Kritikk av Trond Skaftnesmo

Forfatteren og Steiner-pedagogen Trond Skaftnesmo fremstår med en sterk aversjon mot begrepet "konspirasjonsteoretiker", og betegner seg selv som "maktkritiker", men har han grunnlag for det?

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (16 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

Jeg har sett nærmere på noen tekster av Trond Skaftnesmo. Dels fordi jeg er mer enn gjennomsnittlig interessert vaksiner og biologi, global helse og ernæring, og dels at jeg har en fascinasjon for konspirasjonsteorier i vid forstand. Noen konspirasjonsteorier finnnes jo, og det er alltid lurt å tenke «hva…hvis…». Noen kan ha rett. Da må kildene granskes. Kildekritikk er nødvendig, og jeg har sett på Skaftnesmos tekster, som ofte oppgis som kilde eller referanse av debattanter som befinner seg i det som jeg vil betegne som konspiratoriske miljøer.

Skaftnesmos bakgrunn
Trond Skaftnesmos bakgrunn er fra naturforvaltning (UMB) og filosofi (UiO). Skaftnesmo har utgitt flere bøker og en rekke artikler og essays om vitenskapsfilosofi, Steinerskole, og beslektede emner. Han underviser på Steinerskolen i Haugesund og har lang fartstid og tilsynelatende høy status i Steiner-miljøene. Her har jeg tatt for meg noen essays, et par debattinnlegg og boka «Folkefiender. Om sannhetens pris og vitenskapens sjel» . Jeg har ingen ambisjon om å dekke hele Skaftnesmos forfatterskap, men har valgt ut noen deler som interesserer meg p.g.a. emnevalg.

Konspirasjonsteorier – finns dom?
John Færseth definerer konspirasjonsteorier i boka KonspiraNorge, som en form for myte eller folklore. I likhet med tidligere tiders myter søker de å forklare hvordan ting henger sammen, men de foregår stort sett i samtiden og involverer i liten grad overnaturlige forklaringer. Ideer om noe «hemmelig» , om «skjulte agendaer» går ofte igjen.

Konspirasjoner fins, både gode og onde. Det var en konspirasjon som sto bak mordet på Cæsar. Det fins til og med gode konspirasjoner. Motstandsbevegelsen under krigen ”konspirerte” mot Quisling-regimet. Og det fins onde. Forut for et statskupp går det en konspirasjon. Hvis et parti må skifte partileder begynner det gjerne med at noen snakker sammen i hemmelighet og blir enig om at ”noe må gjøres” – og hvordan. Få fram en ny kandidat – skaff støtte – sett fram forslaget – konfronter den som må fjernes.

Det er konspirasjon – men det er også en del av demokratiet. Gerhardsens berømte frase ”Noen av oss har snakket sammen” betød kanskje maktbruk, men også at demokratiet fungerte, at det var styringsdyktig. Vi kommer ikke utenom. Vi konspirerer nok alle av og til. Verden har nylig fått et stjerneeksempel i avsløringen av en virkelig konspirasjon i varsleren Edward Snowden.

Konspirasjonsteorier kan utløse sykdom og død

Tema her er imidlertid ikke konspirasjoner som faktisk har eksistert eller eksisterer, og har sitt opphav i reelle problemer som konspiratørene vil gjøre noe med. Tema her er at mange konspirasjonsteorier bare er basert på oppspinn. Selv om det ikke finnes grunnlag for konspirasjonsteoriene kan de ha skadevirkninger. Noen av dem utløser frykt – som de utallige konspirasjonsteoriene om hva jøder driver med i det skjulte. Antisemittisme er en gjenganger i konspirasjonsteori-genren, og det vi kaller konspirasjonsmiljøer er i praksis gjennomsyret av antisemittisme, uten at mange er klar over det. De norske konspirasjonsmiljøene av i dag omfatter en stor komponent av antisemittisme. Et eksempel er gjentatte påstander fra det ekstreme miljøet rundt nettstedet Nyhetsspeilet om at Stoltenberg-familen egentlig er jøder, med en spesifikk jødisk agenda, og dermed ikke så opptatt av Norge. En annen er Holocaust-benektende påstander som også fins i de ekstreme «alternative» og alternativmedisinske miljøene Det er ikke feil å si at århundrers konspirasjonsteorier var en blant flere komponenter som førte fram til Holocaust.

Andre konspirasjonsteorier kan utløse sykdom og død. I Nigeria hevder en del imamer at vaksiner er noe amerikanerne sprer for å gjøre muslimske barn sterile. Da dør barna i stedet av sykdommer de burde vært vaksinert mot. Slike konspirasjoner har vi i Norge også. Vaksinen mot livmorhalskreft blir påstått, f. eks. på den nettbaserte ”Vaksineaksjonen”, uten at det finnes snev av empirisk dokumentasjon, å gjøre kvinner sterile. Da får noen av de uvaksinerte kvinnene livmorhalskreft i stedet. Da blir de sterile da! En av tre rammede kvinner dør, og døde kvinner er som kjent alltid sterile. De som sprer konspirasjonsteorien argumenterer for at kvinner i stedet bør ha færre seksualpartnere. Motivet er lett gjenkjennelig. Kontroll med kvinnelig reproduksjon og seksualitet har alltid vært et yndet motiv og prioritert mål blant mange spredere av konspirasjonsteorier og annen overtro.

Hva har dette med Trond Skaftnesmo å gjøre? Jo – han misliker ordet ”konspirasjonsteoretiker«. Han mener det stigmatiserer. Han mener det dreper debatt. Han mener ”maktkritiker” er et bedre begrep. Min metode er enkel. La oss analysere hva han faktisk skriver  – og se hva han står for.

Linken over og flere av linkene under peker til nettstedet Kulturverk. Dette er for å vise hva som har blitt sagt enkelte steder og ikke for å gi dette tvilsomme nettstedet noen slags anerkjennelse. Tvert i mot er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved mye av det Kulturverk skriver da enkelte av deres artikler ukritisk refererer til nyfascistiske ideologer som Alexandr Dugin og Alain de Benoist.

«Rudolf, Ich habe Angst» – frykten for molekylærbiologene
I essayet «Genteknologiens mørke røtter» kommer Steiner-tilhengeren Skaftnesmo ytterligere fram. Han er åpenbart fremmed overfor molekylærbiologiens reduksjonisme. Verre er det at han tillegger molekylærbiologene et fravær av etikk som fører tankene hen mot nazismen. At molekylærbiologer har ulike livssyn og religiøse tilknytninger synes å være ukjent for ham. Verre, at de aller fleste molekylærbiologer antakelig vil hevde at etiske spørsmål om hva molekylærbiologi skal brukes til er hele almennhetens anliggende, virker ukjent for Skaftnesmo. Skaftnesmo beskriver biologer som en slags (hemmelig?) orden som har til hensikt å avle fram supermennesker, forandre kloden og endre alt liv – aldeles uten å forholde seg til samfunnet rundt seg.

Man kan lure på hvorfor Skaftnesmo velger å neglisjere faglig-etiske debatter som foregår åpent – nettopp i den hensikt å inkludere almennheten. Det er fristende å konkludere med at Skaftnesmo ønsker å gi inntrykk at det foregår en konspirasjon, der et ”presteskap” av forskere går bak ryggen på menneskeheten.

Samtidig blir Skaftnesmo selv paradoksalt nok en aktivist i det han selv kaller ”brunskvetting”. Molekylærbiologer er neppe mer nazistiske enn alle andre, og Skaftnesmos forsøk på å assosiere faget med Hitler blir bare pinlig. Som Steiner-pedagog burde Skaftnesmo heller tenke på tvilsomme elementer i egen leir, som homeopaten og antroposofen Gro Lystad, som ser det at ”svake individer” dør av barnesykdommer som noe ”naturlig” og ønskverdig. Det er slett ikke bare reduksjonister som kan kritiseres for manglende respekt for menneskeverdet.

Det finnes enkelte forbindelseslinjer mellom Steiner-ideologien og nazismen, selv om det vil være grovt urettferdig å la det gå ut over antroposofer generelt i 2014. Jeg presiserer at jeg ikke kjenner til konkrete forbindelser mellom Lystad og Skaftnesmo, ut over tilhørighet til Steiner-miljøet. For ordens skyld legger jeg til at jeg personlig mener de fleste antroposofer – som alle andre – er bra mennesker.

Møtet med De Ikke-Troendes verden: Å takle kritikk – og å benekte faktiske forhold
I artikkelen «Når blir brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?» (sammen med Tore B. Krudtaa) fremstår Skaftnesmo på ville veier. Foranledningen for artikkelen var Kurt W. Oddekalvs promotering av en anmeldelse mot Eskil Pedersen for flukten fra Utøya, som den kjente nazisten Tore W. Tvedt sto bak. Tvedt, som er leder for nazistgruppen Vigrid, og flere kjente høyreekstremister, blant annet fra organisasjonene Stopp Islamiseringen av Norge og Norwegian Defence League invaderte Oddekalvs Facebook-sider, som en periode inneholdt grove rasistiske påstander mot både jøder og muslimer. Det må presiseres at Oddekalv selv ikke kom med slike påstander direkte, men han lot andre komme med ekstreme uttalelser som ble stående uimotsagt. Oddekalvs opptreden vakte sterke reaksjoner og kommentatorer i Bergens Tidende, Nordlys og VG var tydelige på at dette var alvorlig.

Forfatteren John Færseth var den som først skrev om saken, på nettstedet Vepsen. Jeg mener at han hadde full dekning for sin påstand om at ”Oddekalv har alliert seg med ekstreme”. I en annen artikkel tok Færseth for seg de ekstreme tendensene i deler av miljøbevegelsen, eksemplifisert særlig med Oddekalvs forbindelser med høyreekstreme, og med de ekstreme antivaksinemiljøene som Krudtaa og Skaftnesmo (med boka ”Folkefiender”, se omtale i neste avsnitt) utgjør en del av.

Skaftesmo (og Krudtaa) neglisjerer fullstendig det som faktisk ble skrevet på Oddekalvs Facebooksider, og hvem som skrev det. De lar ganske enkelt være å forholde seg til de faktiske forhold som lå til grunn for Færseths artikler, og som Færseth og flere har påpekt:  artikkelen deres gir (falskt) inntrykk av at enhver påstand om slike (høyreekstreme) forbindelser er løgn. De neglisjerer også Krudtaas egen lenking til den åpent antisemittiske nettavisen ”Riksavisen” – der flere grove antisemittiske artikler er blitt formidlet. Det er ikke mulig å lenke til «Riksavisen» uten å samtidig lenke til et utvalg av andre artikler på nettstedet, hvorav mange er av relativt grov antisemittisk karakter. Skaftnesmo og Krudtaa klagde til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på Færseths publisering, men tapte. Det synes av klagen som om Skaftnesmo og Krudtaa vil ha seg frabedt å bli kritisert for ”ekstreme” holdninger, men PFU var klar på at dette er kommentatorers rett i et offentlig ordskifte.

Artikkelen gir et litt uhyggelig inntrykk av to forfattere som nekter å forholde seg til realiteter som faller utenfor deres verdensbilde. Den svært aggressive retorikken mot Færseth (og – det bør nevnes her, undertegnede), kombinert med den nærmest totale fornektelsen av konkrete og veldokumenterte handlinger som faktisk er utført i sosiale medier (se lenkene over), forteller om et ønske om å omdefinere verden, å velge bort ubehagelige deler av virkeligheten.  Samtidig demonstrerer forfatterne en vilje til personlig vendetta mot kritikere.

Juksemakernes forsvarer
Boka ”Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel” er Skaftnesmos antakelig mest omtalte verk. Her ser han ”opposisjonelle forskere” som nåtidens Semmelweiss-er (Ignaz Semmelweiss var en lege i Wien på 1800-tallet som oppdaget nødvendigheten av å etablere smittebarrierer mellom obduksjonssalen og barselavdelingene, men ble fryktelig trakassert av det medisinske hierarkiet). Folkefiende-ordet henspiller på Ibsens Dr. Stockman fra ”En folkefiende”.

Som eksempler på Semmelweiss-er fra nåtiden velger Skaftnesmo ut tre forskere som alle er offentlig diskreditert av fagfeller, og til dels myndigheter:

1, Andrew Wakefield, en tidligere engelsk lege og forsker, kjent for å fremsette en hypotese om en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Sammenhengen er i dag falsifisert, men Wakefield fikk enorm oppmerksomhet, og mange unnlot å vaksinere. Hans publikasjoner ble annullert, blant annet som følge av fusk. Han ble fratatt sin rett til å praktisere som lege som følge av «professional misconduct». Han er mer grundig diskutert under.

2. Olle Johansson, en svensk forsker ved Karolinska med svært kontroversielle utsagn om mikrobølgers skadelige virkninger på hjernen – og en masse andre påstander om ymse fagfelt. Det svenske forskningsrådet har tatt nærmest fullstendig avstand fra ham.

3. Arpad Pusztai, en opprinnelig ungarsk forsker på genmodifiserte organismer (GMO). Han ble kjent for svært kontroversielle uttalelser om giftvirkning av GMO-er. Problemet var at han trakk sine resultater lenger enn det var grunnlag for.

Dette er tre fullstendig katastrofale valg, og resten av boka glir langt over i konspirasjonsteorienes verden. Det er tre svært ulike historier, og jeg velger å legge hovedvekten på Wakefield.

Der Skaftnesmo selv hevder han hadde en i utgangspunktet ”nøytral” holdning til de tre han ”gransker” blir det åpenbart at han systematisk velger ut deler av virkeligheten som passer en ”frikjennelse” av disse tre offentlig diskrediterte forskerne, men like systematisk overser grove forskningsetiske overtramp. Skaftnesmo opptrer som en klassisk konspirasjonsteoretiker, og definerer sin egen virkelighet. Han legger til litt, trekker fra masse, og resultatet befinner seg ikke på planeten Jorden. Skaftnesmo må ha hatt et forutintatt ønske om å ”frikjenne” de tre forskerne, og konstruerer så en virkelighet der de kan fremstilles som helter. Det er postmodernisme på sitt mest hårreisende.

Journalisten Brian Deer, som gjorde en avgjørende jobb med avsløringen av Wakefield beskrives konsekvent som «skandale-journalist», på grunn av sin bakgrunn fra Murdochs (etter min mening med rette beryktede) skandaleaviser. ”Hvem kontrollerer ham?” er Skaftnesmos retoriske spørsmål, mens han overser konsekvent at Deer åpenbart må ha vært drevet av sin egen indre motivasjon og sine ambisjoner om å gjøre noe journalistfaglig ”stort”. Deer fremstår som en typisk ”sulten” gravende journalist, aggressivt søkende etter å snu hver stein i en stor sak. Wakefield ble rett og slett tatt i juks. Dette er den største medisinske forskningsskandalen i Storbritannia. General Medical Council bedømte Wakefields forskning som uansvarlig og uærlig. Wakefield ble fratatt sin legetittel, og publikasjonene ble annullert. Den likner den norske Sudbø-saken, men er sannsynligvis større. Wakefields advarsler mot MMR-vaksinen lever videre i alternativmedisinske og konspirasjonsorienterte miljøer, som fortsatt synes å tro på Wakefield ut fra en konspirasjonsorientert fiendtlig holdning mot farmasøytisk industri og myndigheter. I august-september 2014 sirkulerer en «varslingshistorie» på all verdens alternativmedisinske nettsteder, der en amerikansk offentlig ansatt forsker påstås å ha avslørt en omfattende hemmelighold av data. «Varsleren» selv har stått fram og tatt kraftig avstand fra slike påstander, og saken er i praksis død.

Flere meslingepidemier er forårsaket av dette. Meslinger er fortsatt en sykdom som krever mange dødsfall på verdensbasis hvert år. Dette er unødvendige dødsfall som burde vært unngått. Det er ikke å ta for hardt i å si at Wakefield og hans følgere har blod på hendene. Det går det an å si det om Skaftnesmo også.

Deers avsløring av Wakefield er et strålende stykke forskningsjournalistikk, prisbelønnet og høyt anerkjent av både journalister og forskere. Der Deer er en objektiv og grundig journalist, blir Skaftnesmo simpelthen en som legger til og trekker fra det som passer ham. Han virker lite interessert i å formidle de deler virkeligheten som ikke passer hans forutintatte syn.

Skaftnesmo overser fullstendig at forskningsfronten på autisme i dag har falsifisert vaksiner som mulig årsak til autisme. Han overser det etisk forkastelige i å gå ut med advarsler mot en bestemt vaksine (slik Wakefield gjorde) uten å ha data som tyder på at noe var galt, uten å redegjøre for at han selv hadde økonomiske interesser i et konkurrerende vaksinekonsept, og å gjennomføre ulovlige, smertevoldende og risikable forsøk med barn – slik Wakefield gjorde (ja, faktisk!). Som forskningsetisk arbeid er Skaftnesmos bok en katastrofe.

Skaftnesmos forsvar for Puztai og Johansson overser også fullstendig deres ”publishing by press releases”. Det synes å være ukjent for Skaftnesmo at fagfelleevaluering er en del av en vitenskapelig prosess, med kvalitetssikring og sikring av at motforestillinger hensyntas som mål. Fagfelleevaluering er aldeles ikke en feilfri prosess, men fravær av denne kvalitetssikringen er etisk uakseptabel. For Skaftnesmo er det tydeligvis uforståelig at fagfeller reagerer på at tilsynelatende sensasjonelle forskningsresultater offentliggjøres uten vitenskapelig publisering og uten at fagfeller får anledning til å replisere resultatene, og gjøre sine egne tolkninger.

Den norske bloggeren Tor J. Næss («Tøvsugeren») ga nylig ut en blogg som gir en god oversikt over de ulike vitenskapelige juksere som Skaftnesmo har forsvart.

Kart og terreng – Steiner versus vitenskap
Skaftnesmos manglende evne til å trenge inn i vitenskapelig kritikk og vitenskapsfilosofi henger nøye sammen med begrensninger satt av hans livssyn. Han nekter å anerkjenne vitenskap som en atskilt størrelse fra religion, ut fra en Steiner-ideologi, slik han og advokat Cato Schiøtz formulerer det i et debattinnlegg i Aftenposten (2011), ”Steiner mistenkeliggjøres”: ”Steiner brøt med forestillingen om en absolutt todeling mellom religion og vitenskap. At han ville rive ned muren mellom vitenskap og religion, var da også hans historiske provokasjon. Begrunnelsen for et slikt prosjekt er imidlertid innlysende: Dersom verden selv henger sammen, bør også vår erkjennelse av den gjøre det. Muren mellom tro og viten er altså en tids- og kulturbestemt sak, nærmere bestemt en konstruksjon fra opplysningstiden. Det var filosofen Kant som fullførte muren, idet han erklærte at han «måtte begrense vitenskapens område for å rydde plass til troen».

Slik blir det vanskelig for Skaftnesmo å forholde seg distansert kritisk til fenomener som antroposofisk medisin, som begge bærer preg av utpreget sammenblanding av religion og vitenskap. Det samme gjelder en del forhold rundt matproduksjon, særlig bruk av genmodifiserte organismer. Skaftnesmos glorifisering av vitenskapelige svindlere som Wakefield (vaksiner) og Seralini (GMO og toksikologi) kan neppe forklares ut fra annet enn en religiøst begrunnet, empiri-fornektende livsanskuelse.

En annen effekt av den snevre Steiner-inspirerte tankegangen er at Skaftnesmo synes uten vilje til å anerkjenne at også naturvitere, som andre mennesker, ofte, men langt fra alltid, er religiøse. Det er nettopp Kants “mur” som gjør at biologer og fysikere kan drive sin vitenskap fullt ut, samtidig som de har et rikt spirituelt liv der Gud finnes – eller ikke finnes. Ikke få naturvitere, uavhengig av religiøs tilknytning, beskriver da også grunnforskning og det å se inn i det ukjente, som en utpreget spirituell opplevelse. Om Gud finnes eller ikke finnes innenfor slike opplevelser, blir et svært privat spørsmål for den enkelte, et spørsmål som er vitenskapen uvedkommende. Kant og opplysningstiden gir frihet til både religioner og vitenskap. I forhold til Kant er ikke Steiner noe annet enn et tilbakeskritt.

Konspirasjonsteoretiker eller maktkritiker?
Skaftnesmo har en tydelig aversjon mot ordet ”konspirasjonsteoretiker”, og mener at bruken av dette ordet ”knebler” ham og andre som egentlig bedriver ”maktkritikk”. Det er vanskelig å ta ham alvorlig. Det kan ikke kalles ”maktkritikk” å forsvare uetisk og uhederlig forskning, i den grad Skaftnesmo gjør det i ”Folkefiender”. Tvert om. Virkelig maktkritikk, som Brian Deers nådeløse avsløring av Wakefield er noe helt annet. Det samme gjelder vitenskapelige fagfellers ”debunking” av Seralini (en omdiskutert og etterhvert diskreditert forsker på toksikologi og GMO, som Skaftnesmo har fattet interesse for å «forsvare»), Pusztai og Johanson. Virkelige maktkritikere må være ærlige, ta hensyn til empiri og endre standpunkt som følge av tilgang på ny informasjon. Skaftnesmo feiler på alle disse punktene.

Skaftnesmo legger til og trekker fra de deler av historiene som ikke passer. Verre, han gjør det åpenbart i den hensikt å påstå at omfattende konspirasjoner ligger til grunn for medisinsk forskning og politiske begivenheter.

Dette er ”konspirasjonsteori” i praksis. «Maktkritikk» er det ihvertfall ikke.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

59 kommentarer på Kritikk av Trond Skaftnesmo

 1. Øivind Bergh er nå saksøkt, av meg, for grove ærekrenkelser. Han må møte i Tingretten i Sandefjord i desember. Det skal bli en fryd å høre hva dommeren har å si om hans utskeielser på Internet. Her en liten sak om den saken:
  Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner
  http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

  Øivind Bergh, Dr. scient i mikrobiologi, havforsker, antirasist og tilhenger av kunnskapssamfunnet.
  Det høres jo flott ut. Men, det blir noe krakilsk over måten Bergh forsøker å stemple sine meningsmotstandere.

  Denne «artikkelen» ble forrige uke publisert først på Dagsavisen.no/nyemeninger. Fordi Bergh insinuerer at det er slags kopling mellom meg og antisemittisme, til tross for at det ikke er det, ringte jeg redaksjonen i Dagsavisen og ba om at innlegget ble slettet. Kort tid etterpå tok redaksjonen det ansvaret de har, og slettet artikkelen.

  Rett etterpå publiserer Bergh samme useriøse artikkel på Verdidebatt.no. Nok en telefon fra meg. Redaksjonen i Verdidebatt slettet deretter tekstene som var knyttet til meg og Kurt Willy Oddekalv. Ikke lenge etter det slettet de også hele artikkelen.

  Leser man artikkelen, kommer det ganske klart frem at Bergh ikke har så mye å komme med når det gjelder kritikk av Skaftnesmo. Faktisk ingen relevant kritikk overhodet. Ikke ett eneste sitat fra boka Folkefiender, ikke en linje fra boka … nada… zip. I så måte dokumenterer jo Bergh sin egen frustrasjon over at noen (Skaftnesmo) har tatt seg friheten til å publisere informasjon som strider med Bergh sin virkelighetsoppfatning – og ikke noe annet.

  Når det gjelder Wakefield saken, har Skaftnesmo også holdt et gnistrende foredrag om den saken. Det er ny informasjon som slår beine under informasjonen som Bergh kommer med:
  Wakefield saken – bak medieoverflaten
  http://www.paradigmeskifte.nu/2013/02/620/

  ellers kan jeg også nevne at Bergh tidligere har kalt boka Folkefiender (av Skaftnesmo) for dette:
  «Skaftnesmos bok er intellektuelt hor. Herved fordømt»
  Det gjorde han i et kommentarfelt på pardigmeskifte forlag. Han fikk spørsmål fra moderator om han kunne komme med noen eksempler fra boka til Skaftnesmo som skulle kunne dokumentere Bergh sin påstand om «intellektuelt hor»… Det gjorde aldri Bergh, antakelig fordi han ikke har noen seriøs kritikk å komme med. Siden Bergh ikke kunne følge opp med et «intellektuelt» svar, eller noe svar overhodet, ble også kommentaren til Bergh slettet. Mer om dette her:
  Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?
  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread418058/#post_418058

  Men i forhold til ytringene om Kurt Willy Oddekalv og meg viser den selvoppnevnte antirasisten Bergh at ryktespredning og brunskvetting av meningsmotstandere er et fag han mestrer til det fulle. Håper han at denne brunskvettingen av Oddekalv og meg skal smitte over på Trond Skaftnesmo. Det kan virke sånn.

  Her en artikkel Trond Skaftnesmo har skrevet om orden «Konspirasjonsteori». Hvis ikke nettleseren min har feber i dag, har Bergh benyttet det ordet, eller variasjoner av det hele 38 ganger i artikkelen. Det og ikke minst hvordan han bruker det ordet burde kvalifisere til en som passer Skaftnesmo sin definisjon av «Invertert konspiranoia» som hånd i hanske.

  ”Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten
  http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/230-konspirasjonsteori-det-magiske-ordet-som-struper-samfunnsdebatten

  Kan også kort nevne at John Færseth som Bergh benytter som kilde for å forsøke å vise en slags kopling mellom meg og antisemittisme, er avslørt som en ryktespreder og brunskvetter av rang. For det første: Det at jeg har lenket til EN bokomtale på Riksavisen, en bokomtale som handler om boken «Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner», gjør meg ikke til en person som har spredd lenker og artikler av antisemittisk karakter. Det var nettopp det ryktespreder John Færseth fikk seg til å insinuere i en særdeles stygg artikkel på Nationen.no i sommer:
  Strid om GMO-motstandernes legitimitet
  http://www.nationen.no/landbruk/strid-om-gmo-motstandernes-%E2%80%A8legitimitet/

  Selv om Færseth ikke klarte å vise til noen link mellom meg og antisemittisme, var det nok allikevel endel som kanskje lot seg overbevise av Færseth sin stygge retorikk. Det endte som det skulle: med full beklagelse fra redaksjonen i Nationen:
  Nationen beklager videreformidling av usannheter fra John Færseth
  http://thebeam.org/2014/05/nationen-beklager-videreformidling-av-usannheter-fra-john-faerseth-2/

  Når kilden til Bergh, altså ryktespreder og brunskvetter Færseth, også får seg til å bruke en annen lenke fra meg, nemlig denne lenken (se lenken Bergh har lagt ut ref. teksten: «Krudtaas egen lenking»:
  http://www.naturalnews.com/GMO.html
  som et slags bevis på at det skal være en slags kopling mellom meg og antisemittisme, blir det jo klart for noen og enhver at både Færseth og Bergh ønsker å befeste sine posisjoner ryktespredere og brunskvettere.

  At en mikrobiolog, ansatt ved Havforskningsinstituttet, bruker så mye av tiden sin på å drive med denne form for desinformasjon i norsk media, blir ganske uvirkelig. Hvorfor kan han ikke bare holde seg til sak?

  Bergh har det med å bemerke at han er antirasist og tilhenger av kunnskapssamfunnet.
  Er det Bergh her kommer med, en antirasist verdig? Det oser heller ikke av kunnskap akkurat.

  Jeg ser at det i debattreglene for denne nettsiden bl.a. står følgende:
  Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.
  Da kan jeg informere om at dette innlegget fra Bergh er både hetsende og usakelig, og av den grunn bør slettes. Hvis redaksjonen ikke sletter artikkelen i sin helhet, bør de uansett få fjernet tekstene hvor Bergh forsøker å knytte meg til antisemittisme og ekstremisme. De tekstene er krenkende ovenfor min person og mitt navn.

  • AvatarTom Dahle // 2014-09-08 kl 10:36 //

   Jeg har rapportert dette innlegget som spam, siden dette i stor grad er et copypasta innlegg som Krudtaa har skrevet mange ganger på andre steder. Jeg håper admin fjerner dette. Artikkelen handler forøvrig ikke om Krudtaa sine konspirasjonsteorier, men om

   Trond Skaftnesmo sine. Det hadde vært hyggelig om Krudtaa kunne ta tak i argumentene til Bergh istedenfor å spamme sine stadige angrep på hans karakter i alle forskjellige foraer.

   • Det må du selvfølgelig gjøre Tom Dahle. Men, alt jeg har skrevet i kommentaren er altså et forsvar av meg selv (mot den grunnløse hetsen fra Bergh). I tillegg er alt jeg, eller andre har skrevet (i det jeg har lenket til) godt dokumentert. Min kommentar er mao. ikke spam! Dessuten, innholdet i kommentaren er ikke noe «copypasta», det ble skrevet i sin helhet for noen minutter siden. At det ligner på noe jeg har skrevet før, er vel ikke så underlig… som nevnt har Bergh to ganger tidligere fått eksakt samme «artikkel» slettet på både Dagsavisen.no og Verdidebatt.no

    Som jeg nevte i min kommentar, har Bergh ikke klart å komme med noen reell kritikk av Skaftnesmo sine tekster. Argumentene er fabrikerte, og derfor er det også ingen grunn til å kommentere ytterligere.

    • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 10:57 //

     Krudtaa, har du ringt Radikal Portal og beordret dem å fjerne hele innlegget i ytringsfrihetens navn, slik du tidligere har gjort til to nettaviser?

     Er det ikke nok å kunne kritisere innlegget, du må altså gjøre det du kan for å hindre noen i å lese det? Det virker litt manisk i lengden, siden du knapt er nevnt i teksten.

     Heldigvis har Radikal Portal litt ryggrad, i motsetning til de to andre avisene.

     • Henning… du har visst ikke helt forstått hva som er krenkende eller ikke. Jeg har aldri lenket til eller spredt artikler av antisemittisk karakter. Allikevel forsetter Bergh disse insinuasjonene. Den kan nesten virke som at Bergh tror disse ytringene hans skal styrke hans sak i den kommende rettsaken. Slik jeg ser det vil det bare styrke min sak mot Bergh.

      Tror nok de færreste ønsker å få knyttet sitt navn og sin person til antisemittisme og ekstremisme. Er det så rart da Henning at jeg sier i fra om hva Bergh her holder på med? Er det å være manisk? Som det går frem av min kommentar, må gjerne artikkelen bli stående, men da selvfølgelig uten disse rabiate insinuasjonene om koplinger mellom meg og antisemittisme og ekstremisme.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 11:09 //

      Punkt 1, jeg kan ikke huske at vi er på fornavn med hverandre.
      Punkt 2, et tips: hvis du springer rundt og får ting fjernet, så er det første folk vil tenke: hva er det han skjuler?

      Her er det som nevnes om deg i teksten:

      «I artikkelen «Når blir brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?» (sammen med Tore B. Krudtaa) fremstår Skaftnesmo på ville veier.»

      » de ekstreme antivaksinemiljøene som Krudtaa og Skaftnesmo (med boka
      ”Folkefiender”, se omtale i neste avsnitt) utgjør en del av.»

      «Skaftesmo (og Krudtaa) neglisjerer fullstendig det som faktisk ble skrevet på Oddekalvs Facebooksider, og hvem som skrev det.»

      «De neglisjerer også Krudtaas egen lenking til den åpent antisemittiske nettavisen ”Riksavisen”

      «Skaftnesmo og Krudtaa klagde til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på Færseths publisering, men tapte.»

      «Det synes av klagen som om Skaftnesmo og Krudtaa vil ha seg frabedt å bli kritisert for ”ekstreme” holdninger, men PFU var klar på at dette er kommentatorers rett i et offentlig ordskifte.»

      Kan du ikke ta for deg dette og fortelle hva som ikke stemmer da, Krudtaa, i stedet for å ringe ned redaksjonene og sutre over at noen skriver om deg?

     • Hennning: Jeg har tatt for meg teksten til Bergh, i min første kommentar. Var innholdet der så komplisert da, at du ikke klarte å få med deg poengene? Det kan virke slik!
      Trenger jeg å kommentere den regla di? Er det relevant overhodet for denne diskusjonen? Nope!

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 11:28 //

      Den formen for argumentasjon gjør deg selv ingen tjeneste, Krudtaa. Du klager på å være nevnt som biperson i Berghs kritikk av Skaftnesmo, mens du selv lufter din John Færseth-fetisj og hangup i ordet «brunskvetting» ved å nevne, og personbeskrive ham, som du vanligvis gjør, uansett sammenheng, og relevans. Igjen, det var dette med selvinnsikt.

      Du klager på at Bergh ikke detaljert går gjennom Folkefiender. Poenget da, Krudtaa, er at teksten ikke handler om Folkefiender, men flere av Skaftnesmos tekster. Bergh har, i motsetning til deg virker det som, lest mer av hans forfatterskap enn den ene boken du er opphengt i, som blant annet er et forsvar for barnemishandleren Andrew Wakefield.

      I ditt første innlegg forteller du fint lite om hva som er feil, og hvorfor, angående de delene der du er nevnt. Jeg ga deg en sjanse til å konkret fortelle oss hva som er feil, siden jeg regner med at Skaftnesmo er i stand til å forsvare seg selv, om han vil. Du grep ikke sjansen.

      Og tro meg, du er ikke personen til å fortelle andre hva som er relevant for en diskusjon. Man skulle jo tro at de sitatene der du er nevnt skulle absolutt være relevant for en kritikk av hva Bergh skriver om deg. Du er visst uenig, snodig nok.

     • Hmmm.. du har kanskje ikke lest «artikkelen» til Bergh da Henning:
      Bergh skriver da følgende:
      «…Her har jeg tatt for meg noen essays, et par debattinnlegg og boka «Folkefiender….»

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 11:52 //

      Misforstå meg litt mer med vilje da, er du snill. Teksten handler ikke bare om Folkefiender, den tar for seg mye mer. Å kritisere ham for da, i en kort tekst, å ikke gå i detalj gjennom den ene boka er å gripe etter halmstrå.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 11:43 //

      Krudtaa, du skriver:

      «Tror nok de færreste ønsker å få knyttet sitt navn og sin person til
      antisemittisme og ekstremisme. Er det så rart da Henning at jeg sier i
      fra om hva Bergh her holder på med? Er det å være manisk? Som det går
      frem av min kommentar, må gjerne artikkelen bli stående, men da
      selvfølgelig uten disse rabiate insinuasjonene om koplinger mellom meg
      og antisemittisme og ekstremisme.»

      Jeg skjønner godt at det er ubehagelig å få knyttet navnet sitt til antisemittisme og ekstremisme. Selv er du med og sprer artikler og blogginnlegg, bl.a. fra det som nå kalles The Beam, som knytter navngitte personer opp til noe som i dagens samfunn er langt verre beskyldninger. Hvorfor ikke bare tåler du så inderlig vel, insinuasjoner som ikke rammer deg selv, men du er altså selv med på å kringkaste dem?

      Du skriver: «Jeg har aldri lenket til eller spredt artikler av antisemittisk karakter. Allikevel forsetter Bergh disse insinuasjonene.»

      Du vil sikkert forsvare deg med at The Beam ikke gir konkrete beskyldninger, men tro meg, det er nok av insinuasjoner der, som mange av tilhengerskaren har tolket ganske så konkret. Hele ditt forsvar mot det du mener Bergh har gjort, faller totalt sammen, da du selv er med og sprer «insinuasjoner» av en langt mer alvorlig karakter mot navngitte personer.

      Hyklersk ville jeg kanskje kalt det, hvis jeg var uhøflig.

    • AvatarTom Dahle // 2014-09-08 kl 11:06 //

     Jeg ser du liker ditt eget innlegg. Pussig det.

     Nei, du forsvarer ikke deg selv. Bergh har kun gitt deg medkreditt for en artikkel som han angriper Skaftnesmo for å ha skrevet. Dette er normal folkeskikk, du ville vel ikke like at folk spredte lenker du har skrevet og lata som om du ikke var bidragsgiver? Du kunne lett ha distansert deg fra artikkelen eller kommentert innholdet. Dette gjør du ikke, du driver ikke forsvar.

     Du driver personforfølgelse av Bergh, og det viser jo hvordan du personforfølger ham både inn på dagsavisen og verdidebatt, ringer inn og plager redaktørene inntil de sletter innlegg som du ikke liker. Sensur kaller man dette.

     Dette er forøvrig ikke det samme innlegget som Bergh la ut på dagsavisen, her er du uredelig. Her har du altså først gått inn og fått sensurert artikler fordi du er uenig med dem og deretterbenytter du dette til å spre usanne påstander om at dette skal være den eksakt samme artikkel. Men pga din sensuriver og dine forsøk på å kneble all kritikk av Skaftnesmo, kan du trygt spre disse usanne påstandene uten at vi kan lenke til dagsavisen og be folk om å sammenligne.

     Sleipt, urederlig og ikke minst drepende for den offentlige debatten.

     • Det som er drepende for den offentlige debatten er stadige insinuasjoner om koplinger mellom meg og antisemittisme og ekstremisme – når det ikke er NOE grunnlag for slike påstander. Selvfølgelig er det ikke personforfølgelse å påpeke hva Bergh holder på med – altså sverting og brunskvetting på det mest groteske.

      Det er jo Bergh sin sverting og brunskvetting som er drepende for den offentlige debatten. Det vil nok også antakelig gå opp for Bergh i rettsaken i desember.

      Selvfølgelig liker jeg min egen kommentar. Skulle bare mangle.
      At du Tom Dahle ikke forstår at det jeg skriver er et forsvar av min person og mitt navn, tar jeg som et tegn på at du ikke har forstått det spøtt av hva Bergh holder på med. Eller kanskje du har forstått det, og velger å kaste deg på svertingen til Bergh?

      At Bergh driver å flikker på sin artikkel,, endrer litt i tittelen, legger til og trekker fra noen ord i frustrasjon over at han til stadighet får artikkelen slettet (Dagsavisen og Verdidebatt), i håp om at noen andre skal godkjenne makkverket hans, er meg totalt irrelevant.
      Det jeg har skrevet om artikkelen til Bergh, og hvorfor den burde slettes eller endres, er uansett gyldig.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 11:14 //

      Krudtaa, din egen virksomhet i all mulige kommentarfelt og forum er langt mer ødeleggende for din egen person og ditt navn enn noe Bergh noensinne har skrevet om deg. Du har allerede mistet vervet ditt i MDG, og du er kastet ut av ymse fora av flere typer, og det er kun din egen fortjeneste. Jeg vil anspore til litt selvinnsikt. Du er blitt sørgelig forutsigbar. Den som sørger for at de koblingene du leser inn i Berghs tekst blir spredd mest mulig, er deg.

     • Avatareva gronseth // 2014-09-08 kl 11:25 //

      Tore Krudtaa, de kildene du viser til er enten hentet fra ditt eget nettsted (monsanto.no), fra paradigmeskifte.no – som har sterke bindinger til steinerskolebevegelsen via daglig leder, eller thebeam.org, som eies av en av dem som feilaktig stemplet bloggeren Tjomlid som pedofil – blogginnlegg som du også bidro til å spre videre på din egen nettside.

      Har du uavhengige kilder som underbygger påstandene dine?

      Og til rettssaken, så kan i prinsippet hvem som helst anmelde hvem som helst for hva som helst. Det er grunnsteinen i en fungerende rettsstat. Noe spesiellt er det likevel å oppleve at en kommende rettssak prosederes i kommentarfeltet på en nettside.

     • Til Eva Gronseth:
      Dag Fallet som står bak bloggen thebeam.org har aldri
      stemplet Gunnar Tjomlid som pedofil. Det er en påstand som
      du ikke har dekning for, og som jeg vet er ren løgn.
      Hvis det er slik som du hevder, har du da noen bevis(er) på at
      det er tilfelle? Jeg har nemlig sett flere i norsk media som har
      kommet med eksakt samme påstand, men har enda til gode å
      se noe bevis for den påstanden.

      Det Dag Fallet har gjort er å kritisere flere artikler av Tjomlid.
      Dag Fallet har altså kritisert tekstene (og derfor også
      tankegodset til Tjomlid) – noe som er noe helt annet enn hva
      du påstår her.

      Ja jeg har republisert noen artikler av Dag Fallet, og er stolt
      av å kunne gjøre det. Det kommer antakeligvis mer. Fikk du
      forresten med deg den siste artikkelen til Dag Fallet? Den
      anbefales på det sterkeste og er å finne her: Den handler bla.
      om «… aktivisme i den norske diskurs»
      http://thebeam.org/

      Har jeg uavhengige kilder spør du?
      Trenger jeg det når jeg har dokumentert det jeg har skrevet,
      eller at andre har dokumentert det de har skrevet? Hvem
      andre gidder å dokumentere Bergh sine krenkende ytringer
      om meg da?

      Nå gjelder ikke lenken jeg har lagt ut ref. Øivind Bergh
      rettsaken som sådan (informasjonen om rettsaken er bare
      lagt inn i etterkant fordi det er relevant i forhold til innholdet i
      artikkelen). I artikkelen har jeg dokumentert bare noe av det
      Bergh har ytret seg om i forhold til meg (ærekrenkelse). Men
      det alene, holder jo i bøtter og spann for å saksøke Bergh. Det
      er bare å lese… hvis du klarer å vise til noen feil i
      dokumentasjonen som legges frem… så fyr løs (ref. første
      lenke, i min første kommentar her).

      Jeg prosederer ikke rettsaken mot Bergh her. Jeg påpeker
      mine erfaringer med Bergh som en ryktespreder,
      brunskvetter, løgner og desinformant. Og har dokumentert
      det. Det er i forhold til brunskvettingen som Bergh lirer av seg
      i artikkelen – i aller høyeste grad relevant.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-09 kl 09:34 //

      «Dag Fallet som står bak bloggen thebeam.org har aldri
      stemplet Gunnar Tjomlid som pedofil. Det er en påstand som
      du ikke har dekning for, og som jeg vet er ren løgn.»

      Jeg vil repetere mitt spørsmål: har Øyvind Bergh kalt deg konkret en antisemitt, Krudtaa? Ja/nei?

      Det burde være mulig å svare på dette spørsmålet, synes du ikke? Et manglende svar vil dog også være et svar, og et svært tydelig et.

      Du har brukt store deler av det siste døgnet med sinte telefoner til redaksjonen i Radikal Portal, og truet med søksmål og ymse for å hindre en person i å si sin mening, og da har du sikkert tid til å besvare det som er kjernen i dine protester.

     • Har jeg noen uavhenige kilder som underbygger påstandene mine, spør Eva Gronseth.
      Trenger jeg noen uavhengige kilder på dette da? Er påstandene dokumentert, så er de dokumentert – uavhengig av hvem som dokumenterer det. Eller mener du Eva Gronseth, at jeg ikke har dokumentert godt nok hva Bergh holder på med av brunskvetting (ref. min første lenke i min første kommentar)?

      Din påstand om Dag Fallet (redaktør av thebeam.org) er beviselig feil Grønseth. Andre har flere ganger påstått det samme, men ingen har klart å dokumentere den påstanden.

      Dette er ingen prosedering av rettsaken. Min kommentar dokumenterer at Bergh er en ryktespreder og brunskvetter. Verken mer eller mindre.

     • Avatareva gronseth // 2014-09-08 kl 13:18 //

      Det at man gjentar noe flere ganger, betyr ikke at det blir mer sant.
      Det var i grunnen det jeg mente.
      Og det var bakgrunnen for at jeg etterspurte uavhengige kilder.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 13:26 //

      Svaret ditt på spørsmålet om Krudtaa har uavhengige kilder er åpenbart nei.

      Det er ellers merkelig at Krudtaa mener at han kan dokumentere en påstand med å sirkelreferere til sine egne skriverier, mens den andre påstanden, om hva Dag Fallet har påstått eller ikke, der godtar Krudtaa ingen dokumentasjon.

      Som tidligere nevnt; Berghs eventuelle insinuasjoner er visst en fryktelig forbrytelse, mot Krudtaas navn og person, mens Fallets langt grovere insinuasjoner ikke bare tåles av Krudtaa, han sprer dem ivrig. Det er ikke helt enkelt å forstå hvordan dette får plass samtidig.

      Forøvrig Krudtaa, kan du bruke ordet «brunskvetting» et par ganger til? Jeg har et veddemål gående om hvor mange ganger du vil bruke det i denne tråden.

     • Nå har jeg dokumentert mine påstander om Øivind Bergh.
      Trenger du da å se samme dokumentasjonen, publisert av noen andre?
      Blir den mer sann av den grunn da Eva Gronseth?

