— Satsingen på jernbanevedlikehold vil hindre nye investeringer

Tog gjennom britisk landskap, på vei til Leeds.

Regjeringen øker i Statsbudsjettet investeringene til vedlikehold innen jernbanesektoren til et historisk høyt nivå. Nå frykter Norsk Lokomotivmannsforbund at dette kan sette en stopper for nye jernbaneprosjekter i årene som kommer.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Norsk jernbanes manglende punktlighet og store utfordringer, som følge av et enormt etterslep på vedlikehold av jernbanens infrastruktur, har vært et hett debattema de siste årene. De politiske partiene på Stortinget har nærmest overgått hverandre i lovnader om bevillinger til økt vedlikehold og økt satsing på jernbanen i Norge. Under lanseringen av regjeringens forslag til statsbudsjett, på onsdag, ble det klart at de borgerlige partiene nå ønsker å gi jernbanevedlikeholdet et historisk løft.

— Et skritt i riktig retning

Tall fra samferdselsdepartementet viser at regjeringen i løpet av 2016 ønsker å bruke vel 8,3 av de totalt 21 milliardene bevilget til norsk jernbane til drift og vedlikehold. Dette utgjør en økning på drøyt 20 prosent fra årets budsjett, og er ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en historisk satsing på vedlikeholdet innen norsk jernbane.

— Dette er et skritt i riktig retning, men summen satt av til vedlikehold utgjør likevel 300 millioner mindre en hva vi hadde foreslått for departementet, sier nestleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Jan Even Nystad, til Radikal Portal.

Han mener ar samferdselsministerens selvskryt om å ha overoppfylt føringene i nasjonal Transportplan (NTP) med dette budsjettet, ikke gir et riktig bilde av situasjonen.

— Solvik Olsen skryter av å ha overoppfylt NTP, men planen er etter vår mening for dårlig når det gjelder vedlikehold fra bunnen av. Slik det er i i dag dekker verken NTP eller budsjettforslaget det faglige anbefalte nivå, understreker han.

— Truer nye investeringer i jernbanen

Endringene i budsjettet for jernbanen og den store økningen i drifts- og vedlikehldsbudsjettet gjennomføres ved at store summer tas fra investeringsbudsjettet og flyttes over til drift og vedlikehold. Ifølge Samferdselsdepartementet er dette noe som kan godtgjøres, da man de neste årene ikke vi ha anleggsstart for noen nye, store utbyggingsprosjekter innen jernbanen. Lokomotivmannsforbundet er nå bekymret for at denne praksisen kan føre til at nødvendige prosjekter, for å bedre jernbanen, ikke kan settes i gang på grunn av omfordelingene i budsjettet.

— Vi finner det svært overraskende og beklagelig at økningen i på drift og vedlikehold skal finansieres ved å ta fra investeringsbudsjettet. Til tross for at det ikke er store utbyggingsprosjekter som er klare for anleggsstart, er det en rekke mindre prosjekter det burde vært avsatt midler til, sier Nystad.

Han er nå redd for at prosjekter som bygging av flere krysningsspor og parkeringsplasser i tilknytning til stasjonene er prosjekter som vil måtte utsettes på grunn av manglende midler på investeringsbudsjettet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.