Ikke gjør det verre for syke – gjør det bedre å være i jobb

Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde. Foto: Henry Hui under lisens (CC BY-SA 3.0)

Vi leker ikke uføre, men du leker med livene til uføre ved å stadig foreslå kutt i vår allerede lave inntekt, Heidi Nordby Lunde.

Kine Larsen
Om Kine Larsen (2 artikler)
Kine Larsen er ufør og medlem i Rødt.

Høyres Heidi Nordby Lunde ønsker å sette et samla tak på hvor mye en person kan motta i sosiale ytelser. Mantraet er det samme vi har hørt før: det skal lønne seg å jobbe! Dette vil ikke kun ramme de som utelukkende lever av økonomisk sosialstønad for en kort eller lang periode, men også uføre som må søke supplerende økonomisk støtte fordi trygda ikke strekker til.

LES OGSÅ: Klappjakten på de som sitter nederst ved bordet

Hva med å heller øke minstelønn for de som kan jobbe, og få gjort noe med de latterlig høye boligprisene? Jeg er ufør på minstetrygd og ville klart meg med mine ca 17.000,- utbetalt hver måned hvis jeg hadde lavere bokostnader. Jeg er heldigvis en som har spart hele livet og hatt jobb ved siden av studier. Men NAV mente etter 10 år på attføring og AAP at jeg burde bli 100% ufør selv om jeg gjerne skulle jobba. Som ufør var jeg også heldig som fikk startlån og mulighet til å kjøpe egen bolig. Jeg klarte meg greit som aleneforsørger for sønnen min på grunn av dobbel barnetrygd, 3000,- i barnetillegg og bidrag. Det gikk rundt økonomisk med boliglån og husleie som er billigere enn å leie en to-roms i samme område.

Så dør sønnen min brått i slutten av mai 2018. En drøy uke etterpå er det juni og 1/3 av inntekta mi er blitt borte fordi jeg er blitt enslig og ikke enslig forsørger. Jeg ble så syk på grunn av dødsfallet at jeg måtte legges inn på sykehus og var innlagt ca to måneder. Samtidig skulle jeg ordne og betale bisettelse, gravstein med mer, samt andre vanlige kostnader. Takk og pris for oppsparte midler ellers hadde jeg ikke klart å beholde min egen bolig. (Regjeringa har jo også sørga for at vi med lavest uføretrygd har mista bostøtte.) Jeg hadde måttet søke supplerende sosialstønad og sannsynligvis blitt bedt om å selge bolig midt i min verste krise, og dermed kun hatt råd til å leie et kott. Som syk og i sorg har jeg likevel bidratt med frivillig ubetalt arbeid når helsa tillater det. I en vanlig jobb går ikke det.

LES OGSÅ: Lege med 2,3 millioner i årsinntekt vil kutte i sykelønna — mener det er solidarisk

At du, Heidi Nordby Lunde, og flere med deg tror vi på uføretrygd velger dette frivillig tyder på at du bør realitetsorientere deg ganske mye. For å bli ufør må man ha sykdom, skade eller lyte som begrenser arbeidskapasiteten 50% eller mer. Og vi blir grundig utreda før ufør i det hele tatt er et tema. Vi prøver hardt å holde oss i arbeid eller få en fast jobb overhodet. Vi leker ikke uføre, men du leker med livene til uføre ved å stadig foreslå kutt i vår allerede lave inntekt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned