Det alternative monster

Martha Ann Lillard var 5 år i 1953 da hun ble lammet av polio. Etter å ha levd over seksti år i jerrnlunge er hun bekymret over at mange har glemt denne sykdommen, og lar være å vaksinere seg og sine barn

Antivaksine-aktivismen kan føre til at sykdommer vi burde være fri for, igjen vil forårsake lidelse og død. Blant de verste konspiratorikerne er nettstedene Nyhetsspeilet og Riksavisen.

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (16 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

De siste tiårene har menneskeheten frigjort seg helt fra kopper, og nesten utryddet polio. Barnesykdommer som tidligere krevde millioner av menneskeliv har gått kraftig tilbake, og den globale barnedødeligheten er redusert med 40 prosent bare de siste ti siste årene. Vi burde juble! Likevel finnes det alternativmedisinske aktivister som motarbeider dette. Hvorfor?

Polio – en nesten vunnet krig

For tretti år siden jobbet jeg som assistent på en institusjon der de brukte ”alternativ behandling” av polio-pasienter. Det var overlevende etter de store epidemiene på femtitallet. Den ”alternative behandlingen” besto i å bruke rullestoler, leggskinner, flotte sykehussenger med hjul på, og jernlunger for de som ikke kunne puste selv. En slik jobb får du ikke i dag. Bortsett fra krigssoner i Afghanistan, Pakistan, Syria og Nigeria er sykdommen utryddet.

Det siste tilfellet av poliosmitte i Norge skjedde i 1969. Krigen mot polio var ikke uten omkostninger. I perioden1965-1979 ble det brukt en kraftig type vaksine, som i sjeldne tilfeller kunne forårsake lammelser som liknet sykdommen polio. På den tiden ble dette sett på som en nødvendig pris for å få bukt med hovedproblemet – sykdommen polio. Etter utryddelsen av sykdommen har man kunnet gå over til en mildere vaksine, som gir en noe dårligere beskyttelse, men som er uten bivirkninger.

På samme måte har India nylig befridd seg selv fra polio, gjennom det som sannsynligvis er den største koordinerte vaksineaksjon i historien. En enorm seier for den indiske nasjon, og for menneskeheten. Det burde være en solskinnshistorie. Likevel finnes det aktivister som mener dette er uheldig, og som hevder vi bør slutte å vaksinere barna våre.

Kopper – sykdommen som ikke lenger finnes

Også koppevaksinen hadde omkostninger i form av dødsfall. Vaksinen går tilbake til 1790-tallet, da den engelske legen Edward Jenner injiserte mennesker med den ufarlige sykdommen kukopper, og demonstrerte at de ble immune mot kopper. Teknologien var primitiv, sterilteknikk var ukjent, og man ante jo ikke den gang at det fantes noe slikt som bakterier og virus. Selv om vaksinen etter hvert ble forbedret er det utvilsomt at vaksinen må ha kostet en del liv. Det overskygges likevel av gevinsten. Koppeviruset eksisterer ikke lenger (bortsett fra i et par strengt bevoktede laboratorier). I 1967 anslo WHO at 15 millioner mennesker ble smittet og to millioner døde. Kopper er anslått å ha krevd 300-500 millioner liv i forrige århundre.

Det siste kjente tilfelle av kopper dukket opp i Somalia i 1977. Selv om Somalia siden den gang har vært fryktelig herjet av krig har menneskene der i det minste vært spart for kopper. Det alene slår beina under antivaksine-aktivistenes credo, at bedret hygiene og høyere levestandard fjernet sykdommene. Somalia har, som de fleste vet, definitivt ikke fått bedre hygiene og levestandard siden den gang.

Norske antivaksineaktivister, slik som Hans Gaarder (på det konspiratoriske og antisemittiske nettstedet Nyhetsspeilet), og Rolf Erik Hanssen (i boka: Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner, 2006), skriver faktisk begge at man fortsatt vaksinerer mot kopper, og at det var koppevaksinen som forårsaket smitte. Deres påstand er at vaksinen spredte smitten – inntil sykdommen plutselig (uten at noen av dem forklarer hvordan) forsvant i løse luften av seg selv.

Realitet: kopper var utbredt over hele verden før vaksinasjonene begynte i 1799. Sykdommen er dokumentert langt tilbake i tiden, blant annet fra egyptiske mumier. Kopper ble gradvis mindre vanlig i områder der befolkningen ble vaksinert. I Norge vaksinerte man fra tidlig på 1800-tallet, med gode resultater. I dag vaksinerer ingen mot kopper mer og Norge sluttet med koppevaksine i 1976. Den var rett og slett blitt unødvendig! Utryddelsen av kopper skyldes vaksinen, og er kanskje den største triumfen i globalt helsearbeid overhodet.

Barnesykdommene kommer tilbake

Meslinger, røde hunder og kusma er barndomsminner for de av oss som fikk dem før vaksinene kom. For de aller fleste var de uskyldige. For noen var minnene mye verre. Røde hunder kunne forårsake spontanabort eller store fosterskader, og kusma kunne føre til sterilitet hos menn. Meslinger forårsaker hjernebetennelse i mellom 1:1000 og 1:5000 av tilfellene. En tredjedel av disse igjen fikk alvorlige hjerneskader. WHO har anslått at vaksiner mot meslinger forhindrer 80 millioner tilfeller og 4,5 millioner dødsfall per år. Dette tallet er sannsynligvis stigende, som følge av globale vaksinekampanjer.

Men i USA ser utviklingen ut til å gå motsatt vei! For kikhoste er vaksinedekningen svært lav i deler av California. Kikhoste er livsfarlig for gravide, spebarn og personer med svekket immunforsvar. Slike individer må nå frarådes å besøke barnehager i deler av California. Kikhostesituasjonen er ekstra komplisert, siden den eksisterende vaksinen gir begrenset beskyttelse. Da er man desto mer avhengig av flokkimmunitet, det vil si at også andre vaksinerer seg. Å vaksinere seg blir da en solidaritetshandling overfor sykdomsutsatte grupper. Antivaksine-aktivister er dermed skyld i at gravide ikke kan besøke barnehager, og de blir indirekte skyld i at ”svake individer” påføres livstruende sykdommer.

Meslinger er også på vei tilbake. USA hadde i fjor det høyeste antall tilfeller på 20 år. Det er påvist en direkte sammenheng mellom manglende vaksinasjon og disse epidemiene. Også Storbritannia har opplevd epidemier, av samme årsak. Vi kommer ikke utenom at Steinerskolemiljøene må omtales i denne forbindelse, og blant annet har Folkehelseinstituttet uttrykt bekymring over smitteringer i slike miljøer. Steinerskolemiljøene kjennetegnes også av høy tetthet av uvaksinerte individer, noe som gir ”gunstige” forhold for epidemier.

Svindleren Wakefield og hans følgere

Her kommer vi ikke utenom den engelske forskningsjukseren Andrew Wakefield. Hans påstander om mulig sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen forårsaket en kraftig dropp i vaksinasjonsdekningen, særlig i Storbritannia og USA. Selv om hans forskning er avkledd som uetisk og publikasjonene annullert har han fortsatt gurustatus blant anti-vaksineaktivister.

I enkelte miljøer henvises det til en ”varslingssak” om tilbakeholdte data fra det amerikanske Folkehelseinstituttet, CDC. Disse miljøene overser fullstendig at det samme datasettet viser null korrelasjon mellom autisme og MMR-vaksine for alle andre etniske grupper. Dersom man godtar datasettet, vil dette resultatet alene knuse påstandene til Wakefield og hans følgere.

Jeg presiserer at varslingssaken likevel har ett poeng: tilbakeholdelse av data er galt. En av grunnene er at en slik tilbakeholdelse nærmest automatisk tiltrekker seg all verdens konspirasjonsteoretikere. En annen er at man blokkerer for en skikkelig analyse av dataene, og andre mulige forklaringer. En tredje er rent prinsipiell: Forskere skal legge fram det de finner. Det er ikke sikkert man selv har en riktig forklaring, og da blir det desto viktigere at man ikke hindrer andre i å se på dataene og tolke dem på nytt.

Hva så med de afroamerikanske barna? Det ville være rart om akkurat afroamerikanere skulle være så biologisk forskjellige fra alle andre at de ble autister av en vaksine som ikke har slike virkninger på andre. De biologiske forskjellene mellom ulike etnisiteter hos mennesker er små. Det er fremsatt en hypotese om at forskjellene skyldes sosiologiske forhold: at autistiske barn av økonomisk svakerestilte grupper i større grad var brukere av offentlige tilbud der vaksinasjon var en betingelse for bruk av tilbudet. I så fall var det autismen som forårsaket vaksinasjon, ikke omvendt.

Jeg understreker at dette er en hypotese, og at ingen ennå kjenner sammenhengene. Imidlertid er det fra før et overveldende statistisk materiale som falsifiserer vaksiner som årsak til autisme, selv om antivaksine-aktivister hevder det motsatte alt de orker. Det er akkurat samme sjanse for at barn blir autister enten de er vaksinert eller ikke. Det samsvarer også med at dagens forskningsfront tyder på at autisme utvikles alt under svangerskapet, lenge før vaksiner blir gitt, og at det er betydelig arvelighet med i bildet. Det skal bli spennende å se hva slags forklaringer som vil komme.

Kvinneforakt og homohat

Vaksinen mot viruset som forårsaker livmorhalskreft, er vist i omfattende studier å ikke ha vesentlige bivirkninger. Likevel sirkulerer det vanvittige historier – der tallet 1 av 912 (eller i nærheten) kvinner ofte går igjen – kvinner som påstås å være døde av vaksinen. Ingen har noensinne kunnet redegjøre for hvem disse påstått døde kvinnene var, men alle de norske alternativmedisinske nettstedene har bragt denne ”nyheten” og andre oppdiktede tall, som lett kan «debunkes».  Det underliggende motivet synes å være et ønske om å kontrollere jenters og kvinners seksualitet, ved å skremme dem fra det som kan beskytte dem mot en vanlig kreftform. Livmorhalskreft rammer én kvinne i Norge per dag, og hver tredje av dem dør.

Denne vaksinen kan også gis til gutter. Menn kan rammes av HPV-relatert kreft i svelget, i endetarmen og i penis. Vaksinasjon vil beskytte gutter mot disse kreftformene, og i tillegg bedre ”flokkbeskyttelsen” overfor jentene. Det er også et faktum at menn som har sex med menn har en overhyppighet av HPV-relatert kreft i disse organene, og at vaksinasjon av gutter også kan avbøte dette problemet. Av disse grunnene har nylig Australia inkludert guttene i det offentlige vaksinasjonstilbudet.

Dette har fått fram tallrike homofobe kommentarer fra antivaksineaktivister, med ytringer av typen ”fittekreftvaksina skal nå bli rumpekreftvaksine for homser”. En kjent norsk forsker og lege fikk oppleve å se seg selv fotoshoppet inn i SS-uniform, og spredt i sosiale medier, etter å ha argumentert for vaksinering av gutter. Homohat er i det hele tatt ganske vanlig hos de ekstreme alternative. Man må se dem i aksjon for å tro det er mulig.

Det seksualfiendtlige går igjen hos antivaksineaktivistene. På samme måte som de vil begrense livmorhalskreft ved å begrense kvinners seksualitet, vil de begrense HPV-relaterte kreftformer hos menn ved å angripe homofil seksualitet.

Pedofilisverterne – og de høyreekstreme forbindelsene

John Færseth, forfatter av boka ”KonspiraNorge” har beskrevet de ekstreme alternativmiljøenes pedofilisverting av meningsmotstandere. En rekke sentrale norske antivaksine-aktivister har tatt del i denne virksomheten, som har rammet både enkeltpersoner og Human-Etisk forbund. Kampanjen pågår ennå, selv om den nå tilsynelatende er drevet tilbake til noen mørke avkroker av Facebook.

Færseth beskrev denne delen av alternativmiljøet som “…et monster bak en fasade av engler og krystaller. Og det slår nådeløst tilbake når det føler seg truet”. Den som kritiserer dette monsteret må være forberedt på å bli angrepet ad hominem.

Konspirasjonsteorier som tilhører ytterste høyre fløy er utbredt i disse miljøene. Lederen for ”Vaksineaksjonen” (som i dag først og fremst er en Facebook-gruppe med 5200 medlemmer), Kjetil Dreyer har stått fram med Holocaust-revisjonistiske påstander, og til og med hevdet at jøder i stor grad hadde skylda. Han omtaler seg, slik også mange nazister gjør for tiden, som ”antisionist”, men fremstår som en klassisk antisemitt. Han har også fremmet påstander om at Hitler overlevde krigen. Også flere andre toneangivende personer i dette miljøet står for liknende holdninger. Mange av dem skriver på nettstedet ”Nyhetsspeilet”, som er sterkt konspirasjonsorientert, antisemittisk og antikatolsk. Et annet nettsted med en viss popularitet i antivaksinemiljøet er ”Riksavisen”, som står for en særegen ”nordisk-israelsk” antisemittisme, med et voldsomt hat mot «de falske jødene». Også bloggeren Trude Helen Hole brukte antisemittiske kilder, sannsynligvis uten selv å skjønne hva hun lenket til. 

Facebook-gruppene og nettstedene «Kilden»/»I Lyskilden» og «Nyinjeksjon»/»Fri Presse», har sammen med Facebook-gruppen til «Vaksineaksjonen» stått for hovedtyngden av antivaksinepropagandaen på nett. Disse nettstedene har også vært toneangivende i pedofilisvertekampanjer og annen netthets fra disse miljøene. Det ser ut til å være tydelige forbindelser mellom disse nettstedene og de «bredere» konspirasjonsnettstedene «Nyhetsspeilet» og «Riksavisen».

Det bør tilføyes at store deler av ”alternativmiljøet” etter hvert har tatt helt eller delvis avstand fra denne ekstremismen, både antisemittismen og pedofilisvertingen.

Rettferdig kritikk mot Big Pharma

Medisinindustrien er ikke en søndagsskole. Det finnes rikelig med stoff for kritisk journalistikk og kritisk politisk aktivisme. Generelt vil rettferdig kritikk gå enten på patentforhold og overdreven profitt, som kan gjøre viktige medisiner utilgjengelig for brukerne. Også markedsføring og oversalg av legemidler kan ofte være problematisk. Det går an å hevde at det foreskrives for mye psykofarmaka, uten dermed å oppfordre alle til å slutte å ta pillene sine. Det er stor forskjell på å være kritisk og å være konspiratorisk.

Svineinfluensavaksinen blir ofte framhevet som et eksempel på vaksineindustriens makt. Vaksinen hadde bivirkninger, og en av dem var viktig. Noen få pasienter utviklet narkolepsi. Samtidig kostet epidemien trettito dødsfall i Norge. Alle var uvaksinerte individer i epidemiens tidlige fase. Uten at man kan gi noe tall er det sannsynlig at antallet døde hadde vært langt høyere uten vaksinekampanjen.

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at bivirkningen kunne ha vært oppdaget på forhånd. Den var knyttet til en bestemt egenskap ved selve viruset. På grunn av epidemisituasjonen kunne ikke dette ha vært testet ut på forhånd. Det går an å lære mye av måten epidemien ble håndtert på, men gitt situasjonen i epidemiens tidlige fase, med høye dødstall i en del land, blir det etterpåklokskap å hevde at vaksinasjonskampanjen ikke skulle ha vært gjennomført. Dette er en god illustrasjon på at vaksiner alltid vil være en pro-kontra-diskusjon, der fordeler, bivirkninger og kostnader må veies mot hverandre. Et krav om at vaksiner eller andre legemidler skal være garantert uten bivirkninger er urealistisk.

Vaksinering er et kollektivt ansvar

Samtidig vil en individualisering av forebyggende helsearbeid raskt bli destruktivt. Vaksiner virker ikke bare fordi de beskytter deg selv. Som vaksinert beskytter du også mennesker i dine omgivelser, gjennom ”flokkimmunitet”. Til gjengjeld blir du selv beskyttet av at dine medmennesker også er vaksinert. Suksessen med utradering av sykdommer fra hele verden, eller store geografiske områder viser hvor effektive kollektive og systematisk gjennomførte vaksinekampanjer kan være.

Antivaksine-aktivismen kan i verste fall føre til at sykdommer vi burde være fri for, igjen vil forårsake lidelse og død. Den situasjonen har vi et kollektivt ansvar for å hindre at vi havner i.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

392 kommentarer på Det alternative monster

 1. AvatarDaniel Bieniek // 2014-10-03 kl 10:29 //

  Bra skrevet Øivind og med tanke på trenden den siste tiden så er denne artikkelen mer enn velkommen!

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 18:43 //

   Takk, Daniel. Nå fikk vi jo en vaskeeekte fanatisk antivakser inn i diskusjonstråden (Krudtaa, som er pedosverter, lenker til høyreekstreme, og forsvar av vitenskapelig juks), så nå kan Radikal Portals lesere virkelig få se hvordan disse folka oppfører seg. Jeg går ikke inn i endeløse debatter med slikt folk, og jeg tror leserne raskt vil skjønne hvorfor. De avkler seg selv. Vi bør heller fokusere på barns overlevelse.

   • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:36 //

    Tror de fleste skjønner hvorfor om de leser nedover her, ja… grøss og gru.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 13:32 //

     Det kom etterhvert opptil flere eksemplarer av arten «alternative monstre». Jeg tror monsteret blir tydeliggjort for leserne her.

   • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 01:32 //

    Ja for det går jo så bra med de barna som vaksinerer segs overlevelse: http://vactruth.com/2014/10/05/bill-gates-vaccine-crimes/

    • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-06 kl 04:26 //

     Å linke til konspirasjonsnettsteder pleier å fungere veldig dårlig i diskusjoner som dette. Bare et tips.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 06:34 //

     En person som bruker «vactruth» som kilde viser manglende evne til kildekritikk. Det har ingen hensikt å ta slike på alvor.

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 12:23 //

      Forsøk å les artikkelen jeg linket til om ikke bare for å se hvor «ubegrunnet» og «håpløst virkelighetsfjerne» påstandene i den er ;).

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 12:44 //

      Det har ingen hensikt å lese artikler i Vactruth, med mindre man vil ha et innblikk i hvor virkelighetsfjerne og hvor kritikkløse «vaksineskeptikerne» er. Dette er et rent konspiranoia-nettsted, helt uten snev av informasjonsverdi. Du må slutte å tro alt du leser på nett.

     • AvatarNina Hansen // 2015-02-25 kl 04:17 //

      Vi er helt avhengige av kilder som bl.a. vactruth.com, sanevax.org og vaxtruth.org i tider der industrien korrumperer alt og alle. Å hevde noe annet, er svært naivt. Da har man ikke skjønt mye, kort og greit.

     • AvatarØivind Bergh // 2015-02-25 kl 07:49 //

      Man trenger ikke lese indurstriens reklame – men bør være oppmerksom oå at de nettstedene du nevner i stor grad er drevet at alternativmedisinske interesser, også økonomiske. Jeg kan for eksempel ikke dy meg for å nevne at «Vaksineaksjonen» er startet og drevet av mannen bak Norges største nettbutikk for kvakksalver-preparater.

      Selv anbefaler jeg å lese vitenskapelig litteratur, og populariseringer av denne. En god medisin mot å gi industrien for stor makt er å opprettholde omfattende offentlig finansiert medisinsk forskning, der resultatene publiseres fritt. Sjekk gjerne artiklene for økonomiske bindinger og finansiering.

   • AvatarNina Hansen // 2014-10-10 kl 09:06 //

    Herregud, Skepsis framstår jo som en misantrop gruppering. Dere evner ikke å forholde dere til reelle data, og ender opp med å bekjempe menneskelige interesser. Har dere overhode ikke fått med dere at der finnes fløyteblåsere som står fram og forteller i klartekst om hvordan legemiddelindustrien har underslått en linken mellom autisme og MMR, at kvikksølv-autisme linken er etablert (symptomspektrene er også omtrent identiske for autisme og kvikksølvforgiftning), at industrien mottar gigantbøter på løpende bånd som i klartekst forteller at det hele er kriminelt drevet, (bevisst kontaminering av vaksiner med div. farlige levende virus, steriliserende ingredienser, kvikksølv, aluminium +++). Hva er dere for en rar gjeng, egentlig? Naivt på det beste, men dere framstår jo som religiøse. Ta høyde for virkeligheten!

    • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-10 kl 22:41 //

     Har hørt om dem, ja, men har ikke satt meg inn i de sakene, så jeg vet ikke om de har et fnugg av troverdighet.
     Skjønner dog ikke hva du mener med «Skepsis». Er denne nettsiden tilknyttet den organisasjonen?

    • AvatarOdd Egil Frimand Sjølseth // 2015-02-23 kl 10:41 //

     Fløyteblåsere som deg, som kun bidrar med gammelt konspiratoriteoretisk møkk, er problemet, ikke skeptikere som forholder seg til virkeligheten med kunnskap og vitenskap som ledetråder. Takk for sist, forresten. I motsetning til på Facebook kan du ikke blokkere meg her.
     «Dere evner ikke å forholde dere til reelle data …» Pra-ha-ha!

 2. AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 10:48 //

  På søndag kveld skal «Folkeopplysningen» på NRK 1 ta opp motstanden mot vaksiner. Viktig at denne artikkelen spres i tilknytning til dette!

 3. AvatarKjersti Hansen Okolo // 2014-10-03 kl 11:07 //

  Det blir på en måte, litt billig og lettvint propaganda, å være motstander av vaksiner, når sykdommene allerede er under kontroll. Eller utryddet, i vår del av verden. Men verden er liten, menneskene i konstant bevegelse, og jeg husker godt hvor syk søsteren min ble av hjernebetennelse, etter at vi fikk meslinger i 1970.
  Jeg tror neppe noen i vest-Afrika ville mistenkt regjeringer for å jage profitt, hvis de ble tilbudt vaksine mot ebola. Faktisk tror jeg ikke noen der ville ha nølt et sekund, stilt overfor valget mellom vaksine eller risiko for en grusom skjebne. Det valget gjelder faktisk her også, vi har bare glemt det.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 11:35 //

   Jeg tror du har rett i at vi har glemt det, her i våre trygge land. Det skremmende er at vaksinemotstanderne er full av konspiranoia om at Ebola er «oppfunnet». En del rike mennesker, blant annet Bill Gates har donert store beløp til Ebola-kampen, både til akutt krisehåndtering og til vaksineutvikling. Det er helt nødvendig, for det ligger veldig begrensede profittmuligheter i å utvikle vaksiner som først og fremst må brukes i land som knapt er betalingsdyktige. Svaret fra vaksinemotstanderne er mistenkeliggjøring om at Gates og de andre giverne er ute etter profitt, er ute etter å ta livet av små barn og andre uhyrligheter. Slike påstander florerer også i norske nettsamfunn, blant annet «Vaksineaksjonen». Det er en ondskap uten grenser. Jeg mistenker selv at det ligger betydelig rasisme bak – for Ebola rammer jo foreløpig «bare afrikanere».

   • Og amerikanere nå, får se hva de ender opp med å tro, håper de tar til vettet snart. Helt sykt at de gambler med ungene sine på den måten! Hvor er barnevernet?

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 12:56 //

    Det er vel heller økonomi enn rasisme som styrer dette. Legemidler er en vare som krever betalende kunder hvis produktutvikling skal lønne seg.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 13:57 //

     På lang sikt har du rett – men på kort sikt ikke. Det foregår omfattende utviklingsarbeid på Ebola-vaksiner, men det er ikke fordi man har betalingsdyktige kunder. Det er fordi regjeringer og rike filantroper gir penger til det.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 19:59 //

      Ja, nå gir vestlige regjeringer penger til vaksineutvikling, men det er på grunn av frykten for at Ebola-epidemien skal spre seg utenfor Afrika. Og vaksinene blir utviklet nettopp fordi noen er villig til å betale for det.

     • …og hva skal vi med en ebolavaksine? -Sykdommen eksisterer jo knapt!

     • AvatarØivind Bergh // 2015-02-25 kl 07:43 //

      Si det til de rammede, og deres pårørende!
      Her i Vesten trenger vi neppe Ebola-vaksine, men i Vest-Afrika er realiteten som kjent en annen. Det å betale for utviklingen av en Ebola-vaksine, og sørge for gratis distribusjon i de rammede områdene, er noe av det mest effektive hjelpearbeidet vi kan drive med akkurat nå.

     • AvatarVarm_kaffe // 2015-06-20 kl 08:49 //

      Ville det ikke vært bedre om den ikke eksisterte i det hele tatt? Veldig solidarisk av deg…

 4. Et sammensurium av påståtte koplinger dette her.
  Hvor smart er det å benytte John Færseth som kilde. Færseth er nå avslørt som en ryktespreder og brunskvetter av rang. Hvor ille det er kommer bl.a. godt frem i denne nye artikkelen på Kulturverk:
  Et angrep på meningsfriheten

  Pedofilisvertekampanjen som Bergh refererer til er ikke-eksisterende, men er et resultat av at noen har hauset opp noen få kritikkverdige ytringer om Gunnar Tjomlid, fra noen enkeltpersoner, til å være et angrep og en organisert kampanje mot Gunnar Tjomlid. Det er så virkelighetsfjernt som det kan få blitt. Gunnar Tjomlid har skrevet endel svært kritikkverdige artikler. Artikler som med rette er blitt gjenstand for skarp kritikk. For de som ønsker å fordype seg i hva denne kritikken består i, kan de jo starte her:
  Gunnar Stavrum tar feil

  og fortsette her:
  Pedofili aktivisme i den norske diskurs

  Det er også interessant å se hvordan Bergh fortsetter svartmalingen av Andrew Wakefield. Trond Skaftnesmo har satt skapet grundig på plass i den sammenhengen. Det kan man høre om i dette avslørende foredraget:
  Wakefield saken – bak medieoverflaten

  og man kan lese om det i boka: Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel

  Denne bør også være av interesse, ikke minst i forhold til MMR-vaksinen og autisme:
  Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh

  Bergh ser også ut til å være spesielt opptatt av å benytte ordet konspirasjonsteoretiker og avarter av det ordet. Kan det være mangel på argumenter som til stadighet får han til å ty til den type språkbruk. Her en særdeles interessant artikkel om det fenomenet.
  ”Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 11:43 //

   Nå bør du kutte ut med denne spammingen din, Krudtaa. Jeg ser ingen grunn til å ta deg alvorlig, og oppfordrer alle som leser dette til å ignorere kommentarene dine. Her er årsakene:

   1. Andrew Wakefield er en avskiltet lege og en vitenskapelig juksemaker. Trond Skaftnesmos bok, som Krudtaa refererer til, er verdiløs – jeg vil gå så langt som å kalle den uhederlig.

   2. Krudtaa gjentar for n-te gang sine utfall mot John Færseth. I alle de artikler Krudtaa har omtalt har Færseth hatt sine kilder i orden. Færseth er en hederlig mann og en solid kilde – Krudtaa har aldri noensinne klart å tilbakevise Færseths påstander.

   3. Krudtaa gjentar også sin pedofilisverting av en navngitt person. Det er moralsk forkastelig, og bør alene være grunn til å ignorere ham

   4. Jeg registrerer også at Krudtaa henviser til en artikkel på «Kulturverk» – som etter min og mange andres mening er et nettsted preget av nyfascisme. Det er ikke første gang han henviser til ekstremistiske nettsteder. Andre enn jeg vil ta opp debatten om Kulturverk i ukene framover.

   • Det er jo interessant å merke seg at straks Bergh får kritikk på sine «retoriske verker», kaller han det for spam.

    Boka til Skaftnesmo er svært god den. Jeg har lest den. I forhold til Bergh sine tidligere ytringer om den boka, er det ingenting som tyder på at Bergh har lest den. Litt underlig er det jo at når Bergh sin artikkel «Kritikk av Trond Skaftnesmo», her på Radikal Portal, hevder å skulle komme komme med kritikk av boka Folkefiender, samt endel andre tekster av Skaftnesmo, så er det bare tomme ord. Kritikken av boka har fullstendig uteblitt, men til gjengjeld overstrømmes artikkelen av det som på godt norsk kalles desinformasjon. I så måte er jo svaret til Trond Skaftnesmo verdt å lese:
    Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh

    Det er intet nytt at Bergh mfl. (bla. John Færseth) nå skal forsøke å stemple Kulturverk som et slags ekstremistisk nettsted. Artikkelen fra redaksjonen i Kulturverk har jo nylig kommentert tidligere angrep på nettstedet (og en person der), og det som Kulturverk har varslet som et kommende angrep. Om det er samme type angrep mot Kulturverk som Bergh her varsler gjenstår å se. Mer om den saken kan man lese om via artikkelen Et angrep på meningsfriheten.
    Kan Bergh tilbakevise det som der avsløres? Sjekk også ut det som skrives i kommentarfeltene under den artikkelen.

    At Bergh (og flere av hans meningsfeller) ikke tar meg alvorlig, tar jeg med knusende ro.
    Kan man ta Bergh alvorlig?

   • Hei, angående 4.

    Å beskylde et nettsted for å være nyfascistisk og ekstremistisk fordi de har publisert et par tekster av den franske teoretikeren Alain de Benoist og den russiske ultrakonservative filosofen Alexandr Dugin framstår som både uredelig og totalt grunnløst.

    Kulturverk har oversatt og publisert tekster fra en rekke forskjellige tenkere, som eksempel venstreradikalere som Adorno, Wallerstein og Badiou, uten at det blir brukt som et argument for at nettstedet egentlig er et venstreekstremt og «kulturmarxistisk» prosjekt.

    Uansett hvor Alain de Benoist og Alexandr Dugin kanhende kan plasseres på den politiske skalaen, så er det både misvisende og intellektuelt uhederlig å skulle stemple et helt nettsted for å være «ekstremistisk» på bakgrunn av at de har publisert noen få tekster blant et vell av andre tekster som verken henviser til eller tar utgangspunkt i disse to tenkerne. Det store flertallet av artiklene på Kulturverk har absolutt ingenting med Alain de Benoist eller Alexandr Dugin å gjøre, verken direkte eller indirekte.

    Og hvis Kulturverk virkelig er et fascistisk nettsted, så vil jeg si det må være en totalt mislykket
    sådan. Hva er det planen går ut på? Å rekruttere folk til fascismen gjennom en gang i året å utsette dem for en artikkel om Alain de Benoists kritikk av neoliberalismen? Eller enda verre: Alexandr Dugins ikke akkurat lettleste postmodernistiske utlegninger om «kaosmetafysikk» og «fremtidsontologi»?

    Hva jeg vil advare mot, er å vanne ut fascismebegrepet på denne måten. Fascisme er mer enn et
    skjellsord som lettvint kan brukes i nettkrangler mot konspirasjonsteoretikere og antivaksjonister ala Krudtaa.

    Selv leser jeg og setter pris på Kulturverk fordi det er et av de få forumene hvor vekstparadigmet kritiseres konkret og prinsipielt – et paradigme som er i ferd med å utløse en kontinuerlig økologisk katastrofe for hele vår livsverden.

    mvh Mohammed R. Khan

  • AvatarMarius Aanonlie // 2014-10-03 kl 11:51 //

   Har du disse skrotelenkene på speed-dial, Krudtlappen?

 5. AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 12:02 //

  Dette er en veldig bra og lettforståelig artikkel som forklarer hvorfor noen personer får mèn av svineinfluensavaksinen og andre vaksiner. Det er nemlig ikke hvem som helst som får bivirkninger:
  http://www.tylervigen.com/

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 12:22 //

   Korrelasjon er en farlig sport. Men vi skal ikke underslå at et visst antall faktisk fikk alvorlige bivirkninger av svineinfluensavaksinen. Samtidig blir det veldig feil å underslå at uten vaksinen hadde ganske mange flere dødd. Det handler om å forholde seg til både positive og negative virkninger.

  • Hvem er Ulrika Rokke?
   For noen dager tilbake lurte jeg på om «Ulrika Rokke» kunne identifisere seg med bilde og navn. Det tok da kun noen minutter før det ble lagt ut et bilde, som skulle forestille «Ulrika Rokke».
   Hvem er så Ulrika Rokke? I følge Folkeregisteret finnes det nemlig ikke noen i Norge med det navnet.
   Det er slett ikke uvanlig at noen ønsker å være anonyme på nett.
   Men det er ikke så vanlig å fremstille det som at man har et reelt navn, og i tillegg legge ut et bilde av seg selv.
   Kan det være at bildet av «Ulrika Rokke» er en helt annen person enn den personen som her skriver kommentarer? Det er i såfall svært lite redelig av «Ulrika Rokke».

   • AvatarChristian Kristiansen // 2014-10-03 kl 16:24 //

    Jeg minnes at du spekulerte i noe lignende om meg i et kommentarfelt i Bodø NU. Jeg kan forsikre deg om at dine meningsmotsdandere er høyst relle.

    • At personen bak pseudonymet «Ulrika Rokke» er reell, tviler jeg ikke på. Men når Folkeregisteret sier at det ikke finnes noen med det navnet i Norge, er det på sin plass å nevne det. Og det er jo like relevant å få greie på om kvinnen på bildet, er den samme personen som identifiserer seg ved et navn som ikke er i bruk.

     Historien du viser til Christian Kristiansen, har sin årsak i at det i en artikkel du hadde skrevet sto dette under tittelen:
     SKREVET AV: ADMIN
     http://bodonu.no/bodo-kvinner-hvorfor-er-dere-slike-fjols/

     Jeg overså bare, når jeg skulle skrive min kommentar der, at det stod inne i artikkelen at du var skribenten. Ikke noen særlig stor sak akkurat, og ikke særlig relevant i denne sammenheng heller… men jeg tviler nok ikke på at du Kristiansen klarer å fabrikere noen elefanter fra den glippen, og kanskje mer til. Du har jo vist deg frem tidligere som en som er dyktig på å produsere høner av fjær… F.eks. i denne:
     Kritikk av det vulgære føleri

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 18:09 //

      Hva mener du, Krudtaa?
      At bare folk med norsk statsborgerskap skal få ytre seg i kommentarfeltene?
      Er det dèt du mener? At den offentlige debatten bare skal omfatte nordmenn??
      Det er noe spesiellt, må jeg si!

     • Hmmm… var det noe i min kommentar som fikk deg til å tro det Rokke?
      Eller er din hensikt å tilføre meg meninger jeg ikke har?
      Dette er jo fri fantasi fra din side… ganske spesiell fantasi…

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 18:35 //

      Siden det er bare nordmenn som er registrert i folkergisteret, og du hevder at jeg ikke er en ordentlig person siden jeg ikke er registrert der, så har du satt standarden for hvem du mener som skal få ytre seg. Og det vil jeg bare ha sagt klart fra om, at jeg mener at du på ingen måte skal påta deg ansvaret for å diktere hvem som skal få lov til å mene noe i kommentarfeltene. Da ville det blitt tynt i rekkene her, Krudtaa.

      Og en ting til jeg vil legge til: Siden du har tatt deg tid og bryderi med å sjekke i Folkeregistret så har du jo synliggjort at du har en….hva skal man si….en mer enn normal interesse av å kartlegge dine meningsmotsnadere, for å si det pent.
      Men altså, i det norske folkeregistret vil du ikke finne meg.