      Men du har vel egentlig bekreftet mitt utsagn her med din forrige kommentar. Skulle vel derfor være unødvendig med flere kommentarer om mine påstander.

      Om du kan peke på noen feil i forhold til min dokumentasjon av Øivind Bergh som en ryktespreder, løgner og ærekrenker (ref. min første lenke i min første kommentar her inne), har du nå full anledning til å komme med dette her Eva Gronseth! For ordens skyld: Her er lenken en gang til:
      http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

     • Avatareva gronseth // 2014-09-08 kl 14:45 //

      Dokumentasjonen blir faktisk mer sann hvis du har andre kilder enn deg selv å vise til når du fremmer en påstand. Det er basic kildekritikk og fundamentet i all debatt.

      Den siste linken din er forøvrig bare den samme som du brukte i to andre nettaviser nylig, og det er fortsatt bare en link til din egen nettside.

      Jeg ser ingenting her som styrker dine påstander. Det er som et ekkokammer av resirkulerte, gamle påstander.

     • Eva Gronseth skriver følgende:
      «Jeg ser ingenting her som styrker dine påstander. Det er som et ekkokammer av resirkulerte, gamle påstander.»

      Okay… men tok du deg tid til å klikke på lenken jeg la ut?
      Hvis du gjorde det, tok du deg tid til å finne frem til bevisene jeg har publisert som viser at Øivind Bergh lyver om meg?

      Det burde ikke ta mange minuttene å kontrollere at mine påstander er korrekte. Men dine svar tyder på at du slett ikke er interessert i korrekt informasjon… så da så.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 14:55 //

      Det Bergh skriver om deg og antisemittisme i denne artikkelen er dette:

      «De neglisjerer også Krudtaas egen lenking til den åpent antisemittiske nettavisen ”Riksavisen” – der lenker flere grove antisemittiske artikler er blitt formidlet.»

      Kan du fortelle meg hva som ikke er korrekt med det som står der, Krudtaa? Hvor er løgnen?

     • Fikk du med deg at Bergh IKKE nevner hva jeg har lenket til da Henning. Nemlig en bokomtale av en bok som handler om «Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner».

      Du fikk kanskje heller ikke med deg at ytringen til Bergh derfor blir krenkende. Spesielt sett i lys av hva slags ytringer Bergh har kommet med om meg tidligere, gjør det hans ytringer om meg her enda mer alvorlige. Men det har vel verken du eller Bergh fått med dere.

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 15:56 //

      Jeg er ikke spesielt interessert i hva Bergh IKKE nevner. Jeg vil vite hva som er feil, ukorrekt, løgn i det følgende:

      «De neglisjerer også Krudtaas egen lenking til den åpent antisemittiske
      nettavisen ”Riksavisen” – der lenker flere grove antisemittiske artikler
      er blitt formidlet.»

      Kan du hjelpe meg med det?

     • AvatarRune Berekvam // 2014-09-08 kl 16:07 //

      La oss forsøke en annen innfallsvinkel. Det burde egentlig være lett for Krudtaa å svare på disse spørsmålene.
      1. Anser du Riksavisen, som sådan, for å være et antisemittisk nettsted?
      2. Hvis nei, mener du likevel at det finnes artikler av antisemittisk karakter på Riksavisen?

      Det er to enkle ja/nei-spørsmål, men jeg er dessverre redd for at Krudtaa ikke evner å svare konkret.

     • Jeg har svart på hva som er krenkende med Bergh sine ytringer her. Trenger jeg å utdype det noe mer da Henning?
      Å vise til ryktespreder Færseth sitt såkalte «bevis». PDF dokumentet som Bergh viser til, viser jo bare at Færseth er en brunskvetter, og at det Bergh her lenker til er fullstendig irrelevant i forhold til hans «kritikk» av Trond Skaftnesmo. At Bergh nå fortsetter å insinuere at det er noen slags kopling mellom meg og antisemittisme, kommer nok neppe til å styrke hans sak i TIngretten i desember.

      Bergh hevder at han kommer med kritikk av tekstene til Trond Skaftnesmo. Men han avslører seg selv allerede i tittelen, som jo er: «Kritikk av Trond Skaftnesmo». Det Bergh lirer av seg i artikkelen sin, viser jo at han ikke er interessert i å kritisere tekstene til Skaftnesmo. Bergh sin retorikk viser ellers at han ikke engang har forstått innholdet i denne interessante og viktige artikkelen av Skaftnesmo:
      ”Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten
      http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/230-konspirasjonsteori-det-magiske-ordet-som-struper-samfunnsdebatten

      Det sier jo litt når en såkalt havforsker og Dr. Scient i mikrobiologi, ikke klarer å forstå selv en så enkel tekst. At Bergh i tillegg påberoper seg å være antirasist, sosialdemokrat og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet…. vel det blir jo litt flaut for de nevnte grupperinger og VKM.

     • AvatarØystein Gudim // 2014-09-08 kl 23:26 //

      Krudtaa – om du så bare har linket til en artikkel om ei vaksinebok på «Riksavisen» gjenstår ett spørsmål: er du enig i at Riksavisen er et nettsted som aktivt publiserer antisemittisme?

     • Jeg ville sette stor pris på om Krudtaa sluttet å trekke inn navnet mitt, slik han gjør i tide og utide. Temaet for Berghs artikkel er pseudovitenskap og konspirasjonsteorier, som potensielt kan sette menneskeliv i fare slik det skjedde i Wales nylig, der en generasjon med vaksinenekt inspirert av blant andre Wakefield førte til en meslingepidemi.

      John Færseth
      Forfatter

     • Færseth skriver bl.a.:
      «Jeg ville sette stor pris på om Krudtaa sluttet å trekke inn navnet mitt, slik han gjør i tide og utide.»

      Du Færseth fikk kanskje ikke med deg hva Bergh i artikkelen sin lenker til. Nemlig ditt såkalte «bevis» på hva jeg skal ha lenket til (via en PDF han har lenket til her).

      Fikk du ikke med deg Færseth at beviset ditt kun beviser at jeg har lenket til:
      a)
      En bokomtale av boken «Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner».
      Ikke mye antisemittisme der veittu Færseth, selv om du på en utspekulert måte i en artikkel på Nationen insinuerer at jeg har spredt lenker og artikler av antisemittisk karakter. Mer om dette i denne lenken:
      http://thebeam.org/2014/05/nationen-beklager-videreformidling-av-usannheter-fra-john-faerseth-2/

      b)
      Et område på naturalnews.com som lister artikler relatert til GMO, nemlig denne lenken:
      http://www.naturalnews.com/GMO.html
      Oooops… ikke mye antisemittisme å spore der heller veittu Færseth

      Har Bergh lenket til dine såkalte «beviser» Færseth, eller har han det ikke? Oisann, det har han visst. Han har lenket til en hetse-PDF som du er kilden til Færseth.

      Kanskje du Færseth nå kan forklare leserne her hvorfor du legger så mye krefter i å knytte meg til antisemittisme, når det ikke er noe grunnlag for det?

      Ellers har Bergh fått ett aldeles utmerket svar fra Trond Skaftnesmo selv, som er relatert til Bergh sin æhhh såkalte kritikk av Trond Skaftnesmo sine tekster. Skulle derfor ikke være noen grunn for meg å svare på den kritikken (æhhh skittkastingen) mer enn jeg allerede har gjort. Men… ikke uventet merket noen av leserne det svaret som Spam, og svaret ligger nå skjult for leserne.

     • Problemet her er at Riksavisen faktisk er et antisemittisk nettsted, som blant annet hevder at jødene i virkeligheten tilber Satan, at de stod bak kommunismen og nazismen og dagens abortlov, som er ment å skulle ta livet av ufødte ikkejøder, og at jødene i virkeligheten ikke er etterkommere av de bibelske israelittene men av mongolske khazarer. Det er rett og slett noe av det mest ekstreme man finner utenfor ren nynazisme.

      Jeg er åpen for at Krudtaa ikke har vært klar over dette, men finner det merkelig ettersom han tidligere har vært aktivt i kommentarfeltene på det beslektede nettstedet Nyhetsspeilet, der mange av de samme artiklene om jøder har blitt publisert.

      Mvh
      John

     • Ryktespreder Færseth skal nå forsøke å snakke seg bort fra det faktum at han, bl.a. i rikspressen (nationen.no og deres papirutgave) har forsøkt å knytte mitt navn og min person til antisemittisme. Et personangrep som altså endte med full beklagelse, i papirutgaven, fra sjefsredaktør Mads Storvik i Nationen.
      Så da så…

      Du verden… Færseth tar en Sjakk Matt på seg selv mao.
      Nationen beklager videreformidling av usannheter fra John Færseth
      http://thebeam.org/2014/05/nationen-beklager-videreformidling-av-usannheter-fra-john-faerseth-2/

      Det som fremkommer i denne artikkelen, som også Bergh viser til, befester bare Færseth sin posisjon som ryktespreder i norsk media:
      Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?
      http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/208-nar-ble-brunskvetting-og-desinformasjon-god-journalistikk

     • AvatarHenning Tveit // 2014-09-08 kl 16:06 //

      «Nemlig ditt såkalte «bevis» på hva jeg skal ha lenket til (via en PDF han har lenket til her»

      Hva er ikke korrekt med pdfen som er linket?

  • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-09-09 kl 13:16 //

   På en skala fra 1 til 10, hvor sikker føler du deg på å vinne saken? Er advokaten din enig med deg i dette?

  • AvatarHenning Tveit // 2014-09-17 kl 00:41 //

   Det er helt fascinerende nå i ettertid at Tore Krudtaa, mannen som ringer ned redaksjon etter redaksjon for å få fjernet artikler han ikke liker, også artikler som på ingen måte omhandler ham selv, kan finne på å skrive dette i en annen sammenheng, som kommentar til en kronikk om Märtha og Lisa Williams:

   «Mener at hun har alle svarene? Det kan virke sånn.
   Har prinsessen sine erfaringer? Har noen erfaringer
   overhodet innenfor det feltet som Prinsessen jobber? Er det ugreit for at Prinsessen HAR gjort seg andre efaringer enn henne, og
   at hun ønsker å dele disse erfaringene med andre?

   Hva slags verden ønsker seg? Et slags meningsdiktatur hvor bare det som i følge er riktig, skal være lov, og hvor kun sine erfaringer
   er de riktige.»

   Krudtaa, mellom oss, du kan ikke puste og pese for å få hindret ytringer, samtidig som du syter over et påstått meningsdiktatur, når folk bare sier sin mening. Du har jo selv, gjennom din telefonvirksomhet og truslet om søksmål gjort ditt nettopp for å fremme et meningsdiktatur, der du er dommer over det som skal skrives. Du presterte til og med å ringe redaksjonen i Bodø.nu for å stoppe en kronikk om Lisa Williams ved en anledning i fjor.

   Med alt dette i hans hode samtidig, foreslår jeg overfor Krudtaa at han i fremtiden lar telefonen ligge, og holder seg til sin fulle rett til å sutre og bære seg i kommentarspaltene.

   • I Henning Tveit sin verden er sikkert hans kommentar «spot on». Det Henning ikke har forstått, er at det er forskjell på meningsytringer og regelrett trakasering, sverting og ærekrenkelser. Så sur er Henning for at jeg har kritisert (og saksøkt) hans helt Øivind Bergh at han nå må legge ut en slags kopi av noe han hevder jeg har skrevet i et kommentarfelt under en artikkel på et annet nettsted. Du verden! Jeg merker meg også at Henning fikk noen kommentarer slettet i den nevnte artikkelen på Aftenposten. Han tror jeg har ringt redaksjonen og fått de til å fjerne de useriøse kommentarene hans, men han har ikke forstått at det var redaksjonen selv som innså at Henning bablet seg langt utenfor det som var temaet – og derfor valgte å slette tullballet til Henning.

    For ordens skyld, her er lenke til min kommentar på Aftenposten. Så kan folk se hva jeg faktisk skrev og i hvilken kontekst den ble skrevet.
    http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Prinsesse-Mrtha-Louise-legitimerer_-fronter_-fremmer-og-profitterer-pa-ukritisk-tenkning-7706996.html#comment-1591324395

    • AvatarHenning Tveit // 2014-09-17 kl 08:51 //

     La oss forsøke å holde oss til sannheten, Krudtaa. Det kler også deg.

     Det jeg skrev i Aftenposten ble absolutt ikke slettet. Ditt
     eget innlegg ble slettet og så satt tilbake igjen, pga tekniske
     detaljer. Da ble ikke alle oppfølgerkommentarene med. Jeg ble da
     oppfordret av Aftenposten til å skrive innlegget mitt på nytt igjen, noe jeg da gjorde,
     og det står der nå.

     Du har da ringt redaksjonen i Bodø.nu etter at det ble skrevet en kritisk artikkel om Lisa Williams der tidligere. Det var altså ingen trakassering, sverting eller æreskrenkelser, du selv var ikke nevnt, men allikevel ringte du redaksjonen. Det er en ganske spesiell opptreden å jobbe slik for sletting av ytringer man ikke liker, i alle fall fra en som klager på påståtte meningsdiktatur.

     • Hmm stemmer det du sier da Henning? Det er selvfølgelig mulig at jeg husker feil, men hvis jeg har ringt og klaget til den redaksjonen du nå nevner, er det nok antakelig mer pga. denne stygge artikkelen (forøvrig fra samme virkelighetsfjerne journalist og kokk Christian Kristiansen):
      Kritikk av det vulgære føleri
      http://bodonu.no/kritikk-av-det-vulgaere-foleri/

      Men, skal ikke se bort fra at du har rett (ikke godt å huske så langt tilbake), og at jeg faktisk har ringt redaksjonen ref. en tidligere artikkel om Lisa Williams. Hvis det er tilfelle, regner jeg med at jeg har like stor rett som alle andre i dette landet til å kritisere redaksjonen. Det er ytringsfrihet veitt du 🙂

      Min kommentar i Aftenposten kom på plass igjen, etter at jeg hadde ringt redaksjonen der, så da så. Og den ble ikke borte pga. teknisk feil, men fordi noen valgte å ta den bort (men uten noen god grunn).
      Og joda, redaksjonen der har slettet både kommentar av deg og av din meningsfelle Hans Petter Nenseth (uten min inngripen), antakelig fordi begge kommentarene var usammenhengende babbel uten relevans for diskusjonen.

 2. Svært godt og grundig. Jeg tøtsjet selv innom Skaftensmo her, http://venstresida.net/?q=node/3614 men det blir bare pirking i overflata i sammenlingen 🙂

  Det er få ting som er så ødeleggende for en reell maktkritikk at den blameres gjennom spinnvill konspirasjonsteking.

 3. Jeg ser du er kommet til din midtlivskrise og tydeligvis ikke har skaffet deg motorsykkel.
  Hva med oss som er kommet over midtlivskrisa og muligens på vei inn i seniliteten. Motorsykkel er neppe å anbefale for oss – kanskje gåstol? Men hjelper det mot skriving av «sinte radikale innlegg»?

 4. AvatarØystein Gudim // 2014-09-08 kl 23:33 //

  Om Krudtaa har selvinnsikt nok til å forstå din kritikk her er et åpent spørsmål.

 5. Verken jeg eller Dag Fallet har hevdet, eller insinuert at Gunnar Tjomlid er pedofil. Om du Næss (eller andre), gjentar dette mantraet om pedofilisverting i det uendelige, blir det ikke noe mer troverdig veittu!

  Den siste artikkelen til Dag Fallet er en perle av en artikkel. En artikkel jeg ikke ville hatt noe imot å republisert på mitt nettsted. Her er den:
  http://thebeam.org/2014/09/pedofili-aktivisme-i-den-norske-diskurs/

  Ser ellers at du ser ut til å ha blitt truffet av det samme «Inverterte konspiranoia» lynet som en viss Øivind Bergh ser ut til å være truffet av. Antakelig har heller ikke du forstått noe av innholdet i artikkelen til Trond Skaftnesmo (for en overraskelse):
  ”Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten
  http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/230-konspirasjonsteori-det-magiske-ordet-som-struper-samfunnsdebatten

  Jeg skryter ikke av å ha saksøkt Øivind Bergh, men jeg følger opp det jeg lovet Bergh en gang i mai 2013 – at hvis han ikke trakk tilbake sine beskyldinger om at jeg var en eksponent for antisemittisme i Norge, så ville jeg iverksette nødvendige skritt for å forsvare meg mot dette nett-trollet Øivind Bergh. Omtrent samtidig lovet jeg også Bergh at jeg ville saksøke han dersom han ikke trakk tilbake sine beskyldninger mot meg. Bergh valgte å kjøre på videre med sine løgner og ærekrenkelser, og i den forbindelse har jeg skrevet en aldeles utmerket artikkel hvor jeg har dokumentert noen av Bergh sine ærekrekrenkelser. Den er å finne her:
  Tik tak… 83 dager igjen til rettsaken mot Dr. scient Øivind Bergh… Tik tak…
  Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner
  http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

  Om det er noen koplinger mellom det du kaller «antisemittisk tankegods» og konspirasjonsteorier om Agaenda 21 og Federal Reserve… hva så? Hva har det med meg å gjøre. Jeg har aldri kommet med slike påstander, og den kritikken jeg har fremmet mot Agenda 21 og Federal Reserve – står jeg selvfølgelig inne for 100% – selvfølgelig også i den kommende rettsaken. At du Næss hyler og skriker opp om «antisemittisk tankegods» som en stukken gris, kommer neppe til å hjelpe Bergh en millimeter i Tingretten. Som sagt er du velkommen til å overvære den seansen i desember.

  Var det noe mer du lurte på Næss? Har du fler eventyr fra Never Never Land du ønsker å formidle? Tror du fremdeles at du klarer å påvirke meg med dette virkelighetsfjerne tøvet fra deg (tøvet fra Tøvsugeren)?

