Oslo styrker barne- og ungdomskulturen: –Unger husker de gode kulturopplevelsene

Den nye byregjeringen vil styrke barne- og ungdomstilbudet, blant annet barneteater i Oslo. Foto: Jürgen Howaldt, Wikimedia commons.

Det nye byrådet i Oslo vil gi barne- og ungdomskulturen i byen et skikkelig løft. Den nye kulturbyråden varsler en økt satsing på både musikkskoler, ungdomsklubber og bibliotek.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Barne- og ungdomskulturen blir ofte sett på som en salderingspost i vanskelige økonomiske tider. Ofte er det kanskje både lettvint og enkelt å redusere tilbudet til en generasjon, som gjerne verken roper høyt eller tar kraftig til motmæle mot politikerne som tar avgjørelsene. Dermed blir det ofte enkelt å kutte i slike tilbud uten å oppleve de store protestene.

Nå mener det nye byrådet det er på tide med en stopp i kuttene rundt barne- og ungdomskulturen. De ønsker heller en storsatsing for å ruste opp på feltet i hovedstaden.

— Det er ikke kranglene og debattene, men de gode kulturopplevelsene barn og unge lærer og vokser av. Derfor ønsker vi nå en storsatsing for å styrke arbeidet med slike kulturtilbud i hovedstaden, sier byråd for kultur, frivillighet og idrett, Rina Mariann Hansen, til Radikal Portal.

En historisk styrking
Fra sitt midlertidige og relativt spartansk utstyrte kontor har byråden flott utsikt over deler av hovedstaden. Gode er og også utsiktene til en kraftig og historisk satsing på kulturtilbudet til byens unge.

— Vi ønsker med denne satsingen og gi flere barn og unge muligheten til å delta i kulturlivet. Samtidig ser vi på denne satsingen som et viktig verktøy år det gjelder å styrke integreringen av barn og unge i det norske samfunnet gjennom en formidling av de tanker og verdier vi står for, sier hun.

Byråden ønsker at Oslo skal ligge helt i front når det gjelder å skape og videreutvikle unge talenter innen kulturfeltet.

— Som byråd har vi en målsetning om at Oslo skal ligge helt i front når det gjelder å utvikle unge talenter. For å få til dette er det viktig at vi har de rammevilkårene som kreves på plass for å kunne realisere drømmene våre.

Ønsker rekruttering i nye miljøer
Et av verktøyene for å nå byrådets ønske er en varslet styrking av Oslo kommunale musikk- og kulturskole. Her ønsker byråden nå å sikre driften ved den populære skolen, samtidig som man skal sette inn tiltak for å få ned ventelistene ved skolen.

— Vi skal gjøre vårt for å bidra til at vi kan øke kapasiteten ved skolen slik at et allerede populært tilbud kan bli et tilbud for enda flere.

Hansen påpeker også at man i tillegg til dette vil søke å ytterligere øke søkningen til skolens tilbud gjennom å se på hvor og hvordan man rekrutterer til tilbudet.

— I dag et ser vi at det er en overvekt av barn og unge med «finere» bakgrunn som søker seg til skolens tilbud. Vi ønsker nå å se på hvordan vi rekrutterer slik at også barn og unge med en mindre priviligert bakgrunn søker seg til skolen. Dette skal være et tilbud for alle og ikke bare en liten del av byens barn og unge, slår hun fast.

Den nye satsingen skal også føre til en etablering av kulturskoleavdelinger i alle bydeler. Dette skal gjennomføres ved etablering av øvingsrom ved nybygg av flerbrukshaller eller skoler.

Videreutvikling av bibliotekene
En annen viktig satsing er en videreutvikling av bibilotekenes tilbud for barn og unge. Byråden roser den satsingen som allerede har vært gjort på lavterskeltilbudet, men ønsker en ytterligere satsing.

— Hovedbiblioteket er Oslos best besøkte kulturtilbud. Det viser hvilken rolle bibliotekene spiler som et lavterskel kulturtilbud. Derfor er det viktig at vi fortsetter den satsingen vi har sett de siste årene når det gjelder bibliotekene i Oslo. Bibliotekene skal være en møteplass for litteratur, kulturdebatt og kulturopplevelser, sier Hansen.

Den ferske byråden peker på den viktige rollen bibliotekene har når det gjelder å være en viktig arena for integrering og sosialisering av barn og unge i Oslo.

— Bibliotekene er en fantastisk arena når det gjelder både integrasjon og sosialisering. Her kan barn og unge på en enkel måte lære om det norske samfunnet, kultur og særegenhet. I tillegg spiller bibliotekene en uvurderlig rolle i språkopplæring når det kommer til innvandrere og flyktninger, påpeker Hansen.

Savner et skikkelig barneteatertilbud
Mens teatertilbudet til den voksne befolkningen er både godt og mangfoldig, er tilbudet til den yngre generasjon på ingen måter det aller beste. Her ønsker byråden nå å se på og utrede hvilke muligheter som finnes for å bedre det eksisterende tilbudet.

— Teatertilbudet til barn og unge er, slik jeg ser det, svært begrenset her i landet. Det er noe vi noe vil se på om det er mulig å gjøre noe med. Det er viktig at også denne gruppen skal få ta del i teaterkulturen og derfor er det mulig vi må tenke nytt og kreativt på denne fronten, sier Hansen.

Hun mener en løsning kan være å gå i et tettere samarbeid med for eksempel Oslo Nye Teater for å finne en løsning på de utfordringene man her står over for.

— Oslo Nye er et viktig teater for byen og et teater vi ønsker skal være levende og inkluderende. Derfor kan det være interessant å gå i dialog med teateret for å se hva vi sammen kan gjøre for å styrke teatertilbudet til den yngre generasjon her i byen, sier byråden.

Hun ser for seg at det også kan bli aktuelt, i samarbeid med teatre som Oslo Nye, å produsere helt nye teaterstykker for å kunne dekke opp for den mangelen som er i markedet i dag.

— Vi skal gjøre vårt for å sikre at byens barn og unge får den tilgangen til kulturaktiviteter og kulturtilbud de har krav på, avslutter hun.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Oslo styrker barne- og ungdomskulturen: –Unger husker de gode kulturopplevelsene

  1. Veldig bra.
    La idretten og kulturen ta dem før barnevernet eller IS tar dem…….
    Spesielt i nedgangstider med mye motløshet og problemer er det viktig å styrke slike tilbud som dette.

Kommentarfeltet er lukket.