Dobler bompengene og blir selv millionær – ikke rart om folk blir lei miljøpolitikk

Foto: By Guri Barka Martins and Anders Skyrud Danielsen

Miljøpolitikk som tar form som flate avgifter, er en miljøpolitikk for de rike. Enda verre blir det når politikerne som setter denne miljøpolitikken ut i live blir millionærer på å være yrkespolitikere.

Morten Johansen
Om Morten Johansen (31 artikler)
Morten Johansen er lønnsarbeider.

Miljøpolitikken til MDG tar tilsynelatende hensyn til at miljøavgifter kan slå ut på en sosialt urettferdig måte. Derfor skriver de i arbeidsprogrammet sitt at:

–De Grønne vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet.

Her forenes klassebevissthet og miljøpolitikk. Miljøavgiftene skal bidra til at folk velger en mer miljøvennlig livsstil, mens nye grep i skattesystemet skal bidra til omfordeling, slik at ikke vanlige folk og de fattige skal bære hovedbyrdene av å innføre miljøtiltak. Dette må vi tro baserer seg på en forståelse av at flat beskatning som moms, bompenger og sigarettavgifter er avgifter som ikke fungerer utjevnede slik progressive skatter gjør det. Skal man bruke flat beskatning som bompenger, må dette tiltaket suppleres av andre omfordelende tiltak hvis det ikke skal slå ut på en sosialt urettferdig måte, slik som for eksempel karbonavgift til fordeling.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

I praksis derimot
Når MDG og resten av byrådet i Oslo skal innføre bompenger i praksis er klasseperspektivet glemt og det som gjenstår er en flat avgift. Konsekvensene av at bompengene nesten dobles i Oslo blir da ett av to: Enten så forsetter de med dårlig råd å kjøre bil, hvilket gjør at de får enda dårligere råd. Eller så slutter de med dårlig råd å kjøre bil, hvilket vil si at de med god råd i større grad får ha veiene for seg selv. Derfor er det ikke særlig overraskende at Ragnhild Ulltveit-Moe (skatteregistret formue 160 millioner kroner) forsvarer bompengene i Minerva under ingressen:

–Det er ikke en menneskerett å få kjøre bil til jobben hver dag. Økt bompengeavgift er et klokt grep fra det sittende byrådet selv om det hisser på seg bilister. Om noe burde prisene vært enda høyere.

Når pisk tar form av økte avgifter så fungerer pisken kun for de menneskene som bryr seg om noen tiere ekstra per dag. Er du rik kjennes ikke pisken i det hele tatt.

LES OGSÅ: Rikingenes egne ord om hvor grufullt det er å være rik

Byrådene lever i en annen økonomisk virkelighet enn folk flest
Ansvarlig for implementeringen av bompengene er byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Nguyen Berg. I 2015 hadde Nguyen Berg en skatteregistret inntekt på rett i underkant av 400.000. I 2016 var steg denne til 1.068.860. Dette er skatteregistret inntekt. Den reelle lønna for en byråd i 2016 i Oslo var på 1.164.794 kroner. I 2017 bevilget de seg en økning på nesten 30.000 kroner til 1.192.822 kroner.

Med sine millionlønninger lever byrådene i Oslo i en helt annen økonomisk hverdag enn den til de fleste andre. Da er det kanskje ikke så rart at man glemmer klasseperspektivet når det skal lages ny politikk.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

43 kommentarer på Dobler bompengene og blir selv millionær – ikke rart om folk blir lei miljøpolitikk

 1. AvatarMatthew Rix Whiting // 2017-10-27 kl 10:52 //

  Denne artikkelen er fullstendig useriøst. Skam!

 2. AvatarKjell Magne Fagerbakke // 2017-10-27 kl 11:13 //

  MDG er dei einaste som har progressive miljøavgifter på programmet. Raudt td har så stor tru på statstyre at dei ikkje vil bruke bompengar. Enten vil dei la fattig og rik stå i same kø eller la staten bygge endå meir ureinande og naturøydande veg. Radikal portal kallar seg miljøvenleg då må det være mogleg å sile ut så svake innlegg som dette. Morten Johannesen kan kome ein tur til Bergen å oppleve stillstanden me har under ApVKrf styre eller få tilbake Oslo H i posisjon. Er det det du vil?

  • Avatarbørre arnold // 2017-10-27 kl 12:17 //

   Det Morten Johansen gjør er å peke på konsekvensene vanlige folk får med MDGs politikk. Det må jo være et tankekors for sosialister om ikke for MDG at bare de rikeste kjører Tesla stort sett.

   • Tesla er ikke den eneste elbilen man kan kjøpe. Og i Oslo er det mulig for mange å reise kollektivt, noe som er billigere enn å ha en hvilken som helst bil.

    • AvatarTomEgilBakke // 2017-10-29 kl 00:04 //

     Kollektiv transport er ikke for oss nordmenn lenger, da den er fylt av den urbane typen «ulv»
     Som gjør livet jævlig for dem som beveger seg utendørs på kveldstid.
     Noe som forsåvidt også støttes av bla mdg..

   • AvatarKjell Magne Fagerbakke // 2017-10-27 kl 22:22 //

    Tankekorset for oss alle er at dei etablerte bilprodusentane har sett klima i klemme fordi dei trudde dei kunne forsetje sitt samarbeid med bigoil. Om sosialistar skal solidaisere seg med desse visar det meir kor lite miljøvenleg sosialismen er, enn usolidarisk politikk frå MDG. Tesla er ein del av løysinga medan dei andre er ein del av problemet. Model 3 er snart på vegen. Den er ingen rikmannsbil. så får me ta kor smart ideen om å bytte ut bil med ein bil ved eit anna høve.

  • Miljøavgifter er ikkje fruktbringande når det handlar um å tena mykje pengar og leva som dei fleste andre i dette forbrukarsamfunnet. Då gjeng det utover dei fattige.

   Innlegget her var so treffande sterkt at mange må svakelegstilla det.

 3. AvatarHal Vard Birkeland // 2017-10-27 kl 11:19 //

  Det er absolutt en relevant kjerne i denne diskusjon, for det er riktig som det blir påpekt at flate avgifter stort sett ikke er noe problem for folk med penger nok, mens det kan svi hardt for folk i den nedre enden av inntektskalaen. Men Møllersen er ufin når han mer enn antyder at det er lønna til Lan Marie Berg som er årsak til hun går inn for flate bompenger. MDG har vel hatt denne politikken – i likhet med med alle(?) andre partier i lang tid – også da hun tjente 400.000. Dette smaker av mobbing av én bestemt politiker, som står utsatt til fordi hun fronter noen tøffe men stort sett helt nødvendige miljøgrep. (Med forbehold om at jeg bor i Bergen, så jeg har ikke all detaljkunnskap.)

  Effektiv miljø- og klimapolitikk er vanskelig å gjøre sosialt rettferdig. De fleste politikere mener at flate avgifter går til gode og tildels sosialt rettferdige formål, og derfor er også de flate avgiftene sosialt rettferdige. Men mannen og dama i gata ser det ikke nødvendigvis slik. Alle avgiftspengene havner faktisk som regel i en felles offentlig binge, så det ligner litt på disse luringene som selger strøm med opphavsgaranti – selv om strømmen tappes fra det samme nettet/reservoaret uansett. Det blir jo et reint teoretisk spørsmål hvilke kronestykker eller kW som går til hvilket formål. Om ei offentlig avgiftskrone brukes til kollektivsatsing, skattekutt for de rike eller nye bombefly er ikke lett å se når du betaler den – og antakelig heller ikke om du ser det fra andre synsvinkler.

