Oslo MdG går mot eget byråd og for byøkologisk kulturkvartal i Hausmannskvartalet

Foto: Tore Sætre, Wikimedia Commons

Miljøpartiets representanter i Oslo talte eget byråd midt imot da de stemte for løsninga beboerne i kvartalet har lagt opp til, mot salg av området til boligkapitalister.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

«Byøkologisk kulturkvartal i Hauskvartalet må realiseres» var den utvetydige tittelen på resolusjonen som lørdag 13. februar ble reist på årsmøtet til MdG’s lokallag for hovedstaden. Forslaget ble stemt gjennom og ubekreftede meldinger sier at 100 stemte for og kun fire imot, noe som understreker vedtakets klarhet.

Hasteresolusjonen var den aller første saken som ble stemt over på årsmøtet til Miljøpartiet de Grønne i Oslo og utgjør hittil siste kapittel i føljetongen om framtida til Kulturhuset Hausmania og Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel.

LES OGSÅ: Hausmannskvartalet kunne blitt et fantastisk pilotprosjekt

Stopp salget
«Veien videre for Hauskvartalet er ennå ikke behandlet av bystyret. Oslo kommune har brukt store ressurser på å regulere kvartalet, nå bør man sikre at intensjonene virkeliggjøres», heter det i resolusjonen som lørdag ble stemt gjennom. Der vektlegges reguleringstiltaket fra 2008 som sier at området reguleres til «byøkologisk kulturkvartal», noe resolusjonen hevder ikke har blitt tatt hensyn til i salget av eiendommen. Det var det forrige byrådet som la til rette for denne prosessen og det planlegges gjennomført av det sittende, på tross av at det er MdG, sammen med SV og Ap som har tatt over styringa.

I de tre punktene som listes opp på slutten av resolusjonen slås det fast at MdG Oslo vil stoppe salget, og om salget ikke trekkes ønskes det at «behandlingen av Hauskvartalet utsettes slik at byrådet og bystyret får bedre tid til å sette seg inn i saken og vurdere hvordan kommunen kan sikre en realisering av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i tråd med intensjonene fra reguleringen». Om et salg ikke kan motvirkes vil partiets oslograsrot gå for et tredje alternativ: «at kjøper legger til rette for alternative boformer, og at man sikrer reell brukermedvirkning gjennom hele prosessen» i henhold til reguleringsplanen.

— Vi er veldig glade for støtten og engasjementet fra bydelene og medlemmene i Miljøpartiet de Grønne. Desverre er det for sent for det tredje alternativet. Det er lagt for sterke premisser i taksten, og utbyggers planer for gjennomføring, til at det er mulig å sikre brukermedvirkning gjennom hele prosessen, sier Ole Pedersen, en av ildsjelene for det byøkologiske alternativet, til Radikal Portal.

— Vi er en privat utvikler, vi kjøper ikke dette for å ta vare på dem som bor der i dag, har eier og sjef i Urbanium AS ved en tidligere anledning uttalt til Osloby.

På tross av skepsis til salgsplanene før valget fra Rødt, MdG, SV og Ap er det kun førstnevnte som har fulgt opp motstanden i bystyret og for de tre sistnevnte i byrådet. I oktober i fjor stoppet byrådet salgsprosessen midlertidig, men har seinere innstilt på salg som samsvarer med planen til deres forgjengere i høyrebyrådet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Oslo MdG går mot eget byråd og for byøkologisk kulturkvartal i Hausmannskvartalet

 1. AvatarKristian Vea // 2016-02-14 kl 12:15 //

  Hei Radikal Portal / Joakim Møllersen

  Vil presisere noen ting. Først en detalj: Dette var årsmøtet til Oslo MDG, ikke landsmøtet til MDG. 🙂

  Resolusjonen markerte en klar støtte – den ble ikke enstemmig vedtatt, men det var ikke langt unna – til det medvirkningsarbeidet som er gjort gjennom de siste årene og til intensjonene i reguleringsplanen, og en klar motstand mot salg. Det den derimot ikke gjorde var å eksplisitt støtte noen konkret løsning. Her gjenstår det fortsatt mye arbeid for å videreutvikle og realisere de løsningsskissene man har på bordet i dag, og man må fortsatt være innstilt på å gi og ta. Det viktige i denne omgang var å markere en motstand mot et salg vi mener gjør det betydelig vanskeligere, på grensen til usannsynlig, å realisere intensjonene i reguleringsplanen om Hauskvartalet som et innovativt byøkologisk kulturkvartal forankret i mennesker, kultur og økologi før økonomi – ikke omvendt.

  Så vil jeg si noe helt kort om det tredje punktet. Nå jobber vi for å få AP og SV med på en snuoperasjon, og vi kan gjøre det med et klokkeklart mandat fra årsmøtet. Det mest sannsynlige utfallet er likevel at salget blir gjennomført. Derfor var det viktig å gjøre resolusjonen operativ og relevant også ved et salg, og det gjør det tredje punktet ved å kraftig skru opp forventningene til Urbanium AS og til hvordan Oslo kommune skal følge opp.

  Resolusjonen ikke er en mistillitserklæring mot Hanna E. Marcussen som byråd for byutvikling. Mange blant oss ble utrolig skuffet over byrådens veivalg i denne saken, og årsmøtet viste tydelig at hun ikke hadde partiet med seg i dette. Samtidig er byråden i tillegg til å sikre god byutvikling også ansvarlig for å ivareta samarbeidserklæringen med de andre partiene og kommunens økonomi. De andre partiene (SV og AP) jobbet heller ikke Hausmania inn i sine valgprogrammer, og Hausmania er ikke nevnt i samarbeidserklæringen.

  Her må alle som har engasjert seg politisk for Hauskvartalet de siste årene se på hvorfor det er slik. Dette er viktige føringer for en byråd, og selv om jeg er knakende uenig med henne og mener man burde prioritert annerledes har jeg respekt for at dette, sammen med andre sider ved saken, gjør at byråden landet på en annen løsning. Jeg har full tillit til Hanna. Hun er rett person på rett plass, og jeg gleder meg til å se hvordan hun utvikler sin byrådsplass, sine etater og Oslo by i årene som kommer.

  Nå kjemper vi videre, og er glade for at vi har fått etablert en god dialog med byråden, med de andre partiene både på løkka, i de andre sentrumsbydelene og på rådhuset, og med miljøet i Hauskvartalet. Men la det være helt klart: Dette klarer vi ikke å snu uten de andre partiene. Her kan alle Hausmanias venner i AP og SV hjelpe oss ved å oppfordre sine partier til å se på saken – be dem gjerne ta kontakt med oss!

  Med vennlig hilsen
  Kristian Vea
  Leder i byutviklingskomiteen i bydel Grünerløkka (MDG)

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-02-14 kl 12:38 //

   Hei Kristian!
   Beklager feil. Her har det gått litt fort i svingene og jeg har både referert til møtet som et årsmøte og et landsmøte (for et lokallag som jo er ganske selvmotsigende). Jeg korrigerer umiddelbart.

   Takk for innspill. Vi fortsetter å følge utviklingen.
   Vet du forresten hva tallene for voteringen blei? Klarte ikke å finne det på nettsidene deres og spurte noen bekjente fra partiet, men de hadde ikke vært til stede.

   • AvatarKristian Vea // 2016-02-14 kl 13:41 //

    🙂

    Det finnes ikke tall for voteringen. Det var et overveldende flertall, og ordstyrerbordet så ikke behov for telling.

    Kristian

Kommentarfeltet er lukket.