Norske pensjoner blir feite på Israels krigsforbrytelser

Et par på Gaza har blitt hjemløse etter Israels bombardementer. Foto: Physicians for Human Rights

Vi må kreve at våre pensjoner ikke investeres i okkupasjon og terror. Oljefondet må trekke seg ut av israelske investeringer.

Anders Evenstuen
Om Anders Evenstuen (11 artikler)
Anders Evenstuen er barnehagelærer, har vært leder for LO Hallingdal og Ringerike og faglig leder i Rødt. Han blogger på http://andersevenstuen.blogspot.no

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, er ikke lenger profitør på landminer. De profiterer heller ikke lenger på rasering av regnskog for produksjon av palmeolje, og det skulle bare mangle. Egentlig skulle vi tro de hadde lært. Men det ser ikke slik ut, heller har de gått fra vondt til verre.

Det er nå avdekket at pensjonsfondet er djupt inne som aksjonærer i israelske banker. Israelske banker igjen er djupt inne i finansiering og tilrettelegging av Israels nybyggere og kolonister i okkupert Palestina. Det er en krigsforbrytelse å bosette okkupantens befolkning på okkupert palestinsk land i Vestbredden og Jerusalem for å fordrive palestinske familier. Dermed blir norske pensjoner betalt av profitten fra Israels etniske rensking av det palestinske folket.

LES OGSÅ: Israel 70 år med etnisk rensing

Checkpoint på Gaza. Foto: Mohamed Mosleh

Når pensjonsfondet henter profitt fra aksjeposter verdt 200 milliarder i israelske banker henter de profitt fra ulovlige kolonister på okkupert land. De henter profitt fra bankene som gjør israelske nybyggere i stand til å rasere palestinernes oliventrærgårder og ødelegge deres levebrød. De profiterer på banker som finansierer Israels apartheidnettverk av veier som er kun for israelere gjennom landet Israel stjal fra Palestina.

Pensjonsfondet profiterer på en bevisst politikk som går fra massakrene på palestinere for 70 år siden og til dagens tusener av palestinske barn i israelske fengsler. En planmessig utsulting og rasering av palestinerne på Gaza samt kollektive avstraffelser av hele palestinske familier fra Israel mot folk som kjemper mot deres okkupasjon av Palestina. Avstraffelsen foregår gjerne ved å kjøre en bulldoser gjennom palestinernes hus, og er selvfølgelig ikke annet enn reinspikka terror fra okkupanten.

LES OGSÅ: 70 år med palestinsk katastrofe — massakrene på Gaza markerer fortsettelsen

Palestinsk hverdag ved et checkpoint drevet av den israelske hæren. Foto: Mohamed Mosleh

Denne krigsprofiteringa fra pensjonsfondet må det bli slutt på. Min pensjon skal ikke flyte i palestinsk blod. Når pensjonsfondet blir konfrontert med dette er svaret tåkete og ullent. Jeg kan vel garantere at svaret ikke hadde vært tåkete og ullent om vi bytter ut Israel med Russland og Palestina med Krimhalvøya. Vi må kreve at våre pensjoner ikke investeres i okkupasjon og terror. Derfor må vi kreve at pensjonsfondet umiddelbart trekker seg ut av okkupanten Israels banker.

Når det gjelder okkupantene som Israel har planta på okkupert jord må vi kreve at de forsvinner på hue ut av landet de har stjælt fra palestinerne, og at de kommer seg innafor sine egne grenser.

Foto: Mohamed Mosleh

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned