Med passivt eierskap skal verden plyndres

FOTO: Wikipedia

Oljefondets midler inngår i den evige søken etter land hvor en kan skatte enda litt lavere, komme unna med enda færre miljøreguleringer, og betale arbeiderne enda mindre. Dette er selve dynamikken i kapitalismen.

Isak Lekve
Om Isak Lekve (26 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

Med jevne mellomrom dukker diskusjonen om statlig eierskap opp i offentligheten, og stort sett velger de såkalte ansvarlige politikerne i posisjoner å argumentere for at staten ikke skal blande seg inn i styringen direkte, selv der de har flertall og mulighet, fordi det angivelig vil skremme bort investorer. Resultatene av denne politikken er mange, som at det delkommunale Bergen Kino i strid med byrådets erklærte politikk legger til rette for økt bilisme inn til sentrum, at helstatlige Posten driver sosial dumping i Storbritannia, og at de delstatlige selskapene DNB bidrar til skatteunndragelse, Statoil til regnskoghogst og Telenor til korrupsjon – alt stikk i strid med det som ihvertfall er offisiell norsk politikk.

LES OGSÅ: Fra forvaltning til statlig eid korrupsjon

Oljefondets utbytting
De største verdiene fellesskapet vårt forvalter er likevel den enorme summen som vi har syltet ned i Statens Pensjonsfond Utland – også kalt oljefondet i lystig lag. Dette fondet er i dag verdens største av sin type, og har som overordnet mål å få størst mulig avkastning av de investerte kronene. Riktignok gjøres det noen unntak for spesielt kontroversielle investeringsobjekter om det bare blir bråk nok her hjemme – kull er vel det mest kjente eksempelet – men i all hovedsak står profitt over moral i forvaltningen av fondet. Slik det med nødvendighet nesten må være når vi velger å sende pengene på børs for passiv forøkelse heller enn å jobbe målrettet med for eksempel å lette overgangen til grønn energi eller noe annet verdifullt og menneskevennlig.

Dermed inngår fondets midler i den evige søken etter land hvor en bare kan skatte enda litt lavere, komme unna med enda litt færre miljøreguleringer, og betale arbeiderne enda litt mindre. Dette er selve dynamikken i kapitalismen, men den norske staten – oss! – er i kraft av de enorme summene som forvaltes blant de absolutt største synderne her i den negative konkurransen mellom land for å redusere lønninger, skatter og reguleringer. Alt for å tiltrekke seg investorer. Som oljefondet. Godt hjulpet av de som står på talerstolen her hjemme og skryter av det gjennomregulerte systemet vi kaller «den norske modellen», et system en gjennom sine største maktmidler i ens enorme verdier samtidig gjør sitt beste for å undergrave.

LES OGSÅ: Det greske vannet er solgt

47 millarder norske kroner i okkupasjonen
Rent groteskt blir det når vi ser hvordan oljefondet faktisk står for enorme investeringer i ulovlige (men, vil nok noen kunne peke på, meget lukrative) israelske bosetninger på den palestinske vestbredden. Her har visstnok Norge investert beskjedne 47 milliarder kroner – eller om lag 40% mer enn hele bistandsbudsjettet (du vet, det som blant annet dekker noen «nærområder» i samme region). I en folkerettsstridig okkupasjon som er inne i sitt femtiende år, hvor mennesker blir systematisk forfordelt etter hvem deres foreldre er og hvor de kommer fra. Hvor et sett foreldre gir deg rett til land, stemmerett og beskyttelse, og et annet knapt nok gir deg noen rettigheter overhodet. Denne okkupasjonen er internasjonalt fordømt – også her hjemme – og selvsagt kunne og burde vi ha utgjort en forskjell. Men på noen kontorer i Norges Bank kan nok de vise herrer peke på de generelle retningslinjer gitt av politikere redd for å ødelegge tilliten til fondet som en langsiktig investor. Mens nevnte politikere sover videre for virkningene for virkeligheten. Eller gjør de?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.