     • Årsaken til at jeg sjekket opp om det navnet fantes i Folkeregisteret Rokke, var jo fordi du for kort tid siden spredte sjikane og netthets av meg på side3.no. Jeg finner det interessant at mennesker jeg aldri før har hørt om sprer regelrett dritt om meg. Vedlagt er kommentaren din, hvor du la ut en lenke til en regelrett hetse-side av en av meningsfellene (Hans Petter Nenseth) til Øivind Bergh. Både Bergh og Nenseth er medlemmer i Facebook-hetsegruppa «Vi som er blokkert av «Fri Presse» – eller ville ha blitt blokkert…». Meg bekjent er Bergh, Nenseth og Tor J. Næss de første som ble medlemmer i den hetsegruppa.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 18:54 //

      Jeg aner ikke hva du prater om. Jeg er ikke medlem av noen side som er blokkert av fri presse. Jeg påpekte bare at du ikke burde kaste stein i glasshus. Å beskylde noen for å spre sjikane og netthets av deg, Krudtaa, er en sterk påstand all den tid du selv er den største ryktesprederen jeg har sett på nettet.

      Men èn ting til: Jeg vil vite hvilket Folkeregisterkontor du har ringt. De har ikke lov til å gi ut opplysninger om personer på den måten. Denne saken kommer jeg derfor til å forfølge. Ha det klinkende klart for deg!

     • Lykke til da. Meg bekjent har vi bare et Folkeregister i Norge. Burde ikke være vanskelig å finne. Folkeregisteret har ikke gitt ut noe ulovlig informasjon. Jeg spurte bare om det var noen personer i Norge som hadde navnet Ulrika Rokke. I følge dem var det ingen som hadde det navnet. De har mao. ikke gitt fra seg noe informasjon som er ulovlig. Den saken er klinkende klar.

      Jeg har ikke påstått at du er medlem av den hetsesiden på FB. som jeg har vist til.
      Du HAR spredt sjikane og netthets av meg ved å lenke til den artikkelen til Hans Petter Nenseth. Jeg tar nemlig ikke særlig lett på det når personer påstår at jeg har pedofilisvertet noen. For det stemmer ikke.

      Når du så hevder at jeg er den største ryktespredern du har sett på nettet – hvor er dokumentasjonen din på det da? Må jo si at jeg får mer og mer forståelse på hvorfor du skriver anonymt Rokke…

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 19:04 //

      Nei!
      Slike opplysninger får man KUN om man har behov for dem. Du har ingen legitimk grunn til å ringe Folkeregisteret for å sjekke om «folk finnes».
      Folkeregistrene er organisert kommunalt eller interkommunalt. Jeg spør deg derfor igjen: Hvilket kontor har du ringt??

      Her har du gått langt over grensen, Krudtaa!

      http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-privatpersoner-og-institusjoner/

     • Ingen legitim grunn sier du «Ulrika Rokke».
      Du fikk kanskje ikke med deg at du har spredd sjikane og hets av meg, ved å linke til nettsiden til Hans Petter Nenseth? Siden norsken din ser ut til å være helt fortreffelig, antar jeg det bare er vrangvilje som får deg til å komme med disse tøvete utspillene.
      Kopi av kommentaren din på side3.no er lagt ut i en kommentar litt over her. Men jeg gidder selvfølgelig ikke her å legge ut den faktiske lenken til hetse-artikkelen til Hans Petter Nenseth.

      Selvfølgelig har ikke Folkeregisteret gjort noe ulovlig. De har jo ikke gitt ut noe som helst informasjon om en person i denne saken. De har kun bekreftet min mistanke, at det ikke finnes noen person i norge med navnet «Ulrika Rokke». Case closed.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 19:14 //

      Jeg har skjermdumpet alle uttalelsene dine her og kommer til å ta kontakt med det lokale skattekontoret/folkeregisteret i det området du bor i på mandag morgen.
      Så vet du det!

     • Takk for informasjonen, og lykke til 🙂

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 20:57 //

      Og ja, det er drøyt creepy at Tore faktisk går så langt som til å ringe offentlige kontorer når han møter noen som er uenige med ham på nett. Vet ikke hvilket alternativ som er verst — at han ikke skjønner selv hvordan han fremstår, eller at han forstår det, og ikke bryr seg…

      ekkelt.

     • Det som virkelig er Creepy her er at Øyvind W. klarer å vri og vrenge på de faktiske forhold og det jeg har skrevet, så til de grader. Saken her er jo at det er Bergh som har krenket meg på det groveste, og at jeg derfor ringer han for å forsøker å få slettet krenkelsene. Hvis Øyvind W. har problemer med at jeg ringte Bergh på hans jobb-telefon, ja da får han gjerne ha problemer med det da (who cares). At samme Øyvind W. ikke ser det problematiske i at grove ærekrenkelser (fra Øivind Bergh) ikke hører hjemme i den offentlige debatten, og at det er helt legitimt å forsøke å få slettet de samme krenkelsene, illustrerer mye av vrangviljen Øyvind W. forfekter. For de som ikke har fått med seg hva som var krenkende, ref. bloggposten som denne Sturla Hansen republiserte på bloggen sin, og en hetseartikkel som Øivind Bergh opprinnelig publiserte på Dagsavisen,
      er det bare å lese seg opp her.

      Når ble det Creepy å forsvare seg mot grove ærekrenkelser?
      Ja, det er virkelig ekkelt å lese kommentarer som de Øyvind W. lirer av seg.
      Har full forståelse for at Øyvind W. også publiserer sine kommentarer anonymt.

      Hvis Øyvind W. (eller andre) ønsker mer innsikt, er det bare å fordype seg her også:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1619496510

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:37 //

      Spar meg. Kom tilbake til meg når du er klar til og istand til å diskutere som en voksen person.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 22:33 //

      Krudtaa, du nevner ar du ringer redaktører for å få slettet det du oppfatter som hets av din person. Du ringte da også redaktøren i Bodø. Nu for å få slettet en artikkel om Lisa Williams der du selv på ingen måte var nevnt.
      Det er vel å tråkke godt inn på andres mulighet for å ytre seg er det ikke, i tillegg til å vise frem et mønster det du altså ringer ned redaksjoner for å få slettet alt mulig rart du ikke liker. Det er en oppførsel de aller fleste vil se på som, tja, litt spesiell i alle fall.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-08 kl 18:43 //

      «Litt spesiell» er ordet. Jeg lurer oppriktig på hva han ønsker eller forventer å oppnå ved å oppføre seg som han gjør i denne tråden.

      Troll sprekker i sola…

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 22:49 //

      Du glemte å «like» innlegget ditt, Krudtaa…..

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-08 kl 18:42 //

      «Har full forståelse for at Øyvind W. også publiserer sine kommentarer anonymt.»
      Det er jeg ikke et øyeblikk i tvil om. Du er sikkert også kjempestolt over å være den direkte årsaken.

      Overbevisende, derimot, det kommer du aldri til å bli.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-09 kl 02:59 //

      «Hvis Øyvind W. har problemer med at jeg ringte Bergh på hans
      jobb-telefon, ja da får han gjerne ha problemer med det da (who cares)»

      Wow.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 20:55 //

      Elsker hvordan du kan lire av deg alt det du gjør om andre, Tore, men samtidig har en så utrolig lav terskel for å kalle det andre gjør mot deg «sjikane» og «hets». Blir like useriøst som når enkelte alternative spiller «mobbekortet» hver gang noen ytrer seg om alternativ behandling. Også rimelig støtende ovenfor de som faktisk opplever disse tignene i virkeligheten.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 21:29 //

      Enhver kan sjekke om et navn er folkeregistrert ved å søke i skattelistene. Det er offentlig informasjon.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 02:25 //

      Krudtaa har ikke sjekket skattelistene. Han har ringt Folkeregisteret. Og for å ha fått ut den informasjonen han sier han har fått, så må han ha løyet.

     • Er du helt fjern? Selvsagt kan han sjekke opp navn mot folkeregisteret om han føler for det.

     • Årsaken til at jeg sjekket opp om det navnet fantes i Folkeregisteret Rokke, var jo fordi du for kort tid siden spredte sjikane og netthets av meg på side3.no. Jeg finner det interessant at mennesker jeg aldri før har hørt om sprer regelrett dritt om meg. Vedlagt er kommentaren din, hvor du la ut en lenke til en regelrett hetse-side av en av meningsfellene (Hans Petter Nenseth) til Øivind Bergh.

      Både Bergh og Nenseth er medlemmer i Facebook-hetsegruppa «Vi som er blokkert av «Fri Presse» – eller ville ha blitt blokkert…». Meg bekjent er Bergh, Nenseth og Tor J. Næss de første som ble medlemmer i den hetsegruppa.
      https://www.facebook.com/groups/216909185137604/

     • Som jeg har nevnt tidligere finner jeg det noe underlig at «Ulrika Rokke» legger ut et bilde av en person på Disqus identen sin. Siden Ulrika Rokke ønsker å fremstå anonymt (da navnet Ulrika Rokke ikke er i bruk i Norge), er det jo litt underlig at man benytter et bilde av en virkelig person, ja, en smule selvmotsigende.

      Nå viser det seg at bildet som Ulrika Rokke bruker etter all sansynlighet er fra et bildebyrå. Bildet kan f.eks. gjenfinnes her:
      https://www.tineye.com/search/decab909f541fdfe0c8f2bc55425f58f36c5672f/

      Mitt spørsmål til personen med det ikke-eksisterende navnet (ref. folkeregisteret i Norge) Ulrika Rokke, er om hun/han har kjøpt bildet av modellen fra et bildebyrå, eller om hun/han har stjålet det, eller om personen som identifiserer seg som Ulrika Rokke tilfeldigvis selv skulle være modellen på bildet.

      Hvis Ulrika Rokke, ikke er personen på bildet, antar jeg at bruken av bildet bryter med en eller flere norske regler for bruk av bilder av personer på Internet.

     • Hvorfor i all verden driver du og etterforsker profiler som svarer deg i kommentarfelt, Krudtaa? Hva skal du bruke disse opplysningene til?

     • AvatarMarius Aanonlie // 2014-10-03 kl 19:31 //

      Fordi «Match.com» krever betalt?

     • AvatarHans Torvaldsen // 2014-10-05 kl 22:56 //

      At du ikke finner noen når du leter betyr slett ikke at vedkommende ikke finnes. Det er mange nordmenn som du ikke finner i telefonkatalog eller skattelister. Det kan være flere grunner til det. Noen har hemmelig adresse, noen har flyttet til utlandet og er utmeldt av folkeregisteret etc. Men det har du kanskje vansker med å forstå. For å si det litt enkelt; det skal forstand til å forstå.

     • Du tuller? Bruk av folkeregisteret til utenomtjenstlige formål er strengt ulovlig.

      Kanskje noen bør ta en telefon til arbeidsgiveren din?

   • Du kjenner sikkert til anonymitetsprinsippet Krudtaa? En del aviser praktiserer det, men VG har gått bort fra det, mens andre aviser beholder prinsippet. Det kanskje noen grunner til det. Personlig setter jeg mest pris på når man debatterer under fullt navn, men jeg respekterer at ikke alle gjør det.

    I en hver debatt er og bør det være argumentene man bør forholde seg til, men dessverre er ikke verden et ideelt og trivelig sted alltid. Det er sannsynligvis gode grunner for at noen velger å være anonym. Det finnes regelrette idioter der ute som oppfører seg rimelig rabiat for å si det mildt. Ikke alle liker å bli oppringt privat, hvor kanskje andre i familien svarer, kanskje til og kanskje et barn som risikerer å komme i «skuddlinjen» fordi en idiot ikke kan forholde seg til tematikken i et innlegg, men har en sykelig trang til å gå løs på personen man diskuterer med, og ellers ikke har noen sperrer for å opptre truende.

    Kanskje vedkommende ikke har lyst til å bli ringt opp på sin arbeidsplass hvor man får spørsmål om bedriften har et bilde av vedkommende man har en disputt med, for å bruke det i en eller annen obskur sammenheng. Jeg vet om et par tilfeller hvor det har skjedd faktisk. Det er slett ikke bra.
    Det er mennesker der ute som er på kanten rent mentalt, og som opptrer på en måte som gjør at de fremkaller reell frykt. Det tror jeg vi skal ha respekt for.

    Jeg er sikker på at når du tenker deg om Krudtaa så ser du poengene ved at enkelte velger å opptre mer anonymt 🙂

    • Nå var min kommentar i hovedsak knyttet til at en person som etter alt og dømme ikke vil bli identifisert ved sitt navn, legger ut et bilde av en person knyttet til sin anonyme bruker.
     Denne «Ulrika Rokke» viste seg først uten bilde, etter at jeg oppfordret vedkommende til å bruke bilde og korrekt navn, ble det kun lagt ut et bilde.

     Jeg stusser altså over at en person som ønsker å være anonym, legger ut et bilde av en person (som høyst sannsynlig ikke er bilde av denne anonyme personen)? Hva er poenget med å legge ut bilde av seg selv, hvis man ikke ønsker å stå frem med fullt navn?

     Ellers er jeg enig i det du skriver Tor J. Næss.

     • «Jeg stusser altså over at en person som ønsker å være anonym, legger ut et bilde av en person (som høyst sannsynlig ikke er bilde av denne anonyme personen)? Hva er poenget med å legge ut bilde av seg selv, hvis man ikke ønsker å stå frem med fullt navn?».

      Vedkommende som velger å være anonym bør vel bruke det bilde som vedkommende finner formålstjenlig.

      «Ellers er jeg enig i det du skriver Tor J. Næss»

      Det er bra Krudtaa 🙂

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 20:38 //

      Så fint at du er enig med Tor J. Næss da Krudtaa!

     • Du verden Øystein Gudim. Klarer ikke du heller å skille mellom meningsytringer, og det som er sjikane og hets? Var det noen spesifikke hendelser du hadde i tankene når du insinuerer at jeg plager mine meningsmotstandere ved å ringe arbeidsgiver eller familie? Eller er det bare slik at du ikke klarer å la vær å være frekk Gudim?

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-04 kl 16:25 //

      1. Er det sant eller usant at du ringer redaksjoner og truer med advokat for å få slettet innlegg du ikke liker?
      2. Er det sant eller usant at du har ringt arbeidsgivere til noen av de du debatterer med?
      3. Er det sant eller usant at du har ringt (i minst ett tilfelle) til barn av en av dine motdebattanter?
      Din adferd tyder på at du oppfatter ethvert motinnlegg eller kritikk av din konspiranoia-tenking som «desinformasjon», «løgn» eller «sjikane/ hets» og «æreskrenkelser».
      Samtidig har du ingen sperrer mot å spre vannvittige konspirasjonsteorier, eller kritikk av andre som er vel så hetsende og sjikanerende.
      Ikke rart om du snart sitter igjen med noen store advokatregninger.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 20:20 //

      Himmel, Krudtaa. Du er fullstendig grenseløs.
      Det er ganske utrolig
      at du selv ikke skjønner hvor utidig det er å ringe folk på jobb, midt i
      arbeidstiden, – for ikke å snakke om å gå løs på andres barn. Jeg er
      sjokkert!
      Men det er fint at du selv dokumenterer adferden din. Det
      er i det hele tatt veldig greit å få innblikk i hvordan du jobber med å
      forfølge dine meningsmotstandere.

      Jeg har også merket meg at du
      anklaget meg for sjikane etter at jeg postet èn – 1 – kritisk kommentar
      om dine debattmetoder. (Men du tåler ikke kritikk, gjør du?)
      Hvor mange ganger har du selv rettet grove beskyldninger mot Bergh og Færseth?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 23:26 //

      Jeg vil bare ønske deg god bedring.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 00:59 //

      ??? Hvem er du?
      Jeg har det faktisk helt utmerket, takk.

     • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-04 kl 22:26 //

      Og du tar hevd på definisjonen av sjikane, mens du samtidig er med på en kampanje som går på å henge ut enkeltpersoner og miljøer som pedofile/propredofile, og har vart snart over to år?
      Det er en grunn til at den ene som liker innleggene dine om dagen er den samme som deg selv.
      🙂

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:04 //

      Hvor gjør det mest vondt?

     • Hva spør du om Sturla Molden?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:28 //

      Jeg ser hva du skriver om å kontakte familie og arbeidsgiver til nettdebattanter. Jeg lurer på om du har verk i ei tann siden du er så desperat? I så fall vil jeg ønske deg god bedring.

     • For et teit spørsmål!
      Når du ikke klarer å forstå grunnlaget for mine handlinger ut fra det jeg har skrevet (noe som burde være innlysende for de fleste, uavhengig av utdannelse), da er det neppe håp om at du skal forstå det ut fra noen ytterligere forklaringer fra meg.

      Desperasjonen du refererer til er ikke-eksisterende. Men som sagt, jeg misliker sterkt krenkelser av den typen som Øivind Bergh i flere omganger har spredt om meg.
      Mer om Øivind Bergh sine krenkelser her

      Klarer ikke du heller å skille mellom saklig debatt og det som er netthets og grove krenkelser?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 01:05 //

      Du trenger åpenbart en dusj av dette. Er du riktig uheldig er den laget av Monsanto.

      http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130309171540/adventuretimewithfinnandjake/images/thumb/c/c2/Trollspray.jpg/300px-Trollspray.jpg

     • Takk Sturla Molden
      Setter umåtelig pris på den kommentaren din!
      Slett ingen dum ide det der. Kunne jo ende opp med å lære litt om hvordan nett-trollene tenker 🙂
      Kanskje du kunne finne en anti-troll-spray også, slik at jeg kunne fjerne troll-effekten når den ble for plagsom 🙂

     • AvatarTom Dahle // 2014-10-05 kl 11:51 //

      Merk at her inne får du tilgang til den ytringsfriheten som du selv nekter andre. 🙂

     • Jeg har ingen kjenskap til dere uenigheter i mellom, meg jeg er sjokkert over at det finnes folk som går _så_ langt i en slik setting.

      Jeg scroller egentlig nedover her for å lese forskjellige synspunkter. Det du skriver over her er ikke bra. Tro meg: Du må oppsøke hjelp. Dette er ikke ment som hets eller sjikane, spør hvem som helst rundt deg.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-04 kl 16:32 //

      1. Er det sant eller usant at du har ringt flere redaksjoner for å få slettet innlegg du ikke liker? Er det slik du forsvarer ytringsfriheten/meningsfriheten?
      2. Er det sant eller usant at du har ringt arbeidsgivere til noen av dine meningsmotstandere?
      3. Er det sant eller usant at du (i minst ett tilfelle) har ringt barn av en motdebattant for å diskutere innlegg?
      Det virker ut fra din atferd på nettet at du ser nesten all kritikk av dine meninger som»desinformasjon», «løgn», «hets/sjikane» eller «æreskrenkelser».
      Samtidig virker det som du ikke har noen sperrer mot å spre noe som andre oppfatter som hets / sjikane av meningsmotstandere.
      Det vil ikke forundre meg om du etter hvert sitter igjen med noen store advokatutgifter som må dekkes.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-04 kl 16:38 //

      1. Er det sant eller usant at du har ringt redaksjoner for å få dem til å slette innlegg du ikke liker? Er det slik du forsvarer ytringsfriheten?
      2. Er det sant eller usant at du har ringt arbeidsgivere til meningsmotstandere?
      3. Er det sant eller usant at du i minst ett tilfelle har ringt barn av en meningsmotstander for å diskutere innlegg faren skrev?
      Det virker som om du mener at all kritikk av dine spesielle meninger kvalifiserer til å bli kalt «løgn/desinformasjon/hets/sjikane» eller æreskrenkelser.
      Det bør ikke overreaske deg at du etter hvert vil sitte med noen store advokatregninger. Som man reder ligger man.

     • AvatarEmil Muller // 2014-10-05 kl 23:39 //

      Den nummer 3 der… Jemini, stemmer det? 1 og 2, sammen med den greia nedenfor med sjekking i Folkeregisteret og herren vet hva annet, er fanden meg ille nok. Men ringe barna til meningsmotstandere og plapre i vei? Dette er rett og slett hinsides all anstendighet!

      Merker meg at Krudtaa ikke har kommentert den biten enda.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-05 kl 23:47 //

      Joda – han bekreftet det nedenfor. Innlegget mitt ble pga. tekniske problemer postet i tre varianter.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 23:55 //

      Han ikke bare bekreftet det. Jeg kan bekrefte at hverken sønnen som tok telefonen, eller hans far var spesielt blide etterpå. Det var nok ikke «helt greit» som Krudtaa skriver. Faktisk var det ikke greit i det hele tatt.For min egen del kan jeg bekrefte at han ringte meg på jobb – og han prøvde å kjøpe et bilde av meg fra min arbeidsgiver. Vedkommende informajonsmedarbeider skjønte hva saken gjaldt, og nektet ham det.

   • AvatarStian Øigård // 2014-10-04 kl 13:17 //

    I dag er vi alle Ulrika Rokke.

   • AvatarØyvind W. // 2014-10-04 kl 19:13 //

    Kunne du kanskje prøvd å argumentere saklig istedenfor bare å gå etter person for én gangs skyld, Tore? Dog veldig hjelpsomt av deg å illustrere akkurat hva artikkelen over handler om 🙂 .

    I diskusjoner som deg og Trude Helen Hole og andre som er eksperter på å grave opp/dikte opp dritt om folk, skjønner jeg faktisk veldig, veldig godt at flere enn det man gjennomsnittlig skulle forvente forholder seg anonyme. Har ingenting å skjule, men når jeg vet hvor flinke dere er til å regelrett dikte opp ting, hjelper jo ikke det en dritt. Så har kjent på fristelsen til å bare dikte opp et navn selv.

 6. Veldig bra Øivind. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert takke være effektive vaksineprogrammer.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 12:28 //

   Det er helt rett at barnedødeligheten er gått kraftig tilbake globalt. WHO har et godt faktaark som illustrerr betydningen av såvel vaksiner som andre tiltak http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/

   Det amerikanske offentlige «folkehelseinstituttet» CDC har et godt faktaark som stiller spørsmålet «what if» amerikanere sluttet å vaksinere seg. Skremmende lesning. http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/whatifstop.htm

   Konklusjon: jeg mener det er svært god grunn til å slå fast at vaksinemotstandere har blod på sine hender.

   • Følgende brev ble skrevet av Megan Cran (som er sykepleier) fra Facebookgruppen Stop the Australian Vaccination Network den 22.06.2012. Hun har en del poenger en bør tenke over

    http://tovsugeren.blogspot.no/2012/07/kjre-vaksinemotstander.html

   • Følgende brev ble skrevet av Megan Cran (som er sykepleier) fra Facebookgruppen Stop the Australian Vaccination Network den 22.06.2012. Hun har en del poenger en bør tenke over
    http://tovsugeren.blogspot.no/2012/07/kjre-vaksinemotstander.html

    Utdrag av sykepleier Megan Crans brev:

    “Kjære vaksinemotstander

    Du har spurt oss i mange fora om vi som er pro vaksinasjon kan ha empati og fortåelse
    for deres synspunkter. Jeg stiller deg det samme spørsmålet.

    Forestill deg at du har brukt over seks år av livet ditt på å studere hardt, slik at du forstår grunnleggende biologi, kjemi, fysiologi, patologi, immunologi og farmakologi,
    fordi du har lyst til å bli lege eller sykepleier. Da er dette fag du må kunne for å få jobben.

    Forestill deg at du gjennom de mange årene med vitenskapelige studier, der du ofte har studert alt av tilgjengelig forskningsmateriale og støttet deg til kvalifiserte meninger fra mennesker som har STØRRE innsikt enn deg selv på området, og har kommet til samme konklusjon som det biomedisinske flertallet støtter: at vaksiner er trygge og effektive.

    Forestill deg at du, gjennom ditt daglige arbeid, ser uvaksinerte eller immunsvekkede mennesker blir forferdelig syke eller dør, av sykdommer og komplikasjoner det finnes vaksiner mot.

    Forestill deg så at du finner ut at det finnes en gruppe mennesker som med fullt overlegg
    nekter å vaksinere barna sine. Forestill deg sjokket og vantroen. Forestill deg at du forsøker å snakke med disse menneskene, for å forsøke å finne ut hvorfor de nekter å benytte seg av moderne medisins kanskje største innovasjon.

    Forestill deg at når du snakker med disse menneskene hører du noen argumenter som – i
    begynnelsen – får deg til å se vaksiner i et nytt lys. De sier vaksiner er gift. De sier vaksiner ikke er så effektive som du vil ha det til. De sier at regjeringen og Big Pharma bare selger vaksiner for å tjene penger. De sier vaksinene ikke er skikkelig testet. De sier at vaksinene er årsaken til et
    enormt antall ødeleggende kognitive og nevrologiske lidelser. De sier vaksiner DREPER BARN. Og du blir bekymret».

   • AvatarNina Hansen // 2015-02-25 kl 04:24 //

    Den siste kommentaren der er bare så hinsides alt av fornuft, at man kan ikke ta slike som deg alvorlig Bergh. Man må jo bare håpe at det ikke finnes mennesker der ute som tenner på det du skriver, for da frykter jeg oppblomstring av et voldelig samfunn.

    • AvatarØivind Bergh // 2015-02-25 kl 07:46 //

     Jeg registrerer at du ikke har argumenter, Nina Hansen. Realitet: vi vet utmerket godt hva som skjer hvis amerikanere – eller europeere – eller nordmenn – slutter å vaksinere seg. Det blir epidemier av det helt store slaget.

     Jeg opprettholder min påstand om at vaksinemotstanderne har blod på sine hender. «Volden» i dette tilfellet er det de som står for. Å nekte barn beskyttelse mot dødelige sykdommer er strukturell vold.

  • AvatarNina Hansen // 2015-02-25 kl 04:20 //

   Det har du jo INGEN grunnlag for å hevde. Det der er å forsøke score billige poeng og forsøke hegne om dogmet «korrupt industri skal beskyttes – samme hva». Bisarre leker dere driver med i Skepsis, må jeg si. Det som har fått ned barnedødeligheten er i all hovedsak høyere levestandard. Punktum. Støttet av historiske data.

   • Nå er du ute og sykler uten hjelm …igjen. At vaksiner fungerer er veldokumentert nå. At vaksinemotstandsjihadister mener noe annet er intet nytt, men du må nesten vise hvor du mener jeg tar feil.

    Denne er veldig nyttig (ikke at jeg tror du tar innover deg noe som rokker ved ditt sementerte syn, men for alle andre …)

    Forekomst avmeslinger, polio, kusma, røde hunder og Hep B per stat i USA riktig nok, men
    gir en veldig god oversikt over introduksjon og effekt av vaksiner.

    http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/

    Nye tall fra WHO viser at antallet dødsfall forårsaket av meslinger steg fra 122 000 i 2012 til 145 700 i 2013. På verdensbasis har vaksinasjon forhindret 15,6 millioner dødsfall siden
    2000. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Meslinger-tar-fortsatt-liv.aspx

    Så et par praktiske opplysninger: Jeg er ikke medlem av foreningen skepsis. Jeg er heller ikke medlem i Human-Etisk Forbund. Bare nevner dette slik at du kan legge bort de noe fjollete hersketeknikkene dine. Konsentrer deg om sak. Det er nok fornuftig.

    • AvatarChrister // 2015-02-26 kl 14:55 //

     Det som er litt synd med den WSJ-statistikken er at for en del av sykdommene så kommer ikke fallet i forekomst like direkte knyttet til innføringen av vaksinen som f.eks. for meslinger. Dermed åpnes det for en del kreativ tolkning av statistikken for disse sykdomsforkjemperene.

     Hvis man ser en svak nedgang før vaksinen kommer betyr ikke det at det klassiske argumentet om at hygiene, og ikke vaksinen, er årsaken til nedgangen?

     Eller på den andre siden, om nedgangen kommer en god del år etter innføringen så må jo konklusjonen være at vaksinen ikke virker og at noe annet forårsaket nedgangen. Jeg vet ikke hva dette andre skulle være, men kanskje kvaliteten på fjernhealing gikk opp eller at folk for alvor fikk øynene opp for homeopatiens gleder.

     Poenget mitt er at jeg blir helt matt av å forsøke å diskutere med disse menneskene, det er moro for diskusjonens skyld, men ethvert argument preller av som vann på gåsa og man kommer jo egentlig ingen vei. Det er vanskelig å basere seg på fakta i en diskusjon med folk som til enhver tid kan dra argumenter ut av løse lufta og finne «kilder» til å backe opp de mest hårreisende utspill i internettets mørkeste bakgater.

 7. Veldig bra Øivind. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert takke være effektive vaksineprogrammer.

 8. Som vanlig svært velskrevet, og med grundig dokumentasjon lenket til påstandene. Folkeopplysning i god tradisjon.

 9. sykdommer er naturens måte å luke ut de svake genene for slik gjøre menneskeheten som helhet sterkere. De hjelper også mot overbefolkning inntil lederne våre tar skrittet med tvangssterilisering.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 15:32 //

   Du har faktisk ikke så veldig rett. De virussykdommene som er omtalt her rammer ikke «svake individer». Polio, meslinger, kopper, røde hunder og kusma rammet ikke svake. De rammet ganske blindt – også sterke, friske mennesker. Alt tyder på at det er/var ganske tilfeldig hvem som rammes.

   Det er også god dokumentasjon på at redusert barnedødelighet i alle kulturer fører til reduserte barnetall. Når foreldre blir sikrere på at barn vokser opp, får de færre barn, kvinner kommer seg inn i arbeidslivet, og befolkningsveksten avtar. Som kjent vokser verdensbefolkningen fortsatt, men veksttakten er avtakende, og vi vil, i følge den kjente svenske statistikeren Hans Rossling stabilisere oss i overkant av 9 milliarder http://www.vhemt.org/popnoprobhr.htm

   I dette bildet spiller vaksiner en positiv rolle.

   • om du har polio, meslinger, kopper, røde hunder, kusma e.l. er du vel per definisjon syk og ikke svak?
    At en person blir syk og ikke en annen kan komme av gener, fysikk eller rett og slett en liten dose flaks/uflaks.

    Det er klart at folk med «dårligere» gener/immunsystem/osv er mer utsatt enn de med «gode» og dette er naturens måte å gjøre menneskeheten som helhet sterkere.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 19:39 //

     Nei, det er ikke klart at folk med «dårligere gener» er utsatt for disse sykdommene. Men om så var ville du være langt over i «økofascismen» hvis du ville nekte dem forebyggende behandling. Om man skulle tenke slik- hvilke andre individer ville du la dø?

     • alle? diskrimener ikke, bare sier hvordan det er i naturen.
      Skulle tatt seg ut om vi skulle startet vaksineprogram for rotter og mus.
      Jeg personlig ville nok aldri vaksinert meg med risiko for diverse bivirkninger for at en eventuell overfølsom nabo skal være 0,0005% tryggere.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-04 kl 00:16 //

      Har du noen gang vurdert risiko for alvorlig smittsom sykdom opp mot risiko for bivirkninger?

     • sannsynligheten for bivirkning ser jeg som mye høyere enn sjangsen for å bli smittet av en alvorlig sykdom.
      Å ta en vaksine (f.eks den influensevaksinen som ble pusha på folk) ser jeg på som like mye risiko som å ha ubeskyttet sex med en hiv smittet person.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 01:02 //

      Det er fordi andre har vaksinert seg. Det du sier er at du ikke vil bidra til felleskapet men snylte på de andre. Det er som å velge å bli naver fordi man kan, ikke fordi man må. Samtidig bidrar du til å utsette dem som faktisk ikke kan vaksinere seg for større smittefare.

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:36 //

      Forstår du ikke at faren ved å ikke vaksinere seg er mye større enn faren for bivirkninger?
      Du må jo veie de to risikoene opp mot hverandre. Hvor stor er sjansen for å bli rammet av alvorlig sykdom ved å være uvaksiner vs Hvor stor er sjansen for alvorlig bivirkninger ved å ta vaksiner?

      Det er overveiende vitenskapelig enighet om at vaksiner er det beste for folkehelsen.
      Dette er ikke noe norske myndigheter er alene om å mene. Dette mener myndighetene i de aller fleste land. Hvilken kunnskap er det du besitter som det overveiende store flertallet av fagpersoner i verden overser?

     • Hvor stor var sannsynligheten for å bli rammet av fugleinfluensa?

      Veldig stor iht. de aller fleste.
      Hvor stor var sannsynligheten for bivirkninger av vaksinen?

      Veldig små iht. de fleste.

      Det store flertallet av fagpersoner i verden blir finansiert av legemiddelindustrien og vil derfor selge mest mulig, så selvfølgelig vil de anbefale at helst alle kjøper dette. Tror dere vaksiner er gratis?

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 23:20 //

      Spørsmål:

      1) Tror du Legemiddelindustrien ønsker å tjene mest mulig penger?

     • som de fleste selskaper er det en selvfølge at legemiddelindustrien ønsker å tjene mest mulig penger.

      du har leger og forskere som støtter alle mulige saker avhengig av hvem som «sponser» deres arbeide.

      Tror du legemiddelindustrien ikke kunne solgt medisin/vaksiner billigere enn de gjør per dags dato om de hadde vært villig til å ta mindre profitt?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 00:36 //

      Gener er ikke «gode» eller «dårlige» per se. En organismes økologiske fitness (tilpasningsverdi) er ikke uavhengig av miljøet den lever i. Vi lever i et miljø der avansert medisinsk behandling er tilgjengelig. Det har ført til at genotyper som tidligere var letale nå reduserer menneskers fitness i mindre grad.

  • Erling WestenvikErling Westenvik // 2014-10-03 kl 20:47 //

   Endelig en kommentar som avslører deler av alternativmiljøets forakt for svakhet. Det er disse fascistiske understrømmene som er sakens kjerne og som debatten bør fokusere på.

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 00:53 //

   Hvis du noen gang skal ta en eksamen i populasjonsøkologi, evolusjonsbiologi eller epidemiologi vil jeg anbefale at du avstår fra å framsette denne teorien. Eugenikk er basert på grunnleggende feilaktige antagelser om økologi og evolusjonsbiologi.

   Naturlig seleksjon virker fortsatt på jordas populasjon av mennesker, men i forhold til miljøet vi nå lever i. Medisinsk behandling har endret seleksjonstrykket, men det gjenspeiler bare en endring i miljøet. Å ha diabetes i 2013 gjør deg ikke så dårlig tilpasset som det var å ha diabetes før insulinet ble oppdaget. Derimot kan genotyper som gjør deg mer utsatt for trafikkulykker ha større negativ innvirkning på din økologiske fitness i dag enn for 100 år siden.

 10. Meg bekjent har Øivind Bergh publisert to artikler på Radikal Portal.
  Den første hadde tittelen «Kritikk av Trond Skaftnesmo». Den artikkelen hadde han først publisert på sin egen blogg her: http://bloggenbergh.wordpress.com/2014/08/16/kritikk-av-trond-skaftnesmo/
  Deretter forsøkte Bergh å publisere den på Dagsavisen. Der ble den tatt ned etter kort tid pga. personangrep.
  Kort tid etter får Bergh artikkelen publisert på Verdidebatt. Men også der ble den slettet etter noen dager.
  Denne første artikkelen til Bergh på Radikal Portal ble så tatt for seg i tilsvaret til Trond Skaftnesmo. Svært interessant lesning:
  https://radikalportal.no/2014/09/09/upresis-og-uhemmet-giftbruk-fra-oivind-bergh/

  Denne artikkelen, Det alternative monster, ble først publisert 29. september på bloggen til Bergh… Ikke lenge etter ble den slettet der… kanskje Bergh fant ut at selvsensur var på sin plass. Hvor mange redaksjoner har Bergh sendt artikkelen til før den ble godkjent her på Radikal Portal? Nedenfor er kopi av første del av denne artikkelen slik den så ut på bloggen til Bergh.

  • Til opplysning: Det er meg som la ut kommentaren ovenfor. Når jeg lagret den, så jeg ikke jpg fila som jeg la ved. Derfor forsøkte jeg å slette kommentaren. Det endte bare med at den allikevel ble liggende, men under «Guest». Når jeg tok en refresh… ser jeg bildet fra Bloggenbergh. Ser ut som Disqus systemet har sine små hickupps…

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 18:03 //

   Jeg ser nå at det er Krudtaa som har lagt ut denne kommentaren. Jeg bryter for denne ene gangens skyld mitt løfte om å ikke svare ham.

   Det er korrekt at denne artikkelen befinner seg lukket på min blogg. Jeg satte den rett og slett opp der fordi WordPress´ editor er enkel å bruke. Ved et uhell lå den åpen et par timer før jeg lukket den igjen. Siden bloggen «Bloggenbergh» faktisk tilhører meg selv er det ikke noen andre som kan slette innlegg der 🙂 Gratulerer med godt detektivarbeid!

   Det er videre korrekt at min artikkel «Kritikk av Trond Skaftnesmo»

   https://radikalportal.no/2014/09/07/kritikk-av-trond-skaftnesmo/
   først ble prøvd publisert på Dagsavisen, og så på Verdidebatt. Dagsavisen slettet etter å ha blitt truet med søksmål fra Tore B. Krudtaa, som er aktiv her i kommentarfeltet. Verdidebatt publiserte den så, ble utsatt for samme slags trusler fra Krudtaa, men valgte å la den stå – inntil Krudtaa spammet kommentarfeltet med sine evige tirader, trusler om advokat og søksmål m.v.. Verdidebatt ga opp å moderere og slettet derfor tråden. Jeg har en interessant korrespondanse med redaktøren som jeg skal publisere ved senere høve.

   Jeg gikk derfor til mine venner i Radikal Portal. Siden jeg har svært god kjennskap til deres arbeid med publisering av stoff om ekstremister visste jeg at de ikke ville gi etter for sånt press. De hadde jo blitt utsatt for litt av hvert da de angrep nazinettstedet «Fyret». Det var et lykkelig valg, redaksjonen i Radikal Portal viste seg å ha ryggrad til å stå i mot presset fra Krudtaa, noe de fortjener respekt for.

   Jeg anser Krudtaas handlinger som grovt i strid med ytringsfrihet og demokrati. Jeg er svært glad for at Miljøpartiet De Grønne i praksis ga ham en tupp i rævva. Det hører med til en demokratisk livsinnstilling å tolerere kritikk av seg selv. Da Skaftnesmo ba om tilsvar var det for meg en selvfølge at han fikk anledning til det.

   Krudtaa er arketypisk for de fanatiske vaksinemotstanderne, med sin antidemokratiske atferd, trusler om rettslige skritt, pedofilisverting og lenking til høyreekstreme og antisemittiske nettsteder. Det er forsåvidt nyttig at leserne her i Radikal Portal får demonstrert hvordan de ekstreme vaksinemotstanderne opptrer. Krudtaa er typisk for den typen ekstremisme som kan føre til tragedier som bildet øverst i denne artikkelen dreier seg om.

   Denne artikkelen er delvis en oppfølger, siden Wakefield og «varslingssaken» er tema – det bør være tydelig av denne artikkelen at den saken er ganske død. Wakefield tapte nylig nok en rettssak. Rettferdighet har skjedd http://tovsugeren.blogspot.no/2014/10/andrew-wakefield-taper-nok-en.html

   Skaftnesmo svarte heller ikke på den viktigste kritikken i mitt innlegg – hvorfor han i sin «Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk» unnlater å nevne foranledningen for Færseths artikler om Oddekalvs lenking til nazistisk nettsted, og frislepp av nazister og høyreekstremister på sin Facebookvegg. Om noen driver med desinformasjon er det jo Skaftnesmo! Artikkelen (som Krudtaa er medforfatter på) er kanskje så uhederlig at det ikke finnes noe forsvar for den.

   Det hører med at nettstedet «Kulturverk» i en artikkel med tittelen «Et angrep på meningsfriheten» beskriver denne prosessen som nettopp det. Rette rævva som feis – tatt i betraktning Krudtaas (og Skaftnesmos?) agering i denne saken. Jeg tar forbehold for at jeg vil respektere det hvis Skaftnesmo selv tar avstand fra Krudtaas handlinger her.

   Jeg presiserer at jeg ikke er interessert i noen debatt med Tore B. Krudtaa om dette. Krudtaa er ikke tema for denne artikkelen, og jeg vil be moderator å gripe inn dersom han fortsetter med sin meningsløse spamming av dette komentarfeltet.

   • Det blir raskt ganske tafatt når Bergh skal publisere og kommentere.
    De trusslene som Bergh refererer til i forhold til Dagsavisen, er ikke-eksisterende. Det tok ikke mange sekundene før de i redaksjonen i Dagsavisen forsto hvor på jordet artikkelen «Kritikk av Trond Skaftnesmo» var. Det skulle mao. ikke verken trussler eller spesielt gode overtalelsesevner til for å få den fjernet. Årsaken var jo at artikkelen var spekket med angrep på både personer og nettsted.

    Når det gjelder årsaken til at Verdidebatt slettet den, har det kun sin årsak i at redaksjonen der inne måtte slette flere stygge kommentarer (som ikke var fra meg). De fikk da etterhvert et problem med å holde orden i kommentarfeltene, men kun ene og alene fordi kommentarene der inne ble usammenhengene. At redaksjonen der inne ikke klarte å rydde opp skikkelig i kommentarfeltene er nok neppe noe jeg skal ta skylden for.

    At Bergh og denne Tøvsugeren (Tor J. Næss) repeterer svada om Wakefield i det uendelige, forsterker nok bare folks inntrykk av disse gjentatte sverte-forsøkene av Wakefield som det det er – sverting og atter sverting.

    Når det gjelder påstandene om Kurt Oddekalv som fremsettes både av John Færseth og Øivind Bergh (i hans artikkel om Trond Skaftnesmo), kan jeg bare kort si at det er tatt fullstendig ut av kontekst – og at den opprinnelige svadaen om Kurt Oddekalv kun er skrevet for å sverte Oddekalv. Verken Bergh eller Færseth ser ut til å være opptatt av hvorfor Oddekalv la ut den lenken på sin FB-side, og igjen handler det om fjæra som ble til fem høns.

    Leser man den siste artikkelen på Kulturverk, så blir det klart (for de aller fleste) hvem som driver med bakvaskelser og sverting. Nok en perle av en artikkel som setter skapet på plass, men som selvfølgelig ikke Bergh liker:
    http://www.kulturverk.com/2014/09/30/et-angrep-pa-meningsfriheten-2/

    ….

    • «At Bergh og denne Tøvsugeren (Tor J. Næss) repeterer svada om Wakefield i det uendelige, forsterker nok bare folks inntrykk av disse gjentatte sverte-forsøkene av Wakefield som det det er – sverting og atter sverting».

     Et veldig godt tips Krudtaa er å lære deg kildekritikk. At du og vaksineaksjonen og Dreyer og Lyskilde-klanen og dette FriPresse hyller Wakefield (og en hver crank) er velkjent nå. Jeg forholder meg til hva forskingen sier i sum, ikke hva en forfatter som hyller fallerte dilettanter sier, langt mindre forfatterens væpner som fyker rundt på alle mulige fora og oppfører seg som en kopimaskin på speed.

     Som en god venn av deg pleier å si Krudtaa:

     “Når uvitende mennesker briljerer med sin uvitenhet, så blir alle andre som også er uvitende imponert”

     Så litt praktisk kunnskap til deg Krudtaa: Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for
     å skille verifiserte opplysninger fra spekulasjoner. På internett er informasjonsmengden kort og godt formidabel. Det er ikke alltid lett å sjekke om det en kommer over er av god nok kvalitet. Derfor er et viktig at viktig at en benytter ytterligere kildekritiske metode. Kildekritikk handler om å vurdere kvaliteten på den informasjonen en kommer over, i forhold til utgangspunktet.

     Litt om Antivaksere og kildekritikk (legg merke til alle de elleville og mildt sagt merkelige påstandene som kommer fra nettopp antivaksere. Vaksinemotstand – løgn og dårlig kildekritikk.
     http://tovsugeren.blogspot.no/2013/12/vaksinemotstand-lgn-og-darlig.html

     Det er velkjent at det finnes de som hyller og fronter Pseudovitenskap. Du kan lese om de her Krudtaa. Pseudovitenskapens fanebærere
     http://tovsugeren.blogspot.no/2014/08/pseudovitenskapens-fanebrere.html

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 21:02 //

   Karakterdrapet på Skaftnesmo er et eksempel på argumentasjon ad hominem som Bergh burde holde seg for god til. Det er et under at radikalportal lar den stå, når det er en regel på denne bloggen at man ikke skal «ta spilleren i stedet for ballen». To avisredaksjoner har valgt å fjerne denne kronikken, og årsaken til det er ganske åpenbar når man leser den.

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 21:18 //

    Jeg registrerer at Sturla Molden ikke evner å forholde seg til innholdet i min kritikk av Skaftnesmos tekster. Det er i det hele tatt et gjennomgående trekk hos Skaftnesmos forsvarere at de kommer trekkende påstander om «ad hominem»-argumentasjon. Mitt svar er at Skaftnesmos person ikke angår meg, og at jeg heller ikke kritiserer mennesket. Jeg har analysert hans tekster. Dersom Molden har noe innholdsmessig å komme med kan det hende jeg gidder å diskutere med ham.

    • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 23:00 //

     Så vidt jeg kan se prøvde du bl.a. å kople Skaftnesmo og miljøverneren Oddekalv til nynazister. Det kan nok kalles å argumentere ad hominem.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 23:28 //

      Nei. Oddekalv koblet seg selv til nazister. Ikke nynazister. Tore Tvedt er Norges mest kjente nazist, selverklært nazist, og stolt av det. Han herjet fritt på Oddekalvs FB-vegg. Skaftnesmo later som om dette aldri fant sted – hans artikkel er en eneste stor «unnlatelsesløgn».. Skulle jeg la være å skrive om det? Skulle det ikke være slik at det har offentlig interesse at en så profilert miljøvernleder som Kurt Oddekalv lar Norges mest kjente nazist operere fritt på sin FB-vegg i lengre tid? Også flere kjente SIAN- og NDL-medlemmer var med å «støtte» Oddekalv.

      Ærlig talt, Sturla Molden – hvorfor skriver du om noe du åpenbart ikke har den fjerneste peiling på?

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:28 //

      «Øivind Berg skrev:
      Ærlig talt, Sturla Molden – hvorfor skriver du om noe du åpenbart ikke har den fjerneste peiling på?»

      Jeg mistenker at det er Sturlas modus operandi.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 01:54 //

      På seg selv kjenner man andre?

   • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 21:30 //

    Molden, Skaftnesmo er apologet for barnemishandleren Andrew Wakefield, som er en av flere opphavsmenn bak utbrudd av vanligvis unngåelige sykdommer med stygge bivirkninger.(Som død). Det å gå etter det han skriver og de kildene han bruker er ikke ad hominem eller karakterdrap. Det er folkeopplysning. Det må snart bli slutt på at man kan kritisere omtrent hvem som helst, men alternativbransjen og vaksinemotstandere skal være immune, siden det da blir hets.

    Grunnen til at de nevnte aviser slettet kronikken var en kombinasjon av manglende ryggrad, og at Krudtaa i ytringsfrihetens navn ringte ned redaksjonene og sutret og bar seg og truet med søksmål, slik han pleier når han leser noe han ikke liker. Hans reaksjon på denne nye kronikken fra Berghs side var så forutsigbar at jeg kunne ha skrevet den selv.

    • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:56 //

     Hva Skaftnesmo er eller ikke er forsvarer ikke å ta spilleren framfor ballen. Mye kan sies om Wakefield-affæren, men det forsvarer ikke å prøve å kople Skaftnesmo til Tore Tvedt, Vigrid andre nynazister. Hvis man er uenig i Skaftnesmos syn på behandlingen av Wakefield bør det være mulig å holde seg saklig.

 11. AvatarRolf Kenneth Myhre // 2014-10-03 kl 19:15 //

  Til alle kildekritikk-ekspertene her inne. Jeg mottar gjerne noen kommentarer eller påpekninger av feil i denne artikkelen om Wakefield-affæren. Artikkelen inneholder ikke en eneste link til anti-vaksere eller til alternativmiljøet.
  http://www.rolfkenneth.no/Vax-E_Wakefield.html

 12. AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 21:21 //

  Når det gjelder «pedofilisvertingen» er nok dette noe en viss blogger har lagt opp til selv. Når han i 115 (eller var det 110?) bloggposter beskriver overgrep på barn og barneporno på en måte som virker forstyrrende, og samtidig forsvarer alt fra sex med dyr til likskjending, kan det nok stilles et spørsmålstegn ved dømmekraften. At de som vil argumentere ad hominem antyder at denne bloggeren kanskje kan være unormal er en konsekvens han burde regnet med. Uansett har det ingenting i en vaksinedebatt å gjøre. Det er mulig å diskutere vaksinesaken uten å nevne den spesielle bloggeren. Det gjelder begge sider. Å diskutere om en viss blogger er unormal eller om han svertes som pedofil blir bare en fordummende avsporing.

  (Redigert: Ordvalget i beskrivelsen av bloggpostene er moderert.)

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-03 kl 21:31 //

   1. Jeg er enig i at dette ikke har noe i en vaksinedebatt å gjøre – bortsett fra at det er en gjenganger blant anti-vaksineaktivistene
   2. Din påstand om at vedkommende blogger forsvarer «alt fra sex med dyr til likskjending og beskriver «overgrep på barn og barneporno nærmest som noe vakkert» -er, nå skal jeg ta litt kraftig i – løgn, forbannet løgn, ærekrenkelse og så videre. Du vet ingen ting om det du skriver om. Gå hen og vask din munn – grundig. Skam deg, Sturla Molden.

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 21:54 //

    Ettersom de fleste av disse bloggpostene er slettet lar det seg vanskelig ettergå. Jeg har personlig ingen interesse av å samle på slikt søppel. Men her er et utdrag fra noe som vedkommende blogger har skrevet om likskjending:


    I Wisconsin, USA, ble nylig tre menn dømt for forsøk på å ha sex med en død kvinne. Jeg tror jeg er enig med at de tre mennene burde straffes for handlingen, men ikke på det grunnlag som oppgis her. Hvis det skal være forbudt å ha sex med lik fordi liket ikke er i stand til å gi sin aksept til handlingen, så må det også være forbudt å bruke oppblåsbare sexdokker, sjømannsbruder, meloner, «american pies», bananskall og alle andre døde eller ikke-kognitive gjenstander som ikke kan gi sin aksept til å bli penetrert.

    Det er vanskelig å se at det skal være et større overgrep mot liket å bli voldtatt enn å bli stappet i en kiste og begravet to meter under jorden for all evighet. Hvis den nekrofile handling ble begått uten at noen fikk vite om det, ville det etter mitt syn ikke være problematisk i det hele tatt. Det er vanskelig å se at det skal være noe moralsk galt med å ha sex med et lik, med hensyn til liket i seg selv. Liket trenger ingen rettslig beskyttelse ettersom det er en like verdiløs gjenstand som jorden den er begravet i.

    • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-03 kl 22:04 //

     Hva i hule heite har likskjending med vaksiner å gjøre?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:09 //

      Meget lite. Det er vel også hva jeg skriver i min kommentar her. Men når Bergh trekker fram personangrepene på en viss blogger synes jeg det er på sin plass at bakgrunnen kommer fram. Bergh kunne i sin kronikk avstått fra å nevne dem da de er usaklige i forhold til vaksinedebatten, enten man mener det ene eller andre om denne bloggeren.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 22:16 //

      Det er nettopp det, Molden, at denne svertekampanjen er absolutt relevant til antivaksineaktivisme. Som jeg har skrevet et annet sted, har dette mørke segmentet av det norske nettet akseptert og godtatt en selvinnrømmet pedofil, siden han står på deres side i vaksine- og alternativmedisinsaken. Svertekampanjen er bare et våpen de har grepet for å ta denne bloggeren, siden han kvester dem angående deres hovedkjepphester.

      Du uttaler deg igjen ganske sterkt om noe som du åpenbart ikke kjenner godt til, men som flere her har fulgt i mange år. Svertekampanjen har vært paraply-temaet for striden mellom antivaksinesegmentet og de som forholder seg til den virkelige verden i lang tid, og man kan ikke gå gjennom dette temaet uten å nevne den.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:56 //

      ^^Akkurat den saken, om hvordan Lyskilden (var det ikke?) har en «åpen» pedo i sine egne rekker, mens de henger ut andre for liksom å være pedofile, burde faktisk blitt spredt mye mer enn den er. Den viser jo så utrolig godt hvor lite seriøse de er 🙂 .

     • Du beviser jo ovenfor nettopp hvorfor det er relevant ved å selv trekke frem en konkret bloggpost og så hevde at jeg sier det motsatte av hva som faktisk står i teksten. Gratulerer.

    • Sturla: Jeg har fjernet én – 1 – bloggpost fra bloggen min. Å hevde at «de fleste av disse bloggpostene er fjernet» viser at du åpenbart ikke aner hva du prater om, men plukker opp påstander fra andre som du aldri har sjekket selv. Det er pinlig og det er ufint.

     Debatten hører ikke hjemme her, men jeg har ennå til gode å se noen kunne argumentere mot mitt poeng om at et lik i seg selv ikke kan bli krenket. Det er kun levende personer som kan det, og mitt hypotetiske eksempel tar høye for nettopp dette. Jeg synes du skal gå inn i den aktuelle bloggposten min og bruke kommentarfeltet mitt der til å argumentere for at jeg tar feil. Det har ingen ennå gjort. De bare trekker frem bloggposten fordi den vil vekke avsky hos mange som ikke evner å tenke analytisk rundt disse spørsmål. Et billig knep for å diskreditere en motdebattant altså, uten at du faktisk har et poeng. Jeg trodde en akademiker som deg ville holde deg for god til slikt søppel som ikke bare er usaklig, ikke bare er ufint, men til og med er ekstremt uintelligent.

     Det kanskje mest fascinerende er at du selv skriver jeg «forsvarer likskjending», og så siterer en bloggpost hvor jeg skriver at det må være forbudt. Det avslører vel mer enn noe at du trekker frem en slik bloggpost for å vekke følelser, helt uten å ha fortstått hva jeg skriver eller argumentasjonen min i teksten. Jeg står 100% inne for denne bloggposten fortsatt, og registrerer at ingen ennå har kommet med et godt motsvar. De håper bare at temaet i seg selv skal vinne dem sympatistemmer.

     • Her ligger kopi av den bloggposten som Gunnar Tjomlid sa han ikke skulle slette, men som han slettet likevel:

      Lommemann-formue kan gå til ofrene

      I sin røde advarsel før bloggposten skriver bl.a. Tjomlid følgende:
      «…Jeg kunne valgt å fjerne en del gamle bloggposter, men det er en liten gruppe mennesker som jevnlig siterer fra disse bloggpostene ut av sammenheng, og derfor vil jeg de fortsatt skal ligge synlige slik at lesere kan se konteksten til eventuelt sitatfusk eller misforståelser…»

      Kan slettingen ha noe med at Tjomlid snart skulle kåres som «Årets sterke mening» av Nettavisen, og at den bloggposten var så hinsides enhver fornuft at den bare måtte slettes før Tjomlid kunne bli satt på lista som kandidat til «Årets sterke mening»? Dette blir selvfølgelig bare spekulasjoner fra min side, men kanskje Tjomlid selv kan bidra med å oppklare hvorfor den, og ingen andre av flere av disse rabiate bloggpostene til Tjomlid ble slettet?

      I kommentaren ovenfor her skriver Tjomlid bl.a.:
      Debatten hører ikke hjemme her, men jeg har ennå til gode å se noen kunne argumentere mot mitt poeng om at et lik i seg selv ikke kan bli krenket.

      Vel, vel…. slik går det kanskje når man forsøker å betrakte dette fra et ultra-reduksjonistisk tankesett hvor man har fjernet seg fra det som måtte være av følelser, moral og etikk, og hvor man ser ut til å innbille seg at dette kun skal betraktes med utgangspunkt i at den døde kroppen ikke kan kjenne noe.

      Anbefaler folk å lese denne viktige artikkelen av Dag Fallet:
      Pedofili aktivisme i den norske diskurs

     • Ja, dette er den eneste bloggposten jeg har slettet. Den var tåpelig skrevet, spesielt når den leses helt ut av sin kontekst. Den har ingen verdi i debatten, tilfører ingen gode argumenter, og var derfor en bloggpost jeg følte like gjerne kunne slettes. Men det er altså den eneste. (Og jeg har aldri lovet å ikke slette den – det er Krudtaa sin konstruksjon).

      Hva gjelder «liksjending» så bekrefter vel bare Krudtaa min argumentasjon. Det er nemlig to sider av saken. Det ene er den emosjonelle, det andre er den strengt analytiske. Som jeg skriver i bloggposten må «sex med lik» være forbudt fordi mennesker som lever vil oppleve dette som en emosjonell belastning – forståelig nok. Det ville vi alle. Men sett fra likets eget perspektiv, isolert fra all kjennskap til identitet og etterlatte, tar selvsagt ikke liket skade av dette.

      Begge disse sidene belyses i bloggposten, men Krudtaa og Fallet velger som vanlig å ignorere dette fordi de vil ha frem et uriktig poeng. De vil spille på folks følelser. Det er jo det eneste de har å komme med når fakta ikke er på deres side.

      Det å drøfte to sider av en sak kaller Fallet for «double-talk», fordi han lever i en verden hvor alt er sort/hvitt og alt må ha tydelig og klare svar. Men slik er ikke verden. Komplekse temaer kan og må angripes fra flere vinkler. Den ene vinklingen er jeg helt enig med Fallet og Krudtaa og de fleste andre med. Mens den andre vinklingen, den hvor jeg drøfter om et lik i seg selv kan ha menneskeverd og oppleve overgrep, ser ikke disse menneskene ut til å evne å ta innover seg. Det blir kanskje for kompleks tenkning? Nyanseringer som pirker borti deres følelser på en måte de ikke liker og derfor avviser på ren automatikk og forsvarer seg selv og sine følelser ved å angripe budbringeren. Elegant. Uærlig, feigt og totalt ikke-konstruktivt, men absolutt elegant. En del enkle sjeler faller jo for dette. Heldigvis er det slik at de litt mer oppegående tenkerne som bl.a. satt i jurien til «Årets sterke mening», samt alle andre fagpersoner og mediepersoner som har lest disse bloggpostene, evner å drøfte komplekse temaer fra flere sider og derfor ikke finner bloggpostene problematiske.

      Det begynner kanskje å bli på tide for Krudtaa og Fallet og co å innse at problemet her faktisk ikke ligger hos meg. Det ligger i deres egen noe begrensede evner til å drøfte vanskelige temaer på en analytisk måte. På tide å gå litt i seg selv snart?

     • Tjomlid skriver han ikke har lovet å ikke slette bloggposten. Alikevel er det altså det som står i den røde advarsel-boksen foran artikkelen. Du sier «… de fortsatt skal få ligge synlige …», men velger alikevel å slette den. Konstruksjonen som Tjomlid refererer til er altså hans egen.

      Tjomlid skriver bl.a.:
      «…Heldigvis er det slik at de litt mer oppegående tenkerne som bl.a. satt i jurien til «Årets sterke mening», samt alle andre fagpersoner og mediepersoner som har lest disse bloggpostene, evner å drøfte komplekse tema er fra flere sider og derfor ikke finner bloggpostene problematiske…»

      Det kan virke som at Tjomlid her nå skal forsøke å innbille oss at jurymedlemmene har lest seg gjennom alle Tjomlids «verker». Er det reelt å tro at det har skjedd?

      Har jurymedlemmene selv sagt at det er tilfelle?
      Jeg for min del tror det er helt usannsynlig.

      Jeg tror også det er er høyst usannsynlig at disse jurymedlemmene har lest de kritiske tekstene til Dag Fallet, og hvis er tilfellet (noe alt tyder på) har jo jurymedlemmene gått glipp av svært avslørende tekster som viser at Tjomlid har byttet ut det analytiske med reduksjonisme og cherrypicking til det ekstreme.

      Hvis det er tilfelle at juryen ikke har lest tekstene til Dag Fallet er det i såfall oppsiktsvekkende. Var det noe Gunnar Stavrum valgte å unnlate å innformere juryen om, eller «glemte» bare Stavrum å opplyse om den harde kritikken som mange av Tjomlids bloggposter er blitt gjenstand for?

      Langt mer sannsynlig er det at juryformannen Gunnar Stavrum hadde plukket ut et utvalg bloggere som så ble overlevert resten av juryen for en kjapp gjennomgang. Selvfølgelig spekulasjoner fra min side, men hvem tror at travle mennesker tar seg tid til å se gjennom så mange bloggere og tusenvis av bloggposter, for å kåre «Årets sterke mening»?

      Det er jo ganske interessant også at redaktøren i Nettavisen er den som var juryformann. Stavrum er nok mest opptatt av penger, og er nok derfor også mest opptatt av å få kåret en blogger som gir Nettavisen maks oppmerksomhet og profitt (uavhengig hvor mye det blåser rundt ørene på Tjomlid).

      Jeg har selv kontaktet Stavrum for å høre om han kunne sende meg dokumentasjon på det som danner grunnlaget for disse uttalelsene i artikkelen
      Unnskyld Gunnar Tjomlid:
      «…Problemet er at saken hadde et bakteppe som jeg ikke var fullt klar over da jeg vurderte om bloggen var innenfor ytringsfrithetens grenser eller ei:
      – De grove anklagene er basert på 3. parts selektive gjengivelse av hva Tjomlid skrev for syv-åtte år siden.
      – Anklagene er brukt for å ramme Gunnar Tjomlid i en annen debatt – nemlig hans skepsis til udokumentert, alternativ medisin.
      […]
      Men beslutningen ble helt gal, og den gikk ut over en av landets fremste bloggere – Gunnar Tjomlid. Våre intensjoner var de beste, men vi ble brukt som nyttige idioter i en stygg kampanje for å ramme mannen, og ikke hans meninger…»

      Dokumentasjonen på at det var en kampanje mot Tjomlid uteblir fullstendig i bloggposten til Stavrum, og den uteble også i det svaret jeg fikk av Stavrum. Mye tyder på at Stavrum satte alt inn på å «friskemelde» bloggen til Tjomlid før den store kåringen av årets sterke mening. Dessverre resulterte det i noen svært så grove påstander fra Stavrum som han altså ikke hadde dekning for. Påstander som gikk direkte utover Trude Helen Hole og indirekte også utover Dag Fallet (mfl.). Antakelig en uvesentlighet for Stavrum da han visste at Trude Helen Hole uansett hadde kort tid igjen som blogger tilknyttet Nettavisen, pga. en avtale de to hadde. Business as usual…

      En av landets fremste bloggere, skriver Stavrum.
      Er det ut fra antall treff, eller innholdet på bloggen til Tjomlid?

      Slik jeg ser det, og mange med meg, er Tjomlid en av norges største desinformanter.

      Akkurat det er det nok endel mennesker som går glipp av, først og fremst pga. av retorikken til Tjomlid, men ikke minst i forhold til den bruken av vitenskaplige studier som hersker hos Tjomlid – med vektleggelse på metastudier, og plukking av studier som støtter forestillingen om at produkter ikke utgjør noen helseskade (eller hvor helseskader blir ubetydeliggjort), og hvor Tjomlid velger å totalt se bort fra studier som viser det stikk motsatte av hva han forfekter. Ikke overraskende, oppdager man bl.a. via de kritiske artiklene til Dag Fallet at Tjomlid slett ikke er så analytisk som han gir uttrykk for og at Tjomlid kun plukker det som støtter opp under hans agenda.

      Det blir for naivt og dumt når Tjomlid henviser til «enkle sjeler», og at han utøver en slags «kompleks tenkning», som i følge han de samme enkle sjelene ikke evner å forstå. Slike påstander sier vel heller litt i overkant mye om størrelsen på egoet til Gunnar Tjomlid.

      Kan det være at Tjomlid forveksler kompleks tenkning med ultra-reduksjonisme og en naiv form for cherrypicking og hvordan-får-jeg-flere-treff-på-bloggen-min tenkning? Det kan se slik ut.

      Å gå i seg selv, er nok noe de fleste vil ha godt av, også Gunnar Tjomlid.

     • Jeg kan trøste deg med at eventuelle redigeringer alltid er merket tydelig i teksten med «OPPDATERING» eller en gjennomstrekning av tekst jeg ikke kan gå god for. Jeg har altså aldri fjernet tekst eller endret, slik Wiggo hevder. Dette kan du enkelt sjekke ved å sammenligne dagens tekster med f.eks. The Waypack Machine sine cachede versjoner.

      Slutt med løgnene, Wiggo. Du er bare indignert fordi du er en av ytterst få som har klart det kunsstykke å bli blokkert fra mitt kommentarfelt. Det er godt gjort om man kikker i kommentarfeltene mine og ser hvor stor takhøyde det er.

      Wiggo ble blokkert fordi han klarte det kunststykke å gjentatte ganger lenke til kilder for sine argumenter som var nøyaktig de samme artikler som jeg plukket fra hverandre i bloggpostene han kommenterte. Han hadde altså ikke engang lest bloggpostene han kommenterte. I tillegg kopierte han ikke samme kommentar gjentatte ganger, selv om han fikk advarsler mot å gjøre dette. Og når folk svarte ham på saklig vis, bare kopierte han seg selv gang på gang, heller enn å føre en saklig debatt. Det kalles forsøpling av kommentarfelt, og er uønsket.

     • Avatarwiggofrantzen // 2014-10-04 kl 17:04 //

      Opplest og notert. Videreformidles til granskning. Og heller aldri endret dine kommentarer i dine egne bloggkommentarfelt? Du sensurte meg efter at jeg skrev at jeg oppfattet deg som en usympatisk person Tjomlid. Det gikk grensen for din ytringstoleranse. Greit nok det. Kan du bringe til torgs her det eksempel(ene) som utløste sensuren? Eller forsøplingen som du kaller det.

     • Jeg blir stadig vekk kalt mye verre ting enn det, Wiggo. Ikke tro at du klarte å utløse en blokkering av noe så uskyldig 🙂

      Kommentarfeltet mitt er spekkfullt av kommentarer fra deg. Du er ikke sensurert. Du er blokkert fordi du brøt mine kommentarfelt regler gang på gang selv etter advarsler fra meg. Slik fungerer regler, Wiggo.

      Og nei, jeg har ikke endret mine kommentarer i ettertid.

      Folk kan jo selv google «wiggo» og site:tjomlid.com, så kan de nyte alle de saklige og konstruktive innspill fra Wiggo i mitt kommentarfelt. Men ikke gled dere. Det er stusselig lesning 🙂

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:02 //

      Leste du i det hele tatt svaret til Gunnar Tjomlid? Innlegget ditt over tyder på at enten ikke har lest svaret eller ikke evner å forstå svaret. Det er håpløst å ha noen i et kommentarfelt som bare kopierer samme tekst gang på gang uten å tilføre noe nytt i diskujonen.

      Ville du fortsatt en samtale med en person som kun ropte ut «JEG HAR RETT – JEG DRITER I HVA DU SIER» hvert tiende sekdund samtidig som vedkommende holdt seg for ørene?

     • Det begynner vel å bli klart også i dette kommentarfeltet hvorfor Wiggo til slutt ble blokkert i min blogg.

     • Skal ikke mye til å få ting slettet eller å bli blokkert på bloggen til Tjomlid da…
      Jeg la ut denne kommentaren en gang i 2013 på bloggen til Tjomlid:
      http://tjomlid.com/2013/02/18/vi-trenger-a-prate-om-joralf/#comment-804027945

      En stund senere fikk jeg lyst til å kommentere en artikkel om aspartam i denne:
      Professor sprer unødvendig frykt om aspartam
      http://tjomlid.com/2013/03/10/professor-sprer-unodvendig-frykt-om-aspartam/

      og vipps…

      ** YOU DO NOT HAVE PERMISSION TO POST ON THIS THREAD ** 11.03.2013

      Ja… det er virkelig skikkelig stor takhøyde for å bli blokkert hos Tjomlid altså

      Min mistanke er at denne kommentaren fikk det til å koke over for Tjomlid (min første kommentar ref. min første lenke (den ble slettet etter en stund):
      Kanskje ble det tungt for Tjomlid å bli kalt for SVAKSYNT?

      **********************************

      Tjomlid faller igjen i fella for sin egen trang til å få oppmerksomhet. Dersom han ikke klarer å skrive noe orginalt så blir det igjen å ty til å drite ut andre mennesker i den tro at det liksom skal være opplysende og sette Tjomlid i et positivt lys.

      Det er svært mye forskningen ikke kan forklare oss. Når forskningen ikke har noen forklaring på et eller flere fenomen som feks. healing og klarsynthet, betyr det automatisk at det er et bevis på at healing og klarsynthet ikke kan skje? Selvfølgelig betyr det ikke det.

      Det er svært mange som har stått frem og sagt at de har fått bedre helse etter et eller flere besøk hos Joralf Gjerstad. Fordi du Tjomlid velger å ikke tro på disse menneskenes opplevelser, betyr det at disse menneskenes opplevelser er feil? Selvfølgelig ikke. Det betyr bare at Tjomlid har en klokketro på at ting som healing og synskhet ikke er mulig.

      Mennesker erfarer på kroppen at de blir friske eller bedre. Tjomlid tror samtlige av disse innbiller seg saker og ting?

      Tjomlid ønsker med sin blogg å fremstå som en SAKSYNT.

      For meg og mange andre fremstår han som SVAKSYNT.

      Dette var nok et skivebom fra Tjomlid.

      *******************************************

     • AvatarHans Torvaldsen // 2014-10-05 kl 23:14 //

      Lever inn PC’en din. Hold deg unna internett.

     • Det er interessant at du beskylder Stavrum og resten av juryen for å ikke være hverken kompetente eller ha gjort jobben sin.

      At du er en av få som faktisk synes Fallet sin kritikk henger på greip, er nok ike så rart. Du er jo også en av de få som fortsatt synes Wakefield og Seralini sin forskning er glitrende, på tross av de er slaktet av et felles, internasjonalt fagmiljø og trukket tilbake fra publisering. Det setter vel standarden for Krudtaa sin evne til å forstå saklig debatt og lese forskning kritisk.

      Dette understrekes ytterligere av at han mener jeg både vektlegger metaanalyser og cherry-picker enkeltstudier på en og samme tid. Morsom selvmotsigelse 🙂

      Og når han faller tilbake til å bruke Trude Helen Hole som sannhetsalibi, vel, da trenger han vel ikke lenger å motsies. Han har effektivt diskreditert seg selv 🙂

     • Det jeg har beskyldt Stavrum for er at hans uttalelser i forbindelse med den påståtte pedosvertekampanjen, bærer preg av et totalt fravær av dokumentasjon som kan underbygge hans påstander – i artikkelen «Unnskyld Gunnar Tjomlid». Videre var min ytring knyttet til det at du Tjomlid gav det inntrykk av at juryen hadde lest dine bloggposter som omhandler det du refererer til som «barneporno», nekrofili osv…, uten at det fremlegges noe slags bevis som kan bekrefte påstanden din. Det er mao. bare synsing fra din side.

      En av de få som faktisk synes Fallet sin kritikk henger på greip. Hmmm, hvor har du hentet det «tallgrunnlaget» fra Tjomlid?

      Det sporer litt av for denne Tjomlid når han drar inn hva jeg har ytret meg om i forhold til Wakefield og Seralini. Kanskje ikke så rart, for når man sjekker retorikken til Tjomlid i hans hetse-blogg-post som også er et slags krakilsk forsøk på å forsvare seg mot kritikken til Dag Fallet og Trude Helen Hole (og meg):
      En historie om sitatfusk og løgner – del 1
      hvor altså Tjomlid åpner frekt og freidig med en Facebook kommentar fra meg, og henger meg ut som slags løgner på bloggen hans…

      Tjomlid skriver bl.a. i bloggposten dette om meg:
      …Siden den gang har han fylt kommentarfelt etter kommentarfelt med dritt om meg, uansett hva som diskuteres…

      hvor det er lenker til noe jeg har skrevet om retorikken til Tjomlid. Dritten Tjomlid refererer til er altså ren diktning fra Tjomlid. Og med utgangspunkt i denne oppkonstruerte dritten forsøker Tjomlid å fremstille meg som en fæl fyr. Saken er den at Tjomlid ikke tåler kritikk av sine egne ytringer, og at han ikke står tilbake for å publisere noe usammenhengende babbel for å sette sine meningsmotstandere i et dårlig lys.

      Jeg står selvfølgelig inne for det jeg skrev i det Facebook innlegget mitt (som Tjomlid åpner bloggposten sin med) – uansett hvor mye Tjomlid måtte forsøke å få det til å virke som et slags useriøst angrep mot han selv. Faktisk er Facebook-innlegget enda mer aktuelt i dag – etter Tjomlids egne utspill på egen blogg (bl.a. ref. lenken ovefor).

      Når det gjelder både Wakefield og Seralini er Tjomlid så langt ute i Never Never Land at det er vanskelig å begripe. Slaktingen fra det felles internasjonale fagmiljøet, er mer korrekt en slakting fra vel-organiserte og omfattende svertekampanjer av Wakefield og Seralini.

      Trond Skaftnesmo sine avsløringer vedr. Wakefield kan man lytte til i dette foredraget:
      Wakefield saken – bak medieoverflaten

      eller lese om i boka:
      Folkefiender – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

      Tjomlid sier at publikasjonen til Seralini er trukket tilbake. Sant nok. Men Tjomlid sier selvfølgelig ikke at den til baketrekkingen var fullstendig grunnløs. Hvor lite grunnløs får man et inntrykk av ved å lese disse to artiklene:
      Retracting Séralini study violates science and ethics

      Did journal editor read the Séralini paper before retracting it?

      Det har endel steder blitt hevdet at rottetypen som Seralini benyttet, ikke egnet seg for den type studier. Det samt en rekke andre feilaktige påstander om studien til Seralini blir det tatt et oppgjør med her:
      Seralini validated by new EFSA guidelines on long-term GMO experiments

      Kan ikke se at du Tjomlid, eller noen andre, har klart å tilbakevise noe av kritikken fra verken Dag Fallet, eller Trude Helen Hole.
      Når du påstår at jeg har diskreditert meg selv, fordi jeg synes kritikken av dine ytringer, fra f.eks. Trude Helen Hole er innertier, vel da er det ikke lenger den påståtte analytiske og komplekse tenkningen (Tjomlid sine påstander vel og merke) fra Tjomlid som ligger til grunn – men et retorisk vakum.

      Det er jo ganske avslørende Tjomlid, at når du skal forsøke å tilbakevise kritikken fra Dag Fallet og Trude Helen Hole, ender det med et skittent angrep mot meg, med en masse utenomsnakk (som ikke har noe med den kritikken som Dag Fallet og Trude Helen Hole har fremmet ovenfor flere av dine ytringer på bloggen din), samt en mengde irrelevant retorikk om andre personer. Dine krakilske forsvarstaler er ikke noe annet enn et sammensurium av usammenhengende babbel. Er det det du refererer til som kompleks tenkning og nyanseringer? Faktum er, at du Tjomlid skygger unna det som er kjernen i kritikken som er rettet mot innholdet i flere av dine bloggposter.

      Dag Fallet har også skrevet mer om dine krakilske unnamanøvrer her:
      Ytringsfrihet og handlingsfrihet

      Den siste artikkelen fra Dag Fallet bør leses:
      Pedofili aktivisme i den norske diskurs

     • Jeg har korrigert ting i mine bloggposter basert på innspill fra bl.a. Fallet. Dette er han også gjort kjent med. (Og i tekstene er dette tydelig merket som endret slik at lesere ser hvor jeg har korrigert ting i ettertid.)

      Fallet og co har derimot latt være å gjøre det samme selv om jeg har pekt på flere grove faktafeil og sitatfusk fra ham.

      Så kan man jo da spørre hvem av oss som tåler kritikk best og som er ærlige nok til å rette egne feil?

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 15:57 //

      Du vet ikke hva en metastudie er, gjør du, Krudtaa, med tanke på hvordan du uttaler deg? Det du sier er at Tjomlids vekt på en kritisk analyse av store mengder studier er en negativ ting, i forhold til å se på enkeltstudier som viser noe helt annet.
      Det er en kritikk jeg regner med at Tjomlid tåler, i så fall.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 12:13 //

      Dette er en enkel juridisk definisjon som jeg trodde alle var klar over (men etter angrepene på Tjomlid så er det tydelig at ikke alle har skjønt grenseoppgangen her).
      Derfor:
      «Ethvert menneske er et rettssubjekt. Rettsevnen begynner ved fødselen og opphører ved døden».
      Et lik har derfor ikke juridiske rettigheter på samme måte som levende mennesker. Det betyr ikke at det er greit med likskjending, men det betyr at et lik – i juridisk forstand – ikke har den samme juridiske beskyttelsen som oss levende.
      https://snl.no/rettssubjekt

    • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:00 //

     Så beleilig, da, å vise til bloggposter som ikke eksisterer og ta ting ut av sammenheng for å underbygge et poeng.

    • Er du uenig i dette, da? De fleste religioner – samt ateister – er enige i at liket hverken kan tenke eller føle, enten fordi hjerneaktiviteten har opphørt eller fordi sjelen har reist videre, og dermed ikke lenger er en person som kan gi samtykke til noe som helst. Mulig det er annerledes i trossamfunnet du tilhører. I så fall ville det vært veldig interessant om du kunne dele litt av hvordan dere ser på tilværelsen etter døden med oss!

   • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 22:03 //

    Finner du et eneste sted i disse bloggene at forfatteren forsvarer overgrep mot barn? Eller bygger du din kritikk på de som har frisert bort innholdet og brukt sitater slik at dette «passer» deres agenda?
    Og siden de hardeste kritikerne av bloggeren har i sin midte en som aktivt har driftet en barnepornoside og offentlig ønsket å fremme sex med yngre gutter, er det klart at det ikke er overgrep mot barn de har som kampsak. Han kritiserer de ikke. Vaksinemotstanderne ønsker primært å sverte sin meningsmotstander.

   • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 22:43 //

    Du sier du ikke kjenner til Dag Fallet, men hvor sakset du denne lista fra!?

    • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 23:04 //

     Kilden står øverst i kursiv.

     Jeg oppgir ikke URL da kilden navngir bloggeren. Jeg syns ikke det er nødvendig at vedkommende blir navngitt selv om andre har gjort det.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 23:26 //

      Ok – men har det falt deg inn at det var Trude Helen Hole som virkelig fikk fart på svertekampanjen til vaksinemotstanderne da hun fikk publisert Dag Fallets stoff på sin blogg? Det kostet henne seinere avtalen hun hadde med nettavisen der dette ble publisert. Din kilde er en aktiv vaksinemotstander og sprer ukritisk pseudovitenskap om bl.a. helsespørsmål, og er en sentral skikkelse i svertekampanjen…

   • Jeg er spent på ditt syn på disse bloggpostene, Sturla. Nå som du har listet opp 110 tilfeldige bloggposter som handler om alt mulig rart, forventer jeg faktisk at du går inn på hver enkelt bloggpost, leser den, og legger igjen en kommentar hvor du forklarer hva du mener er problematisk med bloggposten. Med mindre du gjør det må jeg anta du hverken har lest dem eller aner noe som helst om hva de handler om, og derfor bare blindt lister opp noen titler i håp om å score billige poeng.

    Jeg forventer de første kommentarene fra deg i løpet av etermiddagen, og så er det bare å jobbe seg gjennom listen.

    Når du er ferdig kan du redigere lsten her inne og ta bort alle du innser ikke handler om hverken barneporno eller pedofili, eller som du innser er fornuftige innlegg i en debatt om overvåkning, privatliv, ytringsfrihet og seksualpolitikk.

    • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 14:27 //

     Ja, hva skal man si? Enkelte bloggposter burde vært utstyrt med spypose:

     Pedofili er normalt og bør være lovlig?
     http://tjomlid.com/2006/07/09/en-pedofil-jaevel/

     Senke seksuell lavalder til 12 år?
     http://tjomlid.com/2008/08/09/hvorfor-den-seksuelle-lavalder-bør-senkes/

     Det som virkelig er problematisk Tjomlid, er det store antallet av slike bloggposter. Da må du forvente at noen reagerer.

     • Wow. Bare wow.

      I den første bloggposten skriver jeg 3 ganger at pedofile overgrep mot barn skal straffes hardt. Det klarer Molden å tolke som at jeg mener pedofile overgrep bør være lovlige? Herregud.

      Og til informasjon: Pedofili er fullt lovlig. Det er seksuelle overgrep mot barn som er, og selvsagt skal være, ulovlig.

      Angående seksuell lavalder har jeg aldri sagt at den skal være 12 år. Her vrangleser du igjen. Jeg sikter til en lov hvor den seksuelle lavalder faktisk var 16 år, ikke 12. Dette ville du visst om du leste lenken du fikk tidligere, hvor jeg gjennomgår disse løgnene.

      I tillegg har jeg utdypet dette flere ganger senere, men Molden gider ikke lese seg opp.

      http://tjomlid.com/2014/05/27/noen-tanker-om-seksuell-lavalder/

      Og nei, antalet er uvesentlig, både fordi kvantitet ikke er relevant, og fordi de fleste av disse bloggpostene omhandler noe helt annet enn du åpenbart tror de gjør. Men du har jo ikke lest dem, så hva vet vel du? (Jeg har også blogget mange ganger om terrorisme. Betyr det at jeg er for terrorisme?)

  • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 21:42 //

   «Når det gjelder «pedofilisvertingen» er nok dette noe en viss blogger har lagt opp til selv. »

   Ærlig talt, Molden, dette er å gå langt. Bloggene om dette temaet er gått gjennom av en psykolog som er spesialist på temaet, og hun fant dem helt greie, om enn litt preget av at forfatteren er legmann. Bloggene har i etterkant ført til en kampanje som har toppet seg i at en av motstanderne mente at hans datter burde bli langvarig og brutalt misbrukt.

   Dette mener du altså at han kan for selv? Det er store ord.

   Det er verdt å merke seg at dette miljøet har tatt til seg og akseptert en som selv har offentlig innrømmet å ha drevet en barnepornoserver, så det er utenfor en hver tvil at det de har stått bak skyldes bloggerens syn på vaksinemotstand og alternativmedisin. Det har ingenting med hans innlegg om jus/seksualitet.

   Jeg kan ikke se for meg at du har lest disse innleggene i særlig omfang, og at du da baserer deg nettopp på utsagn fra de som står bak hetsen. (Hadde du lest dem, og evnet å forstå hva han skriver ville du ikke skrevet det du gjør over.) Jeg trodde bedre om deg, Molden. Lykke til med dine nye sengekamerater. Jeg vil anbefale deg å sette deg bedre inn i en tung sak før du uttaler deg og avslører en slik voldsom mangel på kjennskap til hvor råttent dette har vært gjennomført.

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 21:59 //

    Nei det har du rett i. Det er ikke den type litteratur jeg leser i særlig omfang. Og jeg ville vel også være skeptisk til de som gjør det.

    • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 22:06 //

     Du argumenterer kliss likt med en viss frisør bosatt i Cambridge, England. Du er helt sikker på at du vil legge din troverdighet i hans hender?

     Bloggene går hovedsakelig på to tema:

     a) Det er forskjell på å være pedofil og å være en overgriper. De fleste overgrip mot barn utføres av ikke-pedofile. Det er overgriperen som skal straffes, og straffes hardt, uansett hvilken legning de har. Det å være ikke-praktiserende pedofil kan ikke straffes.

     b) Det er feil å straffe personer som har et gjensidig seksuelt forhold der begge to er nært i alder med hverandre, selv om den ene er under den seksuelle lavalder, f.eks. et kjærestepar på 15 og 18.

     I tillegg har han skrevet om at som offer for et overgrep er det nærmest din plikt til samfunnet å gå til grunne. Ikke alle ofre gjør det, og det bør de ikke ha dårlig samvittighet for.

     Kan du, Sturla Molden, fortelle meg hvilke av disse du er uenig med, hva som gjør dem til søppel og hva som gjør dem verdige til at noen ønsker at forfatterens datter skal bli langvarig og brutalt misbrukt, og at han dermed har påført henne og seg selv denne «oppmerksomheten.»

     Jeg venter i spenning.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:19 //

      Jeg behøver ikke ta stilling til slikt som dette.

      Jeg konstaterer bare at 110 bloggposter om tema «pedofili» er nok til å gi folkesnakk om interessen for emnet. At bloggeren blir mistenkt for å være unormalt opptatt av pedofile er vel fordi han ligger som han reder.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 22:26 //

      «Jeg behøver ikke ta stilling til slikt som dette.»

      Du har allerede gjort det. Du er allerede blitt en nyttig idiot for Lyskildemiljøet gjennom å svelge det de har skrevet uten selv å ha satt deg inn i sakens materie. Du sier selv altså at du ikke trenger å ta stilling til hva bloggene faktisk omhandler, men konkluderer allikevel friskt at dette «er nok […] noe en viss blogger har lagt opp til selv.»

      Er du villig til å si det til hans datter også? Ikke?

      Den som har skrevet mye om pedofili de siste årene er jo denne frisøren du bruker som hovedkilde for dine argumenter. (Merk at listen du blindt copy-pastet fra ham har sin hovedtyngde for en hel del år siden.)

      Vil det si at Dag Fallet også har redet seg til å bli omtalt som «unormalt» opptatt av pedofili?

      Det er jo også relativt hoderystende at du som akademiker bruker argumenter om at «det er nok til å gi folkesnakk.» Skal ikke folk med din bakgrunn heve seg over slikt? Er ikke det noe av det din utdannelse var der for?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:35 //

      Jeg er ikke kjent med noen Dag Fallet.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 22:40 //

      Litt folkeopplysning – Dag Fallet er hovedarkitekten bak pedosvertekampanjen mot bloggeren, og publiserer stadig innlegg som bevisst forvrenger hva som er skrevet i den lange listen med bloggtitler du viste til. Hvem tror du har laget listen du publiserte nylig? Sjekker du dine kilder?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:45 //

      Ja jeg burde oppført kilden. Redigert.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-10-03 kl 22:46 //

      Og kilden din er den høyst troverdige Trude Helen Hole? C-kjendis som skyter fra hofta og skriver om en rekke emner hun som regel kan lite om. Kjent vaksinemotstander og forsvarer av allverdens pseudovitenskapelig tøys. Kildekritikk er sunt!

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 19:02 //

      Jeg blir alltid provosert av menn som gir seg selv mandat til å snakke på vegne av oss kvinner.
      Kvinner som uttaler seg i offentlige debatter må tåle samme kritikken som det menn gjør. Hole ble ikke utsatt for mer kritikk enn det for eksempel Tjomlid har blitt. Det får hun tåle!
      Og til de halvgamle mennene som drev sjikane og ondsinnet tale – jeg har ikke sett en eneste halvgammel mann i denne debatten. Alder er kun et tall. Folk må få uttale seg og kritisere meningsmotstandere uansett hvor gamle de er. Å disse meningsmotstandere på grunn av alderen deres er ufint.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 21:00 //

      Det er ganske oppsiktsvekkende at en mann som har sin karriere fra VI MENN går i bresjen for å forsvare kvinner mot kjønnsdiskriminering. Ved å jobbe i et magasin som blant annet lever av å trykke bilder av halvnakne kvinner så har du ekskludert deg selv fra debatten om hvordan kvinner skal beskyttes mot diskriminering, Frantzen!

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 21:30 //

      Mitt poeng er, for å ta det med teskje, er at det er ganske drøyt av en mann som jobber i et magasin som Vi Menn å snakke alt for høyt om kvinnediskriminering.
      http://www.egmonthm.no/annonsering/test/administration/

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 21:49 //

      Jeg synes at det er ekkelt å tenke på at en mann på 60 år lever av penger som delvis er tjent på at unge jenter kler av seg.
      Det er det jeg mener!

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-04 kl 23:58 //

      Jeg aner ikke hva Tjomlid har å gjøre med vår diskusjon, Frantzen.
      Og for å illustrere hva jeg mener om saklighetsnivået ditt i denne debatten: Her har du en pepperkakeoppskrift:
      http://www.tine.no/oppskrifter/kaker/vafler-og-smakaker/julens-deiligste-pepperkaker

     • For å være litt snille med Frantzen da, så har han jo egenhendig klart å bekrefte flere av påstandene i Berghs artikkel. Det skal han ha ros for. (Det gjorde han for øvrig også i flere av mine bloggposter om rasisme. Sånn sett er han en «nyttig idiot».)

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 00:33 //

      Nå er det du og ikke jeg Frantzen, som har blandet Egmont inn i denne diskusjonen.

      Og det er du og ikke jeg som har blandet pedofili inn i diskusjonen.

      Det jeg sa, var at jeg ikke har sansen for at menn på 60 år tjener penger på at unge jenter kler seg nakne. I min bok kvalifiserer det til «gammel gris».

      Og for de uinnvidde: Slik presenterer Vi Menn sine piker (OBS! Ikke damer. Piker!)
      http://www.side3.no/historiens-heteste-vi-menn-piker/3182408.html

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:38 //

      Sosialpornografien i kvinneblader selger ikke like bra når målgruppen er menn. Du kan enten velge å akseptere at naturen har skapt menn primitive eller du kan la være.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 00:47 //

      Du er på siden av debatten, Sturla.

      Saken er den at menn som lever av å selge bilder av avkledde piker (!) bør gå litt stille i dørene når det gjelder å beskylde andre for «kvinnediskriminering».

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 01:40 //

      Jeg registrerer at du ikke vil svare på spørsmålet mitt om det hadde vært greit for deg om det var din datter som kledde seg naken og stilte opp på bilder i Vi Menn, Frantzen.

      Jeg overlater til de som leser dette å avgjøre hvem av oss som er den største hykleren, Frantzen, men jeg lever i alle fall som jeg lærer.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 08:15 //

      Du legger ord i munnen på folk, vrir og vender på uttalelsene deres, Frantzen.

      Og du avslutter med å true en kvinne som er uenig med deg i kommentarfeltet.

      Jeg håper du er stolt!

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 01:30 //

      Jeg gjentar:
      Du tjener penger på at andres døtre kler seg naken for Vi Menn,
      Frantzen. Hadde det vært greit for DEG om det var din datter som ble
      avbildet på den måten?

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-05 kl 02:26 //

      Pepperkaker i oktober?! Det kan bare bety at du vil vanne ut den urnorske juletradisjonen hvorfor hater du norske tradisjoner og forresten så PEDOFILIIIIII–

      …åh, nei, vent, jeg er ikke Hole, Wiggo eller Krudtaa.

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 00:54 //

      Hadde det vært greit for deg at det var din datter som lå avkledd og naken på bildene i Vi Menn, Frantzen?

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 01:08 //

      Det var ikke det jeg spurte om. Hadde det vært greit for DEG?

     • AvatarUlrika Rokke // 2014-10-05 kl 01:16 //

      Du tjener penger på at andres døtre kler seg naken for Vi Menn, Frantzen. Hadde det vært greit for DEG om det var din datter som ble avbildet på den måten?

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-05 kl 04:55 //

      Sorry, Ulrika, men nå synes jeg du faller ned på Wiggos nivå. Hvorvidt noen jobber for det og det forlaget har faktisk ingenting med denne diskusjonen å gjøre. Koblingen «Egmont –> Døtre nakne for middelaldrende menn» synes jeg blir vel tynn.

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:11 //

      Kan du komme opp med noen eksempler på kvinnefiendtlig og diskriminerende ordbruk som ble brukt? THH ble kritisert, med rette, for å bruke kilder/henvisninger som på ingen måte var troverdige. THH skal selvfølgelig ikke bli kritisiert på grunnlag av hem hun er, men på grunnlag at hva hun skriver. Det hun skrev var lavmål, noe Nettavisen innså og avsluttet samarbeidet.

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:59 //

      Det er du som har fremsatt påstanden. Du får underbygge med fakta.
      THH skal behandles med respekt, selv om hun sprer om seg med det som i beste fall kan kalles antivitenskapelig propaganda.
      I et kommentarfelt kan det forekomme ufine utspill fra alle kanter, det er helt klart ikke bra.

      Vi får holde oss til fakta. Fakta er:
      – Vaksiner redder liv
      – Det er stor enighet blant forskere verden over at vaksiner er bra, selv om man kan finne andre meninger. Man må se på det store antallet forskere som er for vaksiner
      – Vaksiner har bivirkninger, disse bivirkningene er ikke i nærheten av å være så omfattende at vaksinasjonsprogrammet må stoppes

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-03 kl 22:54 //

      Molden, kilden din ble sparket som blogger fra Nettavisen pga uetterretterlighet.
      Smak på den. Hun var ikke verdig å være -blogger-. For -Nettavisen-.

      Her er litt lesestoff i den anledning. http://stavrum.blogg.no/1390227421_unnskyld_gunnar_tjoml.html
      Legg spesielt merke til hva Stavrum skriver i kulepunktene.

     • AvatarMarius Aanonlie // 2014-10-03 kl 22:57 //

      Du meldte deg ut av en hvilken som helst rasjonell diskusjon da du valgte å bruke Trude Helen Hole som kilde, Molden. Deal with it.

     • Det du hevder der er beviselig feil Øystein Gudim.
      Anbefaler folk som ønsker å se hva som er fakta i saken å lese disse to artiklene:

      Disse av Dag Fallet:
      Pedofili aktivisme i den norske diskurs

      Bør «barneporno» være tillatt for privat bruk? Noen mener ja..

      Seksuelt misbruk av barn – no big deal?

      Flere avslørende artikler av Dag Fallet her:
      Garden of Serendipity

      Og denne av Trude Helen Hole (bl.a. med lenke til flere relevante artikler fra Hole):
      Gunnar Stavrum tar feil

      Dag Fallet er slett ingen hovedarkitekt bak det du hevder er en pedosvertekampanje mot bloggeren Gunnar Tjomlid. Flere har kastet seg på samme bølge som deg og hevdet det samme, men ingen har til dags dato klart å legge frem noe slags bevis på at det er tilfelle. Som jeg har nevnt tidligere, har Dag Fallet (og Trude Helen Hole) kritisert innholdet i flere av artiklene til Tjomlid, og det med god grunn.

      Når det er sagt, jeg har selv sett ytringer som har vært stygge ref. påstander om Gunnar Tjomlid. Ingen av disse ytringene kommer fra Dag Fallet, Trude Helen Hole, eller meg selv. Den påståtte organiserte pedosvertekampanjen er fri diktning bl.a. fra denne hetsegruppen som Øystein Gudim er medlem av på Facebook
      https://www.facebook.com/groups/216909185137604/
      , fra NOEN FÅ personer sentralt i Human-Etisk Forbund, og fra noen få personer tilknyttet Skepsis foreningen. HEF sin eksterne skribent John Færseth kom bl.a. med denne påstanden i artikkelen Drittkasterne i VG:
      Dessverre har dette blitt vridd til at Tjomlid ønsker å tillate sex med barn eller til og med selv er pedofil. Den viktigste eksponenten for dette er bloggen «Garden of Serendipity» , som drives av en nordmann bosatt i Storbritannia.

      Selv om ikke Dag Fallet nevnes med navn av ryktespreder John Færseth, er det svært enkelt for leserne å finne ut hvilken person Færseth refererer til. Færseth har med det påstått at Dag Fallet skal ha hevdet at Gunnar Tjomlid skulle være pedofil. Noe som er ren løgn fra John Færseth sin side. Denne informasjonen har jeg publisert en rekke steder, og jeg har enda til gode å se bevis for Færseth sin påstand om Dag Fallet. Hadde bevisene eksistert, regner jeg med at Færseth selv, eller hans meningsfeller, ville klart å legge frem dokumentasjon som underbygger hans påstand. Men de bevisene har altså glimret med sitt fravær.

      Faktum i saken er at noen få ytringer fra noen enkeltpersoner, som slett ikke har vært bra, har blitt hauset opp til at det har vært en slags organisert pedosvertekampanje. Når man ser mengden av artikler som har poppet opp rundt omkring, hvor disse falske påstandene om organiserte kampanjer blir gjentatt og gjentatt (men altså uten dokumentasjon), og hvilke mennesker som fremmer disse påstandene – bør man stille seg et spørsmål om hvem som har organsiert seg mot hvem.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-03 kl 22:39 //

      Jeg er kanskje akademiker, men jeg er også en same oppvokst på landsbygda i Trøndelag. Hva som er «nok til å gi folkesnakk» får man god greie på.

     • Hvis du hadde lest bloggpostene ville du sett at det ikke er 110 bloggposter om pedofili. Litt kildekritikk hadde vel vært på sin plass fra din side også, eller?

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:13 //

      «Jeg konstaterer bare at 110 bloggposter om tema «pedofili» er nok til å gi folkesnakk om interessen for emnet.»

      Hører du deg selv?
      Jeg har selv skrevet om overgrep og pedofili på min egen blogg: ett eller to innlegg om holdninger, opptil flere innlegg om hvordan man snakker om slike tema til barn for å forhindre overgrep (med for eksempel DIXI og SMIH som kilder), ett hvor jeg tok for meg diverse myter om overgrep, og ett hvor jeg anmeldte en fiksjons-roman om en tenåringsjente som ble voldtatt. Alle disse innleggene har en tone som viser klart og tydelig at overgrep er noe jeg ser på som forferdelig og tragisk, og noe samfunnet burde gjøre noe med…

      — men nei, i dine øyne er det at noen skriver om slike ting tydeligvis nok til å lure på vedkommende; innholdet i innleggene er det ikke så farlig med. Når tingene du har plukket ut av sammenheng plukkes fra hverandre, da «behøver du plutselig ikke ta stilling til ting som dette».

      Du illustrerer nå selv utrolig godt hvor lite man kan ta slike som deg seriøst, og hvorfor artikkelen over ble skrevet i første omgang. Ikke bare er det motbydelig å skyve overgrep foran seg for å sverte andre, men holdninger som dine er et reellt hinder for spredning av viktige fakta og nyanser i samfunnet; fakta og nyanser som kan forebygge overgrep, og gjøre livene lettere for utallige utsatte.

      Ikke at noe av dette er viktig for deg. Skal slutte nå, for vet du ikke kunne brydd deg mindre. Jeg blir kvalm.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:17 //

      Takk, Ulrika. Wiggo, kan du prøve å være litt saklig istedenfor å
      spille forulempet på alle mulige måter? Det er så gjennomskuelig at det
      blir lettere patetisk.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-05 kl 04:58 //

      -sukk.

  • For å gi enda et eksempel på at Molden ikke aner hva han snakker om. Molden skriver også at jeg «forsvarer sex med dyr». I den aktuelle bloggposten skriver jeg at dyresex må være forbudt. Jeg skriver til og med: «Jeg er glad vi får en lov som i enda større grad beskytter dyr mot menneskelig vold». Jeg viser så til Dyrevernlovens §2 som sier: ««skal farast vel med dyr» og at det skal tas hensyn til dyret slik at dette ikke lider unødig» og påpeker derfor at det synes unødvendig med en spesifikk lov som omhandler sex med dyr, fordi jeg mener dyrene allerede er beskyttet nok gjennom eksisterende lovverk – på linje med jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo. (Mener Molden at han også forsvarte dyresex da han problematiserte den nye loven?)

   Hva har så Molden å si til sitt forsvar når han driver og sprer løgner om meg bare fordi han gjengir tredjeparts-svada uten å ha sjekket kildene selv? Kanskje det nå blir mer tydelig for Molden at Bergh faktisk har et poeng i det han skriver om «sverting» når han selv er gått i samme fella? Jeg forventer et svar.

   For øvrig: Her er en liten gjennomgang av flere løgner som Molden åpenbart har slukt rått:

   http://tjomlid.com/2012/12/09/logner-i-alternativland/

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 14:43 //

    At du sier det er unødvendig med et forbud mot dyresex vitner om dårlig dømmekraft. Du vet, det fins folk som vil tenke du egentlig ikke ønsker forbudet. Og hva kan den grunnen være?

    Her argumenterer for at voksne menn bør kunne besitte seksualiserte bilder av barn, fordi «barneporno eldes som en god rødvin»:

    http://tjomlid.com/2009/06/21/barneporno-eldes-som-en-god-rødvin/

    Hallo? Tror du man kan skrive slikt uten å bli mistenkt for å være unormal?

    • Du kan gjerne være uenig i at jeg mener dyrevernloven beskytter dyr godt nok. Men det er ikke hva din opprinnelige påstand omhandlet. Du hevdet at jeg forsvarte sex med dyr. Hvorfor innrømmer du ikke din egen feil heller enn å forsøke å bytte tema? Du fremstår bare som mer og mer uredelig, jo mer du ror.

     I bloggposten om barneporno skriver jeg ikke noe sted at voksne menn bør kunne besitte seksualiserte bilder av barn. Det jeg skriver er at hvis en jente tar et bilde av seg selv og sender til sin kjæreste, så vil de færreste anse det som barneporno. Men om kjæresten ikke sletter bildet, og noen finner det på hans harddisk noen år senere, vil han kunne straffes nettopp for å besitte «overgrepsmateriale». Pirrer ikke dette din nysgjerrighet overhodet? Er ikke det en interessant problemstilling som er verdt å drøfte? Mener du virkelig og helt oppriktig at dette er et forsvar for barneporno?

     At du ikke klarer å forstå teksten (har du lest den, eller bare Fallets perverterte sitatfusk av den?) kan egentlig ikke jeg lastes for. Du klarer ikke, eller vil ikke, drøfte den problemstillng jeg tar oppi bloggposten. Det hadde vært interesser å heller høre hva du mente om det, heller enn å se deg bygge stråmenn. Kommentarfeltet mitt er åpent.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 15:03 //

      Nei det har du rett i. Jeg gidder ikke drøfte den problemstillingen du tar opp i bloggposten. Besittelse av seksualiserte bilder av barn er og bør være forbudt. Det er ikke en problemstilling som behøver å drøftes.

     • Men dette er vi da ikke uenige i. Så hvorfor diskuterer du ikke heller sak heller enn å rasere stråmenn?

     • Og når skal du innrømme at du skrev noe fullstendig uriktig angående både mine drøftinger av sex med dyr og med lik? Klarer du ikke innrømme feil selv når de pekes ut for deg tydelig og klart?

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 15:10 //

      Vi har tydeligvis en ulik forståelse av hva som står i teksten. Du burde tenke over hvordan leseren oppfatter en tekst.

     • Tja, i en bloggpost hvor jeg skriver tre ganger at sex med barn skal straffes hardt, så leser du at jeg vil legalisere sex med barn. Man kan vel stille seg spørsmålet om det er skribenten eller leseren det i dette tilfelle er problemer med.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-04 kl 15:17 //

      Dere to har ulik forståelse av teksten, fordi Molden har lest en blogg (Holes) der enkelte avsnitt er klippet ut og blåst opp. Isolert sett ser de jo svært spesielle ut. Men det demonstrererer hvor uhederlig Hole er at hun unnlot å ta med konklusjonen. Hele bloggen er jo bygget opp som en drøfting. Men Hole unnlot å ta med det som ikke tjente hennes hensikt: å sverte Tjomlid. Moral: Molden bør slutte å bruke annenhånds kilder. Særlig Hole/Fallet.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 15:16 //

      Fordi dette er ikke en sak som interesserer meg. Jeg kommenterte Berghs kronikk om vaksinemotstand, der det ble framsatt en påstand om at du er utsatt for en svertekampanje.

     • Vel, fakta er nå likevel at du har hevdet at jeg forsvarer sex med dyr, ved å vise til en bloggpost hvor jeg eksplisitt sier jeg mener dyr skal være vernet mot slike overgrep gjennom loven. Du skriver at jeg forsvarer sex med lik, og viser til en bloggpost hvor jeg skrivr at vi bør ha et forbud mot sex med lik. Du skriver at jeg vil legalisere pedofili, og viser til en bloggpost hvor jeg flere ganger skriver at «pedofile overgrep» må være forbudt og straffes.

      Dette skyldes sannsynligvis at du har lest kritikk av bloggen min fra noen som vil sverte meg, og hevder deretter at jeg ikke er utsatt for en svertekampanje. Sjelden har jeg sett noen skyte seg selv i foten, og bekrefte den påstand han forsøker å motbevise, så gjennomført.

     • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:22 //

      Du bør la være å kommentere påstander som ikke interesser deg eller påstander du har fått fra tredjepart. Det burde være svært lett for deg å lese bloggposten om dyr og lovverket og forstå meningen til Tjomlid. Du er rett og slett tatt med buksene nede – innrøm feilen og gå videre, det vil du være tjent med i det lange løp. Nå fremstår du som sutrete og vrang.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 15:04 //

      Du argumenterer mot forbudet mot dyresex, og samtidig forventer du å tas til inntekt for at dyresex bør være forbudt. Det henger ikke på greip.

     • Vi har allerede en lov som sier at man ikke skal behandle dyr slik at de lider unødig. Man skal fare vel med dem. De fleste vil vel være enige i at hensikten med en lov mot sex med dyr nettopp er fordi man mener dyrene tar skade. Hvorfor skal vi da ha to lover som sier det samme? Som jeg har skrevet i bloggen må man gjerne ha en lov mot dyresex hvis det får noen til å føle at verden blir et bedre sted, men en slik lov er strengt tatt smør på flesk.

