Kommunen vil selge Hauskvartalet til omstridt eiendomsspekulant – beboere svært kritiske

Foto: Håkon Sønderland

Oslo kommune går inn for å selge Hausmaniakvartalet til eiendomsinvestor Espen A. Pay og Urbanium. Beboerne i Hausmannsgate 40 er svært kritiske til salget.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger, Ingrid Kvamme Fredriksen og Kristian Jørgensen

Hausmannskvartalet i Oslo har vært omstridt og til dels neglisjert av Oslo kommune. Tirsdag ble det kjent gjennom hjemmesiden til SV-politiker Ivar Johansen at kommunen har funnet en kjøper til eiendommene. Til tross for at salgsdokumentene er hemmeligstemplet, og salget foreløpig ikke godkjent av bystyret, kommer det fram at kommunens byråkrater vil selge til eiendomsmagnaten Espen A. Pay og hans firma Urbanium.

Særlig salget av Hausmanngate 40, også kjent som Vestbredden, er kontroversielt, og har allerede blitt forsøkt stoppet av et innbyggerinitiativ. Etter en lang salgsprosess, der flere interessenter har vært inne i bildet, frykter beboerne nå for fremtiden for det kreative bofellesskapet.

LES OGSÅ: Byrådet vil ikke dele opp Hausmania-salget

— Vi er veldig kritiske til selskapet som kommunen vil selge til. Dette ikke minst på bakgrunn av ting vi har funnet om deres tidligere prosjekter på nettet, sier beboer Torgeir Gabba Gabrielsen til Radikal Portal.

Han viser spesielt til tidligere prosjekter Urbanium har gjennomført i St. Hallvards gate og Sørenga. I tillegg er han tvilende til om Urbaniums forretningsmodell vil kunne passe inn et sted som Hausmannskvartalet.

— At selskapet skal involvere seg i et prosjekt som er veldig styrt av idealisme, hvor deres motivasjon helt tydelig er å tjene penger, er vi veldig skeptiske til.

Eiendomsspekulant med brokete fortid
Eier og daglig leder i Urbanium, Espen A. Pay, er ingen ukjent størrelse på eiendomsmarkedet i Oslo. Han har tidligere vært involvert i en rekke høyt profilerte eiendomsoppkjøp, og eier gjennom sine ulike selskaper, blant annet store deler av eiendomsmassen på Sørenga. Pay ble ufrivillig kjent da han midt i Sørenga-salget i 2008 gikk fra å være administrerende direktør i det kommunale HAV Eiendom, som stod for salget av eiendommene, til å bli daglig leder i utviklingsselskapet Sørenga Utvikling. Den gang var det mange som stusset over hvordan en slik rolleblanding kunne være mulig.

— Jeg er sjokkert! Dette skal jo ikke være mulig. Det mildeste man kan si er at dette er uryddig. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette må få etterspill. Vi vil uansett forfølge dette til selger, sa Stein Haugbro i Scandinavian Property Development til Dagens Næringsliv den gang.

Det var mange som den gang antydet både innsidehandel av eiendom og urent spill, men verken kommunen eller andre foretok noen undersøkelser i saken. Selv hevdet Pay han ikke hadde gjort noe galt.

Også senere har det tydelig vært nære bånd mellom Pay og eiendomsforvalterne i Oslo kommune. En rekke av prosjektene Urbanium har satt i gang har nær tilknytning til eiendommer kjøpt fra Oslo kommune.

En overkjørende prosess
Beboerne i Hausmanns gate 40 har tidligere blitt anerkjent som brukere av huset og har vært med å utforme reguleringsplanen for Hausmannskvartalet. I salgsdokumentene blir de nå omtalt som okkupanter. De er skuffet over prosessen forut for salget og mener den langt ifra har vært preget av idealene om demokrati og brukermedvirkning, som er sentrale i reguleringsplanen.

— Vi er ikke veldig overrasket over måten man har jobbet på eller hvem som til slutt fikk tilslag på budet. Men vi er veldig skuffet over at resultatet ble som det ble.

Han sier beboerne vil jobbe videre med prosjektet i Hausmannsgate 40, i tråd med reguleringsplanen.

— Så får vi se hva politikerne bestemmer seg for og om et eventuelt samarbeid er mulig.

Aller helst ønsker de at hele saken skal bli tatt opp på nytt.

–Når slike prosjekter blir vedtatt må det være et krav at politikerne har satt seg ordentlig inn i saken og hva den innebærer, sier Gabrielsen.

Gabrielsen og de andre beboerne på Vestbredden opplever at salget har blitt forsøkt presset igjennom fra begynnelsen av, og at politikerne har hatt lite kunnskap om hva de har vedtatt. Beboerne frykter nå at saken om salget vil bli lagt frem for bystyret kort tid før salget skal vedtas. I så fall vil politikerne vil ha liten mulighet til å sette seg inn i detaljene, og dermed si ja til salget på sviktende grunnlag.

LES OGSÅ: Hausmania-kvartalet kan bli økologisk oase

Lover brukermedvirkning
Skulle salget bli vedtatt har Urbanium lovet at brukere og beboere i kvartalet, med henvisning til føringene i reguleringsplanen for byggene, skal tas med på råd i forhold til utviklingen av det nye kvartalet. Dette er løfter Gabrielsen og resten av beboerne er usikre på om kommer til å bli gjennomført. Inntil nå har Vestbredden blitt overkjørt i prosessen, mener han.

— I følge reguleringsplanen skal det være et samarbeid som er forankret i Lokal Agenda 21, men det er bare tomme ord. Når vi spør kommunen og kommer med forslag blir det avfeid gang på gang. Det er fine ord som ikke betyr noen ting. Alle forslag blir stoppet av kommunen. Det er det motsatte av samarbeid.

Gabrielsen er særlig skeptisk til at Urbanium planlegger å outsource tilrettelegging og samarbeid med brukerne av Hausmannskvartalet, og foreslår flere ulike samarbeidspartnere. Denne prosessen vil først begynne etter at salget eventuelt blir godkjent av bystyret. Dermed er det lite grunnlag for å si noe om idealet om brukermedvirkning vil bli fulgt opp på en god måte.

Urbanium selv hevder brukermedvirkningen er en viktig del av prosjektet for dem. De skriver i et brev til eiendoms- og byfornyelsesetaten, som står for salget, at man vil gjøre alt for å legge til rette for at brukerne av kvartalet vil bli hørt i utviklingsprosessen.

Hemmelighelighold fra kommunen
Salget av Hausmannskvartalet er foreløpig ikke offentlig kjent og heller ikke godkjent av bystyret. Salgsdokumentene er unndratt offentlighet, men har blitt lagt ut av SV-politiker og bystyrerepresentant, Ivar Johansen, på hans egen blogg.

— Byrådet praktiserer som vanlig maksimalt hemmelighold, men jeg publiserer disse dokumentene da jeg mener at saken har en betydelig offentlig interesse, sier Johansen på sin egen hjemmeside.

Han understreker videre at han ikke kan se noen annen grunn til å hemmeligholde saken enn at den er potensielt politisk følsom, og at byråd Bård Folke Fredriksen vil ha full kontroll over offentliggjøringen av salget.

Beboerne i Hausmanns gate 40 er veldig glade for at Johansen lar offentligheten få innsyn i salgsdokumentene.

— Det at Ivar Johansen lekker dokumentene ser vi på som veldig positivt. Det virker som byrådet bare vil kjøre gjennom sin politikk uten at folk vet hva som foregår. Det at han lekker dokumentene styrker demokratiet.

Det har ikke vært mulig å få noen kommentarer fra verken Urbanium eller Oslo kommune til saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned