oljefondet

Med passivt eierskap skal verden plyndres

2017-03-16 // 3 kommentarer

Oljefondets midler inngår i den evige søken etter land hvor en kan skatte enda litt lavere, komme unna med enda færre miljøreguleringer, og betale arbeiderne enda [...]

Det greske vannet er solgt

2015-09-04 // 26 kommentarer

En lekkasje viser at troikaen presset Hellas til å privatisere vannet. Det norske oljefondet slutter seg til storselskapet Nestlé sin agenda om å gjøre profitt på [...]

Nei til et uetisk oljefond

2015-04-21 // 0 kommentarer

Hva hjelper det om Norge sitter på en pengehaug, hvis vi samtidig bidrar til naturkatastrofer, klimaforandring og miljøødeleggelse? Vi kan ikke sikre vår fremtid gjennom [...]

Oljefondet under oppsyn

2014-02-15 // 0 kommentarer

  Oljefondet utgjør trolig den største muligheten Norge har til å påvirke miljø- og klimaspørsmål. Det bør holdes under strengt [...]