gunn Pound (13 artikler)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

Er det slik at det rødgrønne byråd bruker våre skattepenger til å subsidiere den kommunale lønnsadel og samtidig kutter i tilbudene til byens vanskeligstilte? Med stor skuffelse leser jeg i nettavisen Vårt Oslo at Byrådet i sitt budsjettforslag vil kutte i Frelsesarmeens lavterskeltilbud Treningstiltaket Jobben til rusmisbrukere med 5,5 millioner.

Treningstiltaket Jobben sysselsetter hver eneste dag mellom 40 og 50 rusmisbrukere i Oslo. Det er et lavterskel- og arbeidstilbud, der deltakerne blant annet plukker søppel, rydder Oslos strender og badeplasser, har skjærgårdspatrulje der Oslofjorden ryddes for plast og avfall. I tillegg driver Jobben med gjenbruk, trefelling og annet forefallende arbeid. Men med et kutt på fem millioner kroner i kommunal støtte, frykter Frelsesarmeen for tilbudets fremtid.

LES OGSÅ av Gunn Pound: Høyrepisken svinges mot syke og utbrente arbeidere

Dere vil også kutte i lavterskeltilbudet Fyrlyset i Urtegata som har hjulpet folk i over 130 år. Et tilbud som tilbyr næringsrik mat, nødvendig helsehjelp og bistand fra sosionomer.

Samtidig leser jeg om den kommunale lønnsadelen. 60 ledere i Oslo kommune hadde mer enn én million i årslønn. Vår ordfører Marianne Borgen (SV) hadde ifølge skattelistene en årsinntekt på 1 227 611 kroner og Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) 1 130 104. Begge tilhører partier som står på de vanskeligstiltes side. Og dette gjelder spesielt ordføreren som representerer SV, Sosialistisk Venstreparti. Partiet som har programfestet kamp mot de store forskjellene og kamp for et rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

Da dere i Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var vi mange som hadde store forhåpninger til en utjevningspolitikk som langt på vei ville forbedre de svakes livskvalitet og levekår. Vi hadde også forventninger til at dere ville styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte. Videre trodde vi også at dere ville gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene slik at vanskeligstilte kunne bo rimelig og i boliger med god standard. Til manges store skuffelse har dette ikke skjedd. Det som har skjedd er at dere på flere områder har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet.

LES OGSÅ: Solberg og Jensen bevilger seg selv millinlønn — men vil at du skal tjene mindre

I gamle dager stod Ap på de svakes side. I dag er Ap et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. Ap i opposisjon og i godt selskap med SV var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for deres usosial politikk som forsterket klasseskillene og forskjellene mellom øst og vest.

Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til Ap?

Er dere villige til å kutte i kommunale topplønninger? Og er dere villige til å styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte? Og er dere villige til å kjempe for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller? Om ti måneder er det valg.

Avslutningsvis gir jeg stor honnør til Rødt som er partiet som har protestert mot deres usosiale politikk.

Teksten ble først publisert på Gunn Pounds blogg.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned