Høyrepisken svinges mot syke og utbrente arbeidere

Illustrasjonsfoto: Commons

Nå vil de borgerlige gå til angrep på sykelønna. I stedet for å svinge pisken mot de syke burde man penger dras inn på de 150 milliardene rike sniker unna i skatt hvert år.

Gunn Pound
Om Gunn Pound (13 artikler)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

I disse dager er det kommet bud fra de borgerlige ungdomspartiene (FrP, KrF, Høyre og Venstre) at de vil rette pisken mot sykemeldte arbeidstakere som etter deres oppfatning truer velferdsstaten. Sykelønna skal reduseres til 80% og på sikt vil dette bli programfestet i moderpartiene.

Samtidig leser jeg at kutt i i sykehusbudsjettene skal spare millioner med det resultat at sykehusansatte må jobbe mer og mer. Mange rapporterer at de ikke får tid til å spise, gå på do og til å gjøre en skikkelig jobb for pasientene og er så slitne at de griner når de kommer hjem. Veien er ikke lang til utbrenthet, psykiske og fysiske lidelser og sykefravær.

LES OGSÅ av Gunn Pound: På vei mot sengeløse sykehus?

Denne rovdriften på arbeidstakere praktiseres i alle statsbedrifter. Dette som et resultat av regjeringens effektiviseringsreform som trådte i kraft i 2015. De borgerlige ungdomspartiene svinger pisken mot de som er blitt offer for regjeringens rovdriftspolitikk og ikke mot dem som utøver denne rovdriftspolitikken. Ofrene for denne politikken skal i tillegg straffes med kutt i sykelønn til 80 % av ordinær lønn.

Høyresiden og spesielt høyresidens ungdomsorganisasjoner viser manglende kunnskaper om norsk arbeidsliv som stadig brutaliseres mer og mer. Ikke nok med at sykemeldingssystemet skal strammes inn. I 2015 fikk vi en endring i arbeidsmiljøloven som tillater midlertidige ansettelser som for våre arbeidstakere betyr mer utrygghet og uforutsigbarhet og som igjen bidrar til redusert helse. Arbeidslivet med stadig nye omorganiseringer og nedbemanninger har splittet opp gode og trygge arbeidsmiljøer og bidratt til frustrasjon og utrygghet blant mange arbeidstakere. Arbeidstakernes innflytelse og rettigheter på arbeidsplassen blir stadig mer og mer svekket.

Høyresiden svinger pisken mot folk som er blitt syke og utbrente.

LES OGSÅ: Lege med 2,3 millioner i årslønn vil kutte i sykelønna — mener det er solidarisk

Tall fra Arbeidstilsynet sier at 35 % av sykefraværet skyldes muskel- og skjelletlidelser og tall fra NAV viser at cirka 20 % av sykemeldingene er relatert til psykiske lidelser. Sistnevnte er en gruppe som stadig blir møtt med uvitenhet og fordommer.

21 % av norske arbeidstakere blir sykemeldt grunnet dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 20% av langtidssykemeldte opplyser at konflikt med kolleger, mobbing og omstilling er hovedårsaken til sykefraværet. Udugelige ledere som i få tilfeller sparkes blir belønnet med fete fallskjermer og nye jobber. Arbeidstakere som lider under dette betaler ofte prisen i form av langtidssykemeldinger, redusert fysisk og psykisk helse og varig utestengelse fra arbeidslivet.

  • Tiden er overmoden for å svinge pisken i riktig retning
  • Pisken må svinges mot helsefarlige sjefer som forsømmer arbeidsmiljøer som skaper sykdom
  • Pisken må rettes mot politikere som kutter i budsjettene
  • Pisken må rettes mot skattelettelser og skatteparadiser
  • Pisken må rettes mot utflagging, korrupsjon og arbeidslivs- og annen økonomisk kriminalitet

Husk; Norge taper årlig 150 milliarder i skattepenger som tilhører fellesskapet!

Teksten ble først publisert på Gunn Pounds blogg.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned