Undergraver Fremskrittspartiet tilliten til demokratiet?

Siv Jensen. Foto: Rune Kongro/Finansdepartementet

Hvem påfører velferdssamfunnet størst skade? Siv Jensen og Sylvi Listhaug eller Mahad Adib Mahamud?

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Noen har «svindlet seg til statsborgerskap» sier Fremskrittspartiets Stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann, Mayzar Keshvari, til politisk kvarter NRK. Bakgrunnen for debatten er medieoppslagene knyttet til personen Mahad Adib Mahamud, som har mistet sitt statsborgerskap, angivelig for å ha «løyet» på sitt opprinnelsesland.

Hva med Stortingsrepresentantene i Fremskrittspartiet som «lyver» og har «svindlet seg til politiske posisjoner og makt i det norske demokratiet»?

LES OGSÅ: Politikernes forakt for folket

Bomfritt Norge med Frp
Det er dokumentert og festet på tape at «Fremskrittspartiet garanterte en bomfritt Norge fra 01.01.2013». Fremskrittspartiet skulle ikke gå i regjering om ikke dette løftet ble innfridd ble det sagt. Ifølge partileder Siv Jensen skulle det stå en skilt på hver bomstasjon i Norge med påskrift «bomfritt så lenge Fremskrittspartiet er i regjering».

Fremskrittspartiet garanterte videre at «de Stortingsrepresentantene som ikke overholdt løftet om bomfritt Norge, skulle ekskluderes fra partiet» (Bård Hoksrud). Her har ikke Fremskrittspartiet «løyet» bare en gang – men (minst) tre ganger på én og samme sak. Det var før Stortingsvalget.

LES OGSÅ: Ei historie om to menn og ein rettsstat

Kan personer under kriminell lavalder straffes for påstand om løgn?
Da Mahad Adib Mahamud kom til Norge for 17 år siden, var 14 år gammel. Altså under den kriminelle lavalder. Det er ikke dokumentert, eller slått fast ved dom, at Mahad Adib Mahamud har løyet. Og selv om det skulle vise seg at Mahad Adib Mahamud som 14-åring har snakket usant om sin opprinnelse, så kan det være at han er blitt instruert av bakmenn om hva han skulle si til myndighetene. Uansett vil være uriktig å straffe gjerning begått av et barn.

Mahad Adib Mahamud har gjort det Fremskrittspartiet og det norske samfunnet forlanger av asylanter og innvandrere som kommer til Norge – han har lært seg norsk, har tatt en utdannelse, er i jobb og tilpasset seg her i Norge.

LES OGSÅ av Jørund Hassel: Beklagelse av tariffknusing holder ikke, Støre. Du må gjøre noe!

Innvandrere og velferdsstaten
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har gitt uttrykk for at antall innvandrere/asylsøkere utgjør en trussel for velferdsstaten – og hun uttrykker frykt ved å skyve egne barns velferd foran seg. Listhaug står hardt på at har man «løyet» for myndigheter på oppholdsgrunnlaget så skal de vises ut av landet. Hva er de største truslene mot velferdsstaten? Er ikke det de som forsøker å ødelegge den?

Når skal Margaret Eckbo (Fremskrittspartiet) og Sylvi Listhaug bli heftet for skandalen med eldreboliger i Oslo – som kostet samfunnet 25 millioner kroner. Når skal Sylvi Listhaug bli heftet for arbeidsmiljøkriminaliteten ved Ammerudhellinga sykehjem (Adecco-skandalen) i 2011? Dette fra hennes tid som eldrebyråd i Oslo. Når skal Sylvi Listhaug bli heftet for milliardene som er gått til tomme asylmottak fordi hun ikke har kontroll med hva hun driver med?

Hvem påfører velferdssamfunnet størst skade? Sylvi Listhaug eller Mahad Adib Mahamud?

Når politikere «lyver» kalles det politikk. Når presteskap/ kristne «lyver» kalles det for «en lignelse». Når rike «lyver» reddes de som regel av brorskapsordener, kameraderi og klassejus. Når arbeidstakere, trygdede og fattige «lyver» medfører det straff i en eller annen form. Dette er i seg selv en trussel mot rettssikkerheten og rettsstaten er min påstand – at ikke alle er like for loven.

Politikere med rett til å lyve?
I 2008 gav stortingsrepresentantene seg selv lov til «lyve». Det har Fremskrittspartiet virkelig greid å benytte seg av. Før 2008 inneholdt straffeloven en bestemmelse om at løftebrudd fra politikere kunne straffes med inntil ett og et halvt år i fengsel (tidligere § 105 i straffeloven). Etter 2008 er det fullt lovlig for politikere og deres partier å lyve, det vil si komme med valgløfter som de ikke holder i løpet av valgperioden, i den hensikt å bli valgt.

Av hensyn til tilliten til politikere og demokratiet, har Fremskrittspartiet i særdeleshet vist oss at man bør innføre sanksjonsmidler mot politikere og partier som lyver, eller forsøker seg på tomme valgløfter i den hensikt å bløffe seg til makt? Eksempelvis med fengselsstraff og/eller permanent utestenging fra politikken? Her må det være slik at partiets lederskap i tilfelle hefter på vegne av partiet og partiets program.

Alternativet er av vi utvikler et anarki, protestvalg, og andre former som ikke tjener demokratiet og behovet for å opprettholde et velorganisert samfunn.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Undergraver Fremskrittspartiet tilliten til demokratiet?

 1. AvatarCartmenez // 2017-01-19 kl 02:19 //

  Jeg forstår ikke hvorfor man fortsetter å late som en løgn er en løgn uansett hvem man sier det til. Det er selvsagt forskjell på om man evt lyver til NAV/Staten/Politiet og om man evt lyver på TV eller til folket. Det første er muligens straffbart det andre ikke.
  Det er jo ikke en moralsk diskusjon om løgn det er en diskusjon rundt en løgn som evt. er straffbar.

 2. AvatarArveKaspersen // 2017-01-20 kl 13:26 //

  Her settes totalt forskjellige problemstillinger opp mot hverandre. En typisk stråmannsargumentasjon.

  Ber derfor skribenten om å spole tilbake og starte på nytt: ta for deg asylpolitikken og et vedtak som ble fattet av et samlet Storting i 2004.

 3. FRP er ingen trussel mot demokratiet, det er faktisk et demokratisk parti i motsetning til » isme» partiene. Skal en ha demokrati må det være for alle og ikke bare for enkelte grupper. Nord Korea kaller seg også et demokrati, så lenge du er enig med stor leder er det greit, i motsatt fall blir du skutt!

 4. Kjære Jørund,

  jeg har ingenting imot deg som person og respekterer dine meninger.
  Jeg synes likevel at det du skriver på Radikal Portal ofte bærer preg av dårlig research.

  La oss ta Mahad-saken som eksempel.
  Jeg vil oppfordre deg (og alle andre interesserte) til å lese følgende veldokumenterte innlegg på hvorfor det du skriver rett og slett er tull:

  http://carlbore.blogg.no/1489451049_fake_news_i_mahadsaken.html

  Jeg har skjønt du ikke liker FrP. Det er greit nok. Det er mye i politikken deres jeg også er uenig med. Men når det du skriver er beviselig feil mister du all kredibilitet. det gjelder flere av innleggene dine.

Kommentarfeltet er lukket.