  Meg bekjent er kanskje den eneste modellen for miljøavgifter som faktisk er sosialt rettferdig *i seg sjøl*, Karbonavgift til fordeling (eller til folket) – *KAF*, som har vært diskutert på dette nettstedet tidligere. Rødt og MDG går begge inn for KAF, men jeg hører ikke at de snakker om det. MDG har rett nok gjort noe – som forslaget om 5 kroner økning på bensinprisene, direkte refundert til alle innbyggere med et liket beløp til hver, og et forslag i Stortinget om å utrede KAF (som også SV stemte for).

  Naturvernforbundet arrangerer et åpent seminar i Bergen lørdag 2. desember, der den sosiale fordelingen av flat karbonavgift og lik fordeling er ett av temaene, belyst av folk som har forsket på det: https://www.facebook.com/events/543272466004468/

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-10-27 kl 23:15 //

   Selv om jeg har for vane å slenge med leppa på denne sida så er det nok Morten Johansen som må stå til rette for denne artikkelen.

   Lykke til med debatten på lørdag.

  • AvatarKenth Olsen // 2017-10-28 kl 01:12 //

   Hva med behovsprøving av om man skal få lov til å kjøre bil i Oslo ?

  • AvatarFantastan // 2017-10-28 kl 22:04 //

   Lan Marie og resten av MDG er like livsfjerne enten de har millionlønn i det offentlige eller går på trygd (og det er enten/eller). Vanlige arbeidsfolk er de uansett ikke, og trenger ikke forholde seg til livets realiteter.

 4. Hei Morten Johansen!

  Det er ikke Lan som dobler bompengene. Det er vi mange som gjør. Det er ikke Lans avgjørelse alene. Og det er ingen kobling mellom den fastsatte byrådslønnen og bompengene, slik overskriften her kan gi inntrykk av. Her får du mer informasjon: https://www.dagbladet.no/…/bare-tov-a-legge…/68771748

  Jeg siterer «Den siste bompengeøkningen i Oslo er innført som en del av Oslopakke 3. Dette har skjedd:

  Ny revidert avtale ble inngått allerede 5. juni 2016, mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

  Fylkestinget i Akershus var de første til å stemme over avtalen 13. juni 2016. Avtalen ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Bare Frp stemte mot. Alle de andre partiene stemte for. MDG har forøvrig bare tre av 43 representanter i fylkestinget.

  Oslo bystyre stemte over forslaget 22. juni 2016. Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling ble vedtatt, mot 7 stemmer. Frp og Rødt stemte imot, mens resten av partiene stemte for. MDG har 5 av 59 representanter i bystyret.

  Saken ble deretter oversendt regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som 5. april 2017 la frem et forslag til
  Stortingsvedtak i Prop. 86 S (2016 –2017): «Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til
  nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster».

  Proposisjonen ble endelig vedtatt av et enstemmig storting 19. juni 2017. Det ble samtidig stemt over flere tilleggsforslag fra MDG og ett fra Frp, men alle ble nedstemt. MDG hadde én stortingsrepresentant forrige stortingsperiode.»

  Lufta i Oslo er tidvis og stedvis helsefarlig, særlig om vinteren. Det å begrense biltrafikken er det beste tiltaket vi har for å bedre lufta og dermed folkehelsa. Det er flere faktorer som påvirker helse, og dårlig luftkvalitet kan føre både til at sykdommer oppstår og at sykdommer man allerede har forverres. Noen av de sykdommene man allerede har som kan forverres er vanligere blant lavtlønte. Her ser du hvor i Oslo det er mest luftforurensning: https://www.aftenposten.no/…/Her-er-Oslo-omradene-med…

  Hva gjelder utjevningspolitikken vår generelt, er den i stor grad nasjonal, og du finner den i våre årlige alternative statsbudsjetter. Her er fjorårets: https://www.mdg.no/content/uploads/2016/11/Alternativt_statsbudsjett_2017_enkeltsider.pdf

  Vennlig hilsen Marion Godager Tveter, fraksjonsleder for De Grønne i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre

  • AvatarDan Danson // 2017-10-27 kl 18:32 //

   Hun MÅ ikke ruge på pengene hun fikk da. Hun KAN jo gi dem bort til miljøformål, og leve nøkternt på resten.
   Det er akkurat som Ordføreren fra SV som er imot en ordning hun gladelig benytter seg av. Grunnen var: Hun trenger bilen. Hvem andre gjør ikke det liksom.

  • AvatarMorten Johansen // 2017-10-29 kl 14:47 //

   Her var det mye tekst. Er poenget med utlegningen og referansene at MDG egentlig ikke er for bompenger, eller at dere ikke vil ha ansvaret for å ha innført dem? Nå har dere fått makt i Oslo, da burde dere ta ansvar for politikken dere er med på innføre heller enn å vise til de som har makten sammen med dere og de som hadde makten før dere. For øvrig skriver jeg ”Når MDG og resten av byrådet i Oslo skal innføre bompenger i praksis er klasseperspektivet glemt og det som gjenstår er en flat avgift.” Jeg legger med andre ord ikke skylden på Berg alene.

   Du skriver at ”Hva gjelder utjevningspolitikken vår generelt, er den i stor grad nasjonal”. Kanskje en ide å begynne å bry seg om sosial rettferdighet på lokalt nivå også da, hvis dere ikke liker det når noen påpeker at dere innfører politikk som slår ut sosialt skjevt.

   Morten Johansen

 5. AvatarKjell Magne Fagerbakke // 2017-10-27 kl 11:45 //

  Det høyrer og med i historien at etter Lan har betalt skatten sin har ho donert betydlege beløp til MDG-valkampen.

 6. AvatarMerete Røsvik Granlund // 2017-10-27 kl 12:29 //

  Radikal portal: Om de vil støte frå dykk (tidlegare) sympatisørar, er det berre å halde fram slik. Skuffa over at de set så tendensiøse innlegg på trykk. Når vart det eit krav at politikarar frå små, idealistiske parti må seie frå seg den løna folk i tilsvarande posisjonar har for å ha truverd når dei frontar miljøtiltak det er politisk semje om? Finn heller fram forslag til andre og meir effektive miljøtiltak, eller måtar ein kan kompensere usosiale effekter av miljøtiltak på.

  • AvatarIvar Vangen // 2017-10-27 kl 19:43 //

   Det er da vel vitterlig bare å skrive et svar som gjendriver det som framsettes i denne artikkelen? RadikalPortal har aldri snakket med én stemme, men mange. Det er flere hundre folk som har publisert her. Det ville vært fullstendig absurd å forvente at alle disse innleggene skulle falt innafor komfortsonen til samtlige i redaksjonen. For min del håper jeg i alle fall at noen i MDG svarer på dette.

  • Det er jo ikkje gildt å verta påminna dobbeltsyn hjå slike smilande elskalege hyggjelege folk. Ei kvenna som denna ljuva Lan Marie vil ein vanskelegt som ei i kavaleriet åt dei rike og storbrukande, kjenna og godtaka å ruva. Ein kan ikkje landa på det vanda.

   Forøvrigt – eit gamalt norskt ordtøkje: Det goda kvinnahjarta er meisterverket åt Vårherre.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-10-27 kl 23:03 //

   MDG kommer med tilsvar i morgen. Da kommer kanskje noe av det du etterlyser.

   At vi publiserer tekster som går i strid med både hva folk i redaksjonen og våre lesere mener skjer stadig vekk. Det er ikke så rart med tanke på at vi har hatt nærmere 900 forskjellige skribenter. I tillegg er en del av målet med Radikal Portal å skape debatt innad blant venner. Selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, men det mener jeg det er å kritisere politikere som har innvilget seg millionlønn og påståelig fører en usosial politikk.

   M.v.h. redaktør

  • Det er jo tidstypisk at det i praksis ropes på utestenging og sensur når det dukker opp meninger man ikke setter pris på. Om man publiserer meninger som ikke stramt befinner seg innenfor en spesifikk meningskorridor, så støter man altså fra seg sympatisører!

