Bruker lokfører uten godkjenning

Illustrasjonsbilde: NSB-tog på vei ut av Finsetunellen. Foto: SRS Scandiline

Togspedisjonsselskapet CargoLink bruker lokfører som ikke er ferdig utdannet. Nå politianmeldes firmaet av Norsk Lokomotivmannsforbund.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Fredag ettermiddag ble det kjent at et av landets største selskap for godstransport på skinner, Cargo Link, benytter seg av en lokfører som ikke har fullført utdanningen som kreves fra myndighetene for å kjøre godstog i Norge. Ved en spesifikk episode, fredag ettermiddag, ba lokførernes hovedverneombud Jernbanveverket, av sikkerhetsgrunner, å stoppe et godstog på Bergensbanen.

— Dette ble gjort for å ivareta sikkerheten til de som befinner seg i andre tog på strekningen, sier nestleder i Lokomotivmannsforbundet, Jan-Even Nystad til Radikal Portal.

Toget ble stoppet av Jernbaneverket på Ål stasjon og CargoLink sendte ny lokfører, med papirene i orden, for å ta toget videre.

LES OSGÅ: Arbeidslivet brutaliseres og velferdsstaten settes under press

— Totalt uforsvarlig praksis
Nystad sammenligner praksisen med å bruke uferdige lokførere med det å la en person uten førerkort, men som har øvelseskjørt, kjøre bil og kaller praksisen hos CargoLink direkte uforsvarlig.

— Vi reagerer men vantro på at selskapet bruker lokførere som ikke har fullført utdannelsen. Dette er et klart brudd på både lov og forskrift samtidig som det er et brudd på tariffavtalen mellom CargoLink og NLF.

Nystad understreker at saken nå både er anmeldt til politiet og Statens Jernbanetilsyn.

CargoLink tolker EØS-regelverket til sin fordel
Nystad mener det som kan ligge bak praksisen med å bruke en lokfører som ikke har fullført utdannelsen skyldes at selskapet tolker formuleringer i EØS-regelverket til egen fordel.

— En fortolkning av EØS-regelverket kan være årsak til at Cargolink tror de kan unnvike formelle utdanningskrav og i stedet skjønnsmessig vurdere kvalifikasjonene til sine lokførere. Dette har de ikke anledning til verken i henhold til Jernbaneloven eller Førerforskriften fra EØS.

Lokmannsforbudet savner i den sammenheng et sterkere nasjonalt regelverk slikt at det ikke kan oppstå smutthull som kan føre til at lokførere som ikke har fullført utdannelsen kan føre gods- eller persontog på norske skinner.

LES OGSÅ: Kvinner, arbeidsliv og sekstimersdagen

Omstridt selskap
Dette er ikke første gang CargoLink er i nyhetene i negativ forstand når det gjelder forholdet sitt til lover og regler når det gjelder ansate i selskapet. I våres ble det kjent at firmaet ønsket å flytte alle sine vel 5o lokførere over i et eget selskap som så skulle leie disse tilbake til CargoLink. Også den gang reagerte Lokmotivmannsforbundet kraftig.

— Dette blir som å ta en «Norwegian». Vi krever at lokførerne fortsatt skal være ansatt i CargoLink, sa forbundseder Rolf Jørgensen til nettetstedet FriFagbevegelse den gang.

Det lykkes Radikal Portal ikke å få noen kommentar fra CargoLink, men selskapets sikkerhetssjef, Jan Christian Heiberg, hevder overfor Drammens Tidende at de har sitt på det reine.

– Han har fått full opplæring hos oss, og har fått utstedt førerbevis fra Statens jernbanetilsyn. I tillegg har han  videreopplæring hos oss, og er godkjent til å kjøre tog for Cargolink. Han har bestått både teoretisk prøve og praktisk prøve som varer i 19 timer, sier Heiberg som sier han er klar over at Lokomotivmannsforbundet har et annet syn på saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Bruker lokfører uten godkjenning

  1. Avatardigi_owl // 2015-11-09 kl 04:49 //

    Bruk EØS-avtalen til peisved. Brussel kan dra dit pepperen gror.

Kommentarfeltet er lukket.