Articles by Gunn Pound

Gunn Pound
About Gunn Pound (13 Articles)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

KrF: Hvor er nestekjærligheten?

// 13 Comments

Hvor blir det av samaritanene i Kristelig Folkeparti? Nå skal de samarbeide med partier som svikter vanskeligstilte, syke og fattige ved å kutte i velferdsordninger som [...]

På vei mot sengeløse sykehus?

// 3 Comments

Stavanger sykehus får belønning for å sende pasienter fort hjem, noe helseminister Bent Høie vil ha innført på alle sykehus. Penger er viktigere enn menneskers liv, det [...]

Når kommer uføreopprøret?

// 2 Comments

Uføre var allerede en utsatt gruppe, men etter regjeringens uførereform har man fått mindre barnetillegg, mistet rett til gratis fysioterapi og over 23 000 færre mottar [...]