Bompenger blir ikke mer sosialt rettferdig av å gjenta det mange ganger

Illustrasjonsfoto: The U.S. Army

Forsøk på å basere klassefellesskap på hvilket transportmiddel man bruker, i stedet for å basere det på inntekt og formue, er feilslått. Slik går det når man tror at skillene ikke lenger går mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått.

Morten Johansen
Om Morten Johansen (29 artikler)
Morten Johansen er lønnsarbeider.

Én ting er Torkil Vederhus og jeg enige om, og det er at ”bompenger ikke er et perfekt tiltak”. Som påpekt i innlegget Dobler bompengene og blir selv millionær – ikke rart om folk blir lei miljøpolitikk rammer flate avgifter som bompenger de med dårlig råd hardest. De med dårlig råd kan enten fortsette å kjøre bil og få enda dårligere råd, eller slutte å kjøre bil slik at folk med god råd i større grad får ha veien for seg selv. Hvis man mener at bompenger ikke er et perfekt tiltak, antar jeg at det bunner i en innsikt om at det slår ut på denne måten. Da bør man ta konsekvensene av denne innsikten enten ved å innføre progressive bompenger basert på inntekt og formue, eller ved å få ned biltrafikken på en annen måte som ikke rammer sosialt skjevt.

LES OGSÅ: Dette er et tilsvar på innlegget: Kampen mot bompenger er ingen klassekamp

Samme hvem som slutter å kjøre bil?
Men det vil ikke Vederhus. I stedet prøver han å manøvrere seg unna med å siterer en rapport på at ”Når bompengers sosiale effekt har blitt utredet er det ikke overraskende at det er rike menn som i størst grad må betale”. Det er noe uklart hvor han vil med dette når han i neste setning skriver at ”det er selvfølgelig også fordi det er de som har råd til å betale. Bil er dyrt, og slettes ikke alle har råd til å eie en bil”. Hvis han mener det er et problem så gir det liten mening å øke en flat avgift som forsterker dette, at bil i større grad blir forbeholdt de med god råd. Eller er det sånn at Vederhus ikke mener dette er et problem? At så lenge biltrafikken går ned, så gjør det ikke noe om overvekten av de som slutter å kjøre bil gjør det fordi de har dårligere råd?

Det er noe freidig å påstå, slik Vederhus gjør, at det er vi som påpeker det sosialt urettferdige i dette som løper høyresidens ærend. Jeg vil vel heller si at det er de som innfører politikken som bør holdes ansvarlig. Vederhus og MDG  bør heller rette blikket mot seg selv og innføre miljøtiltak med klasseperspektiv. Bompenger blir ikke mer sosialt rettferdig av å gjenta det mange ganger.

Splitt og hersk i miljøinnpakning
Vederhus gjør et forsøk på å skvise ut et klasseperspektiv ved å påpeke at overvekten av de som bor der hvor luftforurensningen er høyest i Oslo, har dårlig råd. De gruppene som settes opp mot hverandre blir da 1) folk med dårlig råd som kjører bil (fordi de er de som i størst grad kommer til å slutte å kjøre bil som følge av høyere bompenger) og 2) folk med dårlig råd som bor der hvor det er høyest luftforurensning. Det er dette som kalles splitt og hersk. Vederhus forsøker å konstruere klassefellesskap basert på hvilket transportmiddel man benytter i stedet for å se på inntekt og formue. Resultatet blir at de rike kan farte rundt med mindre kø og god samvittighet. Slik blir enda ett fellesgode (tilgang til veier) effektivt distribuert til de som kan betale, ikke til de som har mest behov for det. MDG brukte lenge slagordet: ”skillene går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått”. De som lurte på hva dette betyr i praksis har nå fått svaret sitt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.