      Problemet ditt er at du ikke synes slike ting bør drøftes, og heller enn å innrømme at dette er et saklig argument, selv om du måtte være uenig, så fyrer du løs med at jeg FORSVARER SEX MED DYR.

      Synes du ikke det er bitelitt uredelig?

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-04 kl 18:49 //

      Tjomlid, du skriver både i bloggpost og kommentarfelt at besittelse av overgrepsbilder bør være tillatt, jeg har enormt mange referanser på det fra deg så ikke prøv og lur deg unna hva du har skrevet. Her er et eksempel fra deg i kommentarfeltet fra 2009 i bloggposten «Tok nakenblider av seg selv – siktet for barneporno»:

      «Den eneste logiske løsning er å legalisere besittelse av og «beskuelse» av barneporno. I den ideelle verden bør det være forbudt, men det er så mange gråsoner og problemer med å håndheve et totalforbud at vi skaper mange flere ofre enn vi
      redder.»

      Et annet eksempel fra kommentarfeltet ditt og dine ord i bloggposten «Justismord ovenfor
      barnepornosiktet skiensmann» er som følger:

      «Jeg er for å forby produksjon av pornografisk materiale hvor barn under den
      seksuelle lavalder er involvert. Ja, kanskje til og med opp til 18 år. Jeg er også for å
      forby kommersiell distribusjon av slikt materiale. Men å besitte slike bilder eller
      videoer bør ikke være forbudt, fordi det er for mange gråsoner til at man konsekvent
      kan si at et slikt forbud i det store og hele er positivt for samfunnet»

      Du kaller det pervertert sitatfusk, for en bløff fra deg. Hvis du innbiller deg at f.eks en innholdsanalyse tar med stoff som er urelatert for søkekriteriene ja da får du bare mene det, men det er fortsatt feil. Her er en innholdsanalyse av 64 pro-pedofile nettsteder og du vil sikkert kjenne igjen et navn på den listen som du til stadighet linker til i dine bloggposter. Dette er så godt som identisk til hva man finner i din blogg, og det er ikke sitatfusk men derimot en klassisk metode som heter innholdsanalyse, Det er hva jeg har gjort i alle mine bloggposter om din pro-pedofili, jeg har søkt etter de farlige setningene fra deg.
      http://www.cybercrimejournal.com/robertetaljan2009.htm

      Ikke bare det, men du og dine støttespillere på dette feltet tror at det er uskyldig og helt greit å la folk med tanker om å overgripe seg mot barn til stadighet lese i dine bloggposter at barn ikke tar skade av overgrep, at barn ofte nyter det, at barn kan samtykke, at hvis barn blir skadet av overgrepet så er det samfunnets feil og ikke overgrepet i seg selv osv. Det er ikke uskyldig og greit, men derimot helt ille.

      At du mener at barn så godt som ikke tar skade av overgrep og ikke fatter at det er ekstremt farlige tanker å spre, har folk flest for lengst skjønt, og det er kun en bittelitten gjeng rundt deg som støtter disse skriveriene dine om dette. Get a grip.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 19:17 //

      Fallet, denne bittelille gjengen inkl da en psykolog med spesialitet i dette temaet, som har slått fast at de spissede debattene som du spiller opp til skaper flere overgripere og ofre. Hvordan du får sove om natten kan bare du svare på.

      Du klarer jo ikke en gang å skjønne hva som ligger i de friserte sitatene du presenterer, og skal generelt være veldig lykkelig for at Tjomlid ikke saksøket deg i en engelsk rett.

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-04 kl 19:36 //

      Tveit, mener du den psykologen som skrev at «Noen av Tjomlids formuleringer kunne nok i sin tid oppfattes som overgrepsstøttende for de som måtte være i en sårbar posisjon når det gjelder utvikling av overgrepsatferd.» at det var «mer slurvete skrevet enn temaet egentlig tåler» osv? Det hun faktisk skrev om de spissede debattene du nevner er dette:» Motdebattantene som siterer ham formulerer seg imidlertid minst like voldsomt i retning av demonisering av pedofili, noe som også kan øke faren for overgrep mot barn.» Jeg har ikke demonisert pedofili, jeg påpeker derimot hvor farlig det som Tjomlid skriver er for barn. Det gjør jeg i tråd med gjeldene vitenskap som gjør nøyaktig det samme. Og du, si det gjerne en million ganger at det er sitatfrisering da det forteller hvor lite du kan om vitenskapelige metoder.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:29 //

      Dag Fallet er ute med sin «sitatfrisering» igjen. Her siterer han en psykolog som har uttalt seg om Gunnar Tjomlid. Vedkommende psykolog, Kirsten Holtmon Resaland, har tidligere vært brukt av Fallet som kilde. Siden Fallet bare bringer noen selekterte avsnitt fra Resalands balanserte framstilling velger jeg å lenke til hele den teksten Fallet henter sitater fra:

      http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9301

      Som det går tydelig fram er Resaland balanser, og ikke på noen måte så kritisk til Tjomlid som Fallet prøver å framstille det som. Fallet gjengir henne altså ikke korrekt, antakelig i den hensikt å tillegge henne andre meninger enn hun egentlig har.

      «– Jeg skjønner at de gamle bloggpostene til Gunnar Roland Tjomlid kunne misforstås. Han mente nok rett og slett å problematisere etablerte sannheter, filosofere over menneskerettighetenes dilemmaer og nyansere problemstillinger som forenkles i et hektisk samfunn. Dette er gode hensikter, og han har mange fine poenger, sier psykolog Kirsten Holtmon Resaland.»

      For å balansere Fallets tendensiøse sitering ytterligere vil jeg trekke fram at Resaland mener at demonisering av pedofile, og sammenblanding av legning og overgrep (som Fallet i høy grad står for) kan øke faren for overgrep:

      «Å framstille pedofili som farlig i seg selv, for eksempel ved å snakke om pedofili og overgrep som én og samme ting, vil sannsynligvis kunne støtte misforståelsen om at pedofiles seksualitet lever sitt eget liv, at de har mindre kontroll over seg selv enn andre. Dette igjen kan føre til at flere ender med å forgripe seg.»

      Resaland avslutter med en oppfordring Fallet ikke har tatt inn over seg:
      «Spissformulerte, offentlige debatter om pedofili og overgrep bidrar sannsynligvis kun med dette ene: flere seksuelle overgrep mot barn og flere ulykkelige pedofile som blir overgripere når de ikke hadde trengt å bli det. Derfor skulle jeg ønske Tjomlids argeste kritikere lot akkurat pedofili-temaet falle dødt til jorden. Ordskiftet som det har pågått nå bekymrer meg – som psykolog, som samfunnsengasjert og som mamma.»

      Jeg synes dette er svært klare ord, og bør få alle som ser Fallets misbruk av sitater fra Resaland til å tenke seg nøye om. Fallets sitat-teknikk er ekstremt selektiv, tendensiøs – og uhederlig.

      Til slutt: Fallet makter ikke å ta denne artikkelens emne inn over seg. S først på bildet øverst i min artikkel. Se så på Fallets utsagn som jeg legger ved her. Jeg rappet bildet under (og skjermdumpen) fra satiresiden «Alternative behandlere gjør ting de ikke kan – elelr som er farlige». Jeg synes det er treffende. Dag Fallet viser sin rørende omsorg for barn som blir lammet eller drept av polio og andre sykdommer det fins vaksiner mot. For å være helt ærlig synes jeg illustrasjonen som nettstedet valgte er et svært godt bilde av Fallets virksomhet.

      Dag Fallet er frisør, bosatt i Cambridge U.K. Konfronter ham gjerne med dette utsagnet.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:31 //

      Her er figuren, håper den kommer inn nå.

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-05 kl 11:30 //

      Man må nesten lure på hvor gamle folk i dette miljøet er, oppfører seg som en gjeng umodne fjortiser ved å non stop lage bilder som det Bergh her viser til. Nok om det.

      Jeg greier ikke ta inn over meg artikkelens emne skriver Bergh, ehhh, hvilket av emnene da? Denne artikkelen er jo et sammensurium av alt mulig rart som blant annet det Bergh kaller pedofilisverting, men som andre kaller kritikk av pro-pedofili så her kan man velge og vrake i hva man vil diskutere da artikkelen spenner bredt for å si det på en pen måte.

      Å diskutere det faglige ved vaksiner i en slik sammenheng er absurd, men kan gjøre et forsøk.

      Å benytte seg av bilder og utsagn om jernlunger som om det er hva som skjer hvis man får polio er som å si at hvis man får astma bør man ta heroin som de ga astma pasienter i gamle dager, eller får man en psykose blir man lobotomert. Verden har gått fremover og jernlunger er i dag små mobile saker som går under navn som «negative pressure ventilator» eller «biphasic cuirass ventilation». Jeg sier ikke med det at polio dermed er ufarlig, men kjære vene, man må da i allefall forsøke forholde seg til virkligheten.

      Når det gjelder det tøffe bildet Bergh legger ut så er det bare så symtomatisk for hvor farlig den agendaen til han, skeptikermiljøet og HEF er. De undergraver diskusjoner om f.eks de positive aspektene ved barnesykdommer og lytter man til slike folk vil man f.eks aldri finne ut hvorfor barn som har hatt barnesykdommer med feber har mindre andel kreft. Han tror kanskje at forskere som ser på dette må argumentere utfra hvor farlig det er å ikke vaksinere, men slik er det ikke.

      Strategien til WHO for å stanse spreding av kopper i Somalia var forøvrig bygd på isolasjon og overvåkning og dette er grunnen til at sykdommens spredning ble stanset.
      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22185834

      «Det underliggende motivet synes å være et ønske om å kontrollere jenters og kvinners seksualitet, ved å skremme dem fra det som kan beskytte dem mot en vanlig kreftform.» skriver Bergh om kritikken av HPV vaksinen. Kommentar til det er overflødig, you couldn’t make it up. Å snakke om homofobi og så i neste setning trekke inn John Færseth er og helt sprøtt, google heller denne setningen «slå inn det stygge sopertrynet ditt».

      Tilbake til Berghs kommentar hvor han skriver at «For å balansere Fallets tendensiøse sitering ytterligere vil jeg trekke fram at Resaland mener at demonisering av pedofile, og sammenblanding av legning og overgrep (som Fallet i høy grad står for) kan øke faren for overgrep:»

      Her et utdrag fra min siste artikkel om temaet:

      «De diagnostiske kriteriene for pedofili er at personen er over 16 år og fantaserer
      om, eller har seksuelle lyster mot pre-pubertale barn i en periode på minst 6 måneder
      (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4). Å være pedofil betyr ikke
      at personen nødvendigvis er en seksuell overgriper, og det finnes seksuelle
      overgripere av barn som ikke har det som en langvarig fantasi. Imidlertid så viser
      Hall og Hall (2007) studien for Mayo Clinic at anslagsvis 88% av overgripere og
      95% av overgrep mot barn (en person, flere handlinger) er begått av personer som nå
      eller i fremtiden vil møte de diagnostiske kriterier for pedofili. Pedofile overgripere
      utfører i følge Abel og Harlow (2010) ti ganger flere overgrep enn ikke-pedofileovergripere. Denne undersøkelsen vil benytte seg av ordet «overgriper» som betegnelse på seksuelle overgripere av barn.» http://thebeam.org/2014/09/pedofili-aktivisme-i-den-norske-diskurs/

      At jeg demoniserer pedofili er bare noe den bittelille ringen rundt Tjomlid har kommet med, og der er Bergh en av de mest aktive. Jeg gir pedofile overgripere akkurat den samme beskjeden de vil få i terapi, at de fleste barn tar skade av overgrep, at barn ikke kan samtykke og at det ikke finnes noe som heter høy forsiktighetsgrad her.

     • Jeg er helt enig med deg i at de fleste barn tar skade, i en eller annen variant, av overgrep. Spørsmålet er likevel hva man definerer som barn (under 18? under 16? under 13?) og hvilken aldersforskjell vi snakker om. Men som jeg har presisert mange ganger, så er risikoen for at et barn tar skade av sex med en vesentlig eldre part så høy at det aldri kan legitimeres.

      Nå velger jo Fallet trist nok å aldri trekke frem dette, og hevder fortsatt at jeg forsvarer sex med barn eller bagatelliserer skadevirkningene, men denne sitatfriseringen er vi jo vant med. Jeg kunne skrevet en 400-siders bestselgerbok hvor jeg sa at barn alltid tar skade av sex med voksne, og at vi må straffe slik handlingen hardt, og likevel ville Fallet hevdet at jeg var pro-pedofili fordi han kunne finne bruddstykker av tekst i en kommentar hvor jeg drøfter en tankeprosess knyttet til spesifikke saker for 5 år siden.

      Og det kanskje mest påfallende er jo at Fallet så vidt jeg vet ennå ikke har kritisert hverken Raknes eller Hanssen for deres utspill, hvor førstnevnte er åpent pedofil og uomtvistelig forsvarer (og søker) seksuelle relasjoner mellom voksne og barn – samt har distribuert barneporno selv, mens sistnevnte har harselert grovt med en kvinne utsatt for overfallsvoldtekt. Men det er klart, disse er en del av hans miljø, og må ikke kritiseres. Dette alene viser at Fallet sin bekymring ikke egentlig ligger i hva jeg har skrevet om pedofili eller barneporno, eller hva mitt kvinnesyn måtte være (jeg har venner i Kvinnegruppa Ottar og en rekke profilerte feminister som vet hva mitt kvinnesyn er og støtter meg fullt ut), men derimot hans bekymring over hva jeg har skrevet om vaksiner og legemidler. Skal han komme seg bort fra det må vi forvente noen artikler hvor han tar for seg de på «egen side» som langt overgår noe som helst av det Fallet mener jeg har ytret. Der trenger han ikke engang drive med sitatfrisering for å vise hva de står for.

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-05 kl 12:04 //

      WOW!!! Se Tjomlid driver med pedofilisverting av navngitte folk. Du eier ikke skam og dette forteller mye om hva slags person du er. Raknes har klart tatt avstand fra hva han tidligere har gjort, noe du utmerket godt vet, men du kaller han for åpent pedofil. Dette er totalt skamløst og forteller alt vi trenger å vite. Du tror liksom jeg skal skrive en artikkel i den stilen her. «Tidligere pedofil som nå har tatt avstand fra det er aktiv på nett.» Nope. Du er helt totalt motbydlig som ikke lar folk få en ny sjanse men fortsatt sverter de, jeg sier bare wow!!

      Du er enig i at barn oftest tar skade, ja jøss, Jeg har nok referanser på at du sier det motsatte helt frem til dette år, spar oss for dine løgner. Eller, har du forandra mening den siste måneden så slett all den dritten hvor det motsatte står. Denne skjermdumpenjeg la ut over er en uke gammel, jeg sier ikke mer.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 12:27 //

      Og vi registrerer at Falle fremdeles ikke skjønner forskjellen på «pedofil» (som er en legning) og «overgreper» (som er en som har begått overgrep). Den omtalte persnen er neppe en «tidligere pedofil som har angret seg» Hans legning i dag vet vi neppe noe om. Han er derimot en som tidligere er dømt for handlinger som kan karakteriseres som overgrep.

      Og nettopp denne mangelen på språklig forståelse – eller rettere – den bevisste tilsausingen av begrepene i den hensikt å demonisere «de skitne tankene» og gjøre dem synonymt med selve overgrepene – er kjernen i Fallets skriverier.

      Verre, han klarer faktisk å gjøre alle som vil skrive om slike fenomener til «propedofile». Slik vil han klistre det forkastelige – overgrepene – til alle som skriver om dem. Den mest suspekte i så måte må være Fallet selv, siden han knapt nok klarer å skrive om annet enn folks påståtte pedofile aktivisme.

      Forståelig at han ikke skriver om vaksiner. Der har han jo tapt alt i utgangspunktet. Jamfør vedlagte utsagn om jernlunger. Det er en time gammelt.

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-05 kl 13:04 //

      Elementær kunnskap: Pedofili er diagnosert som en sykdom og ikke en legning.

     • Så vidt jeg vet er det en parafili, ikke en sykdom. Men her strides vel fortsatt de lærde.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 13:21 //

      Det er korrekt at de lærde strides. Men enten det er en sykdom eller en legning er den ikke straffbar. Fallets sammenblanding av begrepene «pedofil» og «overgriper» er intellektuelt forkastelig – og den er farlig. I siviliserte land straffer vi handlinger, altså overgrep. Vi straffer ikke tanker, selv ikke om de er sykelige.

     • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-05 kl 13:40 //

      Og Fallet.

     • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-05 kl 13:39 //

      Dag Fallet: «Du er helt totalt motbydlig som ikke lar folk få en ny sjanse».
      Etter at Tjomlid (og andre) gang på gang på gang har fortalt deg at du i beste fall har misforstått ham, horfor tar du ikke dette til etteretning og gir ham en ny sjanse?

     • Tja, jeg viser bare til det som står på en wikiside hvor det klart står at det er Halvor som har skrevet teksten:

      http://nb.xiandos.info/Seksuell_orientering#Pedoseksualitet_og_zooseksualitet

      Jeg spurte ham også i kommentarfeltet om noe i min bloggpost ( http://tjomlid.com/2014/01/08/plassering-av-skap/ ) var feil, og det ville han ikke svare på.

      Man kan jo også se hvordan han ble blokkert fra Wikipedia blant annet for å drive med det som ble klassifisert som «pro-pedofili», men dette har visst Fallet heller ikke problemer med. Dette var så sent som i 2013:

      http://wikipediocracy.com/2013/03/25/meet-the-editors-meco/

      Nå er jeg faktisk enig i mange av poengene til Raknes om at det er synd det skal være så tabu å diskutere disse tema på en analytisk måte, men jeg har i motsetning til ham aldri forherliget sex mellom barn og voksne, eller enda verre – samlet og distribuert barneporno, eller gitt porno til mindreårige.

      Dobbeltmoralen i Fallets svar ovenfor her, er åpenbar. Jeg har lagt en rød advarsel på alle mine gamle bloggposter om pedofili og skrevet at jeg ikke lenger kan stå for alt som står i disse tekstene. Noen formuleringer har vært uheldige og for spissede. Dette har Fallet gjort et nummer ut av at er verdiløst, fordi jeg skrev det jo engang, og da må jeg stå for det til evig tid. Når derimot Raknes visstnok skal ha tatt avstand fra noe han har skrevet (hvor?), så ber Fallet innstendig om at vi må gi ham en ny sjanse. Jeg er helt enig i det, Fallet, men da bør du kanskje være like raus overfor alle. Ikke bare de som er venn av Lyskilden.

      Jeg vil gjerne se bevisene dine for at jeg har hevdet at de _fleste_ barn IKKE tar skade av sex med voksne skrevet i nyere tid. Jeg har faktisk aldri skrevet det.

      I screenshoten du bruker så viser du atter en gang hvordan du driver med selektivt utvalg av informasjon for å sverte meningsmotstandere. Her er tråden, så kan jo alle lese selv:

      https://www.facebook.com/groups/216909185137604/permalink/329902540504934/

      Der skriver jeg i en kommentar:

      Jeg har venninner som både har tatt fått alvorlige traumer med spiseforstyrrelser og selvskading etc etter seksuelle overgrep, ei som tok livet sitt etter seksuelle overgrep, og noen som lever videre uten at de føler det hadde noe negative konsekvenser for dem.

      Poenget i mine blogger er det Øyvind skriver, nemlig å ikke frata disse menneskene definisjonsretten over egne følelser, og dermed heller ikke påtvinge dem følelser de kanskje ikke opprinnelig hadde før de ble fortalt av samfunnet hva de skulle føle.

      Utfordringen er dessverre at noen mennesker ønsker en verden hvor alt er sort/hvitt, det er gode og onde mennesker, friske og syke mennesker… nyanser blir for komplekst for dem å håndtere, og hvis noen peker ut det faktum at mennesker er komplekse, og livet er emosjonelt multidimensjonalt, så svikter deres forståelsesapparat. Eneste utvei for dem er da være å stemple den som kommer med slike komplekse tanker som ond og pervers. Da slipper de å måtte forholde seg til den kompliserte verden der ute, og kan fortsette å tro at alt er sort/hvitt. Problemet løst.

      Men i den prosessen tramper de på ofrene av slike overgrep.

      Kommentaren jeg har liket (av en Patrick Jensen), og som Fallet har screenshot av, avslutter med følgende (men det er jo dekket over av navnet mitt i Fallets screenshot):

      Det handler jo ikke om å bagatellisere overgrep, for overgrep er galt uansett om man tar skade av det eller ikke.

      Dette er altså det jeg har liket, men som Fallet prøver å vri til at jeg hevder at barn flest ikke tar skade av seksuelle overgrep. At jeg har liket en kommentar som sier at man ikke skal bagatellisere overgrep, går ham hus forbi. Det blir nesten ikke mer løgnaktig enn dette, Fallet. Men takk for at du stadig vekk bidrar til å avkle deg selv.

      Og nå har jeg også skrevet i svaret til Fallet at jeg er enig i at barn flest tar skade av slike overgrep. Skal vi tippe hvor mange ganger Fallet vil sitere meg på det i fremtiden? Jeg tipper 0 ganger. Vil han nå vise meg samme rauset han har vist Raknes, som jo har endret mening – skal vi tro ham selv? Jeg vil tippe at vi neppe kommer til å se Fallet slette sine artikler og bloggposter om meg, fordi han på ingen som helst måte vil ta inn over seg at meningene han klister på meg er motsagt av meg gjentatte ganger, og ikke kan begrunnes i noe jeg har skrevet.

      I min første bloggpost, «En pedofil jævel», skriver jeg:

      Selv om et barn ikke nødvendigvis tar skade av opplevelsen, betyr ikke det at den er riktig.

      Dette ser ut til å være blant Fallets bevis for at jeg mener at barn flest ikke tar skade. Jeg fatter ikke hvordan man kan tolke den setningen dithen. At ikke _alle_ barn tar skade, fordi slike overgrep kan opptre i et utall former og relasjoner, med tilhørende varierende opplevelser og utfall, står jeg derimot inne for. (Jeg kjenner selv en del slike kvinner og menn.) Men jeg konkluderer kategorisk i hver eneste bloggpost hvor dette er tema med at voksne ikke skal ha sex med barn fordi mange tar skade, og at det ikke finnes noe argument for å forsvare slike handlinger. Ja, jeg skriver jo til og med i min første bloggpost flere ganger at voksne skal straffes for slike overgrep. Men igjen, dette ser vi ikke Fallet trekke frem. Det passer ikke hans agenda.

      Men nå vet vi jo hvertfall at Fallet mener folk skal få en ny sjanse. Så da er det vel bare å vente på at han sletter sine artikler og bloggposter hvor han hevder jeg forsvarer sex med barn? Nå kan han ikke lenger hevde å ikke vite at jeg ikke gjør det, fordi jeg har skrevet det så mange ganger til ham i klartekst.

      (NB: Ikke hold pusten mens du venter. Det kan nok være fatalt.)

     • «WOW!!! Se Tjomlid driver med pedofilisverting av navngitte folk. Du eier ikke skam og dette forteller mye om hva slags person du er. Raknes har klart tatt avstand fra hva
      han tidligere har gjort, noe du utmerket godt vet, men du kaller han for åpent
      pedofil».

      Pedofilisverting Fallet? Hva er det du WOWèr deg for? Her må vi ta en liten oppsummering … igjen:

      Det Fallet unnlater å nevne er at Raknes har vandret helt ubekymret rundt inne på Lyskilden og har innrømmet sin legning, at han er glad i smågutter, ja han innrømmet å ha vært i
      besittelse av barneporno inne på Lyskilden, hvor Fallet er en av grunnleggerne.
      Raknes har vært helt åpen om dette, har Fallet glemt det? Som den andre grunnleggeren inne på Lyskilden uttalte da Raknes helt åpen fortalte om sin legning og preferanser inne på Lyskilden. «Dette har energier jeg ikke vil bidra til» … søtt du … Det betyr at Raknes er fredet inne på Lyskilden hvor Fallet og resten av drittkasteklanen sitter og filer på drittkampanjen sin mot Gunnar Tjomlid – igjen og igjen. Grunnen er at Raknes ikke kritiserer det alternative og da er jo alt greit … Artig gjeng dette.

      Rart at ikke Dag Fallet har skrevet noe om Raknes sin «pro-pedofile agenda». Det er rart at dere aldri har omtalt Raknes sine åpne nettsider hvor han snakker varmt om sex med unge
      gutter og fremmer pedofili, som en god ting. Ikke en eneste aksjon mot Halvor Raknes. Jeg syns det er greit å ta opp dette, fordi du fremstår som en hykler Fallet.

      Dobbeltmoralen din ligger i tykke lag her Fallet. Det du og møkkaklanen din driver med Fallet, er en slags billig og skitten form for hevn – Hevn for at Tjomlid har avkledd en rekke saker i det alternative som er renheklet svindel og vås. Det er jo rent rørende at du gjemmer kritikken bak noe du kaller diskurs, men du aner ikke hva diskursanalyse er. Det blir ikke mer riktig fordi om du og gjengen din forsøker å leke intellektuelle. Det er flatt og pjatt og er alt for lett å gjennomskue. Motivene mener jeg.

      Du er en simpel hetser Fallet, og din Væpner Krudtaa likeså. Dere utfyller hverandre, Krudtaa er hakket sprøere ved at han ringer ulike redaksjoner når han møter
      motargumenter og motstand han ikke liker. Krudtaa ringer i tillegg arbeidsplassene
      til de han diskuterer med, han ringer hjem til folk. Han innrømmer det faktisk selv her … Fyttigrisen for en gjeng! Dere fortjener hverandre, det er helt sikkert.

      I tillegg sier Krudtaa rett ut i et innlegg lenger oppe her «Jeg har selv kontaktet Stavrum for å høre om han kunne sende meg dokumentasjon på det som danner grunnlaget for disse uttalelsene i artikkelen ….» Gud bedre, jeg trodde ikke det gikk å synke lavere, men jeg må slutte å la meg sjokkere lavt noen vil synke …

      Greit å nevne at en av Fallets gode venninne (som snart skal møte i retten i en annen sak) som vaker inne på Lyskilden forsøkte å sette pro -pedofilistempel på en ritualkoordinator fra Holistisk forbund for et par år siden. HF er alternativbevegelsens egen organisasjon. Ikke noe er hellig i Fallets og hans venners øyne i sin svertekampanje. Derfor blir det bare enda verre når Fallet forsøker å kamuflere drittkampanjen som en intellektuell analyse av hva Gunnar Tjomlid mener om pedofili. Det er også riktig at Lyskildens rabiate maskot uttalte at en kvinne som sto frem med sin egen sterke historie om at hun voldtatt på 80 tallet «fikk seg jo bare et nyp» Kan ikke se at Fallet på noen måte har tatt avstand fra dens slags, heller ikke de andre inne på Lyskilden har tatt avstand fra uttalelsene. (får du med deg dette Krudtaa? dette er nemlig de gode vennene dine som du linker til på manisk vis)

      NB, jeg har selvfølgelig tatt vare på dialogen og passiarene dere har hatt med Raknes inne på Lyskilden m.m. Jeg nevner dette, så du ikke forsøker deg på tåpeligheter som kan få litt uheldige konsekvenser for deg og vennene du omgås Fallet. Jeg har selvsagt tatt vare på hver eneste uttalelse som er å finne på relevante blogger Holes famøse relevante bloggposter som kulminerte rundt nyttårstider. Hole har klokelig slettet kommentarfeltene, etter at hun ble kastet ut som profilert blogger under nettavisparaplyen. Hun kom nok på at hun også lever av å produsere oppdragsartikler for virksomheter ute i den virkelige verden, da er det greit å fremstå noenlunde i vater. Hun skjønner nok at det ikke særlig smart å være frontfigur lenger i en hetse og drittkampanje. Men hun fortsetter dog sin harang mot Human-Etisk Forbund da, noen å hate er jo viktig her. Hun mener, hold deg fast, at HEF driver med knebling … sukk … Det er så jkelpeløst tåpelig at jeg ikke orker å kommentere det lenger. (Nei jeg er ikke medlem at Human.-Etisk Forbund, og har heller ingen planer om å bli medlem)

      Er det ikke på tide å ta litt rev i seilene nå Fallet, konsentrere deg om frisøryrket og legge sitatfriseringen på hylla.

     • Hva Krudtaa faktisk har gjort kan man f.eks. lese om her:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1619496510

      og her:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1619245752

      Påstandene til Næss om Dag Fallet og Trude Helen Hole er komplett useriøst.
      Hvor langt på viddene Næss faktisk er kan man finne ut ved å se på denne:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1618715660

      Ved å lese i de artiklene jeg har lenket til i de kommentarene, kan man få oppdatert seg på hva som er reelt i denne saken. Tor J. Næss (alias sTøvsugeren) har en lei tendens til å vrenge på fakta.

      Til opplysning: Tor J. Næss er også medlem av en av norges verste hetsegrupper på Facebook:
      Vi som er blokkert av «Fri Presse» – eller ville ha blitt blokkert…
      https://www.facebook.com/groups/216909185137604/

     • Krudta skriver: «Det blir ganske flaut, for Tor J. Næss,når han skriver følgende:

      «…Krudtaa er hakket sprøere ved at han ringer ulike redaksjoner når han møter
      motargumenter og motstand han ikke liker…» og

      «…Krudtaa ringer i tillegg arbeidsplassene til de han diskuterer med, han ringer hjem til
      folk…»

      Det er jo sant Krudtaa. Du har helt på egenhånd vist oss, eller alle som leser denne artikkelen og kommentarfeltet at du har en svært truende adferd på nettet. Flere avisredaksjoner har du på manisk vis kontaktet hver gang noen går i rette med hva du skriver.

      Du ringer arbeidsgivere og du ringer hjem til folk, og du har innrømmet også det, her i denne tråden. At du kaller det vrangforestillinger tar jeg som en ære siden det kommer fra en kar som deg som burde levert PC til nærmeste hjelpemiddelsentral som kunne funnet noen som ville fått gleden av den. Du er en katastrofe på nettet, du oppviser en truende adferd og har en oppførsel som er beint frem ekkel, og som er egnet til å skremme andre.

      Jeg ser du gleder deg stort til din egen rettssak. Skal bli en fryd å se din kjepphøye og maniske oppførsel bli plukket ned 🙂

      «Påstandene til Næss om Dag Fallet og Trude Helen Hole er komplett useriøst. Hvor langt på viddene Næss faktisk er kan man finne ut ved å se på denne:https://radikalportal.no/2014/1…»

      Jeg gjengir faktisk hva de selv lirer av seg på nettet Krudtaa. Det er ren folkeopplysning å vise frem hvor ignorant og tåpelige de selv faktisk fremstår, helt åpent.

      «Tilopplysning: Tor J. Næss er også medlem av en av norges verste hetsegrupper på
      Facebook: Vi som er blokkert av «Fri Presse» – eller ville ha blitt blokkert…

      Nå misforstår du veldig her Krudtaa:

      Det er ren folkeopplysning å vise frem hvor dundrende uredelige du og dine hetsevenner faktisk fremstår på nett – Helt åpent. Dette kommentarfeltet viser med all tydelighet hva slags fyr du faktisk er. Det ser ikke særlig pent ut!

      Du er ikke i en posisjon hvor du kan dele ut merkelapper over hvem som hetser. Du deler bloggen til Fallet over alt hvor du kommer til, enda du må skjønne at bloggen til Fallet er pedofilihets og ikke noe annet. Jeg begriper ikke at du kan være så antismart at du bare fortsetter å spre en blogg som indirekte hevder at Gunnar Tjomlid er pedofil og at Humam-Etisk forbund er propedofil. I tillegg ringer du ulike redaksjonelle miljøet når du møter motstand i debatter på nett, ringer arbeidsgivere og faktisk hjem til folk. Du innrømmer dette
      selv! Mener du seriøst at du er i en posisjon hvor du kan kalle andre hetsere?

      Mitt råd er at du leverer din PC til nærmeste hjelpemiddelsentral og tar deg en lang
      ferie fra nettet. Du oppviser en fremferd på nettet som er svært bekymringsfull.

     • Lenken du la ut til Radikal Portal virker ikke Næss. Har du en som virker?

     • Jeg vil anbefale Fallet å ta en kikk på denne Facebooktråden for å se hvordan en empatisk og rasjonell debatt rundt temaet kan føres:

      https://www.facebook.com/CiViX/posts/10152689119520861

      Legg spesielt merke til psykolog Resaland sine innspill i debatten. Hun understøtter det jeg alltid har skrevet i bloggen min om at ofre for seksuelel overgrep kan ha et vidt reaksjonsmønster.

     • AvatarHalvor Raknes // 2014-10-05 kl 12:36 //

      Jeg ser at Tjomlid fortsetter å spre påstander om meg selv etter at disse påviselig er tilbakevist. Hvilket bare understreker mitt syn på Tjomlids grad av seriøsitet og etterrettelighet, som jeg har gitt uttrykk for tidligere.

      Den som vil sjekke hva som er hva i denne saken kan gå over dialogen mellom Tjomlid og meg i artikkel hans hvor han forsøksvis henger meg ut.

      Og jeg anser stadig at Tjomlid ikke besitter injurierende kraft, så jeg har ikke tenkt å gjøre noe mer enn å bidra til å oppklare eventuelle uklarheter i forhold til det jeg har skrevet.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 11:49 //

      1. Jeg konstaterer at Dag Fallet ikke har noe forsvar for å ha bedrevet grovt sittfusk i sin referering av Kirsten Holtmon Resaland.

      2. Hvis ingen har fått det med seg: Fallets sitering av Gunnar Tjomlid er like uhederlig. Jeg er sikker på at leserne blir opplyst av dette. Fallets sitering er så tendensiøs, så uhederlig og så fanatisk gjennomført at det er all grun til å betvile hans mentale helse.

      3. Fallet demonstrerer sine enorme medisinske kunnskaper: «Jeg sier ikke med det at polio dermed er ufarlig, men kjære vene, man må da i allefall forsøke forholde seg til virkligheten» Rent bortsett fra at utsagnet i seg selv idiotforklarer Fallet må det bare sies at polio fremdeles er uhelbredelig. Dette er virkeligheten for de som rammes i Afghanistan, Syria, Nigeria og Pakistan – inntil nylig også i India. Det er Fallet som ikke forholder seg til årsaken til at vi er kvitt dette problemet. Det er vaksinen mot polio som frigjorde seg fra dette. Fallet unnlater selvsagt også å komme inn på hvorfor de nevnte landene ikke har hatt råd til skikkelig pleie. Å ikke kunne puste i dagens Syria eller Aftghanistan vil si at man vil dø.

      Fallet demonstrerer at han ikke skjønner forskjellen på ordene «pedofil» og «overgriper». I Norge er det heldigvis slik at vi ikke straffer tanker, men handlinger. Ved å demonsere personer som kun har «skitne tanker». men ikke har gjort noe galt er Fallt med å skape nye overgripere, akkurat slik Resaland skriver.

      Tjomlids «liker»-kommentar viser til at han ikke skjønner hva saken dreier seg om. Et offer eier uansett sine egne følelser. Selv om Fallet prøver å gjøre ofres tanker til politisk ukorrekte. Han har heller ikke noen kommentar til min hovedpåstand: at Tjomlid konsekvent står for at overgrep skal være straffbare – og at Fallet konsekvent unnlater å sitere akkurat det.

      Jeg konkluderer med at Fallet lever i sin egen verden. Verre. Fallet klarer ikke forholde seg til at vaksinemostanden framstår som et monster, i dette kommentarfeltet og verden ellers. Fallets rørende «omsorg» for barn blir illlustrert ved historien om jenta på bildet – og hans påstander om polio. Jeg vil ikke nøle med å konkludere: Dag Fallets virksomhet i antivaksinkampanjen er overgrep mot våre barn. Ved å motarbeide vaksiner står Dag Fallet for grove overgrep mot verdens barn. Dag Fallet forsvarer barnemishandling og i realiteten, -drap.

      Det er tid for å slå tilbake mot denne ekstremismen.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 19:23 //

      Fallet, denne bittelille gjengen inkl da en psykolog med spesialitet i dette temaet, som har slått fast at de spissede debattene som du spiller opp til skaper flere overgripere og ofre. Hvordan du får sove om natten kan bare du svare på.

      Jeg vet ikke hvor mange ganger folk har forsøkt å forklare deg dette nå, men det går tydeligvis ikke så lett inn. Man skulle tro at den oppmerksomheten dere fikk i rikspressen sist var nok til å gjøre dere rimelig flaue.

      Du klarer jo ikke en gang å skjønne hva som ligger i de friserte sitatene du presenterer, og skal generelt være veldig lykkelig for at Tjomlid ikke saksøket deg i en engelsk rett.

     • Takk for at du atter en gang kommer inn og bekrefter sitatfusket ditt, Fallet. Du gjør det nesten for enkelt… 🙂

      Du viser til en kommentar (ikke bloggtekst) jeg skrev for 5 år siden. Men på elegant vis overser du andre kommentarer i samme kommentartråd. Du viser atter en gang at du er ute etter å henge meg for enkeltstående sitater tatt UT av kontekst og den diskusjonstråd de opptrer i. Hvis man ser på debatten du hentet sitatet fra, så skriver jeg f.eks:

      Ingen betviler at produksjonen av barneporno, den som involverer misbruk av barn, er skadelig. Ingen betviler vel heller at slik produksjon skal være ulovlig. Spørsmålet er om det å se slike bilder, uten å ha betalt for det eller kanskje engang bevisst oppsøkt det, skal være ulovlig. Hvis det ikke kan dokumenteres en direkte sammenheng mellom ikke-kommersiell «kikking», og økt produksjon av barneporno, så er forbudet mot å se slikt materiale utelukkende tankepoliti.

      I den ideelle verden kunne det gjerne likevel vært ulovlig ettersom det er vanskelig å forstå at noen skal ha behov for å se på slikt, men når så mange mennesker hele tiden blir straffet for noe som ikke har påført noen andre noe skade, f.eks. besittelse av bilder tatt av frivillige, eller bilder av voksne som fremstilles som yngre enn de er, eller av tegnet barneporno etc, så gjør lovverket slik det praktiseres i dag mer skade enn godt.

      Hvis barneporno var ensbetydende med «bilder/film hvor seksuelt mindreårige barn utsettes for seksuelle overgrep», så burde barneporno i seg selv være ulovlig.

      Og best av alt, i setningen ETTER den du velger å sitere meg på, skriver jeg:

      Jeg er mot barneporno (altså seksuelle fremstillinger av seksuelt mindreårige), men det betyr ikke at jeg er for et forbud av barneporno. Jeg er også motstander av heroin, men er ikke sikker på at den beste løsningen for å bekjempe problemet er et totalforbud slik det praktiseres i dag, med alle de offer det skaper. Jeg tror religion ødelegger mye i samfunnet, men ville ikke finne på å forby det, fordi det vil skape enda større problemer tror jeg.

      Du velger så å fremstille det som om jeg er for barneporno, og synes at barneporno er uskadelig og uproblematisk. Dette gjør du da ved å ignorere alle kommentarer fra meg i samme diskusjonstråd og til og med i SAMME kommentar, hvor jeg skriver at bareporno bør være ulovlig, at barna tar skade av det og at jeg er motstander av barneporno. Men jeg problematiserer definisjonen av barneporno, fordi den også omfatter materiale som IKKE gjelder overgrep mot barn, og dermed blir uskyldige straffet. Jeg skriver at jeg derfor tenker at denne type bilder, som altså ikke gjelder overgrep mot barn, kanskje burde være unntatt loven. Din vinkling er likevel at jeg forsvarer barneporno og hevder det ikke er farlig. Det motsatte av det jeg skriver, altså.

      Hva gjelder ditt andre sitat så unnlater du selvsagt å få frem at dette gjaldt diskusjonen under en bloggpost hvor en norsk mann ble siktet for besittelse av barneporno fordi hans kjæreste på 17 år hadde sendt nakenbilder av seg selv til ham, som han atpåtil hadde slettet. Jeg avslutter også kommentaren med å skrive:

      Dette ble bare noen løse tanker fra meg, litt ustrukturert og rotete, men sånn er det i blant…

      Altså noe jeg lirte av meg i en debatt, ikke noe jeg har skrevet i en bloggpost. I denne konteksten, altså sett i lys av at vi altså får folk fengslet fordi de har fått et bilde av sin kjæreste under 18 år, en jente han kunne hatt sex med helt lovlig, men som han straffes får å ha mottatt nakenbilde av, skriver jeg at denne type materiale kanskje burde være lovlig. Det mener jeg fortsatt. Det blir for dumt å fengsle folk for å ha mottatt nakenbilde av en tenåring over den seksuelle lavalder som de er kjæreste med.

      Denne konteksten gjengir du ikke, og da får leserne av din kritikk inntrykk av at Tjomlid sitter og argumenterer for at barneporno skal være lovlig. Det har jeg slettes ikke gjort. Tvert imot skriver jeg mange ganger at barneporno bør være ulovlig. Mange ganger. Men hvor ofte gjengir du meg på dette? Det står til og med i en rød boks på hver eneste bloggpost du siterer meg fra, men dette betyr visst ikke noe for deg.

      Du er ikke dum, Fallet, så du vet akkurat hva du skal utelate for å fremme din versjon av det jeg har skrevet. Og det atpåtil ting jeg i bloggposter og tekster senere gjentatte ganger har forklart, nyansert og ofte endret mening om. Men det driter du i. Du er ikke interessert i om jeg har endret mening i en grundig bloggpost skrevet i 2013, så lenge du finner et fragment av en kommentar jeg skrev i 2008 som tatt ut av sin kontekst kan brukes til å fremstille et annet syn.

      Og når noen kritiserer deg for deg, så blir du indignert fordi «du gjengir jo bare ting jeg har skrevet selv». Vel, Fallet, den Hole-logikken er du strengt tatt for smart til å tro på selv. Du vet hva du gjør.

      Mine bloggposter skader ingen, fordi jeg forteller gang på gang at pedofile ikke trenger å forgripe seg på barn. Det er dette de trenger å høre. Det er dette også psykolog Resaland understreker. Det hun påpeker er farlig, er en demonisering av pedofile. Det er dette du driver med, Fallet. Det eneste farlige er dine bloggposter, fordi de demoniserer og sprer hat. Det kan føre til overgrep.

      http://www.aftenposten.no/amagasinet/Han-er-pedofil_–men-ikke-overgriper-5347775.html

      Du skriver videre:

      At du mener at barn så godt som ikke tar skade av overgrep…

      Eier du ingen skam? Har du lest bloggposten jeg har skrevet hvor jeg forteller om venninner av meg som har tatt dyp skade av overgrep. En jente jeg kjenner tok livet sitt etter seksuelle overgrep. Hvem i helvete er du til å rakke ned på disse ofrene slik du gjør? Hvem er du til å spre slike løgner for å mele din egen kake, uten hensyn til ofrene i disse sakene? Hvordan kan du så kaldt og kynisk overse alt jeg har skrevet om seksuelle overgreps skadevirkninger og hvor alvorlig slike overgrep er, bare fordi du mener å ha funnet noe i en gammel bloggpost som du kan tolke til å bety noe annet – om man tar det ut av sin kontekst?

      http://tjomlid.com/2014/04/26/sa-la-oss-lytte-til-kvinnene/

      Men alt dette vet du jo. Det er jo behørig dokumentert i disse bloggpostene:

      http://tjomlid.com/2014/01/05/en-historie-om-sitatfusk-og-logner-del-1/

      http://tjomlid.com/2014/01/05/en-historie-om-sitatfusk-og-logner-del-2/

     • AvatarDag Fallet // 2014-10-04 kl 22:23 //

      Tjomlid, du bekrefter kun hva jeg skriver med å legge ut de første sitatene der. Du stiller alle mulige spørsmålstegn til hvorfor overgrepsbilder bør være forbudt og konkluderer med at “»Den eneste logiske løsning er å legalisere besittelse av og «beskuelse»
      av barneporno.“ Den setningen er ikke til å misforstå, du vil legalisere besittelse av
      overgrepsbilder.

      Dette er heller ikke til å misforstå:

      “Men ikke forby personlig bruk av barneporno. Det skaper bare lidelser og
      hjelper absolutt ingen. Tvert i mot bidrar det nesten garantert til at det blir vanskeligere å spore opp bakmenn og ta de som faktisk skader barna. Når lovverket gjør mer skade enn godt, men opprettholdes kun fordi vi ønsker å vise en kollektiv fordømmelse av konseptet barneporno, så blir resultatet meningsløs overvåking, tankekontroll og en statsautorisert moralsk fundamentert hevnaksjon mot enkeltindivid som ikke har gjort skade på noe eller noen. Det er en barbarisk og ineffektiv krigføring mot vanlige borgere som vi snart må innse er tullete og farlig.”(Når lovverket rammer feil)

      Der argumenterer du altså ut fra samfunnets moralske fordømmelse av overgrepsbilder, og at det er en barbarisk krigføring mot hva du faktisk definerer som vanlige borgere. Helt utrolig rett og slett.

      Her i denne bloggposten med en totalt usmaklig overskrift appellerer du til den noble sak “frihet” i din argumentasjon for å tillate overgrepsbilder:

      “Dette er likevel litt ved siden av debatten, ettersom du nå snakker om «ekte barneporno»,ikke materiale med «barn» over den seksuelle lavalder, eller fiktiv barneporno (tegnet/animert). Selv om denne type «barneporno» skulle føre til mer seksuelle overgrep, så sliter jeg likevel med å forby det, like lite som jeg vil forby Muhammedtegninger selv om det kan føre til flere terroristaksjoner. Vi må aldri ofre
      vår frihet for mer sikkerhet.” (Medietilsynet pisser på overgrepsofre)

      Slik kunne jeg fortsette da det finnes mange fler eksempler på at du argumenterer for at besittelse av overgrepsbilder burde være tillatt, og alle unntatt en bitteliten gjeng rundt deg ser at du snakker om ALL type overgrepsmateriale, du presiserer det faktumet flere ganger selv, slik som her:

      “*Jeg sikter her til faktisk barnepornografi slik folk flest tolker ordet, altså seksualisert fremstilling av barn under den seksuelle lavalder. Ikke den diffuse og ulogiske juridiske definisjonen hvor selv en jente på 20 som frivillig poserer naken på et bilde kan kalles barneporno hvis hun bare ser ung nok ut.)” (Når lovverket rammer feil)

      Om hva jeg viser til er “noe du har lirt av deg” i kommentarfeltet (drøssevis av ganger) eller om det kommer fra selve bloggposten er revnende likegyldig – nesten. Forskjellige teorier innen kriminologi (og de tverrfaglig relaterte vitenskapene sosiologi, psykologi) viser at den kriminelle oppførsel og handlinger læres gjennom den sosiale interaksjonen, det er derfor f.eks D’Ovidio et al. (2009) så på det aspektet i sin undersøkelse av pro-pedofile nettsteder. Derfor er det særs interessant å se på hva du “lirer av deg” i kommentarfeltene dine, da ikke minst med tanke på at du skriver flere ganger om hvor mange pedofile som følger din blogg.

      Du forsøker å ufarliggjøre dine ord med å si det er noe du “har lirt av deg”, vel du har “lirt av deg” dette enormt mange ganger, og enkelte ting lirer man enten fra seg eller ikke.

      Du spør hvor jeg gjengir deg på at overgrepsbilder bør være ulovlig. Det gjør jeg her:http://thebeam.org/2014/09/pedofili-aktivisme-i-den-norske-diskurs/
      og her: http://thebeam.org/2013/11/bor-barneporno-vaere-tillatt-for-privat-bruk-noen-mener-ja/

      Der er det igjen viktig å påpeke det er salg og produksjon av barneporno du vil forby, men du vil ha det tillatt å besitte noe jeg og gjengir deg på.

      Du har ikke forandret mening om at barn i hovedsak ikke tar skade eller noe som helst annet, og jeg bruker sitater helt frem til 2014 for å vise det. F,eks i fjor så argumenterte og lenket du til det mest motbydlige stoff hvor det står at barn i 95% av tilfellene ikke tar skade, de glemmer det fort, ser det kun som forvirrende I øyelblikket overgrepet skjer, og ofte så nyter de det. I mai i år linket du til en gammel bloggpost hvor det står at ”En av de få store, gode studier som er gjort på området (Rind et al) viste at de negative konsekvensene ved
      seksuelle overgrep mot barn var relativt små.»

      I den bloggposten skrev du så at “Studien har vært omstridt fordi mange, akkurat som her i denne diskusjonen, ikke takler en debatt om ung seksualitet fordi det er for tabu, men studien er den dag i dag ansett for å være faglig godt gjennomført og ble publisert i en peer-reviewed journal.”

      Det er det reneste sprøyt og du vet det så inderlig godt, studien er hudflettet av en drøss andre grunner og ikke på grunn av den avsindige påstanden du har lagd om at mange «ikke takler en debatt om ung seksualitet» – men, å påstå noe slikt er er jo en flott måte å understreke ditt avvikende synspunkt om at barn så godt som ikke tar skade av overgrep.

      Vitenskapen forteller at å hevde slike ting som du gjør om at barn så godt som ikke tar skade, fører til bekreftelse av overgriperes vrangforestillinger slik at det blir lettere for de å rettferdigjøre ovenfor seg selv å begå nye overgrep. Spesielt dette punktet er ekstremt viktig og det gjentas igjen og igjen i all mulig faglitteratur at det er ekstremt farlig å hevde dette du her gjør. Det kan føre til flere overgrep og det kan føre til forverring i behandling av overgriperere. Du er så godt som alene i ditt synspunkt her, resten av folket og fagpersoner skjønner utmerket godt hvor farlig det er hva du hevder.

      Resaland kan du ta til inntekt for dine bloggposter så mye du vil, personlig er jeg ikke så sikker i den sak da hun skriver: «Noen av Tjomlids formuleringer kunne nok i sin tid oppfattes som overgrepsstøttende for de som måtte være i en sårbar posisjon når det gjelder utvikling av overgrepsatferd.» at dine bloggposter er «mer slurvete skrevet enn temaet egentlig tåler», og mer. Jeg demoniserer ikke pedofili, det er bare noe du og den
      bittelille gjengen rundt deg hevder.

      At du liksom skal være så indignert over at du har skrevet en bloggpost med noen historier om voksne kvinner som har blitt utsatt for overgrep voksen alder som da selfølgelig har blitt skadet, og at jeg ikke har nevnt det er helt absurd av deg å komme med.
      Det har ingenting med dette å gjøre da jeg skriver om dine pro- pedofile artikler, men skal man følge din absurde logikk her er det kun du som rakker ned på de ved å til stadighet
      hevde at overgrep ikke gir særlig skade: “Det meste av forskning på området sier nettopp
      det motsatte, altså at barn som har hatt seksuelle erfaringer med eldre partnere
      ikke tar skade av dette eller opplever det som utpreget negativt.”
      ( Fra den sosiale interaksjon på Saksynt i bloggen “Verdens beste pappa pedofil?”)

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 20:21 //

     Molden, som veterinær burde du ha visst at den nye Dyrevernloven inneholder følgende paragraf:

     § 14.Særskilte forbud
     Det er forbudt å:
     a)utøve vold mot dyr,
     b)hensette dyr i hjelpeløs tilstand,
     c)ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og
     d)bruke levende dyr som fôr eller agn.

     Loven trådte i kraft i 2010. Av punkt c er det klart at å ha sex med dyr er forbudt i Norge.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-06 kl 02:37 //

      Selvfølgelig vet jeg at det er eksplisitt forbudt i dyrevelferdsloven.

      Det var dette lovforbudet Tjomlid argumenterte mot da lovforslaget ble framsatt! Den gamle dyrevernloven som gjaldt til og med 2009 hadde ikke et eksplisitt forbud mot dyresex, og Tjmolid syntes ikke den nye dyrevelferdsloven skulle ha det heller. Som du ser er Tjomlids bloggpost fra juni 2009, et halvår før den nye dyrevelferdsloven trådde i kraft. Hvis Tjomlid hadde fått viljen sin ville det i beste fall vært et åpent spørsmål om seksuell omgang med dyr egentlig er forbudt.

      I denne sammenheng må det nevnes at straffeloven hadde forbud mot dyresex fram til 1972. Det ble opphevet samtidig med forbudet mot homofili, fordi straffeloven var formulert slik at sex med dyr og seksuell kontakt mellom homofile menn ble vurdert som en og samme forbrytelse: sodomi. Derfor var det juridisk grunnlag for å hevde at dyresex faktisk var lovlig i Norge mellom 1972 og 2010, fordi stortinget eksplisitt hadde opphevet forbudet mot dette i 1972.

      Det er ikke korrekt som Tjolid hevder at forbudet mot dyresex i dyrevelferdsloven var «unødvendig». Han argumenterte for status quo, som var stortingsvedtaket av 1972 som åpnet for at sex med dyr skulle være lovlig. Hvis stortinget endrer straffeloven for at noe skal være lovlig, kan man ikke tolke dyrevernloven kreativt for å hevde det fortsatt er forbudt. Da må det være et eksplitt lovforbud som fjerner enhver tvil, og det kom med dyrevelferdsloven i 2010.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 06:43 //

      Jeg er ikke helt enig i din påstand om at dyresex var lov i Norge mellom 1972 og 2010 – den gamle loven om at dyr ikke skulle «lida i utrengsmål» kunne nok blitt brukt. Sex er definitivt «utrengsmål» – dyr skal ikke lide «unødvendig».

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-06 kl 10:38 //

      Dyr hadde ikke egenverdi ihht den gamle dyrevernloven. Hva som var utrengsmål måtte f.eks. veies mot nytelsen som overgriperen fikk av utukten, selv om den allmenne rettsoppfattelsen var at utukt med dyr var uakseptabelt. Dette må sees i forhold til at stortinget i 1972 sa at sex med dyr skal være lovlig, og dermed ble det å regne som et aktverdig formål for dyrs lidelse, det vil si ikke «lidelse i utrengsmål». Siden dyr manglet egenverdi var ethvert lovlig formål viktigere enn hensynet til dyret, selv om det var av rent egoistisk karakter. I tillegg er det heller ikke åpenbart at utuktig omgang med dyr faktisk medfører at dyret lider; utukt uten lidelse ville med den gamle dyrevernloven automatisk ville medføre straffefrihet.

      Den nye dyrevelferdsloven har endret på dette: Dyr har fått egenverdi. Dyrets egenverdi kan vektes høyere enn verdien av mange egoistiske formål for bruk av dyr. Dette gjør mange former for utnyttelse av dyr forbudt. Det er tilstrekkelig at formålet ansees som mindre viktig enn dyrets egenverdi. Utuktig omgang med dyr er igjen blitt forbudt som sådan; det er selve handlingen som er forbudt, uavhengig av om den fører til lidelse hos dyret. Å påføre dyr unødvendig lidelse er selvfølgelig fortsatt forbudt, men ikke en forutsetning for at utukt skal være straffbart.

     • Hvis det du sier stemmer, så har du gode poenger her, og jeg kjøper argumentasjonen din. Det jeg derimot reagerer på er at du tar min bloggpost hvor jeg altså mener dyr var godt nok beskyttet fra før, blant annet med grunnlag i en uttalelse fra en professor i jus, til inntekt for å hevde at jeg «forsvarer sex med dyr». Det er denne måten å tolke mine bloggposter på som skurrer.

      Når jeg drøfter likets egenverdi og juridiske beskyttelse, så tolker du det som at jeg «forsvarer sex med lik». Dette er en ekstremt ufin måte å gå inn i debatter på, fordi du er smart nok til å forstå at det å problematisere juridiske aspekter ved slike saker ikke er ensbetydende med at man forsvarer den groteske handling i seg selv.

      Likevel gjør du det, og beskytter deg bak at «andre mennesker forståelig nok kan reagere». Fordi de er mindre smarte? Men bør ikke du heller bidra til å sette standarden ved å fronte et syn på at slike temaer kan og bør kunne diskuteres rasjonelt uten at man tillegger debattanter meninger de med svært høy sannsynlighet ikke har? (Tror du virkelig jeg synes sex med lik og dyr er greit?)

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-06 kl 11:13 //

      Jeg vil helst ikke tro at noen synes utukt med dyr eller lik er greit. Men jeg antar det dessverre fins mennesker som mener at slike handlinger kan rettferdiggjøres. Om du er blant dem er det bare du selv som vet, men statistisk sett skal du ikke være det.

      Når det gjelder begavelse har jeg så liten tilltro til menneskeheten at jeg regner min neste som redneck inntil det motsatte er bevist. Jeg føler heller ikke at jeg behøver bidra til å sette noen annen standard, i og med at det er dette nivået folk flest har lagt seg på. I dette landet kan du ikke regne med at tema som barnepornografi eller dyresex kan diskuteres på en saklig måte.

     • AvatarChristian Kristiansen // 2014-10-06 kl 15:16 //

      »
      «I dette landet kan du ikke regne med at tema som barnepornografi eller dyresex kan diskuteres på en saklig måte.». Nei ,og det skyldes i hovedsak enkle sjeler som deg.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-06 kl 21:34 //

      Mange av oss er fornøyd med å være enkle sjeler.

  • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 21:05 //

   Herlig. Artikkelen handler om sverting, og du svarer med å hive ut drøssevis med anklager. Ironien er til å ta og føle på.

   Men ja, selv om jeg føler du overdriver her, mener jeg bestemt at Tjomlid kanskje kunne ha lært mer av den episoden. Å for eksempel skrive at «rosetogene var det verste som kunne skjedd Norge» er kanskje ikke så veldig taktfullt (selv i sammenheng). Samme med å hive ut diverse sex-relaterte uttrykk i tekstene sine etter å ha blitt hengt ut som pervo.

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:15 //

    Det er ikke ironisk når man ser at den påståtte svertingen egentlig er resultat av selvblamering.

 13. AvatarJødas Iskariot // 2014-10-04 kl 09:47 //

  Motstand mot vaksiner og medisiner er uakseptabelt. Ta alle pillene og sprøytene som legen din og den farmasøytiske industrien anbefaler. Ellers er du en rabiat konspirasjonsteoretiker.

 14. AvatarPer Ivar Lindgaard // 2014-10-04 kl 12:29 //

  Her skriver Øivind Bergh en leseverdig artikkel der hver eneste påstand er godt dokumentert. Tydeligvis er dette så frustrerende for meningsmotstanderne at dem istedenfor å prøve å tilbakevise Berghs påstander, heller kaster seg inn i ett skittent spill der det viktigste er å ødelegge Bergh og hans kilders troverdighet ved å mer enn hentyde at disse har gitt seg seksuelle perversiteter i vold. Vel, hverken Krudtaa eller Molden lykkes med dette. Tvert imot så slår dette kraftig tilbake på dem selv. Naken og ribbet, uten argumenter. Her er det bare sur svettelukt igjen.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-04 kl 12:48 //

   Takk skal du ha Per Ivar. Jeg synes jo de viser aldeles utmerket hva strategien går ut på. Benekt fakta, vri alle påstander ut i det absurde – og angrip mannen i stedet for ballen. Jeg tror de avslører seg selv, og at det er tydelig for alle som vil lese denne debattråden i ettertid.

   • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-05 kl 02:19 //

    Gjerne. Vil gjerne se det innlegget satt inn i konteksten det fortjener. For slik som du beskriver det, høres det veldig, veldig rart ut. Noe som sikkert er meningen fra din side.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:39 //

     For ordens skyld – jeg har aldri truet Franzen med noe som helst. Det er helt utrolig at en mann som jobber i et stort mediekonsern kan oppføre seg slik i en offentlig debatt-tråd.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-07 kl 06:12 //

      Slettet Wiggo sine egne innlegg, eller er han hevet ut herfra òg?

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 14:46 //

   Du kan få alle disse symptomene av influensa også, dog med mye høyere sannsynlighet.

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 14:56 //

   Jeg har ikke antydet at Tjomlid er pervers. Det var Bergh som trakk fram svertingen av Tjomlid. Jeg har bare påpekt at noen sverting av Tjomlid har ikke vært nødvendig. Det har han klart på egen hånd.

   For øvrig er jeg ikke Krudtaas meningsfelle. Jeg er i det vesentlige enig i konklusjonen om behovet for vaksiner.

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 15:24 //

   Når det gjelder de alvorlige autoimmune nerveskadene som en skjelden gang kan oppstå etter influensasykdom eller influensavaksine, er du kanskje klar over at compylobacteriose er den vanligste årsaken til Guillain-Barré syndrom. Hvis du er redd for dette blr du avstå fra å spise grillet kylling. Det er mye farligere i så måte.

   • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 17:10 //

    Det er bakterien Campylobacter jejuni som kan være farlig. En vanlig kilde er kyllingkjøtt, men du kan få den fra annen mat også. Grilling av kylling eller storfe har vist seg å gi spesielt stor risiko for matforgiftning med Campylobacter. Derfor har den fått navnet «grillbakterien».

    Hvis du skal gå rundt og engste deg for alt som kan være farlig bør du vite at helseangst i seg selv er skadelig.

    • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:51 //

     Jeg har ikke plukket bær i år. Men radioaktiviteten gjelder ikke hele landet, bare de områdene som fikk nedfall etter Tsjernobyl (særlig Nordland, Trøndelag og Østlandet).

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 01:07 //

      Nei det kan det ikke.

     • AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 13:16 //

      Nei, planter tar ikke opp Cs-137 i like stor grad, og ulike jordsmonn binder ikke Cs-137 like godt. Det gjelder særlig sopp og multer, tyttebær og blåbær i mindre grad enn multer, samt kjøtt fra dyr på utmarksbeite (særlig rein, sau). Der ku og geit går på utmarksbeite behandles de gjerne med berlinerblått (Cs-binder) for å hindre at radioaktivt Cs kommer i melken. Ferskvannsfisk kan også være et problem. Kulturvekster er skjelden et problem med tanke på stårling.

  • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-09 kl 02:55 //

   Godt oppsummert. Helt utrolig at de vil seg selv så vondt.

 15. AvatarØystein Gudim // 2014-10-04 kl 14:37 //

  Hvilken form for kvikksølv er du redd for? Viktigste kilde til at folk får i seg organisk kvikksølv er makrell i tomat. Mye verre enn alle vaksiner du tar i løpet av et liv.

  • AvatarØystein Gudim // 2014-10-05 kl 12:51 //

   Du sier du ikke er mot vaksiner, men sprer desinformasjon om vaksiner fra useriøse kilder som Gaarder, Vaksineaksjonen, osv.
   Dette kan ha to forklaringer:
   – du vil spre helseangst og frykt for vaksiner.
   – du er et nettroll som elsker å terge opp de som forsvarer vaksiner fordi dette gir deg litt oppmerksomhet.

 16. Haha, dette er jo kostelig. Kanskje Wiggo skal sjekke hvor mye formaldehyd han får i seg av å drikke et glass appelsinjuice? Eller se hvor mye aluminium du får i deg fra maten hver dag (hint: man klarer ikke måle endringer i blodnivå etter en vaksine fordi vi har såpass mye aluminium i blodet til enhver tid uansett)? Eller kanskje få med seg at kvikksølv ikke lenger brukes i vaksiner, og at han ikke engang forstår forskjellen på metylkvikksølv (den giftige varianten) og etylkvikksølv (svært mye mindre giftig og som skilles ut av kroppen på kort tid, og som er den variant som finnes i vaksiner i så små mengder at man ikke klarer måle endring i blodet hos barn etter vaksine MED kvikksølv er satt)? Og så videre.

  Tenk om folk som Wiggo begrenset seg til å uttale seg om ting de a) hadde sjekket fakta rundt og b) faktisk forstod.

  31 løgner om vaksiner
  http://tjomlid.com/2014/06/09/31-logner-om-vaksiner/

  Kvikksølv-lureri fra antivaksineleiren
  http://tjomlid.com/2014/06/17/kvikksolv-lureri-fra-antivaksineleiren/

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 16:42 //

   I 1930 var det ikke uvanlig at pasienter med meningitt (hjernehinnebetennelse) døde. Det er for så vidt ikke uvanlig den dag i dag, men før man oppfant penicillinet var prognosen mye verre.

  • Dette er altså feil, og heller enn å spre mer desinformasjon basert på kunnskapsløshet, bør du lese min bloggpost og sjekke kildene jeg viser til der.

   At du sier du ikke har uttalt deg om forskjellen på kvikksølv, er jo nettopp problemet. Det er som å si at salt er dødelig, fordi det innholde grunnstoffet Cl, og klorgass er giftig! Hvilken forbindelse og form et stoff opptrer i er avgjørende, så når du sier at vaksiner inneholder kvikksølv, og senere sammenligner det med kvikksølv i makrell, så viser du at du ikke forstår forskjellen på etylkvikksølv og metylkvikksølv.

   At kvikksølv ikke har vært brukt i norske barnevaksiner på over 15 år, synes du også å overse glatt.

   • AvatarChristian Kristiansen // 2014-10-06 kl 15:31 //

    Gud bedre for en infantil trass. Du er virkelig ned mest håpløse nettdebatten jeg noengang har hatt den tvilsomme æren å bivåne. Du kommer med den ene feilaktige påstanden etter den andre, blir korrigert ettertrykkelig gang på gang. det er helt utrolig. det er som å se en kreftsyk iberiasnegle som forsøker å kravle over E-6 en varm sommerdag uten å ense at hele bakparten er overkjørt av en trailer.

 17. AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 16:37 //

  Hvis du leser en lærebok om anvendt immunologi får du også vite hva som faktisk er i vaksiner. Det er mer lærerikt enn konspiratoriske nettsider. Kanskje du også vil lære deg hva attenuerte organismer og toksoider faktisk er. Det er nemlig en grunn for at dette fins i vaksiner. Roar Gudding «Immunprofylakse i veterinærmedisinen» (Scandinavian Veterinary Press) er skrevet på norsk og bør være ganske lettfattelig.

 18. AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 16:59 //

  Når det gjelder cellekulturer og vekstmedia blander du sammen hva som brukes i produksjonsprosessen og hva som inngår i selve vaksinen. Vero-celler brukes bl.a. til å oppformere poliovirus for vaksineproduksjon. Men det betyr ikke at du injiseres med nyreceller fra afrikanske grønne aper.

 19. Du kan diskutere dette til du blir blå, men å sitere en rottestudie når du samtidig ignorerer de studier som er gjort på menneskebarn som ikke viser noen slik effekt, blir mildt sagt uredelig.

  Studien du viser til ga doser på 1, 0.1 og 0.01 mg Hg/kg kroppsmasse. En vaksinedose gir 0.0025 mg Hg totalt, noe som er minst 1000 ganger lavere dose enn i denne rottestudien per kg kroppsmasse. Og det var for den laveste dosen. De andre dosene var hhv 10.000 og 100.000 ganger høyere enn man får fra en vaksine.

  Du ser ikke noe som skurrer der altså? Du gjengir igjen bare en studie du har klippet og limt fra en antivaksineartikkel uten å sjekke kilden.

  • La du merke til forskjellen i min og din debattskikk? Du postet en påstand (dog uten å oppgi kilde). Jeg søkte selv opp kilden, fant fulltekst av studien, leste denne, og så svarte jeg deg og pekte ut tine feiltolkninger.

   Du har derimot åpenbart ikke lest de artikler jeg gir deg, fordi om du hadde det ville du aldri postet det utdraget fra studien som du nettopp gjorde.

   Det er denne form for debattskikk, hvor du konstant holder deg for ørene og roper «LALALALALA» i kommentarfelt, aldri tar innover deg andres argumenter, aldri sjekker kilder – hverken til det du selv poster eller det andre poster, og spammer i vei med gjentagelser og sitater som du har fått beskjed om at er feil, som gjør at du ikke har noen verdi som debattant. Når du da fortsetter slik over lang tid, selv etter å ha blitt gjort oppmerksom på det flere ganger, så blokkeres du. Den måte å støye på, uten å ville delta i debatt, kalles med rette forsøpling av kommentarfelt.

   • Jobber du i VI MENN wiggofrantzen?

   • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 23:47 //

    LALALALAL – LALALLA
    «KLIPPE UT LITT HER OG LIME INN LITT DER UTEN AT JEG FORSTÅR POENGET»

    LALALALAL – TRARAFALALD
    KLIPPE KLIPPE LIME LIME

    DO RE ME FA SO – SKALAEN ER EN SANG – ALENE

    KLIPPE KLIPPE LIMEM LIME

    TRALALALTALTLALLALTLAL

    GJENTA GJENTA GJENTA MANGE GANGER MED SMÅ VARIASJONER

    Synes du dette bringer debatten noe særlig i konstruktiv retning Wiggo?
    Det er slik dine innlegg oppfatte Wiggo. Jeg har ingen tro på at du tar dette innover deg heller. Jeg undres om jeg kanskje bare mater troll nå.

    • Hehe, Wiggo lurer på hvorfor han ble blokkert i mitt kommentarfelt og tror det skyldes at han kalte meg «usympatisk». Og så kjører han på akkurat som før her inne. Kopierer og limer inn løsrevne sitater fra artikler og bloggposter og studier han aldri har lest eller forstår hva sier, uten noen kildehenvisninger, uten å svare på konstruktiv kritikk og innsigelser, og så gjentar han de samme kommentarene om og om igjen som om ingen noensinne hadde motsagt ham før. Forsøpling altså.

     For en tragisk fyr.

     • Ingen har stilt spørsmål ved din verdi som menneske. Jeg har derimot stilt spørsmål ved din verdi som debattant. Det er to ulike ting, men som vanlig sauser du sammen skitt og kanel.

      Det man gjør med sånne som deg er å le litt oppgitt, og så forsøke å glemme hvor trist internett kan være til tider.

   • AvatarEmil Muller // 2014-10-05 kl 19:46 //

    Wiggo! Det er vel neppe noen i kongeriket som enda ikke har fått med seg at du ble blokkert av Tjomlid. Det er å lese over hele det digitale Norge. Når skal du slutte å sutre som en liten unge over det? Hvor mange ganger har du jamret deg over dette nå, bare i denne tråden?

