gruvedrift

Gruveministeriets hodebry

28. mai 2015 // 0 kommentarer

Nei, Erna Solberg, vi er ikke ferdige med Førdefjorden. Det er ikke bare «vakker natur» som står i fare dersom fjorden fylles opp med [...]

Nei til et uetisk oljefond

21. april 2015 // 0 kommentarer

Hva hjelper det om Norge sitter på en pengehaug, hvis vi samtidig bidrar til naturkatastrofer, klimaforandring og miljøødeleggelse? Vi kan ikke sikre vår fremtid gjennom [...]

Nord-Norges redningsmenn

3. april 2014 // 0 kommentarer

Er Nord-Norge helt uten håp om vi ikke ofrer naturressursene? Nei. Men da må vi ta et oppgjør med de som later til å representere våre [...]

Gruveeventyret kløyver Finnmark

7. september 2013 // 0 kommentarer

Eksisterande og planlagte gruver har dei siste åra blitt blant dei viktigaste stridsspørsmåla i Finnmark. Striden går både i kommunestyre, på Sametinget og i mange [...]