barn og unge

Bedre skoledag – mer fritid

3. juli 2015 // 0 kommentarer

Målet med heldagsskolen er en mer helhetlig skoledag hvor alle elevens behov blir tatt vare på innenfor en trygg og god [...]