   Som om folk må flykte om de utsettes for andre tanker enn de forventer seg. En fremmed tanke for de fleste av oss, skulle jeg tro. Vi er mer robuste enn som så. Og ikke minst er vi mer interesserte i fruktbar meningsbrytning og debatt enn som så.

   Vi tåler debatt!

   Og meningsmangfold er ikke noe man bør frykte. Tvert imot burde det være mer av det.

   Til saken: er det egentlig «tendensiøst» å forlange en viss sammenheng mellom liv og lære i politikken? Kan man med troverdighet ha utjevningspolitikk høyt på plakaten og samtidig innkassere millionlønn?

   Si ifra seg lønna? Kanskje ikke, men kanskje man kunne forvente at forkjempere for utjevning gikk sterkt ut for å redusere de høye lønningene i politikk og administrasjon. Inkludert sin egen? Det ville jo være utjevning i praksis, og hvorfor ikke starte med seg selv? En nokså nærliggende tanke, skulle en tro…

   Så ingen grunn til å søke tilflukt andre steder på grunn av denne artikkelen, som reiser relevante spørsmål, enten man er enig eller ikke.

  • Avatarola hansen // 2017-11-02 kl 09:10 //

   Disse skjøre snøfnuggene tåler ikke uenighet, da går de et annet sted der alle er enige hele tiden. Selvsagt burde alle politikere kritiseres for både usosiale grep og de vanvittige fordelene de kontinuerlig gir til seg selv.

 7. Avatarerik amalsrud // 2017-10-27 kl 12:56 //

  Veldig bra.

  Et ikke utypisk eksempel er de velbemidlede vest for Oslo får sponset flere hundretusen for en luksubil slik at de kan slippe å ta toget til jobb og heller kjøre gratis inn til sentrum. I sitt eget hurtiggående kjørefelt til og med. Ja og så glemte jeg en liten detalj. Alle vi andre må også være med og spleise på en sinnsyk 40 milliarders E18-utbygging slik at disse matpakkekjørerne kommer seg ENDA fortere til jobb. De som betaler er hu dama som jobber i butikk og har en nøktern bil.

  Man trenger ikke være medlem i Rødt for å være enig i at det trengs en revurdering av elbilpolitikken.

 8. Avatarerik amalsrud // 2017-10-27 kl 13:13 //

  Bompenger er ikke «flat beskatning» siden flat beskatning betyr en fast andel av inntekten. Bompenger(og andre skyhøye avgifter) er mest sammenlignbart med «koppskatt» hvor man betaler samme skatt uavhengig av inntekt. Elbil-incentivene er omvendt fordelingspolitikk og jeg vil tippe at Arbeiderpartiet i Oslo virkelig vi få kjenne det ved neste kommunevalg.

 9. AvatarSteinar Nilsen // 2017-10-27 kl 16:38 //

  Man kan koble bilnummeret opp mot skattelikningen – slik at de med høy inntekt betaler mer enn de med lav inntekt (i bom-passeringspenger).
  Eks.: En med inntekt under 400.000,- betaler kr.15,- pr. passering
  En med inntekt over 1 million betaler kr.150,- pr.passering
  Dette ville vært rettferdig. Ulempen er at alle da har råd til å kjøre slik som før.
  Den egentlige løsningen er vel å satse på kollektiv-trafikken og å fjerne privatbilistenes parkeringsmuligheter. Begge disse er inntektsnøytrale incitament.

  • Avatarøyvind Eikeland // 2017-10-27 kl 19:05 //

   ja det er vel vanskelig å finne det perfekte .. det er jo noen som må levere i barnehager å på trening å det blir fort dyrt for de .
   hadde vi bod i litt varmere strøk så hadde det vært litt letter å flere hadde nok brukt kollektivt mere .

  • AvatarTomEgilBakke // 2017-10-29 kl 00:06 //

   Den egentlige løsningen er vel rett og slett å innse at folk faktisk har betalt for veien flere ganger allerede.
   Vi betaler avgift på absolutt alt, skal da ikke behøve å betale bompenger i tillegg

 10. Avatarøyvind Eikeland // 2017-10-27 kl 17:03 //

  All bompenger/bøte satser burde betales i % sats av hva vi tjene/formue .

 11. AvatarEspen Hansen // 2017-10-27 kl 22:17 //

  Jeg drømte at Land Marie Berg Nguyen plutselig forsvant, dæven for en deilig drøm!

 12. AvatarBottom_Buzzer // 2017-10-28 kl 01:43 //

  Jeg jobber i helsevesenet, bor noen mil sør for Oslo, jobber i Oslo og har barn nord for Oslo. Jeg betaler rundt 30 000 i året i bompenger, noe som fører til at jeg må kjøre langt oftere til jobben for å ta ekstravakter. Jo større bilutgiftene blir, jo mer forurenser jeg.

 13. Dette var en veldig bra artikkel som belyser dobbeltspor i miljøpolitikken.
  Det må være en viss sammenheng mellom liv og lære. Fattige som forbruker minst, skal miljøavgifter ikke gå hardest utover, som du er inne på. For rike betyr ikke en ekstra miljøavgift noe, de greier det fint. Men for fattige kan det bli et problem.

  At miljøvern- og rettferdighetsforkjempere lever like fett som mange andre, holder ikke. Punktum! At slike blir veldig rike uten å gi vekk monnelig av pengene sine til fruktbare tiltak og utjevning, går heller ikke.

  Man kan ikke ha i pose og sekk!

 14. AvatarFinn Erik Bøesen // 2017-10-29 kl 04:22 //

  Lurer på om Ragnhild Ulltveit-Moe hadde forsvart sitt utsagn om at det ikke er en menneskerett å kjøre bil til jobb om staten hadde sagt at du får kjøre, men du får ikke kjøre, og hun hadde vært en av de som ikke fikk?

 15. Er det bare Lan som har bestemt dette? Skulle avgiftene vært tilpasset hver enkelts lønn? Burde Lan få mindre lønn enn andre politikere? Syns dette var et sammensurium av rare påstander, og overrasket over at det kommer på trykk.. Registrerer at dette ser ut som mat for noen nett-troll som ikke sogner til venstresida, for å si det sånn.. 🙂 Forfatteren av dette må gjerne komme med noen forslag til hvordan man kan få reinere luft i Oslo ved hjelp av fordelingspolitikk, hvis det er løsninga. Å trekke inn klasseperspektivet blir for billig. Mange har faktisk ikke råd til å ha bil i det hele tatt, og dersom de hadde hatt råd, hadde luftforurensninga vært enda verre.

 16. AvatarGunnarMeltzer // 2017-12-01 kl 08:51 //

  Greit nok at Lan ikke er helt god, men det er for meg mye være at den feige keiser Johansen fra AP gjemmer seg bak henne, for han er jo den øverste leder i bystyret……..

 17. AvatarLars holmen // 2018-10-12 kl 12:41 //

  Våre politikere er dessverre alt for opptatt av å mele sin egen kake, og fyller egne private lommer med frynsegoder og penger. Ingen politiker burde ha rett til å ha høyere lønn enn f.eks en gjennomsnitts industriarbeider.

  Hva i all verden gjør Lan Marie Nguyen Berg som gjør henne fortjent til lønn på over 1 million i året?

 18. AvatarHelge Refsnes // 2019-11-28 kl 01:26 //

  Er ikke Lan det er noe galt med men de hjernevaska tullingene som stemmer på ho. MDG ble startet når asylene ble stengt og er det mest virkelighetsfjerne partiet på Stortinget. Bra artikkel Morten Johansen.

 19. AvatarOddgeir Skansgård // 2019-11-30 kl 23:22 //

  Hvorfor ikke flytte hele stortinget til Finnmarksvidda og så de utøve sin egen transport og miljøpolitikk der.
  Kanskje de ville få sett virkeligheten fra en annen side,

Kommentarfeltet er lukket.