— Hausmannskvartalet kunne blitt et fantastisk pilotprosjekt

Kommunens salg av eiendommene i hausmannskvartalet til private utbyggere er svært omstridt. Foto: Christian Øivindsønn Boger/Osloportalen

Hausmannskvartalet kunne blitt en fantastisk uttesting av nye og sosiale boligformer. Et salg til private utbyggere vil ødelegge muligheten, mener arkitekt Fedricia Miller.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Byrådets varslede salg av Hausmannskvartalet har satt sinnene i kok hos tilhengerne av ideen om å bygge opp et byøkologisk kulturkvartal. Nå mener arkitekt og Hausmania-sympatisør Patricia Miller at kommunen er i ferd med å kaste bort en unik mulighet til å eksperimentere.

— Selger man kvartalet til private utbyggere skusler man nå bort en unik mulighet til å prøve ut nye og interessante prosjekter innen byøkologi og sosial boligbygging, sa hun under et seminar om kvartalet og dets framtid i Oslo i slutten av januar.

Miller har helt siden hun ledet reguleringsprosessen rundt Hausmannskvartalet for Oslo kommune vært opptatt av muligheten for at man gjennom denne planen kunne utvikle nye og økologiske boligløsninger for hovedstaden.

— Et fantastisk potensial
Miller er svært opptatt av det store potensialet man nå hadde til å skape noe nytt innenfor hovedstadens boligpolitikk.

Arkitekt Patricia Miller mener Oslo skusler bort en stor mulighet ved å selge Hausmannskvartalet til private investorer. Foto: Gaiaarkitektene

Arkitekt Patricia Miller mener Oslo skusler bort en stor mulighet ved å selge Hausmannskvartalet til private investorer. Foto: Gaiaarkitektene

— Hausmania og hele Hausmannskvartalet er en mulighet til å vise at man tørr å gå foran og skape noe nytt. Her kunne man skapt et unikt kulturkvartal med billige utleieboliger, som både ville økt livskvaliteten i området og løst behovet for en større satsing på sosial boligbygging, noe Oslo virkelig trenger, sier hun.

Den engasjerte arkitekten mener det hele tiden har vært en motvilje hos plan- og bygningsetaten når det gjelder å oppfylle reguleringsplanens intensjoner. Ikke minst mener hun dette har vært gjenspeilet i etatens motvilje mot å skape boliger med enkel og rimelig standard for kunstnere i kvartalet.

— Det er tydelig at plan- og byggningsetaten hele tide har vært lite lystne på et prosjekt med nye og rimelige boligformer. Dette har helt siden den opprinnelige planprosessen vært et element byråkratene har ønsket fjernet, forteller hun.

— Et svik mot planprosessen
Miler mener det er viktig for å gjennomføre intensjonen i reguleringsplanen, slik at kvartalet utvikles som en helhet og at dette ikke kan skje ved en oppdeling hvor noe selges ut og andre enheter beholdes i kommunal eie, at kommunen beholder en form for eierskap til kvartalet.

— Reguleringsplanen sier helt klart at hele kvartalet skal utvikles som en enhet. Da er det svært betenkelig at Oslo kommune ønsker å selge ut deler til private utbyggere. Blir et slik salg vedtatt, er dette er svik mot hele planprosessen rundt kvartalet, hevder hun.

Miller påpeker videre at føringene i reguleringsplanen gjør at området skal etableres som et økologisk kulturkvartal med en stor grad av brukermedvirkning. Hun tviler på at dette vil bli mulig i dialog med kommersielle utbyggere.

— Kommersielle utbyggere vil alltid ha profitt på de prosjekter de går inn i. Profitt og brukermedvirkning er to prinsipper som gjerne står steilt mot hverandre og gjør at prosjektene blir umulige å gjennomføre etter intensjonene, sier Miller.

Mener kritikken er ufortjent
Det nye byrådet har måttet tåle mye kritikk for sin behandling av saken. Ikke minst har kritiske røster hevdet at partiene har gått tilbake på sine løfter til Hausmania-miljøet under valgkampen, om å ikke gjennomføre salget om det ble et byrådsskifte. Leder av byutvikingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap) slår nå tilbake mot kritikerne.

— Mye av den kritikken som har kommet i denne saken føles for oss i byrådspartiene både som urettferdig og direkte sårende. Den mest usaklige kritikken har gått på det at vi nå har tatt en uopplyst avgjørelse. Dette er så absolutt ikke tilfelle, understreker hun overfor Radikal Portal.

— Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig sak med mange sterke parter involvert, Jeg er likevel trygg på at et salg, slik det ser ut i dag, vil gi den beste løsningen for kvartalet som en helhet, sier Evensen.

En stor del av kritikken mot byrådet har gått på at et salg av eiendommene vil hindre oppfyllelse av reguleringsplanen for kvartalet og dens føringer for videre utvikling av dette. Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MdG), mener denne bekymringen er unødvendig.

— Vi er helt enige i intensjonen i reguleringsplanen og denne ligger fast, understreker hun.

Marcussen innrømmer dog at det er en uenighet om hvordan man best kan gjennomføre utviklingen av kvartalet, men hevder dette best gjøres ved at kommunen selger deler av kvartalet samtidig som man øremerker 30 millioner til oppussing av eiendommene tilknyttet kulturhuset Hausmania.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på — Hausmannskvartalet kunne blitt et fantastisk pilotprosjekt

  1. AvatarMarius WM // 2016-02-12 kl 13:49 //

    «Byrådets varslede salg av Hausmannskvartalet har satt sinnene i kok hos tilhengerne av ideen om å bygge opp et byøkologisk kulturkvartal. » = Alle ti tilhengerne.

    Gledet i stillhet de titusenvis av menneskene som bor rundt og har jobbet og slitt for å betale for sine egne boliger, og syns andre bør gjøre det samme.

  2. Stoffmisbruker

Kommentarfeltet er lukket.