    • AvatarEmil Muller // 2014-10-05 kl 23:26 //

     Tøys. Du gjentar dette som et såra lite barn i enhver diskusjon der du finner Tjomlid til stede. Deretter kommer det en rekke i denne duren «skal dere blokkere meg igjen…».

     Litt sånn sutrete skolebarnaktig med behov for sympati i sin selverklærte martyrdom.

     Du må komme deg videre fra det der Wiggo. I dine kretser på nettet er det nok nærmest et hederstegn å ha blitt blokkert på Saksynt. Trøst deg heller med det.

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-06 kl 06:29 //

      Pluss at hvem som helst av oss kan lese innleggene dine der borte (og for så vidt hvor som helst ellers) og skjønne veldig, veldig fort hvorfor du ble blokkert. Så spar oss, og prøv heller å bidra med noe saklig til en forandring.

      «Jeg diskuterer ikke.»
      Nei, det e liksom det…

     • AvatarEmil Muller // 2014-10-06 kl 13:53 //

      Hverken hat eller uforløst aggresjon her, Wiggo. Bare en smule overrasket over hvor ufattelig umoden og usaklig tilsynelatende voksne folk opptrer. Du er kroneksempelet nå for tiden. Det er bare å lese seg gjennom innleggene dine, så ser man hvor opptatt du er av Tjomlids blokkering, og man ser nok prov på at Wiggo er vonbråten.

      Diskusjonstråder som dette flyter over av korte svadainnlegg fra blant andre deg, som ikke tilfører debatten annet enn dumskap. Dette gjentas i det uendelige og konsekvent der du og dere kommer over lignende diskusjoner. Det vitner om et merkverdig oppmerksomhetsbehov koplet til generell kunnskapsløshet. Jeg tror du skal merke deg at det faktum at du stort sett alltid får svar på tullepåstandene dine, ikke skyldes at du anses som en interessant motpart i diskusjonene. Brorparten av innholdet i svarene til deg, er nok egentlig myntet på de uinvidde som eventuelt skulle snuble innom debatten. Ergo, målet er vel stort sett å ikke la vås fra ignorante folk stå uimotsagt, i tilfelle uinvidde skulle få inntrykk av at «oy, her kom en som heter Wiggo med et vektig argument».

 20. AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 19:20 //

  Frantzen, «Institutt for Helseforskning» er enmannsbandet til Hans Gaarder.

  • AvatarHenning Tveit // 2014-10-04 kl 19:28 //

   Du får meditere en stund over hvem jeg siktet til.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:17 //

   Hans Gaarder er omtalt i artikkelen – se under avsnittet om kopper. Gaarder er en norsk siviløkonom som har gjort alternative virkelighetsoppfatninger til levebrød. Blant annet hater han alt som er katolsk. Hans artikler om vaksiner og immunlogi vitner om en helt særegen mangel på evne til å sette seg inn i store fagfelt, og til gjengjeld skape sin egen virkelighetsoppfatning. Han skjønner absolutt ingen ting av human immunologi og mikrobiologi – men uttaler seg i hytt og vær. En totalt useriløs kilde.

 21. AvatarJon Faller // 2014-10-04 kl 19:28 //

  «Noen få pasienter utviklet narkolepsi.»
  Eh.. Det vet vi ikke. Noen få har fått ERSTATNING etter å ha utviklet narkolepsi. Men det har sammenheng med hvordan lovgivningen fungerer på dette feltet, og skyldes blant annet omvendt bevisbyrde der myndighetene ikke kan bevise at det IKKE var vaksinen som forårsaket tilstanden.
  Ellers en god og ryddig fremstilling av antivaksienes småparanoide dumskap.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:11 //

   Det er helt rett at det at folk får erstatning ikke betyr at domstolen eller myndighetene – eller vitenskapen – erkjenner noen sammenheng. Erstatning er en måte å ta vare på individer som er rammet av forhold som kanskje ikke kan forklares. Selv mener jeg det er bra at det er relativt lett å få erstatning i slike tilfeller. For meg handler det om solidaritet med enkeltindivider. Men det er et betydelig problem at antivaksine-aktivister misbruker dette og tror at det ligger vitenskap bak det at folk får erstatning.

   • AvatarVegard Lysne // 2014-10-05 kl 10:41 //

    Det er litt rart at avgjørelser i retten, basert på at man ikke kan motbevise at vaksiner var årsaken i det enkelte tilfellet, regnes som god dokumentasjon på at vaksiner var grunnen, mens rettslige kjennelser mot f.eks. Wakefield blir tolket på en helt annen måte, da er det knebling og den store stygge industrien som skal bli kvitt en kritiker som står bak. Nå må folk nesten bestemme seg, er rettslige avgjørelser dokumentasjon eller ikke?

   • AvatarJon Faller // 2014-10-05 kl 19:46 //

    Enig. Men slik du skriver det i sammenhengen:
    «Vaksinen hadde bivirkninger, og en av dem var viktig. Noen få pasienter utviklet narkolepsi.»
    så fremstår det som om narkolepsi er en bivirkning av vaksinen. Det vet vi ikke om det er.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 06:38 //

     Dokumentasjonen er såpass sterk at vi nok bør innse det. Men den hadde med egenskaper med selve viruset å gjøre, ikke med vaksinen som sådan. Hvis mange hadde fått svineinfluensa ville noen av dem fått narkolepsi. Den norske bloggeren og molekylærbiologistudenten Belle Tully har en god blogg som forklarer mer om dette http://skepchick.no/2014/02/svineinfluensa-h1n1-vaksinasjon-og-narkolepsi-et-overblikk/

     • AvatarJon Faller // 2014-10-06 kl 11:24 //

      Siden du tydeligvis sliter litt med å ta det inn over deg så skal jeg gjenta:
      Når du skriver: «Vaksinen hadde bivirkninger, og en av dem var viktig. Noen få pasienter utviklet narkolepsi.» så fremstår det som om narkolepsi er en bivirkning av vaksinen. Det vet vi ikke om det er.

      Ellers var det en grei fremstilling.
      Hilsen en sykepleier spes adm.

  • AvatarJon Faller // 2014-10-05 kl 19:41 //

   Feilsendt?

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 09:08 //

   Denen Grafen har en feil. Den viser dødelighet, ikke antall tilfeller av sykdommen. Dødeligheten gikk ned før forekomsten («prevalensen») fordi pleiemetodene ble bedre. Men de rammede ble fortsatt invalidisert, akkurat som før. I stedet for å dø, ble de invalidisert for livet.

   En tilsvarende statistikk for USA viser forekomst (antll tilfeller) av fire viktige sykdommer, polio, meslinger, røde hunder og kusma. Den svarte streken markerer når det offentlige vaksinasjonsprogrammet ble startet.

 22. AvatarVegard Lysne // 2014-10-04 kl 21:32 //

  Men nå inneholder oppdrettsfisk vesentlig mindre kvikksølv enn villfisk, så mtp kvikksølv bør vi vel heller velge oppdrett 🙂

  • AvatarVegard Lysne // 2014-10-04 kl 21:37 //

   Kvikksølv akkumuleres oppover i næringskjeden, så den fisken som lever av annen fisk har høyest konsentrasjoner. Stor ferskvannsfisk er blant verstingene.

   • Avatarwiggofrantzen // 2014-10-04 kl 21:40 //

    Det gjelder også radioaktivt nedfall? At det akkumuleres oppover i kjeden? Eller er det en annen nedbrytningsprosess?

    • AvatarVegard Lysne // 2014-10-04 kl 21:42 //

     Det kan jeg ikke uttale meg om. Men tungmetaller og organiske miljøgifter som dioksiner og PCB akkumuleres.

  • AvatarSturla Molden // 2014-10-04 kl 23:55 //

   Det gjelder marin fisk. Kvikksølvet bindes av marine mikroalger og akkumuleres i næringskjeden. Dette er en del av fysiologien til marine alger. Det har egentlig ikke så mye med forurensing å gjøre.

 23. AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 21:41 //

  Takk Øivind (og andre) som stadig skriver gode, velformulerte og godt dokumenterte innlegg om vaksine, konspirasjonsmiljøet og hvilke farer det medfører dersom en større andel av befolkingen kutter ut vaksiner.

  Dette er folkeopplysning i praksis.

 24. AvatarTverrsiktig // 2014-10-04 kl 21:54 //

  Krudtaa trykker «liker» på sine egne kommentarer. Jeg ler så jeg rister 😀

  • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-04 kl 23:58 //

   Ja, jeg vil si det er langt bedre å trykke misliker på innlegg en ikke liker, enn å trykke «liker» på egne innlegg. Snålt spørsmål.

 25. AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 22:51 //

  Hvem er Syvertsen?

  I det norske barnevaksinasjonsprogrammet finnes det ikke vaksiner som inneholder kvikksølv, det ble fjernet i 1997. Kilde: http://tinyurl.com/ot8bclh (link til Folkehelseinstituttet)
  Dersom du fortsetter å skrive at vaksiner inneholder kvikksølv må du spesifisere hvilke vaksiner dette gjelder. Noen vaksiner kan inneholde kvikksølv i dag også, men det er den minst farlige typen kvikksølv. Dosen er også så lav av det ikke er målbar forskjell på kvikksølvinnholdet i blodet før og etter en vaksine.

  • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 23:18 //

   Christian Syvertsen står som pressekontakt for flere saker hos Legemiddelverket. Dette dukket opp etter ett minutts googling:

   – HPV-vaksine, beskyttelse mot livmorhalskreft
   http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Vaksiner/Livmorhalskreft_og_vaksinering/Sider/default.aspx

   – Vaksine mot sesonginfluensa 2012/2013
   http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Vaksiner/Sesonginfluensa/Sider/default.aspx

   – Vaksine mot sesonginfluensa 2013/2014
   http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Godkjente-influensavaksiner-2013-2014.aspx

   Syvertsen ser ut til å være FOR vaksiner. Intet tyder på noe annet.

   Sitatet du har hentet ser ut til å være fra nettsiden «vaksineaksjon.no» Sitatet er hentet ut fra et annet dokument som jeg ikke finner – kanskje du kan vise til hvilket?
   Sitater fra denne nettsiden bør du dobbeltsjekke tre ganger, her er det ikke konsensusvitenskap som står i fokus.

   Akkurat nå viste NRK «reklame» for sitt program Folkeopplysningen som går i morgen. Det skal handle om vaksiner og antivaksinebevelgelsen. Se på!

   • AvatarRoy Vetaas // 2014-10-04 kl 23:56 //

    Der la du faktisk hele antivaksinasjonsaksjonen død og begravet Wiggo – Flott!
    Som du så vakkert skrev: «Men om Syvertsen generelt er for vaksiner betyr ikke det at han ikke ser de negative konsekvenser ved vaksiner?»

    Det er åpenbart at det er negative konsekvenser ved vaksiner. En del får ubehagelige reaksjoner, noen får allergisk reaksjon (derfor skal man sitte hos legen/sykepleieren i 20 minutter etter å ha fått vaksine), noen veldig få kan få alvorlige bivirkninger.

    MEN – og her kommer dynamitten – DE ENORMT STORE FORDELENE ved vaksiner oppveier de få negative konsekvensene. Det innser fagpersoner som Syvertsen. Derfor er de for vaksiner. I sum redder vaksiner enormt mange liv. Enormt mange.

    Nok for i dag. God natt.

 26. AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 00:23 //

  Alt dette er selvfølgelig sitater tatt ut av sin sammenheng. Men når de settes sammen skaper de et tydelig mønster. Men hvem er det som «sverter» Tjomlid her? Har han ikke klart det på egen hånd?

 27. AvatarSturla Molden // 2014-10-05 kl 13:33 //

  Ja, da har vi flastslått at en gravid kvinne ikke bør få mellom 1000 og 100000 vaksinedoser med thiomersal på samme dag.

  At organiske kvikksølvforbindelser er teratogener i store nok doser er for øvrig ikke en nyhet. Det ble dokumentert på 1980-tallet.

 28. AvatarEmil Muller // 2014-10-05 kl 19:49 //

  Og litt lengre oppe sier Wiggo:

  «Hvor har jeg uttalt at jeg er vaksinemotstander Vetaas? Du må må slutte å tillegge andre personer meninger du ikke aner noget om. Eller, forsåvidt bare fortsett med det. Hersketeknikker sier sitt.»

  Er du full, mann? Voks opp for faen. Dette er jo helt borti staur og vegger stupid.

  • AvatarØystein Gudim // 2014-10-06 kl 13:59 //

   Tja – du sprer jo vannvittige, latterlige, farlige og faglig helt urimelige påstander om vaksiner – fra kilder som går rundt i tinnfoliehatt. Men selvsagt er dette fordi du ikke er motstander av vaksiner.
   Du gjør bare deg selv til latter Wiggo Frantze / wiggofrantzen.
   Jeg har ennå til gode å se deg tilføre noe vettig substans i en nettdebatt.

 29. AvatarJødas Iskariot // 2014-10-05 kl 20:28 //

  Vaksinering er i bunn og grunn et spørsmål om tillit. Amerikanske Rockefeller Institution var initiativtager til opprettelsen av det norske Folkehelseinstituttet og dette ble gjort av ren pur idealisme. Den farmasøytiske industrien fortjener blind tillit fra alle mennesker, også fra venstreradikale. Alle som ikke vil betale for den farmasøytiske industriens produkter er reaksjonære høyreavvikere. Den som ikke vil la seg stikke i armen av staten fortjener ikke ordinære borgerrettigheter.

 30. AvatarVegard Lysne // 2014-10-05 kl 23:10 //

  Vaksiner settes ikke rett i blodet. Kvikksølv i mat, som først og fremst opptrer i form av metylkvikksølv, havner så godt som 100% i blodet. I maten finner vi også veldig mye større mengder enn det noen gang var i vaksiner, som attpåtil opptrer i den langt mindre giftige varianten etylkvikksølv.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 06:46 //

   Franzen bruker Hans Gaarder som kilder, og det meste som står i teksten hans er så galt at jeg vet ikke hvor man skal begynne.

 31. AvatarØystein Gudim // 2014-10-05 kl 23:28 //

  Og tamilflu har da ikke noe med vaksiner å gjøre.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-05 kl 23:37 //

   Men det vet ikke denne spammeren vår. På dette stadiet i debattråder begynner alltid antivakserne å snakke om Tamiflu. Det skjer alltid. Selv om tamiflu ikke har det dust med vaksiner å gjøre.

 32. AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 01:30 //

  Nå reises det sak av India mot The Gates Foundation: http://vactruth.com/2014/10/05/bill-gates-vaccine-crimes/

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 06:49 //

   Denne påstanden er bare tull. Stig Rune Framsteg siterer «vactruth» og det som står på det nettstedet er stort sett løgn og bedrag. Det er interessant hvordan Framsteg, som er en konspirasjonsteoretiker som tror på det meste av galskap som finnes på nett, siterer slikt uten å reflektere over det. Som en generell advarsel – jeg har sjelden sett Stig Rune Framsteg fremme noen påstander på nett som det er hold i. Hans virkelighetsorientering er på nivå med Ingunn Røiselands.

   • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 12:21 //

    Indias rettsak mot The Gates Foundation vil tale for seg slik Tore B.Krudtaas vil mot deg.

    Vi «konspirasjonsteoretikere» kan bare lene oss tilbake og nyte showet mens verden fortsetter å cruise inn i den nye virkeligheten 😉 hvor alt bull er eksponert.

    «Vaksiner» brukes til befolkningskontroll siden det er den eneste måten å komme til folk på og injisere ting inn i kroppene deres. Det er ikke fordi vaksiner i utgangspunktet var en dårlig ting at jeg og andre kjemper mot bruken av dem i dag. Grunnen er at vi forstår at eliten synes vi har blitt for mange mennesker på denne kloden og forsøker bremse og reversere denne utviklingen gjennom å injisere befolkningen med ting de later som bare er vaksiner men som i virkeligheten har innebygde agenter som steriliserer blant annet.

    Vaksiner var en gang et gode men siden har tillit som ble bygd opp da blitt brukt til å gjennomføre planen til blant annet Bill Gates far Bill William H. Gates Sr., som lenge har vært involvert i sentral posisjon i eugenikkgruppen Planned Parenthood, en organisasjon som opprinnelig het American Eugenics Society.

    Det som ennå heter vaksiner benyttes av blant annet dem til å gjennomføre slike eugenikkprogrammer i verdens befolkning nå. Bill William H. Gates Sr har en såkalt co-chair i The Gates Foundation.
    Om dere vil være med på en sånn sak og i ettertid være de som kjempet for disse programmene vi ser så mye sykdom og død i kjølvannet til skal dere fortsette med nåværende kurs. Dere kommer til å angre bittert, det er jeg sikker på.
    Når nå India vinner saken mot Gates & Co da vil dere få se en ball som begynner å rulle kan du si.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 12:52 //

     En saksopplysning kan være at selv om jeg har et annen oppfatning av saken Krudtaa vs. Bergh (som jeg ikke ytrer meg om, i motsetning til min motpart) enn du så kan jeg si med absolutt sikkerhet at India vs. Gates vil arte seg annerledes. Den førstnevnte eksisterer. Den andre eksisterer ikke. Det er som kjent en viss forskjell.

     Resten av innlegget ditt er en god lllustrasjon på galskapen som fins blant norske anti-vaksine-aktivister. Jeg tror jeg skjermdumper dette og legger det ut på en påstått «hetsenettside». Ikke for å være stygg med deg, men for å synliggjøre galskapen. Det er nemlig nødvendig å erkjenne at noe faktisk er sinnsykt for å kunne gjøre noe med det.

     • AvatarEmil Muller // 2014-10-06 kl 16:37 //

      Er det ikke irriterende, Øivind «Dino» Bergh, at Livets Harde Skole byr på mer oppdatert kunnskap, enn det du selv (og mer eller mindre samtlige mennesker som sysler med forskning) har tilegnet deg gjennom en doktorgrad og et langt liv innen akademia?

      Utdannelse er virkelig ikke veien å gå om man vil forstå naturen. Det er bedre å «lytte til seg selv» (selv om man er noe forvirret), spe på med grums fra trasige barndommer, få det foredlet på konspi-klovnenes nettsteder, og vips; innsikt på Obi-Wan-Kenobi-nivå!

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 18:35 //

      Emil: May The Force be with you.
      Framsteg er virkelig i en klasse for seg.
      Saken er: ikke alle var helt glade for tittelen på artikkelen min. SÅ ille var de vel ikke, alternativmedisinerne? Nå har alle de som lurte, lest debattråden. Det er ingen som kritiserer tittelen lenger. Det finnes virkelig et «alternativt monster»

     • Det Alternative Monster – Artikkelen er perfekt og kommentarfeltet er briljant. En studie verdig.

    • Avatarfrankfri // 2014-10-06 kl 13:06 //

     (Denne er for god til å ikke skjermdumpes. Lurer på hvilke konspirasjoner du kommer til å drømme opp når dine prediksjoner slår feil?)

     Ellers er det slik at i den virkelige verden, er befolkningsveksten på god vei til å håndteres av helt andre midler enn de som dukker opp i ditt paranoide verdensbilde. Utdanning for kvinner, økonomisk utvikling og familieplanlegging har gjort at folk over hele verden får færre barn (litt over to i snitt på verdensbasis – og snittet er fallende).

     Du og dine latterlige konspirasjoner er gammeldagse. Verdens, stadig mer utdannede befolkning ler av den middelalderske overtroen deres. Men det er ikke en rå latter. Den er mer trist, oppgitt og medfølende.

     «Så uvitende kan man da vel ikke være?»

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 14:24 //

      Nei det er dine ideer som er gammeldagse. De kommer fra den tid da vaksiner var til for folks beste. Mine holdninger er oppdaterte til å reflektere virkeligheten nå. Dinosaur!

    • AvatarØystein Gudim // 2014-10-06 kl 13:55 //

     Pussig. Ekstremister som faktisk har bekjempet (og drept) vaksinearbeidere var muslimske fundamentalister i Afghanistan / Pakistan og Boko Haram i Nigeria – med den begrunnelse at dette var en stygg konspirasjon for å redusere antallet muslimer i verden. Du er i godt selskap Stig Rune Framsteg!

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 14:21 //

      Jaha sier du det. Er generelt imot dødsstraff så er ikke i selskap med dem, men langvarig fengselsstraff hadde nok vært en bra ting. En strafferamme på 5 til 7 år for å sette en vaksine mener jeg er passe. Folk som jobber med dette burde nå vite hva de gjør og holdes ansvarlige for dødsfall, sterilitet, autisme og annet som vi nå vet er resultat av det som ennå kalles vaksiner.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 15:01 //

      «fra det som ennå kalles vaksiner» – og «dødsfall, sterilitet, autisme og annet». Har du lagt merke til at tittelen på denne artikkelen er «Det alternative monster»? Visste du at ikke alle var helt happy med den da jeg kom med den? Visste du at dette kommentarfeltet har fått dem til å endre mening? Nå ser jo alle at «det alternative monster» fins, og en (liten) del av det heter faktisk Stig Rune Framsteg. Så bare fortsett!

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 15:17 //

      Vi er ikke monstre, vi har bare blitt litt for bevisste og våkne Mr. Bergh. Legg merke til at jeg sier «etter at folk har blitt gjort oppmerksom på hva de gjør». Med det mener jeg at de som setter vaksiner må gjøres oppmerksom på hva de gjør, og om de da fortsetter venter fengselsstraff.

      Jeg vil legge til at min mor er sykepleier og farmasøyt og så jeg har vokst opp med en mor som levde og jobbet midt opp i disse tingene. Etterhvert forsto hva som egentlig foregikk.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 15:25 //

      Din mor heter vel ikke Sandy Lunøe?
      Jeg morer meg sønder og sammen!

      Forøvrig registrerer jeg med forbauselse at konspirasjonteoretikere elsker å snakke engelsk uten å kunne det. På norsk heter det Hr. Bergh, ikke Mr. Bergh. Men hvis du på død og liv skal titulere meg på engelsk, vil jeg gjøre oppmerksom på at det korrekte er Dr. Bergh.

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 15:54 //

      Dr. Bergh, du sier du morer deg men det er det ingen her som tror ;-).
      Jeg liker engelsk bedre enn norsk, har bodd i England, leser for det meste på engelsk så derfor tyter det ut engelsk innimellom. beklager dette 😉 om det er vanskelig for deg.
      Jeg kan faktisk engelsk selv om jeg er «konspirasjonsfløyteblåser» ;-). Min beste venn som er engelsk og har en PhD. i neuroscience og en master i computer science synes jeg er så god i engelsk at han sa jeg kan språket langt bedre enn gjennomsnittet i England. Slå den Dr. Bergh!

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 15:57 //

      Nei hun heter ikke det. Hun ble pensjonist 2009 og er ute av bildet.

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 14:31 //

      Jeg er motstander av dødsstraff men en strafferamme på 5-7 år for å sette vaksiner mener jeg er passe etter at folk har blitt gjort oppmerksom på hva de egentlig driver med. De er tross alt årsak til autisme, død og sterilitet i befolkningen.

     • Dette er pur gull. Fortsett, for all del 🙂

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 14:36 //

      😉

     • AvatarStig Framsteg // 2014-10-06 kl 14:50 //

      😉

 33. Ekstremisme er
  begreper som ofte brukes når vi omtaler ekstreme islamister, eller
  høyreekstreme, men ekstremismen har flere fasetter. Det er en ekkel form for
  ekstremisme i skjæringspunktet mellom de mørke avkrokene i alternativbevegelsen og i konspirasjonslandskapets enda mørkere kroker.

  Kommentarfeltet her bør RP sette på kontoen over steder hvor ekstremisme lever
  i beste velgående. Det prisverdige er at dette ekstremistmiljøet daglig selv
  dokumenterer hvor hakkende sprøe og uredelige de er. Det gjør de helt åpent. Når noen ser de i kortene, hyler de om knebling og forfølgelse desinformasjon og
  løgn, et kuriøst dogma de deler med andre ekstremister, i helt andre valører. Det er kanskje nyttig for Radikal Portal å få
  med seg at ekstremisme kommer i mange fremtoninger. RP har kanskje fått innsikt i et miljø som i en sti av smilys oppfører seg som svin på nettet.

  • Det var et ganske upresist og tafatt forsøk på å omdefinere ekstremisme, fra Tor J. Næss.
   For å lære litt om de ufine metodene Tor J. Næss benytter for å sverte sine meningsmotstandere, anbefaler jeg denne kommentaren:
   https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1620792982

   ….

   • «Det var et ganske upresist og tafatt forsøk på å omdefinere ekstremisme, fra Tor J. Næss. «<

    Tror ikke det gitt. Dette kommentarfeltet gir et lite glimt inn i et landskap som markedsfører seg som alternativt tenkende, men er i praksis en gjeng med bøller, som setter ut stygge rykter om debattanter, det ringes hjem til familiemedlemmer når man mener at ens meninger ikke skal kritiseres. Man ringer redaksjoner i landets aviser når man blir motsagt i debattfelt. Det er nesten ikke så folk tror det kan medføre riktighet, men slik har det faktisk blitt.

    Det er riktignok ikke helt riktig å trekke inn hele alternativbevegelsen, men det finnes et mørkeloft i denne bevegelsen som er stygge greier. Jeg husker at noen i marginalia for ca halvannet år siden forsøkte å klistre pro-pedofil stempel på en ritualkoordinator i Holistisk Forbund, et forbund som arbeider for alternativbransjens kår. Det er kort og godt ikke noen grenser for hva de mørke ekstreme krokene av alternativlandskapet får seg til å gjøre. Dette er den gjengen som du innbitt forsvarer Krudtaa!

    Du fortsetter å spre bloggen til Fallet enda du har fått forklart igjen og igjen at det du sprer er hets og ekle påstander. Det må du gjerne fortsette med. Det er åpenbart at du gjør en sabla god jobb med å legge ditt egen gode navn og rykte i søla. Kastet ut fra miljøpartiet er du også, og i økende grad ser det ut som du er på vei enda lenger inn i de mørke krokene av konspirasjons/alternativlandskapet.

    Det siste du nå har spredd nå er så drøyt at jeg faktisk mistenker deg for å legge det ut på pur faen, for så uvitende tror jeg ikke en gang du kan være Krudtaa.
    Krudtaa lenker til konspirasjonsnettstedet globalresearch, og trekker i tvil om Ebola-ofre egentlig dør av Ebola. Fytti grisen Krudtaa. Det er så drøyt at jeg har ikke ord. Hva globalresearch er og ikke er kan en lese her: http://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca

    Der finne man tøv om verdens skyggeregjering, innbitt vaksinemotstand, antisemittisme og mye annet rør. Kildekritikk er en fin farge, eller hva Krudtaa? Sjekker du aldri hva Globalresearch skriver opp mot andre kilder? Forresten, hvorfor spør jeg deg om det? Sukk …

    Det er en ære når du hevder jeg driver hets Krudta, fordi du tar helt feil. Du og dine nye lekekompiser fremstår, helt åpent på nett som hetsere og det jeg vil kalle nettsvin, det er bare å følge brødsmulene. Du har selv gitt oss innsikt i dine arbeidsmetoder på nettet når du møter motstand som ligger åpent her. Det er rent festlig når du nevner at andre driver med hets …Syns du og dine nye lekekompiser gjør en god jobb med å sverte dere selv. Jeg bare viser frem hvor ufyselige dere selv velger å fremstå … Artig kar du Krudtaa 🙂

    • Som vanlig blander du hets og legitim kritikk Næss. F.eks. kritikk av mange av de høyst kritikkverdige artiklene fra bloggeren Gunnar Tjomlid. Jeg stiller meg bak kritikken fra Dag Fallet og Trude Helen Hole. Hvis noen andre har ytret noe annet, har ikke det noe med meg å gjøre.
     Her en viktig artikkel fra Dag Fallet:
     Pedofili aktivisme i den norske diskurs

     og en fra Trude Helen Hole:
     Gunnar Stavrum tar grundig feil

     Du blir jo bare mer og mer en parodi på deg selv, for hver gang du kommenterer her inne Tor J. Næss. Nå har jeg i følge Næss lenket til «konspirasjonsnettstedet» globalresearch, og hvorfor det nettstedet skal være så ille … ja det henter han fra rationalwiki, men selvfølgelig uten å referere til hva jeg har lenket til. Hva som er så drøyt med den artikkelen er ikke godt å vite, for det sier selvfølgelig ikke Næss noe om. Men det går som vanlig i at Næss klarer å få: 2+2 til å bli 5, og det handler igjen om fjæra som ble til 5 høns (og mer til). Og så er det denne underlige ord-vrenginga til Næss da som f.eks. når han skriver slikt som dette:
     …og trekker i tvil om Ebola-ofre egentlig dør av Ebola…

     Leser man artikkelen ser man hva som er kritikkverdig. Greit at Næss ikke synes artikkelen og innholdet der er viktig – men… andre kan jo allikevel ha en helt annen oppfatning, og innholdet i artikkelen kan altså medføre riktighet selv om Næss forsøker å fremstille nettstedet som konspiratorisk.

     Her er noe jeg la ut på min FB-vegg i dag, og noe tilsvarende la jeg også ut under en artikkel om Ebola på Aftenposten i dag (en kommentar som fikk det til å koke litt over for Øivind Bergh)….

     Jeg kommenterte altså denne artikkelen på Aftenposten:

     Ebola kan spre seg til Europa
     http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Ebola-kan-spre-seg-til-Europa-7732672.html

     I kommentarfeltet til artikkelen skrev jeg:
     **********************************************
     I artikkelen [i Aftenposten] står det bl.a.:
     «Nærmere 3.440 mennesker er nå døde av ebola.

     Stemmer disse tallene, eller er det faktisk knyttet stor usikkerhet til hvor mange som har dødd av Ebola?

     I artikkelen:

     Obama’s “War on Ebola” or War for Oil? Sending 3000 Troops to African “Ebola” Areas that Happen to Export Oil to China
     http://www.globalresearch.ca/obamas-war-on-ebola-or-war-for-oil-sending-3000-troops-to-african-ebola-areas-that-happen-to-export-oil-to-china/5406142

     kan vi bl.a. lese følgende:

     «…A major problem for Chan and her backers, however, is that her Ebola statistics are very, very dubious. For those whose memory is short, this is the same Dr Margaret Chan at WHO in Geneva who was guilty in 2009 of trying to panic the world into taking unproven vaccines for “Swine Flu” influenza, by declaring a Global Pandemic with statistics calling every case of symptoms that of the common cold to be “Swine Flu,” whether it was runny nose, coughing, sneezing, sore throat. That changed WHO definition of Swine Flu allowed the statistics of the disease to be declared Pandemic. It was an utter fraud, a criminal fraud Chan carried out, wittingly or unwittingly (she could be simply stupid but evidence suggests otherwise), on behalf of the major US and EU pharmaceutical cartel.

     In a recent Washington Post article it was admitted that sixty-nine percent of all the Ebola cases in Liberia registered by WHO have not been laboratory confirmed through blood tests. Liberia is the epicenter of the Ebola alarm in west Africa. More than half of the alleged Ebola deaths, 1,224, and nearly half of all cases, 2,046, have been in Liberia says WHO. And the US FDA diagnostic test used for the lab confirmation of Ebola is so flawed that the FDA has prohibited anyone from claiming they are safe or effective. That means, a significant proportion of the remaining 31 % of the Ebola cases lab confirmed through blood tests could be false cases…»

     […]

     Then the official WHO Ebola Fact Sheet dated September, 2014, states, “It can be difficult to distinguish EVD from other infectious diseases such as malaria, typhoid fever and meningitis.”

     Excuse me, Dr Margaret Chan, can you say that slowly? It can be difficult to distinguish EVD from other infectious diseases such as malaria, typhoid fever and meningitis? And you admit that 69% of the declared cases have never been adequately tested? And you state that the Ebola symptoms include “sudden onset of fever fatigue, muscle pain, headache and sore throat. This is followed by vomiting, diarrhea, rash, symptoms of impaired kidney and liver function, and in some cases, both internal and external bleeding”?

     Det er altså ting som kan tyde på at de tallene vi får oppgitt er tatt ut av løse luften.
     *************************************

     Artikkelen jeg refererer stiller noen svært viktige spørsmål i forhold til Ebola og det som skjer i regionen i Afrika. Forfatteren, F. William Engdahl, er jeg kjent med fra tidligere artikler og bøker, og han er en jeg stoler atskillig mer på en denne Tor J. Næss, som omtrent ikke klarer å la vær å bruke ord som konspirasjonsteoretikere når han skal argumentere mot sine meningsmotstandere (og det er også omtrent det eneste han gjør).

     Finner det langt mer interessant å lese stoff fra f.eks. Globalresearch nettstedet, og Engdahl, fordi disse er mer interessert i å stille kritiske og svært ofte vel-begrunnede spørsmål ved ting som skjer på denne planeten. Tor J. Næss, derimot har en lei tendens til å grave seg ned i regelrett trakasering og krenkelser av sine meningsmotstandere – og da spesielt på nettstedet med det treffende navnet Tøvsugeren hvor han redigerer med liv og lyst – sitt tøv.

     I denne sammenheng er også denne boka verdt en anbefaling:
     Sjokkdoktrinen – katastrofekapitalismens fremmarsj
     https://www.tanum.no/_debatt-politikk-og-samfunn/sjokkdoktrinen-naomi-klein-9788249505647

     Og selv om du tror jeg ble kastet ut fra Miljøpartiet, er det ikke korrekt. Har faktisk aldri blitt bedt om å trekke meg av ledelsen i MDG, selv om Even Gran på Fritanke påstår det her:
     http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9447

     • Så fint at du holder i hevd at Kildekritikk er en sort trikk Krudtaa. Globalresearch er Nyhetsspeilet på Crack … Konspirasjoner vås og antisemittisme i en salig smørje. jaja …

      Du er ikke kritisk til hva Tjomlid skriver, du er en papegøye som linket til hetsebloggpostene til Dag Fallet. Det er notert at du er god venn med de mørkeste krokene av alternativhelvete. Du trives vist godt der. Hils sitatfrisøren eller «som de sier på Lyskildevis» – Beam me sideways Scotty …

      Ikke forsøk å bortforklare hva som skjedde i Miløpartiet Krudtaa. Det blir bare stusslig.

      «Partisekretær Lars Gaupset i Miljøpartiet De Grønne bekrefter at de har gitt Tore B. Krudtaa beskjed om at han ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt i partiet».
      http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9447

     • Tor J. Næss skriver:
      «Partisekretær Lars Gaupset i Miljøpartiet De Grønne bekrefter at de har gitt Tore B. Krudtaa beskjed om at han ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt i partiet»

      Jøss, så fordi Even Gran skriver dette på blekka til Human-Etisk Forbund så må det liksom være korrekt. Tror jeg ler meg skakk jeg.
      Har snakket med Lars Gaupset om akkurat det der… og ikke overraskende … det er ikke hva han har fortalt til Even Gran.

      Men fakta spiller kanskje ikke så stor rolle verken for Even Gran eller for Tor J. Næss.
      Så da så.

      Har nylig snakket litt med Kirsti Bergh, redaktøren i Fritanke, om hva denne ryktesprederen John Færseth fikk seg til å skrive i en PDF om meg i sommer, og som ble publisert på Fritanke via en artikkel om John Færseth. Nå har Bergh skjønt at Færseth kanskje ikke har belegg for sine påstander allikevel. Tittelen i PDFen er nå endret vesentlig, samt at det nå lyser en rød disclaimer mot deg øverst til høyre i PDFen.

      Her er John Færseth sin PDF, den PDFen sier svært mye om ryktespreder og brunskvetter Færseth (den forrige versjonen sa enda mer):
      http://fritanke.no/filarkiv/Dokumentasjon_krudtaa2.pdf

     • «Har nylig snakket litt med Kirsti Bergh, redaktøren i Fritanke, om hva denne ryktesprederen John Færseth fikk seg til å skrive i en PDF om meg i sommer, og som ble publisert på Fritanke via en artikkel om John Færseth.»

      Jeg tviler ikke ET SEKUND Krudtaa, at du har hatt kontakt med redaktøren i Fritanke 🙂

      Jeg forsøkte å telle hvor mange ganger du har linket til og kommet med påstander om John Færseth. Jeg mistet tellingen etter noen og åtti innlegg rundt på nettet over en periode. Det var vel noen som lurte på om du hadde tannverk i et annet innlegg, hvor du på manisk vis ringer redaksjoner, hjem til folk og til arbeidsgivere. Du må få noen å snakke med, seriøst Krudtaa, det er ikke normalt å holde å slik. Det mener jeg faktisk godt. Det er en adferd som er mildt sagt bekymringsfullt. Hva er det neste du kan finne på? Dra hjem til folk? du må skjerpe deg kraftig ellers vil noen en dag sørge for at politiet står på døren din etter en episode hvor du ringer folk på privaten og opplever deg som truende. Bare et godt råd Krudtaa, det går sannsynligvis ikke hjem, men ok….

      Men over til noe annet:
      La oss se litt på kilden til Krudtaa: Global Research.

      Et lite utdrag fra KonspiraNorge her: Michel Chossudovsky og Global Research – ”hvitsnippkonspiranoia” i akademisk innpakning.
      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017406674952491&id=284076531618846

      «Mens Alex Jones holderen antiintellektuell profil og plasserer seg på den politiske høyresiden, ogTexe Marrs er en noe uortodoks kristen apokalyptiker, kommer Michel Chossudovsky fra et helt annet segment.

      Chossudovsky (født i1946) er en kanadisk økonomiprofessor og pasifist, som blant annet var med å underskrive Kuala Lumpur–erklæringen, et opprop for et globalt forbud mot krig. Han er også blant rådgiverne for fredsforskningsinstitusjonen Transnational Foundation for Peace and Future Research. Han er en sterk kritiker av den økonomiske globaliseringen og av nyliberalismen, og mener den har ført til en økning både av generell fattigdom i verden og av kløften mellom fattige og rike. Chossudovsky anser denne utviklingen som en villet prosess, der institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet bevisst har rasert økonomien i den tredje verden, for deretter å tvinge gjennom strukturendringer som hovedsakelig tjener interessene til en liten, velstående elite av bankfolk i de rike landene. Han er også kritisk til USAs utenrikspolitikk, som han anser
      for å være en trussel mot verdensfreden.

      Chossudovsky er grunnlegger, direktør og redaktør for organisasjonen Centre for Research on Globalization. CRG beskriver seg selv som “an independent research and media group of progressive writers, scholars and activists committed to curbing the tide of ‘globalisation’ and ‘disarming’ the US military agenda.” Blant dem som har publisert artikler på organisasjonens nettsted finner vi Naomi Klein – forfatteren av bøkene Sjokkdoktrinen og No Logo – og de norske fredsforskerne Johan Galtung og Ola Tunander.

      Tilsynelatende er CRG altså en høyst respektabel “tankesmie” for globaliserings – og
      imperialismekritikk, trygt plassert et sted til venstre for det politiske sentrum. Ja, i hvert fall så lenge man ikke går det litt nærmere i sømmene. Gjør man det dukker det opp en rekke temmelig foruligende navn. Alex Jones er for eksempel en forholdsvis hyppig bidragsyter, som senest 21. desember 2011 brukte nettstedet til å hevde at det forelå planer om et snarlig militærkupp der dissidenter ville bli satt i FEMA–leire. Et annet navn som dukker opp er Dean Henderson, en amerikansk forfatter som i likhet med Chossudovsky mener at verdensøkonomien er styrt av noen få, rike familier, de fleste med jødiske navn. Henderson er en uttalt beundrer av Milton William Cooper, og mener i likhet med Cooper at makteliten – som han omtaler som Illuminati – planlegger å avfolke verden ved hjelp av sult og av kunstig produserte epidemier inkludert AIDS. Det ligger også artikler av kjente holocaustbenektere på nettstedet.

      Alt dette fikk jødiske organisasjoner til å slå alarm og sende en formell klage til universitetet i Ottawa, der Chossudovsky var ansatt, våren 2005. Chossudovsky forsvarte seg med at han ikke hadde mulighet til å sjekke alle artiklene som ble lagt ut på nettstedet til tross for at han stod som ansvarlig redaktør, men at han regnet med at de aktuelle artiklene var kritikk av Israels politikk og ikke antisemittisme.

      Imidlertid har Chossudovsky selv en sterk interesse for konspirasjonsteorier, spesielt omkring forskningsprogrammet HAARP. HAARP (High Frequency Active Auroral Research
      Program) er et forskningsprogram der radiobølger sendes ut i atmosfæren fra sendere som blant annet er plassert i Nord–Norge. Hensikten er å undersøke hvordan elektriske felter høyt oppe i atmosfæren påvirker kommunikasjons– og navigasjonssystemer. Mange konspirasjonsteoretikere, blant dem Chossudovsky og Venezuelas avdøde president Hugo Chavez, mener imidlertid at det i virkeligheten er snakk om et ”geofysisk våpen”som kan brukes til å modifisere været og utløse jordskjelv. Chossudovsky er også skeptisk til vaksinering, og hevdet våren 2009 at vaksineprogrammet mot svineinfluensa ikke bare var ment å skulle berike legemiddelindustrien, men også tjene til å skaffe flere ressurser til
      FEMAs planlagte konsentrasjonsleire. Etter hans mening skulle disse leirene
      brukes når myndighetene bestemte seg for å slå ned på den økende motstanden mot
      dagens system som hadde manifestert seg i antiglobaliserings– og Occupy-bevegelsen.

      At Chossudovsky ikke er helt uvitende om hva som foregår på nettstedet hans blir styrket av at han flere ganger vært gjest på Jeff Renses radioprogram. Her har han beskyldt Rothschildfamilien for å ville ødelegge de europeiske landene ved hjelp av nyliberalisme, slik at de blir redusert til utviklingsland, før han oppfordret lytterne til å organisere seg for å stoppe ”New World Order.” I samme program sa han seg også enig med Rense i at begge verdenskrigene var forårsaket av ”finanseliten”, som i denne sammenhengen i praksis er en annen betegnelse for jøder.

      Det som gjør Chossudovsky spesielt interessant er at han er i stand til å ferdes i flere verdener på en gang. Han kan både fremstå som en ”stueren”, venstrevridd akademiker og som en ”rabiat” konspirasjonsteoretiker. Nettopp derfor er det grunn til å tro at han og nettstedet hans er langt farligere enn både Jones, Rense og Marrs.»

     • Jeg tror jeg ler meg skakk jeg….
      Tor J. Næss skriver:
      La oss se litt på kilden til Krudtaa: Global Research.

      Og vipps… så snakker Næss seg fullstendig bort det som var kilden min. Nemlig denne artikkelen, skrevet av F. William Engdahl:
      Obama’s “War on Ebola” or War for Oil? Sending 3000 Troops to African “Ebola” Areas that Happen to Export Oil to China
      http://www.globalresearch.ca/obamas-war-on-ebola-or-war-for-oil-sending-3000-troops-to-african-ebola-areas-that-happen-to-export-oil-to-china/5406142

      På godt norsk kalles det der en avsporing.

      Jeg fortsetter så å le, når jeg ser du fortsetter å trekke inn denne ryktesprederen og brunskvetteren John Færseth, akkurat som om han har noe som helst med artikkelen til F. William Engdahl å gjøre.

      Nok en avsporing mao.

      Men siden du Næss ønsker å fokusere på en av norges verste ryktespredere og brunskvettere, nemlig denne John Færseth, kan jeg kort nevne et par tre artikler om Færseth som setter skapet på plass.:

      Et angrep på meningsfriheten

      Nationen beklager videreformidling av John Færseth

      Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk

      Færseth seriøs liksom. Færseth som ikke klarer å skille mellom det som nettstedet Vepsen DOT no beskriver som:
      Vepsens formål er å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser gjennom ord og avsløring.

      I denne artikkelen, av Færseth, hvor mennesker har en fredelig og viktig protest mot Geoengineering, er det jo bare usammenhengende babbel fra Færseth. Seriøst liksom?
      Laber chemtrails-oppslutning

      Faller en protest mot Geoengineering inn under:
      voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser

      Seriøst?

      Hvis du har noe som helst å kritisere ref. min kilde, som er den nevnte artikkelen av F. William Engdahl, burde du antakelig ta fatt i kilden, og ikke noe annet. Men, som nevnt flere ganger tidligere – avsporinger og utenomsnakk er ditt varemerke Tor. J. Næss.
      Bedre lykke neste gang.

      KonspiraNorge sier du Næss….
      Mye av retorikken i den boka til Færseth kan best beskrives som Invertert Konspiranoia

     • «Jeg tror jeg ler meg skakk jeg…. »

      Gjør det du, du trenger det faktisk 🙂

      Les det jeg skriver om Global Research. Ikke at jeg tror du gjør det. Du er virkelig en racer i dra frem kilder som ikke akkurat er beheftet med etterrettelighet. I tillegg er det mye antisemittisk vås der. Men link i vei du … kildekritikk er en fin blåfarge … i din verden:-)

      Men nå har jeg annet å gjøre. Men først:

      Takk for at du har vist oss alle hva slag fyr du er Krudtaa. Takk for at du har vist oss at du linker til pedofilihets som Dag Fallet står bak. Takk for at du viser oss at du har nye venner i det bekmørke delene av det alternative, som har hetsing, ryktespredning som sitt varemerke, og hvor de har funnet en venn, en helt, en som virkelig går i krigen for de, slik at de kan fortsette å spre hets og faenskap … gjennom deg, du må være stolt!

      Takk for at du viser oss hvilke råtne metoder du bruker når du møter kritikk, ved at du ringer redaksjoner når du møter legitim kritikk. Takk for at du viser oss at du ringer arbeidsgivere til de du debatterer med, som gir deg motstand. Takk for at du viser oss hvor sprø du er som ringer hjem til privatpersoner og oppleves som ufin og truende. Takk Krudtaa for at du har fått denne tråden til å omhandle deg selv, også denne gangen, også i denne debatten. Det er rent rørende når du omtaler deg som maktkritiker … Artig kar du Krudtaa …

      Ha en hetsefri aften

      (legg merke til hvordan Krudtaa kommer til å svare på dette innlegget)

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 18:24 //

      Krudtaa skriver:

      «Nå har Bergh skjønt at Færseth kanskje ikke har belegg for sine påstander allikevel.»

      Det er en påstand Krudtaa ikke har noe grunnlag for. Færseths påstander i den omtalte PDF-en er korrekte, og solid underbygget. Det står ingen ting der som det ikke fins dekning for.
      Fila er her:
      http://fritanke.no/filarkiv/Dokumentasjon_krudtaa.pdf

      Jeg vil ha meg frabedt at Krudtaa legger ut noen som helst påstander om hva jeg «har skjønt». Dette er ren diktning fra Krudtaas side – helt uten kontakt med virkeligheten.

     • Er ikke du forsker da Øivind Bergh? Burde man ikke forvente at du klarer å se helheten og konteksten der navnet Bergh ble nevnt i, i det spesifikke avsnittet? Jeg snakker jo selvfølgelig om Kirsti Bergh, redaktøren i Fritanke. Var det så vanskelig å forstå da Ø. Bergh?
      Eller er det slik at du nå kanskje jobber i Fritanke på fritiden (eller kanskje på fulltid), og er redd å bli forvekslet med Kristi Bergh?

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 18:37 //

      Ah, jeg setter pris på presiseringen, Krudtaa.
      Jeg er ikke redd for å bli forvekslet med Kirsti Bergh.
      En annen sak er at jeg ikke tror hun, eller noen andre for den del, vil ha noe av at du forteller hva de tenker. Det gjør vi nok opp en mening om, hver og en av oss.

      For ordens skyld, leserne bør gjøres oppmerksom på at Kirsti Bergh er redaktør i Fri Tanke. Hun er ikke i slekt med meg.

      Oppdatert: jeg ser at Even Gran, som skrev saken i Fri Tanke, har kommentert.
      Han gjør jo alt klart mht hva Fri Tanke mener og ikke mener.

     • Står det noe i den PDFen som ikke er riktig, Krudtaa? Mener du utklippene i den er forfalsket? Ja eller nei, og nøyaktig hva er det i så fall som er feil?

     • Hvilken PDF snakker du om Færseth? Versjon en eller versjon 2?

     • AvatarEven Gran // 2014-10-06 kl 18:33 //

      Gaupset er korrekt sitert i Fritanke.no. Uttalelsene ble sendt til gjennomlesing og godkjent. Sjekket akkurat mailen min nå, mht. dette. Jeg hadde selvsagt ikke skrevet det på denne måten hvis ikke Gaupset faktisk hadde sagt det.

      Ang. denne PDF-en, var det aldri meningen at Fritanke.no som nyhets/presseorgan skulle mene noe om hvorvidt Krudtaa har lenket til «antisemittiske nettsteder» eller ikke. Hvorvidt et nettsted er «antisemittisk», er en skjønnsmessig vurdering som et presseorgan ikke skal ta stilling til. Det følger av rollen. Det er de som uttaler seg til pressen som skal mene slike ting. Ikke journalisten/presseorganet.

      Etter at Krudtaa tok kontakt med oss fant vi at måten vi hadde formulert oss på kunne gi inntrykk av at vi tok stilling. Derfor presiserte vi at det er Færseth som mener dette.

      Når man ser på en del av artiklene spesielt Riksavisen lagt ut, synes jeg imidlertid det er litt underlig at Krudtaa gidder å krangle om dette. Men det får være hans sak.

      mvh
      Even Gran
      Journalist Fritanke.no

     • Flott å høre det fra deg Even Gran.
      Kunne du være vennlig å sende meg kopi av den uttalelsen fra Lars Gaupset, så jeg kan få sjekket om det stemmer?
      Det var nemlig noe helt annet Lars Gaupset fortalte meg på telefon, rett før forrige lokallagsmøte i MDG Sandefjord, som var nå sist september. Var forresten artig å treffe partisekretæren på møtet og det nye styret. Gaupset er sikkert rett mann på rett sted for å få hauset opp klimahysteriet ytterligere… et klimahysteri jeg på ingen måte skal bli delaktig i.

     • AvatarEven Gran // 2014-10-06 kl 20:40 //

      Sitatene står ordrett i artikkelen slik Gaupset godkjente dem. Jeg snakket med han og han sa disse tingene. Jeg skrev ned uttalelsene, og sendte formuleringene til ham slik det står i artikkelen. Han svarte «ok». Slik fungerer det.

      Hvis han har sagt noe annet til deg, så får kanskje Gaupset selv klare opp i dette.

      Jeg synes ellers ikke det er vanskelig å forstå hvorfor MDG ville kvitte seg med deg. Du fornekter jo at klimaendringene er menneskeskapte! Kamp mot klimaendringer er for å si det mildt en svært viktig sak for MDG. De kan selvsagt ikke ha folk som fornekter/undergraver hele kunnskapsgrunnlaget bak dette som tillitsvalgte. Det bør ikke vanskelig å forstå, uansett hva man ellers måtte mene om saken.

      Hilsen Even

     • Flott da er den saken med «feilsiteringen» ute av verden.
      Du har tydeligvis sitert Gaupset korrekt, og godt er det for deg.
      Men partisekretær Lars Gaupset, i Miljøpartiet De Grønne, har allikevel løyet om hva den samtalen handlet om, og om hvem som har kontaktet hvem. Jeg har oppdatert mitt svar til Tjomlid ovenfor… der står det mer om hva Gaupset har løyet om, og mer til. Sjekk denne kommentaren:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1623097655

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 10:20 //

      Gaupset har svart – på Twitter. Se under innlegg av Gunnar Roland Tjomlid. Han bekrefter at han er korrekt sitert av Fri Tanke. Det vil si at både Fri Tanke (ved Gran) og Gaupset selv bekrefter at det som står i artikkelen er korrekt. Du har ingen troverdighet, Krudtaa!

      Jeg slutter meg forøvrig til Grans kommenatar. Ut fra dine meninger om klimapolitikk skjønner jeg godt at MDG var av den oppfatning at du ikke hørte hjemme der. Som alle vet – dette er omtrent partiets viktigste sak – og du mener det stikk motsatte. Da er det best for alle parter at samarbeidet tok slutt.

     • AvatarEmil Muller // 2014-10-07 kl 03:23 //

      Krudtaa siterer: «Partisekretær Lars Gaupset i Miljøpartiet De Grønne bekrefter at de har gitt Tore B. Krudtaa beskjed om at han ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt i partiet»

      Krudtaa forklarer: Har snakket med Lars Gaupset om akkurat det der…

      Spørsmålet blir da: Snakket du med Gaupset selv, eller med en av ungene hans?

     • AvatarVarm_kaffe // 2014-10-09 kl 05:34 //

      Trenger ikke være ungene som har sagt det engang. Kanskje han snek seg rundt i hagen deres, og traff på huskatten.

     • Jeg spurte Lars Gaupset, og han bekrefter at Fri Tanke har sitert ham korrekt. Så da var du tatt i atter en løgn, Krudtaa.

      https://twitter.com/larsgaupset/status/519375870784712704

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 10:17 //

      Da kan vi konstatere at både Fri Tanke (ved Even Gran) og Lars Gaupset (selv) har forklart seg – og at det Tore B. Krudtaa sier om denne saken rett og slett ikke er riktig.
      Sånn er det jo titt og ofte!

     • Det som er ugreit her Tjomlid er at du hevder at jeg er tatt i løgn.
      Jeg merker meg Lars Gaupset sine uttalelser på Twitter.
      Takk forresten Tjomlid, for den kopien av Lars Gaupset sin uttalelse, setter veldig pris på
      akkurat den kopien.

      Det jeg kan si Tjomlid, er at jeg aldri har fått en slik beskjed fra Lars Gaupset eller MDG sentralt: «at jeg ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt i partiet»,
      verken skriftlig eller muntlig. Hvorfor Lars Gaupset lyver om dette på FriTanke og senere på Twitter vet jeg ikke, men det er svært alvorlig at en partisekretær i MDG ikke holder seg til fakta.

     • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-07 kl 11:46 //

      Kan du argumentere for hvorfor vi skal tro på deg fremfor Gran og Gaupset?

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 13:00 //

      Jeg minner om at Krudtaa titt og ofte bruker ordet «løgn» om andres uttalelser. Det kan faktisk være ganske belastende å være utsatt for slik ordbruk. Her synes han det er ugreit å være tatt i løgn selv.

      Jeg lurer på hvor spesifikt man må formulere noe for at Krudtaa skal oppfatte innholdet. Gaupset står ved sine uttalelser, så den saken er grei.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 15:01 //

      For dokumentasjonens skyld legger vi inn et bilde av Storvik med den aktuelle uttalelsen, som altså er i strid med hva Krudtaa og Fallet har hevdet i denne tråden.

     • Akkurat det kan jeg sikkert gjøre senere Nenseth. Nå har jeg oppdatert et par kommentarer ovenfor her… kanskje det oppklarer ett og annet for deg mfl.
      se denne:
      https://radikalportal.no/2014/10/03/det-alternative-monster/#comment-1623097655

     • Tjomlid. Helt flott at du sendte det spørsmålet til Lars Gaupset.
      Greit å få bekreftet nok en gang at Gaupset står inne for løgnen sin om meg på Fritanke, i denne artikkelen, men kanskje ikke fullt så greit for Gaupset da:
      http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9447

      Jeg vil ellers legge til at jeg litt tidligere i dag endret et par kommentarer, angående mine uttalelser om hva Lars Gaupset har sagt, og ikke sagt. Har også rettet opp en glipp fra min side angående påstand om at Gaupset var feilsitert. Det var jeg som blandet kortene litt. Men flott at det blir oppklart slik at ikke Even Gran får pepper for noe han ikke har gjort.

   • Jeg kan bare si at jeg har et visst kjennskap til alternativbevegelsen, og at Krudtaa heldigvis overhodet ikke er representativ for flertallet av denne. Når det er sagt synes jeg det er imponerende hvordan han har klart å gjøre denne diskusjonen, som skulle handle om helt andre ting, til å dreie seg helt og fullt om ham.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 18:33 //

     «No pasaran» var de demokratiske kreftenes slagord i den spanske borgerkrigen. Wiggo Franzen har lenket til document.no og har ellers vist rasistiske holdninger annetsteds. Dessuten gjentar jeg min oppfordring til Wiggo Franzen om å slutte å spamme dette kommentarfeltet. Redaksjonen er oppmerksom på ham, og lurer på ¨å stenge ham ute fra dette nettstedet Dette er uansett bare spamming, helt uten mål og mening.

     Jeg finner det uakseptabelt av en mann på 60 år, ansatt i et stort mediekonsern, å oppføre seg slik.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 19:15 //

      Du har lenket til document.no.
      Jeg betraker det som et rasistisk nettsted.
      Sånn, nå er det avklart.

     • Der mener jeg med respekt å melde at du tar feil. Innvandringskritisk, kanskje overdrevent så, men jeg har ikke sett rasisme der de gangene jeg har besøkt stedet.

    • For å sitere deg Franzen: «Du må slutte å tillegge andre personer meninger du ikke aner noget
     om. Eller, forsåvidt bare fortsett med det. Hersketeknikker sier sitt»

     Togduan .. Hæ

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 10:42 //

   Jeg tror Tor J. Næss har helt rett i at dette miljøet er ekstremistisk. De er vel ikke voldelige (får vi håpe, vi har ihvertfall ikke dokumentasjon som tyder på det). Men de er villig til å bruke ekstreme virkemidler mot meningsmotstandere, virkemidler som bare kan sammenliknes med politiske og religiøse ekstremistmiljøers atferd.

   Pedofilisvertekampanjer har vært brukt, og har rammet flere enn den ene bloggeren som er omtalt her. Det er påfallende at alle er tause om det – det skyldes kanskje at jeg personlig har vunnet fram i en rettssak mot en av pedofilisverterne. (Jeg registrerer at noen er uenige med utfallet, men jeg forholder meg til rettens avgjørelse, ikke ekstremisters løse påstander)

   Forsøk på sensur av motytringer går igjen, og det er bekreftet i denne tråden at slike midler er blitt brukt i stor grad. Jeg mener at redaksjonen i Radikal Portal fortjener honnør for sin uredde håndtering av slike trusler. Jeg er kjent med at det har vært nevnt både advokat og søksmål i forbindelse med min forrige artikkel her på nettstedet. Den ble forsøkt sensurert – trass i at samtlige faktaopplysninger i artikkelen er skriftlig dokumentert med referanser.

   Mitt svar til dem som driver med slike trusler er: «No pasaran!» (Her inne på et antifascistisk nettsted vet folk hva det betyr. Av samme årsak ber jeg folk legge merke til at jeg ikke har gjort noe forsøk på å hindre kritikk (og tilsvar) i forbindelse med mine ytringer. Ytringsfrihet skal forsvares med absolutt alle midler – bra mennesker har ofret livet for den.

   Forsvar for vitenskapelig juks går igjen. I så måte var det befriende å se gårsdagens «folkeopplysningen». Jeg tror galskapen i vaksinemotstanden, det fullstendig diskrediterte forsvaret for vitenskapelig juks og det etisk forkastelige i å avvise vaksiner i globalt helsearbeid ble klart og tydelig.

   TIl slutt: jeg registererer at en person her inne (som selv føler seg fryktelig krenket) bruker sterke skjellsord mot Tor J. Ness. Vedkommende har ikke annen dokumentasjon å komme med enn sine egne skriverier. Slikt er uhederlig. Tor J. Næss er en hederlig og grundig skribent som jeg har stor respekt for.

 34. 1) Gravide ble syke av influensa. Ikke av vaksinen. Igjen forstår du ikke hva du lenker til.

  Når det er sagt så er gravide som ble vaksinert studert, og man fant at vaksinen var gunstig for gravide:
  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/studie-pandemrix-gir-ikke-fosterdod/

  2) Ja, det å bli syk gir i noen tilfeller litt bedre immunitet mot sykdommen enn å bli vaksinert. Men på bekostning av at man da faktisk først må bli syk. Noe som innebærer alt fra ubehag til varige skader til død. Dette er ikke rakettforskning, Wiggo, selv om selv de simpleste risikoanalyser ser ut til å gi hjernen din total nedsmelting 🙂

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 18:19 //

   Nå er det faktisk ganske mange mennesker som er pisslei av din spamming av dette kommentarfeltet, Wiggo Frantzen. Jeg synes det er uakseptabel oppførsel av en mann på seksti år, ansatt i et kjent mediekonsern, å ha denne typen fritidssysler. Kan du vennligst slutte?

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 19:02 //

    Har vi erfaring i sensurmetoder og Berufsferbot?
    Det vil jeg gjerne at du dokmenterer.
    Raskt.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 19:13 //

     Nei, er det det?
     Det finnes ikke tilsvarsrett for spammere.
     Og Beruf? Du vil vel ikke si at det er jobben din (das Beruf) å sitte å skrive disse infantile meldingene? Vet Egemont om det?

 35. noe mer alvorlig en svineinfluensa ja, men er det så omfattende som mainstream presse vil ha det til?
  Obama’s “War on Ebola” or War for Oil? Sending 3000 Troops to African “Ebola” Areas that Happen to Export Oil to China
  http://www.globalresearch.ca/obamas-war-on-ebola-or-war-for-oil-sending-3000-troops-to-african-ebola-areas-that-happen-to-export-oil-to-china/5406142

  • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 19:03 //

   Her lenker Krudtaa til globalresearch.ca. Merk dere det.
   Han insinuerer faktisk at de ebola-syke ikke er ebola-syke.
   Eller hva?

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-06 kl 19:27 //

    Kutt ut pisspreiket ditt.

    Du er:

    Wiggo Frantzen
    Mediekonsulent
    Vi Menn, Vi Menn Bil

  • Er du klar over hva konsekvensene av pisset ditt – for å kalle en spade en spade – faktisk ville vært dersom nok mennesker i det ebolarammede området faktisk lyttet til det, tok det på alvor og bestemte seg for å ignorere eller gjøre væpnet opprør mot myndighetenes og andres forsøk på å begrense smitten, Krudtaa? Vet du egentlig hva du leker med?

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 08:40 //

    Vi kan jo også fundere på hvorfor så mange Ebola-ofre ikke er «confirmed» i epidemiologisk betydning av ordet. Still da spørsmålene: hvorfor er det ikke gjennomført nødvendige laboratorietester av samtlige døde? Hvorfor er det ikke laboratorier tilgjengelig i de rammede områdene? Hvorfor er det slik at de som dør har vært i kontakt med andre som har dødd tidligere?

    Konklusjonen blir en serie nye spørsmål:
    Hvorfor vet ikke konspirasjonsteoretikere hvorfor det ikke fins laboratoriekapasitet i de rammede områdene?
    Hvorfor vet de ikke at folk i felten umiddelbart skjønner hva som skjer når folk blir syke etter å ha vært i kontakt med syke og døende?
    Hvorfor vet ikke konspirasjonsteoretikere hva en epidemi er, og hva som skjer når en epidemi brer seg?

    Jeg overlater egentlig til leseren å svare, men her er mitt forsøk på svar:

    Er det rett og slett fordi disse konspirasjonsteoretikerne sitter i sine trygge lønnkamre i USA og Europa, trygt isolert fra verdens ondskap, tenker sine egne tanker, og har ubegrenset med tid og energi til å spamme nettet med slikt – pisspreik?

   • Du verden for en kommentar John Færseth.
    Det du skriver er jo egentlig at innholdet i artikkelen til F. William Engdahl er … pisspreik. Teoretisk sett kunne det jo vært sant, men hadde det vært noe i den æhhh… «påstanden» din, burde du i det minste kunne peke på hva som var «pisspreik». Men neida… nada zip … ingenting relevant.

    Ikke overraskende egentlig… det står jo i stil til mye av det andre du skriver og hva du holder på med rundt om kring. Du ble jo nylig avslørt så det holder nylig i en artikkel på Kulturverk:
    Et angrep på meningsfriheten

    Kort fortalt så minner din kommentar ref. artikkelen jeg lenket til, om dine mildt sagt tafatte «kommentarer» om GMO-motstanderne i norsk rikspresse. Avsporinger og atter avsporinger, med det unntak at ditt personangrep mot meg i rikspressen (avisa Nationen) var av langt mer alvorlig karakter. Å insinuere at noen (meg) har spredt lenker og artikler av antisemittisk karakter, når det ikke medfører riktighet, er slett ikke bra.
    Nationen beklager videreformidling av usannheter fra John Færseth

    En bok å anbefale i relasjon til lenken jeg la ut til Globalresearch er denne:
    Sjokkdoktrinen – Katastrofekapitalismens fremmarsj

    Når det er sagt… du er jo selvfølgelig i din rett til å mene at artikkelen til Engdahl er pisspreik. Men som såkalt journalist og medieviter burde man jo forvente at du faktisk kommenterer innholdet i artikkelen på Globalresearch om Ebola (og mer til), på en mer reflektert måte. Kanskje noe av årsaken til at du ikke gjør det ligger i at du Færseth først og fremst er en ryktespreder og brunskvetter (noe lenkene ovenfor avslører).

    • AvatarHenning Tveit // 2014-10-07 kl 09:51 //

     Krudtaa, før du kritiserer andre for å ikke ha en «reflektert kommentar», så kan jo du starte med å gi en reflektert innledning. Du bare linker noe fra en side og forventer at andre da skal bruke masse tid på å kommentere. Kan ikke du fortelle hva dette dreier seg om, og hvorfor vi skal stole på forfatteren? Hvorfor er globalresearch.ca en troverdig kilde?

     Hvorfor skal vi gjøre leksene dine? Johns respons var lengre enn ditt innlegg, da faller din kritikk litt pladask.

     Det burde dessuten være mulig å svare John uten å servere den vanlige link-rekka di. Vi har alle sett den nå. Hva med å bidra med noe nytt? Noe originalt? Noe reflektert?

     Bare et forslag.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 10:10 //

     Krudtaa, i stedet for å repetere det standardinnlegget du gjør her – som ikke har noe som helst med Færseths innlegg å gjøre, kan du heller svare på spørsmålet hans?
     (så nevner jeg ikke noe om alle usannhetene i innlegget ditt, snill som jeg er)

     «Er du klar over hva konsekvensene av pisset ditt – for å kalle en spade en spade – faktisk ville vært dersom nok mennesker i det ebolarammede området faktisk lyttet til det, tok det på alvor og bestemte seg for å ignorere eller gjøre væpnet opprør mot myndighetenes og andres forsøk på å begrense smitten, Krudtaa?»

    • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 15:20 //

     Her er det mye galt. Se Færseths, mitt og andres kommentarer. Jeg vil i denne posten påminne Krudtaa spesielt om ett forhold (og forsåvidt også Dag Fallet, som har skrevet nok en løgnaktig blogg):

     Nationen har aldeles ikke gått til noen «beklagelse av videreformidling av usannheter fra John Færseth». Uttalelsen fra Nationens redaktør kan sees på det vedlagte bildet. (kilde: Fri Tanke)

     Min påstand: Krudtaa lyver om hva Nationen faktisk har gjort.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 15:22 //

      Beklager at jeg ikke fikk inn bildet i sted – her er kommentaren fra Nationens redaktør

  • AvatarØystein Gudim // 2014-10-07 kl 10:26 //

   Dette er å håne ofrene for ebola,og å håne de mange som prøver å hjelpe. Og på Vaksineaksjon, og på de internasjonale kvakk-sidene ser vi påstander om at viruset er menneskeskapt, og at alt handler om vaksinesalg. Du har parkert deg for godt i konspiranoialands mest ekstreme krok.

   • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-07 kl 11:15 //

    Konspirasjonsteoriene har en hånlig bivirkning, absolutt. Dette du nevner her.
    Ofre etter 911, etter vår egen 22.7., etter diverse skolemassakre, foreldre med autister, alle hånes av disse menneskene.

   • AvatarØivind Bergh // 2014-10-07 kl 11:18 //

    Vi har et skremmende nyhetsbilde, og det er viktig å moderere seg. Ebola er forferdelig for de som er rammet. I den situasjonen bør vi som befinner oss i trygge Norge først og fremst holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi bør grave dypt i lommebøkene, bidra til akutt krisehåndtering, sende våre mest profesjonelle hjelpearbeidere, og bidra solid til vaksineutvikling.Og så må vi unngå meningsløse konspirasjonsteorier. Ebola-tragedien er alt for alvorlig til slike selskapsleker.

 36. AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-07 kl 10:10 //
  • AvatarØystein Gudim // 2014-10-07 kl 21:03 //

   Det er vel derfor noen nå rapporterer deg og en annen debattant for å få dere fjernet fra debatten?

   • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-07 kl 21:42 //

    Det er fristende å si noe om ytringsfrihet, men jeg skal la vær. Nå har den uansett hatt uhørvelig mange besøk i dag den bloggen.
    Det som er rart er at de som er så stolte av å være vaksinemotstandere ikke tåler å bli kalt det.

    • AvatarØystein Gudim // 2014-10-07 kl 21:51 //

     Anti-vaksere er et alt for snilt navn. De burde kalles pro-sykdom / sykdomsfremmere.

     • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-10-07 kl 21:54 //

      Noen av dem kaller seg vaksineskeptikere. Det er i allefall bare tøys. Oversikten inneholder navn over mennesker som på en eller annen måte motarbeider barnevaksineringsprogrammet.

 37. AvatarPotetskrell // 2014-12-14 kl 21:14 //

  Svart- hvit tankegang, Kryssrunk, cherrypicking og Kvasi-saklighet. Det ser jeg meget av her. Lett å se hvem som bare vil ha sitt ego matet, og hvem som er ute etter sannhet. Les deg nøye opp på BEGGE sider av en hver sak, strø på litt objektivitet, logikk og sunn fornuft… Noen vaksiner er kjempebra, noen er ikke bra. Kommer an på en hel rekke faktorer. Noen vaksiner selges fordi det trengs, noen selges som følge av propaganda. OSV osv osv.. De som mener hele dette tema er så klart, enkelt og ensfarget, driter seg ut…
  Much luv

 38. Avatarjosteinbj // 2015-03-01 kl 12:21 //

  For en tendensiøs artikkel med mye synsing.

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. Disse tar Dag med seg i fallet | SaTaИ
 2. Norske vaksinemotstandere, en presentasjon | SaTaИ

Kommentarfeltet er lukket.