Hvor ble det av debatten om hjelpetiltak for sexarbeidere?

Etter den siste tidens heftige diskusjoner om 8. mars, feminisme og om man er for eller mot sexkjøpsloven, er det en debatt jeg har savnet. Hvor ble det av debatten om hjelpetiltak for prostituerte?  

Aud Jektvik
Om Aud Jektvik (3 artikler)
Aud Jektvik er sosionomstudent og planlegger en master i sexologi. Jektvik er aktiv i Venstre og Norges Venstrekvinnelag.

Det virker som om alle fra ytterste venstre til ytterste høyre er enige om at det må satses på hjelpetiltak. Så hvorfor skjer det ingenting? Ikke alle kan velge seg ut av prostitusjon, selv om de ønsker det på grunn av tvang, økonomi eller livssituasjonen ellers. Noen ønsker ikke å slutte fordi det er det beste alternativet de har eller at de trives. Hvis det hele tiden kun skal være fokus på å få mennesker ut av prostitusjon (også for den minoriteten som vil være der) og ikke på hjelpetiltakene, får alle en vanskeligere hverdag. Vi kan jobbe med forebygging og gi de som ønsker det muligheter til å komme seg ut, samtidig som vi har gode hjelpetiltak for de som er aktive i prostitusjon.

Det fins gode hjelpetiltak

Det finnes allerede noen gode hjelpetiltak, særlig i de store byene. ROSA er en landsdekkende organisasjon som tilbyr bistand og beskyttelse for kvinner utsatt for menneskehandel. Kirkens bymisjon finnes i flere byer og tilbyr blant annet akuttovernatting for kvinner, bolig, arbeidskvalifiserende tiltak, veiledning og omsorgstiltak for både kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

LES OGSÅ: Ikke min feminisme – Jaquessons utspill snevrer inn kvinnebevegelsen

I Oslo har man blant annet Pro Sentret som har status som et nasjonalt kompetansesenter. Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. De tilbyr blant annet drop-in helsehjelp, har oppsøkende virksomhet og fokus på forebyggende arbeid.

Pro Sentret gjør en viktig jobb

En av utfordringene med å lage og få økonomisk støtte til hjelpeprosjekter er at mange mener at det bare er tiltak som hjelper folk ut av prostitusjon som skal få støtte, mens andre vil støtte alle tiltak. Fordi Pro Sentret har uttalt seg kritisk om sexkjøpsloven og tilbyr hjelp uten å kreve at mottagerne skal slutte å prostituere seg, mener noen at de burde miste støtten sin. Det er jeg helt uenig i. De tilbyr hjelp uavhengig av om man er aktiv i prostitusjon og ikke ønsker å slutte, om man er ute av prostitusjonen eller ønsker å komme seg ut. De setter brukerne i sentrum og har tilbud som er svært viktige for dem det gjelder. Er ikke det viktigste at de som skal motta hjelpen er fornøyde?

Prostituerte er ikke like

Prostituerte er ikke en homogen gruppe. Når man snakker om prostituerte, ser mange kun for seg en ung kvinne, kanskje fra et østeuropeisk land, uten utdanning og gjerne en rusmisbruker. Men prostituerte er like forskjellige som alle andre, og vi må tilpasse hjelpetiltakene til deres behov i stedet for å rette dem kun mot enkelte “verdige” grupper. For eksempel er det både kvinner, menn og transpersoner som selger sex.

Bekjemp fattigdommen først og fremst

Jeg vil nevne en del hjelpetiltak som jeg håper det vil bli satset på. Først på lista er generell fattigdomsbekjempelse. Fordi mange blir tvunget til å selge sex for å ha noe å leve av, ønsker jeg at vi skal legge vekt på fattigdomsbekjempelse og mulighet til utdanning for alle. Hvis man også har et sikkerhetsnett i form av et velfungerende og rettferdig trygdesystem vil mange slippe å prostituere seg. Dette systemet må være lett tilgjengelig og brukervennlig, slik at mennesker ikke faller utenfor kun fordi de ikke klarer å finne hjelpen de har krav på.

LES OGSÅ: Å kalle en pikk for en pikk

Prostituerte er overrepresenterte i russtatistikken. Noen misbrukte stoff før de begynte å selge sex og prostituerer seg for å finansiere rusbruken sin, og noen bruker rus som en form for virkelighetsflukt eller selvmedisinering. For de som vil slutte med rus er det viktig at det finnes gode avrusningstilbud hvor man får hjelp raskt.

Stopp trakasseringen

Vi kan gi personer som har status som offer for menneskehandel en ubetinget rett til opphold, samt at barn de måtte ha i hjemlandet får det. For at mennesker som er utsatte for trafficking skal våge å vitne mot bakmenn, er det viktig at de blir beskyttet i etterkant. Jeg vil også si at politiets håndheving av sexkjøpsloven er problematisk. At mennesker som selger sex føler seg trakassert, forfulgt, blir fratatt kondomer og blir kastet ut av leilighetene sine er uakseptabelt. Dette bør vi gjøre noe med

Juridisk hjelp nødvendig

Andre tilbud kan være enkel tilgang på (gratis) kondomer og glidemiddel, lavterskeltilbud med rådgivnings- eller samtaletjeneste og billig eller gratis overnatting ved behov.

Et annet viktig tilbud kan være gjeldsrådgivning. Mange har problemer med både formell og uformell gjeldsbyrde. Man kunne for eksempel styrke tilgangen til juridisk rådgivning i regi av PION. Mange vil også ha nytte av rådgivning når det gjelder skatt og skjønnsligning.

Stigmaet hefter ved

Jeg skulle også ønske at vi kunne fjerne stigmaet ved å være prostituert. Mange opplever å bli utsatt for vold, voldtekt eller andre traumatiske opplevelser, men kvier seg for å søke hjelp fordi de opplever å ikke bli tatt på alvor av politiet eller andre hjelpeinstanser. Noen vil ut av prostitusjon, men vet at det å ha et hull i CVen vil bli et forklaringsproblem når de skal finne en ny jobb. Dessverre tror jeg ikke vi får fjernet fordommene folk har mot prostituerte med det første.

Hva med sexkjøpsloven

Moralsk sett har jeg ingen problemer med salg av sex. Det handler om retten til å bestemme over egen kropp. På mange måter skulle jeg ønske at man kunne gjøre det lovlig og regulere det. Slik som ting er nå, er jeg likevel for å beholde sexkjøpsloven slik den er, for å beskytte de som blir utnyttet, tvunget eller utsatt for menneskehandel. Kunne etterspørselen blitt dekket med «frivillige» sexarbeidere hadde det ikke vært noe problem, men slik er det ikke i dag (og det er det heller ikke i land hvor det er lovlig å kjøpe sex).

LES OGSÅ: Feminismens plass på venstresiden

Jeg setter frivillig i hermetegn fordi dette med frivillighet og samtykke er litt vanskelig å definere. Er det frivillig om hen ikke har noen andre muligheter til å skaffe seg inntekt? Er det frivillig hvis man er blitt avhengig av pengene? Er det 100 prosent samtykkende hvis maktbalansen forskyves ved at noen tilbyr penger for noe hen i utgangspunktet ikke ønsket å gjøre? Osv…

Øk støtten til hjelpetiltak

Jeg håper vi kan skape en bred, tverrpolitisk enighet om å lage flere hjelpetiltak for prostituerte. Jeg vil også gjerne øke støtten til Pro Sentret, ROSA og andre gode tiltak vi har i dag. Vi må ha gode tilbud både til de som ønsker seg ut av prostitusjon, og for å gjøre hverdagen lettere for de som ønsker å fortsette.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Hvor ble det av debatten om hjelpetiltak for sexarbeidere?

  1. AvatarLIberty and freedom // 2016-02-26 kl 15:30 //

    «Hvis man også har et sikkerhetsnett i form av et velfungerende og rettferdig trygdesystem vil mange slippe å prostituere seg. Dette systemet må være lett tilgjengelig og brukervennlig, slik at mennesker ikke faller utenfor kun fordi de ikke klarer å finne hjelpen de har krav på.»

    – Allerede her mister du meg. Man skal ikke gi all verdens kvinner fra øst-blokk land osv trygderettigheter i Norge fordi de har kommet hit for å prostituere seg til livets opphold og btw. Grunnen til at det ikke er noe særlig til hjelpetiltak er fordi det rett og slett ikke er prioritert over andre ganske viktige ting i samfunnet som folk skriker og gnåler om hver dag… Det finnes bare så og så mye penger å fordele på budsjettpostene.

Kommentarfeltet er lukket.