Lovlig turnus, en saga blått?

Foto: Kjetil Ree

  Høyre vurderer å frata fagforeningene vetoretten og vil dermed åpne for en tøffere turnus. Solberg har spesifisert at dette i særlig grad gjelder helsesektoren.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.
Lars Andreas Haukelidsæter
Om Lars Andreas Haukelidsæter (1 artikler)
Sykepleier ved Rikshospitalet og lokal tillitsvalgt i Fagforbundet (avd 028).

Denne artikkelen ble først trykket i Dagbladet.

En av undertegnede er sykepleier og jeg elsker jobben min, men hverdagen med tredelt turnus er slitsom. Stresset jeg tar med meg hjem tar ofte tid å fordøye. Noen ganger sliter jeg med å sove fordi jeg akkurat har vært nær pasienter når de har fått et dødsbudskap. Slike livshendelser vi blir en del kan være vanskelig å legge igjen på jobb. Ofte sitter jeg med skuldrene under ørene fordi adrenalinet sitter igjen i kroppen lenge etter at jeg har kommet hjem. Noen ganger er jeg ikke hjemme før langt over midnatt hvis jeg ikke rekker banen.

Det er ikke uvanlig blant kollegaer å bare sove tre-fem timer før en skal møte frisk og uthvilt etter bare 8,5 timer hviletid. Resultatet er dessverre at man kan bli mindre fokusert og da kan pasientsikkerheten bli dårligere. Minimum hviletid mellom vakter er etter arbeidsmiljøloven elleve timer. Allerede er det vanlig på flere sykehus i helsesektoren forhandlet fram avtaler som tillater brudd på hviletidsbestemmelser. De fleste tilbringer rundt 40 timer i uka på jobb. Vi organiserer dagliglivene våre rundt arbeidet. Turnusen bestemmer når vi kan tilbringe tid med familie og venner. Høyre slår seg på brystet som et «lov-og-orden»-parti, men ikke alle lover er like viktige å overholde. Partiet har foreslått at sykepleiere og hjelpepleiere skal gå lengre skift: «Vi må gå vekk fra å bare tenke at arbeidsmiljøloven på hvert punkt skal tolkes på en måte som hindrer løsninger», sier Erna Solberg.

Høyre vil ha lengre unntaksturnuser – arbeidsavtaler som tilsidesetter deler av arbeidsmiljøloven. I dag varer de i inntil tolv måneder. For å forsvare praksisen forsøker Solberg å sette helsearbeideres yrkesstolthet opp mot eksempelvis demente ved å påpeke at «det er dette de svakeste i samfunnet trenger.» Omtanken for de svakest stilte i arbeidslivet virker ikke like sterk. Det åpnes for lengre skift, kortere hviletid og flere deltidsstillinger. Andelen faste stillinger vil etter alle solemerker synke. En forverring av arbeidsforholdene kan fort få sykefraværet til å øke.

Solberg sier at det skal lønne seg å jobbe (noe det for så vidt alltid har gjort). Dette betyr ikke høyere lønn. Det skal straffe seg å bli syk! Høyre vil innføre begrensning i sykemeldingsperioden gjennom å spare 500 millioner kroner i året på standardiserte sykemeldinger. Venstre støtter dette og vil også kutte mottaksperioden for sykepenger fra 12 til 11 måneder og «frigjøre» 700 millioner ekstra. Frp er vagere, men legger opp til kutt på 1,5 milliarder i sykelønna.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil åpne for at sykepleiere skal jobbe annenhver helg. Rovdrift på ansatte i helsesektoren vil kunne gjøre yrket mindre attraktivt. Dårligere arbeidsvilkår vil neppe være en løsning på bemanningsproblemet på sikt. De borgerlige mener altså at arbeidsgiveren skal ha fleksibilitet til å bestemme over arbeiderne slik det passer dem. «Jeg blir kvalm når de i LO snakker om brutalisering av arbeidslivet», uttalte Venstres leder Trine Skei Grande i desember i fjor.

Under Adecco-skandalen rapporterte VG om arbeidsuker over 80 timer uten overtidsbetaling, opptil 21,5 timers arbeidsdager, 20 dagers jobbing i strekk uten ferie og vakter med 16,5 timer som hovedregel. Høyrestyrte Oslo kommune sa opp avtalen med Adecco etter andre runde med avsløringer. Tidligere hadde Erna Solberg kalt Ammerudlunden sykehjem et «mønsterbruk». En bedrift forplikter seg til å opprettholde en viss standard på omsorg og pleie. Etter å ha fått flere driftskonsesjoner siden 2004, ble det avdekket en rekke anbudsbrudd. Adecco ga dårligere pleie og omsorg til eldre og syke enn lovet, kombinert med flere brudd på arbeidstids- og overtidsregler.

Wegard Harsvik viser i boka «Blåkopi» hvordan Høyre tar etter sitt svenske søsterparti. Sverige opplevde en rekke skandaler på sykehjem drevet av Carema Vård och Omsorg AB. Svenske aviser avslørte at en del pasienters pleie ble dårligere i privat regi. I et tilfelle lå en 68-åring i egen avføring og med fluelarver i et fotsår i to uker. Det endte med amputasjon og dødsfall. Carema drev St. Hanshaugen sykehjem 2008-2012. Selskapet ble solgt til da nyoppstartede Unicare Omsorg AS som overtok daglig drift. Det samme skjedde i 2004 da Adecco Helse AS kjøpte opp Medisinsk vikarbyrå AS. Adecco skaffet seg slik retten til å drive sykehjem i Oslo og Oppegård. Det ble stilt spørsmål ved hvordan et selskap uten erfaring fra eldreomsorg kunne få et slikt ansvar. I praksis kjøpte de seg retten til sykehjemsdrift. Inntil nylig ble Carema drevet av de amerikanske investeringsselskapene Triton og KKR. Mannen bak KKR er finansakrobat Henry Kravis. Han er på 92. plass på Forbes liste over verdens rikeste. På sin fritidseiendom fikk Kravis anlagt tre innsjøer, bygget et fjell og en foss for å gjøre det litt penere. Det klinger litt rart i Høyres argumentasjon om å la “alle gode krefter slippe til”. Realiteten er snarere at privatiseringen vil finansiere nok en innsjø til Kravis eller hans like.

For tiden deles bildekort på sosiale medier hvor det blant annet påpekes at Høyre var imot stemmerett for menn i 1898, 8-timersdagen i 1919, innføring av alderstrygd i 1936, opprettelse av Husbanken i 1946, opprettelse av lånekasse for utdanning i 1947, arbeidsledighetstrygd i 1959, uføretrygd i 1961 i tillegg til skolefritidsordningen i 1991 og lovfestet rett til gratis videregående skole i 1994. Høyre har gang på gang valgt side, og det er ikke arbeidsfolkets krav de har stilt seg bak. Som partier identifiserer de borgerlige seg med arbeidsgiveres interesser. Vi snakker her om hele høyresidens ideologi. Noen har ment at dette bare er gammelt oppgulp. Mer dagsaktuelt er Høyres kamp mot makspris i barnehager i 2006 og gratis læremidler i videregående skole. I år vil de igjen fjerne formuesskatten for de rikeste og ta bort fedrekvoten fra fødselspermisjonen.

Solberg har lagt om retorikken, men Høyre er seg selv likt. Fagforeningene sentralt kan i dag legge ned veto mot praksiser som avviker fra arbeidsmiljøloven. Høyre vurderer å frata fagforeningene vetoretten og vil dermed åpne for en tøffere turnus. Solberg har spesifisert at dette i særlig grad gjelder helsesektoren. Dette er et vitnesbyrd om at de er et parti som aldri går i bresjen for de som trenger det mest. De jobber for å gi arbeidsgivere rettigheter til å påføre arbeiderne ufrihet i jobben under påskudd av det er dét som virkelig er frihet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned