barn og unge

Bedre skoledag – mer fritid

2015-07-03 // 0 kommentarer

Målet med heldagsskolen er en mer helhetlig skoledag hvor alle elevens behov blir tatt vare på innenfor en trygg og god [...]