  • Tor J. Næss skrev bl.a. dette:
   «Jeg tar det for gitt at du fortsetter å hovere og ringe ned redaksjoner hver gang du blir motsagt»

   Der klarte du det nok en gang Tor J. Næss. Hver gang jeg blir motsagt, sier du så frekt, og avslører med det at du ikke evner å skille mellom legitim kritikk av sak og meningsytringer, og det som f.eks. ryktespreder og brunskvetter Øivind Bergh holder på med. Akkurat hva Bergh har kommet med av krenkende ytringer er godt beskrevet i artikkelen jeg lenker til nedenfor. Bergh har som sagt tidligere omtalt meg som en eksponent for antisemittisme i Norge – uten at det er noe grunnlag for det. I den konteksten blir da hans fortsatte insinuasjoner her om koplinger til noe antisemittisk og ekstremt også krenkende. Krenkelser som det har som sagt ikke noe med kritikk av ytringene til verken Skaftnesmo eller meg å gjøre. Skjønte du ikke det heller da Tor Næss? Kanskje du burde ta deg tid til å lese hva jeg har dokumentert om krenkelsene til Bergh – ingenting så langt tyder på at du har giddet til å sette deg inn i den saken… Krenkingen til Øivind Bergh er godt beskrevet her.

   Tik tak… 83 dager igjen til rettsaken mot Dr. scient Øivind Bergh… Tik tak…
   Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner
   http://www.monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

   ….

   • Jo, jeg har satt meg inn i saken Krudtaa. Bloggen din bommer på noen helt helt sentrale poenger, men dette blir nok grundig gjennomgått i retten Krudtaa.

  • AvatarLena Solli Sal // 2014-09-09 kl 16:54 //

   Hvorfor i alle dager har moderator slettet flere av kommentarene til Tor J. Næss???

   • AvatarØystein Gudim // 2014-09-09 kl 17:23 //

    Det blir jo en meningsløs debatt dersom innlegg fra Tor J. Næss slettes, mens Krudtaas svar til disse blir stående alene! Har redaksjonen her også gitt etter for det evige maset og trusler om injuriesak fra Krudtaa, eller finnes det en annen forklaring?

  • AvatarHans Petter Nenseth // 2014-09-09 kl 17:57 //

   «Verken jeg eller Dag Fallet har hevdet, eller insinuert at Gunnar Tjomlid er pedofil.»
   I klartekst? Nei. Hevdet via å insinuere gjennom en massiv bloggkampanje over tid, ja åpenbart. Det vises veldig godt ved at folk faktisk har trodd det og kaldt ham det på bakgrunn av bloggen til frisøren. Vil du jeg skal vise deg det, Mr. Tore? Du vet jo jeg har en egen bloggpost om det.

 6. Da har Trond Skaftnesmo svart på hetsen fra Øivind Bergh
  Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh
  https://radikalportal.no/2014/09/09/upresis-og-uhemmet-giftbruk-fra-oivind-bergh/

 7. AvatarTommy Skalmerås // 2014-09-19 kl 02:11 //

  ‘Tema her er imidlertid ikke konspirasjoner som faktisk har eksistert eller eksisterer, og har sitt opphav i reelle problemer som konspiratørene vil gjøre noe med. Tema her er at mange konspirasjonsteorier bare er basert på oppspinn.’

  Tema hvor?? Selve kjernen er jo at ingen kan påberope seg den absolutte evnen til å skille mellom realistiske og urealistiske teorier om konspirasjoner. Og at begrepet brukes til å stigmatisere meningsmotstandere kan vel heller ikke bestrides?

  Her slår du i løse lufta, Bergh.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-09-19 kl 10:33 //

   Takk for tilbakemelding, Skalmerås.
   «Absolutte evner» er det vel ingen som har!
   Men det går an å forholde seg analytisk til det som gjerne omtales som konspirasjonsteorier. Det går an å framstille begrepet som stigmatiserende, slik Skaftnesmo gjør. Problemet oppstår, når han så benytter dette som et forsvar for sine egne skrifter, der for eksempel åpenbare vitenskapelige juksemakere framstilles som helter. Eller når han kritiserer «brunskvetting», ved å la være å forholde seg til rent faktiske ting som har foregått i sosiale eller andre medier, late som veldokumenterte handlinger ikke har funnet sted, og så konstruerer en alternativ virkelighet basert på slike «unnlatelsesløgner».

   Konsekvensen av Skaftnesmos syn er at alle virkelighetsoppfatninger blir likeverdige. Det er et syn jeg ikke deler, og derfor kritiserer. Det blir ikke bedre av den aggressive debattstilen til Skaftnesmo, og i enda større grad hans følgere, slik vi har sett eksempler på i dette kommentarfeltet.

 8. Hei, og takk for sist. Jeg vil bare si at det er litt annerledes med maktkritikk og samfunnskritikk generelt enn det som går på den forskningen som Øivind Bergh jobber med. Det som jeg engasjerer meg i er demokratiarbeid, EØS-spørsmål, maktpolitiske spørsmål, spesielt kampen mot en finanselite som undergraver demokratiet og beskytter seg bak paragrafer og vedtekter som de har lobbyet fram. Se f.eks. på Hellas, EU, WB, ECB og hele den suppen. Det er befolkningen som får svi, og de skyldige slipper unna. Vi som er engasjerte i sosiale bevegelser, ser det som meget uheldig når våre saker blir «kuppet» eller brukt av konspirasjonsteoretikere, og som Øivind Bergh sier, så er de ofte lett å gjennomskue. F.eks. dette med jøder. Når det plutselig i et innlegg kommer påstander om jøder, da ser en med en gang at det er useriøst. Det er nemlig helt usaklig å dra frem menneskers etniske opphav når en skal diskutere en sak uansett hva det er. Det bryr meg ræva hvor i verden disse stammer fra. Hitler visste å bruke dette som poeng i sin propaganda, og fikk lurt med seg store masser på folkemord og krig. Men til tross for dette, så eksisterer det en finanselite, et bankvesen, og et korrumpert system i EU, og USA. Psykopater blir maktmennesker osv. Verdenshistorien er full av eksempler. For oss som jobber for mer demokrati og mer åpenhet blir disse såklart en motstander. En kan reformere det innenfra, eller utenfra. Det er mange strategier som diskuteres.

  Dette skal jeg ikke gå inn på i detalj nå, men jeg synes det er meget betenkelig at vi som kritiserer makten får slike stempel som «konspirasjonsteoretiker» når vi har fakta å basere oss på. For eksempel detaljene rundt ECB (Europeisk Sentralbank) sine lån til Hellas. Det er ikke noen konspiratorisk «hvem er de skumle som styrer bak i kulissene» Vi vet hvem det er. De er på TV stadig vekk, enten de fortiden jobber for Goldman Sachs eller Federal Reserve eller om det er ECB eller Santander eller en annen storbank. Det er samme folkene som dukker opp igjen og igjen, men veldig få protester mot de, og lovens lange arm klarer ikke å ta de, selv om de er de største skurkene vi har for tiden. Det er nok pga. de klarer å bevege seg i gråsonene og/eller har påvirket systemet sitt i stor nok grad, slik at det finnes ikke lover for å ta dem. I Sør-Europa er mange engasjerte, og en del i Frankrike og Tyskland. Har vært i kontakt med sosiale bevegelser der nede, og det er folk med gode kunnskaper. Etterettelige mennesker som jeg har lært mye av, og er veldig opptatt av å ta avstand fra ekstremister. Som kjent så lurer ekstremister seg inn her og der, der de ser noe de vil prøve å kuppe eller bruke til sin fordel. Så dette begynner engasjerte folk å bli mer og mer vár på.

  Ok, så det er litt min verden som ikke hadde så mye med vitenskap å gjøre, men jeg ville bare minne om at selv om Skaftnesmos er ute å kjøre på villspor vitenskaplig, som Øivind Bergh sier, så har han noen poenger i sitt innlegg om «dreping av debatter» ved bruk av konspiranoia-stempel. Det er en metode jeg har sett bli brukt, når den som vil avviste samfunnskritikk slipper opp for argumenter. Det er mange retoriske skitne triks som blir brukt politisk, og ikke alle er like effektive, f.eks. en jeg kjenner ble utsatt for et skittent triks her for leden av Sylvia Listhaug. Hun blandet inn familien hans i en offentlig debatt. Helt usaklig, men sikkert i desperasjon fordi hun gikk tom for argumenter. Når vil jeg ikke påstå at den damen har særlig mye sunn fornuft heller så det kan jo være det det kommer av.

 9. AvatarHans Berger // 2016-09-08 kl 22:14 //

  hvorfor bruke så mye tid og ressurser på «the lunatic fringe»?
  det er jo alltids underholdende, men en «aktiv sosialdemokrat» burde ha viktigere ting å engasjere seg i.

  • AvatarPeeWeeMadman // 2016-09-08 kl 23:45 //

   Problemet er vel at dette fenomenet begynner å bli såpass utbredt at det kanskje ikke er så lurt å ignorere det lenger?

Kommentarfeltet er lukket.